Toitumisterapeudi õpe

Miks õppida toitumisterapeudiks just Tervisekoolis?
 • Esimene toitumisteraapia õppekava Eestis: Tervisekooli koolitajad on toitumisteraapia eriala algatajad ja edendajad Eestis.
 • Kompaktne ja põhjalik õppekava: õpe kestab vaid 12 kuud, mille jooksul saad vajalikud baasteadmised ja praktilised oskused töö alustamiseks.
 • Suur praktilise õppe osakaal: tagame sulle praktilised oskused ja teadmised, mida vajad klientide abistamiseks tervislike toitumisharjumuste kujundamisel ja haigustega võitlemisel.
 • Kvalifitseeritud koolitajad: terapeudiõppe põhikoolitajad on arsti haridusega ja pikaaegse toitumisterapeudi praktilise kogemusega spetsialistid.
 • Õppijakeskne lähenemine: arvestame õppijate individuaalseid vajadusi – meie eesmärk on toetada ja aidata sind igal sammul.
 • Veebipõhine õpe võimaldab sul ühendada õpingud oma igapäevaeluga.
Vali Tervisekool ja alusta teekonda, kus omandad kiiresti vajalikud teadmised, et saada edukaks toitumisterapeudiks!

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: Toitumisterapeudi õpe on toitumisnõustajaõppe jätkukoolitus, mille tulemusena on õppijal toitumisterapeudi 6. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad internetikeskkonnas Zoom. Auditoorse õppetöö algus on 9.30 ja orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev töö õppematerjalidega ja klientide nõustamisel. 

ÕPE ON TASULINE: Toitumisterapeudi õppe hind on 1800 eurot, tasumine toimub kuumaksetena (12 kuud 150 eurot kuus).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppe eelduseks on kõrgharidus, Tervisekoolis või mõnes teises koolis toitumisnõustaja õppe läbimine ning 15 kliendi toitumisnõustamise kogemus. Kooli astudes esitab õppija:

 • vabas vormis avalduse (peavad olema märgitud õppija isikukood, aadress, telefoninumber, arve info jm),
 • koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist,
 • koopia toitumisnõustaja õppe lõputunnistusest (kui on õpitud mujal kui Tervisekoolis),
 • vähemalt 15 kliendi toitumisnõustamise lühikirjeldus (hästi kokkuvõtlikult, võivad olla TN õppe ajal nõustatud kliendid).

Rohkem infot Annely Sootsilt, tel +372 50 825 96, annely@tervisekool.ee ja registreerumine kursusele silvia@tervisekool.ee.

Muu oluline info:

TOITUMISTERAPEUDI õpe

Toitumisterapeudi õpe koosneb 12 õppetsüklist ja õppe maht on 402 tundi, sh:

 • 148 tundi tundi tööd koolikeskkonnas (sh 82 tundi auditoorset tööd (teooriaõpet) ja 66 tundi praktilist tööd) ja
 • 82 tundi praktilist tööd töökeskkonnas ning
 • 172 tundi iseseisvat tööd.

Kohustuslike tööde loetelu (hindamismeetodeid) ja nende hindamiskriteeriumeid vaata õppekavast. Tööde juhised on õpilasele leitavad Moodle keskkonnas, kuhu ka kõik tööd esitatakse. Tööd hinnatakse arvestatud/mittearvestatud.

Pärast toitumisterapeudiõppe lõpetamist on võimalik edasi õppida TOITUMISTERAPEUDI JÄTKUÕPPE KURSUSTEL.

Toitumisterapeudiõppe ÕPPEPÄEVAD, KOOLITAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

1. tsükkel

 • Endale sobival ajal videoloengute kuulamine: TOITUMISNÕUSTAMINE HAIGUSTE ENNETAMISEL
  Koolitusele registreerudes saab õppija sissepääsu järgmistele toitumisnõustaja tasemel jätkukoolitustele Tervisekoolis, kolmandaks tsükliks tuleb need koolitused iseseisvalt läbi töötada ning esitada 4 arvestustööd:
  1. Toitumisnõustamise ja -teraapia protsess, nõustamistehnikad.
  2. Haiguspuhune toitumisnõustamine (iseseisva tööna esitada arvestustöö).
  3. Toitumisnõustamise alused (iseseisva tööna esitada arvestustöö).
  Esitada tuleb ka 2- päevane näidismenüü kliendile ning ühe 2-päevase menüü analüüs (toitumisnõustaja taseme tööd).

2. tsükkel

 • 1. õppepäev: TOITUMISTERAAPIA ALUSED JA IGAPÄEVATÖÖ
  Koolitaja: Pille Javed, Annely Soots, Mari-Liis Väli või Eliisa Lukk
  Teooriaõppe teemad: Toitumisteraapia (sh dietoloogia) olemus, standardid, toitumisterapeudi tööpraktika (toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioon), sihtgrupid ja näidustused, seadusandlus, jätkukoolitused. Koostöö teiste spetsialistidega (sh kliinilise toitmise spetsialistid), nende tööülesanded ja koostöö erialaorganisatsiooniga.
 • 2. õppepäev: SEISUNDI HINDAMINE TOITUMISTERAAPIAS
  Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Seisundi hindamine toitumisteraapias, haigustest või ravist tingitud eripärad, toidutõhustamise ja kliinilise toitmise vajaduse hindamine. Kliinilise toitmise olemus ja koostöö kliinilise toitmise spetsialistiga.
 • Iseseisev töö: ühe kahepäevase menüü analüüsi ja kahepäevase menüü koostamine kliendile.

