Mänguterapeudi väljaõppekoolitus 2024 – 2026

Koolitusele registreerumine lõpeb 01.04. 2024

KURSUSELE REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!

Sellest aastast alates on koolituse läbiviijaks Eesti Mänguteraapia Akadeemia.

Komplekteerime kursuse laekunud dokumentide (ja vajadusel vestluse) baasil kuu aega kuni kolm nädalat enne kursuse algust.

NB! KOOLITUSTSÜKLID TOIMUVAD NII NÄDALA SEES KUI NÄDALAVAHETUSEL! Enne koolitusele registreerumist ole kindel, et tööandja võimaldab Sul tööpäevadel koolitusel osaleda. Kui õpid samal ajal veel mõnes teises koolis, siis koolitusele registreerudes ole kindel, et sinu graafikud võimaldavad mänguteraapia koolitusel osaleda ja õppes ettenähtud iseseisvat tööd teha.

Üldinfo kursuse kohta
Mänguterapeut on lastega tegelev terapeut, kelle põhitööriistaks lapsega tegelemisel on mäng. Mänguterapeudi I astme väljaõppekoolitus annab laialdased teadmised ja põhitööriistad mänguterapeudina töötamiseks. 

Kellele on kursus mõeldud?
Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on kõrgharidus erialal, mis on seotud lastega ( nt sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi vm.) või kellel on lisaks kõrgharidusele läbitud mõni muu lastega töötava spetsialisti väljaõpe või olemas lastega töötamise kogemus.

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kõrgkooli lõputunnistusest ja vajadusel lastega seotud lisaväljaõppe lõputunnistuses. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine

Kursuse kogumaksumus on 4347 €. Õppemaks u tasutakse igakuiselt (189 EUR tsükkel). Soovi korral on võimalik õppemaks tasuda ka korraga, Õppemaks on terviksumma kogu õppe läbimise eest. Õppemaks tuleb tasuda ka siis, kui mõnes õppetsüklis mingil põhjusel ei saa osaleda. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit + iseseisev töö). Kursuse eest esitatakse esimene arve vahetult enne koolituse algust OÜ Sirante poolt (Eesti Mänguteraapia Akadeemia).

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 368 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada  mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud kursusetöö, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning seitse juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub reeglina üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     
Koolitus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Mis saab siis, kui ma ei saa mõnel koolitustsüklil osaleda?
Kui mingil põhjusel jääb mõni tsükkel vahele (nt haigestumise tõttu), siis saab need tsüklid järele teha aasta hiljem uue grupiga.
Kas on võimalik koolitusel osaleda ka interneti teel?
Koolitusel ei ole võimalik osaleda interneti teel. Koolitus ei toimu teoreetiliste loengute baasil, vaid on praktilise suunitlusega. Et omandada mänguterapeudina töötamiseks vajalikud oskused, tuleb õppe käigus osaleda grupitöödes, teha läbi teraapiaseansse ja muid praktilisi tegevusi. Olles kohal koolitusel füüsiliselt, saad võtta sellest maksimumi ning ennast teistest igapäevatoimetustest välja
lülitada.
Kas kool saab väljastada tõendi, mille alusel küsida tööandjalt õppepuhkust?
Kool saab soovi korral väljastada Teile tõendi koolis õppimise kohta. Õppepuhkuse andmise osas rääkige läbi enda tööandjaga. Täpsemalt saab lugeda õppepuhkuse andmise kohta täiskasvanute koolituse seadusest, abiks võib olla selle ja selle artikli lugemine.
Kas ma saan koolitusel osaleda nii, et võtan kaasa enda lapse?
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele ja koolitusel ootab osalejat ees palju praktilisi tegevusi, s.h. teraapiaseansside läbiviimise harjutamine. Lapsega koos nendes osaleda ei saa ja täiskasvanu järelvalvega hoiuruumi meil lastele ei ole. Kui sul on väike laps ja tahad kursusel osaleda, kuid lapsehoidu tundub selleks ajaks raske organiseerida, siis lükka koolitusega liitumine edasi sellesse aega, kui saad juba mugavalt ja stressivabalt laste kõrvalt õppima tulla. Meie plaanime pakkuda mänguterapeudi väljaõppekoolitusi veel palju aastaid ning oleme sinu jaoks olemas ka tulevikus.

Lisainfo
Lisainformatsiooni saab telefonil 501 1912 või saates e-kirja aadressil sirli@tervisekool.ee. 

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil sirli@tervisekool.ee.


Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.
 Inglismaa lektorite kursuste ajakavas võib toimuda jooksvalt muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides. Muutustest teavitame võimalikult operatiivselt.

ÕPPEPLAAN: MÄNGUTERAPEUDI VÄLJAÕPPEKOOLITUS

Koolituse toimumise kuupäevad alates augustikuust kuni aasta lõpuni selguvad hiljemalt aprillikuus. 

I tsükkel
29.-30 aprill 2024
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.

II tsükkel
16.-17.mai 2024
Terapeutilise suhtlemise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga. 

III tsükkel 
10.-11. juuni 2024
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.

IV tsükkel
15.-16. august 2024
Viha ja mänguteraapia 

V tsükkel
14.-15. september 2024
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Lapsepõlve trauma. 

VI tsükkel
19. – 20. oktoober 2024
Väärkohtlemine ja mänguteraapia.  

VII tsükkel
november 2024
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil. 

IIX tsükkel
detsember 2024
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Lastekaitse.

IX tsükkel
jaanuar 2024
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias. Joonistused ja projektiivtestid mänguteraapias.

X tsükkel
veebruar 2025
Terapeutilise suhtlemise alused II. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  

XI tsükkel
märts 2025
Referaatide esitlus.

XII tsükkel
aprill 2025
Terapeutilised suhtlemisoskused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.

XIII tsükkel
mai 2025
Enesevigastamine ja mänguteraapia.

XIV tsükkel
juuni 2025
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 

XV tsükkel
august 2025
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.

XVI tsükkel
september 2025
Sotsiaalsete oskuste õpetamine. 

XVII tsükkel
oktoober 2025
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad.

XVIII tsükkel 
november 2025
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 

XIX tsükkel
detsember 2025
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.

XX tsükkel *
jaanuar 2026
Autism ja mänguteraapia

XXI tsükkel
veebruar 2026
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. 

XXII tsükkel
märts 2026
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.

XXIII tsükkel

aprill 2026
Lõpetamine. Arvestus. 


* Kursust on võimalik läbida ka eraldisesiva täiendkoolitusena.  

LEKTORID 

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Gerda Sillaste (Eesti), CV
Gerda on pikaajaline MTÜ Hea Algus Koolituskeskuse õpetajakoolituse koolitusjuht-koolitaja, pereprogrammi juht-nõustaja, juhatuse liige ja Rakke kooli huvijuht.

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Olga Luptova (Eesti), CV
Olga on psühholoog-nõustaja, mänguterapeut, koolitaja ja projektijuht.