Mänguterapeudi väljaõppekoolitus

UUE väljaõppekoolitusega alustame 2023. a kevadel. Uue koolituse kohta leiad info siit hiljemalt 2023. a jaanuarikuu lõpus.

Koolituse toimumise kuupäevad alates augustikuust selguvad hiljemalt märtsikuus. NB! KOOLITUSTSÜKLID TOIMUVAD NII NÄDALA SEES KUI NÄDALAVAHETUSEL! Koroonaviirusest tingituna võib olla ka vajadus osaleda koolitustel interneti teel.

Üldinfo kursuse kohta

Mänguterapeut on lastega tegelev psühhoterapeut, kelle põhitööriistaks lapsega tegelemisel on mäng. Mänguterapeudi väljaõppekoolitus annab laialdased teadmised ja põhitööriistad mänguterapeudina töötamiseks. 

Kellele on kursus mõeldud?

Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus ning omandatud mõne muu suuna psühhoterapeudi, sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi, arsti vm. lastega töötava spetsialisti haridus.

Mida on vaja kooli astumiseks?

Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine

Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 3450 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (150 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit). 

Õppevorm ja -maht

Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 368 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada  mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat/lõputöö, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning seitse juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     

Koolitus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo

Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee. 

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.
Inglismaa lektorite kursuste ajakavas võib toimuda jooksvalt muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides. Muutustest teavitame võimalikult operatiivselt.

ÕPPEPLAAN: MÄNGUTERAPEUDI VÄLJAÕPPEKOOLITUS

I tsükkel
18.-19. aprill 2022
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

II tsükkel
16.-17. mai 2022
Nõustamise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psüühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga. 
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

III tsükkel 
4.-5. juuni 2022
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Laps ja perekond. Lapsepõlve trauma. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

IV tsükkel
22.-23. august 2022
Vihaga toimetuleku mänguterapeutilise tehnikad. 
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

V tsükkel
12.-13. september 2022
Seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine.  
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

VI tsükkel
22.-23. oktoober 2022
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

VII tsükkel
21.-22. november 2022
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

IIX tsükkel
12.-13. detsember 2022
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad. Lastekaitse.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti) ja ja Dagmar Narusson (Eesti) 

IX tsükkel
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias. 
Loovkujutlus ja selle kasutamine mänguteraapias. Projektiivtestid.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

X tsükkel
Nõustamise alused II. Terapeutilised suhtlemisoskused. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XI tsükkel
Lõputööde/referaatide esitlus.
Lektorid: Emma Moat (UK), Sirli Kivisaar(Eesti)

XII tsükkel
Nõustamise alused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XIII tsükkel
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)
I supervisioon 

XIV tsükkel
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 
Lektor. Emma Moat (UK)

XV tsükkel 
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XVI tsükkel
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias. 
Lektor: Jana Saluoks (Eesti)

XVII tsükkel
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XVIII tsükkel 
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Lektor: Emma Moat (UK)
II supervisioon 

XIX tsükkel
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Lektor: Sirli Kivisaar (UK)

XX tsükkel *
Autism ja mänguteraapia
Lektorid: Emma Moat (UK) ja David Moat (UK)
III supervisoon 

XXI tsükkel
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XXII tsükkel
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XXIII tsükkel
Lõpetamine. Arvestus. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

* Kursust on võimalik läbida ka eraldisesiva täiendkoolitusena.  

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit. 

Dagmar Narusson (Eesti), CV
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Jana Saluoks (Eesti), CV
Jana töötab igapäevaselt Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina. Viimased 7 aastat on ta tegelenud just väikelaste- ja koolieelikutega: viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Seitsmendat aastat tegutseb Jana juhendajana sotsiaalsete- jma suhtleisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Ta on läbinud mänguterapeudi ja loomateraapia praktiku arenguprogrammi väljaõppe. Teraapiatöös lastega kasutab ta enamasti mängulisi ja loovaid tehnikaid. Viimased pool aastat on ta oma töösse kaasanud ka pere lemmiku koer Dollari.