Mänguterapeudi väljaõppekoolitus

UUE mänguterapeutide väljaõppekoolitusega alustame selle aasta MAIKUUS. Õppesse astumise jaoks vajalike dokumentide vastuvõtmine koolitusele ON AVATUD!

Komplekteerime kursuse laekunud dokumentide (ja vajadusel vestluse) baasil kuu aega kuni kolm nädalat enne kursuse algust.

NB! KOOLITUSTSÜKLID TOIMUVAD NII NÄDALA SEES KUI NÄDALAVAHETUSEL! Enne koolitusele registreerumist ole kindel, et Sinu tööandja võimaldab sul tööpäevadel koolitusel osaleda. Kui õpid samal ajal veel mõnes teises koolis, siis koolitusele registreerudes ole kindel, et sinu graafikud võimaldavad mänguteraapia koolitusel osaleda.

Üldinfo kursuse kohta
Mänguterapeut on lastega tegelev psühhoterapeut, kelle põhitööriistaks lapsega tegelemisel on mäng. Mänguterapeudi väljaõppekoolitus annab laialdased teadmised ja põhitööriistad mänguterapeudina töötamiseks. 

Kellele on kursus mõeldud?
Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus ning omandatud mõne muu suuna psühhoterapeudi, sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi vm. lastega töötava spetsialisti haridus.

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 4278 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (186 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit + iseseisev töö). 

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 368 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada  mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning seitse juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     
Koolitus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo
Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee. 

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.
 Inglismaa lektorite kursuste ajakavas võib toimuda jooksvalt muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides. Muutustest teavitame võimalikult operatiivselt.

ÕPPEPLAAN: MÄNGUTERAPEUDI VÄLJAÕPPEKOOLITUS

Koolituse toimumise kuupäevad alates oktoobrikuust selguvad hiljemalt aprillikuus 

I tsükkel
15.-16.mai 2023
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

II tsükkel
5.-6. juuni 2022
Terapeutilise suhtlemise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga. 
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

III tsükkel 
22.-23. august 2022
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

IV tsükkel
11.-12. september 2023
Viha ja mänguteraapia 
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

V tsükkel
oktoober 2023
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Lapsepõlve trauma. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

VI tsükkel
november 2023
Väärkohtlemine ja mänguteraapia.  
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

VII tsükkel
detsember 2023
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

IIX tsükkel
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Lastekaitse.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti) ja Gerda Sillaste (Eesti) 

IX tsükkel
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias. Joonistused ja projektiivtestid mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

X tsükkel
Terapeutilise suhtlemise alused II. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XI tsükkel
Referaatide esitlus.
Lektorid: Emma Moat (UK), Sirli Kivisaar(Eesti)

XII tsükkel
Terapeutilised suhtlemisoskused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XIII tsükkel
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)

XIV tsükkel
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 
Lektor. Emma Moat (UK)

XV tsükkel 
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XVI tsükkel
Sotsiaalsete oskuste õpetamine. 
Lektor: Jana Saluoks (Eesti) või Tiia Randpere (Eesti)

XVII tsükkel
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

XVIII tsükkel 
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Lektor: Emma Moat (UK)
II supervisioon 

XIX tsükkel
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Lektor: Sirli Kivisaar (UK)

XX tsükkel *
Autism ja mänguteraapia`
Lektorid: Emma Moat (UK) ja David Moat (UK)

XXI tsükkel
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. 
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

XXII tsükkel
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

XXIII tsükkel
Lõpetamine. Arvestus. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

* Kursust on võimalik läbida ka eraldisesiva täiendkoolitusena.  

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit

Dagmar Narusson (Eesti), CV
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Jana Saluoks (Eesti), CV
Jana Saluoks töötab Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina, sihtgrupiks väikelapsed, koolieelikud ja neid ümbritsevad täiskasvanud. On tihedas koostöös Tartu Linna haridusasutustega: viib läbi rühma vaatluseid, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustab lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Jana omab pikaajalist kogemust sotsiaalsete oskuste eelkooli (lastele, kes vajavad lisatuge antud valdkonnas) juhendajana.