Mänguterapeudi väljaõppekoolitus

Koolitusele registreerumine lõpeb 16.04. 2023

UUE KOOLITUSE AVAME 2024 a KEVADEL! Info leiad 2024 a alguses meie kodulehelt.

Komplekteerime kursuse laekunud dokumentide (ja vajadusel vestluse) baasil kuu aega kuni kolm nädalat enne kursuse algust.

NB! KOOLITUSTSÜKLID TOIMUVAD NII NÄDALA SEES KUI NÄDALAVAHETUSEL! Enne koolitusele registreerumist ole kindel, et Sinu tööandja võimaldab sul tööpäevadel koolitusel osaleda. Kui õpid samal ajal veel mõnes teises koolis, siis koolitusele registreerudes ole kindel, et sinu graafikud võimaldavad mänguteraapia koolitusel osaleda.

Üldinfo kursuse kohta
Mänguterapeut on lastega tegelev psühhoterapeut, kelle põhitööriistaks lapsega tegelemisel on mäng. Mänguterapeudi väljaõppekoolitus annab laialdased teadmised ja põhitööriistad mänguterapeudina töötamiseks. 

Kellele on kursus mõeldud?
Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus ning omandatud mõne muu suuna psühhoterapeudi, sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi vm. lastega töötava spetsialisti haridus.

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 4278 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (186 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit + iseseisev töö). 

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 368 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada  mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning seitse juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     
Koolitus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Mis saab siis, kui ma ei saa mõnel koolitustsüklil osaleda?
Kui mingil põhjusel jääb mõni tsükkel vahele (nt haigestumise tõttu), siis saab need tsüklid järele teha aasta hiljem uue grupiga.
Kas on võimalik koolitusel osaleda ka interneti teel?
Koolitusel ei ole võimalik osaleda interneti teel. Koolitus ei toimu teoreetiliste loengute baasil, vaid on praktilise suunitlusega. Et omandada mänguterapeudina töötamiseks vajalikud oskused, tuleb õppe käigus osaleda grupitöödes, teha läbi teraapiaseansse ja muid praktilisi tegevusi. Olles kohal koolitusel füüsiliselt, saad võtta sellest maksimumi ning ennast teistest igapäevatoimetustest välja
lülitada.
Kas kool saab väljastada tõendi, mille alusel küsida tööandjalt õppepuhkust?
Kool saab soovi korral väljastada Teile tõendi koolis õppimise kohta. Õppepuhkuse andmise osas rääkige läbi enda tööandjaga. Täpsemalt saab lugeda õppepuhkuse andmise kohta täiskasvanute koolituse seadusest, abiks võib olla selle ja selle artikli lugemine.

Lisainfo
Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee. 

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.
 Inglismaa lektorite kursuste ajakavas võib toimuda jooksvalt muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides. Muutustest teavitame võimalikult operatiivselt.

ÕPPEPLAAN: MÄNGUTERAPEUDI VÄLJAÕPPEKOOLITUS

Koolituse toimumise kuupäevad alates oktoobrikuust selguvad hiljemalt aprillikuus 

I tsükkel
15.-16.mai 2023
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.

II tsükkel
5.-6. juuni 2023
Terapeutilise suhtlemise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga. 

III tsükkel 
13. – 14. august 2023
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.

IV tsükkel
11.-12. september 2023
Viha ja mänguteraapia 

V tsükkel
20.-21. oktoober 2023
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Lapsepõlve trauma. 

VI tsükkel
november 2023
Väärkohtlemine ja mänguteraapia.  

VII tsükkel
detsember 2023
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil. 

IIX tsükkel
jaanuar 2024
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Lastekaitse.

IX tsükkel
veebruar 2024
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias. Joonistused ja projektiivtestid mänguteraapias.

X tsükkel
märts 2024
Terapeutilise suhtlemise alused II. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  

XI tsükkel
aprill 2024
Referaatide esitlus.

XII tsükkel
mai 2024
Terapeutilised suhtlemisoskused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.

XIII tsükkel
juuni 2024
Enesevigastamine ja mänguteraapia.

XIV tsükkel
august 2024
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 

XV tsükkel
september 2024 
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.

XVI tsükkel
oktoober 2024
Sotsiaalsete oskuste õpetamine. 

XVII tsükkel
november 2024
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad.

XVIII tsükkel 
detsember 2024
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 

XIX tsükkel
jaanuar 2025
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.

XX tsükkel *
veebruar 2025
Autism ja mänguteraapia

XXI tsükkel
märts 2025
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. 

XXII tsükkel
aprill 2025
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.

XXIII tsükkel
mai 2025
Lõpetamine. Arvestus. 


* Kursust on võimalik läbida ka eraldisesiva täiendkoolitusena.  

LEKTORID 

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Gerda Sillaste (Eesti), CV
Gerda on pikaajaline MTÜ Hea Algus Koolituskeskuse õpetajakoolituse koolitusjuht-koolitaja, pereprogrammi juht-nõustaja, juhatuse liige ja Rakke kooli huvijuht.

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Olga Luptova (Eesti), CV
Olga on psühholoog-nõustaja, mänguterapeut, koolitaja ja projektijuht.