3. tsükkel

 • 1. õppepäev endale sobival ajal videoloengute kuulamine: PÕHITOITAINETE BIOKEEMIA
 • 2. õppepäev: PÕHITOITAINETE BIOKEEMIA PRAKTIKUM
  Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad:
  – Süsivesikute biokeemia – toitumisterapeudile vajalikud teadmised: süsivesikute imendumine, nendest moodustunud olulised ühendid inimkehas, vere näitajad. Insuliini toimed, insuliinresistentsus.
  – Toidurasvade imendumine ja kehas kasutamine, lipiidid inimkehas: triglütseriidid, lipoproteiinid, fosfolipiidid, kolesterool; Vere näitajad.
  – Valkude biokeemia – toitumisterapeudile vajalikud teadmised: valgud ja aminohapped, imendumine ning nendest kehas moodustunud olulised ühendid.
 • Iseseisev töö: Lipiidide, süsivesikute ja valkude teooriatöö.

4. tsükkel

 • 1. õppepäev endale sobival ajal videoloengute kuulamine: ENERGIA TOOTMINE SÜSIVESIKUTEST, RASVHAPETEST JA AMINOHAPETEST
 • 2. õppepäev: RAKUBIOLOOGIA ALUSED, ENERGIA TOOTMISE PRAKTIKUM
  Koolitajad: Eliisa Lukk ja Annely Soots.
  Teooriaõppe teemad: Raku ehituse, organellide ja toimimise kordamine. Rakumembraan, selle ehitus ja funktsioneerimine, toitumisterapeudile vajalikud teadmised.
  Praktikaõppe teemad: Praktilised harjutused teooria kinnistamiseks.
 • Iseseisev töö: Ettevalmistus viienda tsükli teemadeksläbi töötada ETTA diabeedi ja prediabeedi toitumisteraapia juhis ja videoloengu kuulamine.

5. tsükkel

 • 1. õppepäev: DIABEEDI TOITUMISTERAAPIA
  Koolitaja: Eliisa Lukk, Annely Soots või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: I ja II tüüpi diabeet, tekkemehhanismid, haiguste olemus. Diabeet ja toitumine, koostöö arstide ja diabeediõdedega. ohumärgid. Vere analüüside tõlgendamine veresuhkru, triglütseriidide ja lipiidide osas.
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapiaseansi läbiviimine metaboolse sündroomiga ja diabeedi diagnoosiga isikutele.  Toitumisnõustajaõppes omandatud toitumissoovituste jagamine kliendile rollimängus.
 • 2. õppepäev: BARIAATRILINE KIRURGIA KAALULANGETAMISEL, TOITUMISTERAAPIA
  Koolitajad: Pille Javed ja Jaanika Tapver.
  Teooriaõppe teemad: Operatsioonide olemus ja meedikutepoolne nõustamine vahetult enne ja pärast operatsiooni. Toitumisterapeudi roll bariaatrilise operatsiooni ennetamisel. Bariaatrilise operatsiooni järgsed toitumisprobleemid ja toitainetepuuduse väljendused. Toitumisnõustamine ja -teraapia koostöös meditsiinitöötajatega. Vajalikud toidulisandid.
  Praktikaõppe teemad: Erinevate kliendijuhtumite analüüsid.
 • Iseseisev töö: ettevalmistus kuuenda tsükli teemadeks: Läbi töötada ETTA südame-veresoonkonna haigusi ennetava toitumisteraapia ja rauapuudusaneemiaga kliendi toitumisnõustamise juhis. Kliendinõustamisel kasutatava teabematerjali korrastamine.

6. tsükkel

 • 1. õppepäev: SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA
  Koolitaja: Pille Javed, Annely Soots või Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Terviseprobleemide aluseks olevad biokeemilised mehhanismid, metaboolne sündroom. Südame-veresoonkonnahaiguste preventsioon. Haiguste olemus: kõrgvererõhktõbi, insult, infarkt, krooniline südamepuudulikkus, kroonilised venoossed haavandid. Tõenduspõhised toitumissoovitused haiguste ennetamiseks ja põletikuvastne toitumine. Ohumärgid, toitumisterapeudi pädevus toidulisandite määramisel ja ohud toidulisanditega seoses.
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapia seansi läbiviimine kõrge südame-veresoonkonnahaiguste riskiga isikule ja kõrgvererõhktõve diagnoosiga isikule. Toitumisnõustajaõppes omandatud toitumissoovituste jagamine kliendile rollimängus.
  Iseseisva töö teemad: Töö õppematerjalide ja toitumisteraapia juhistega. Kliendinõustamisel kasutatava teabematerjali korrastamine.
  Iseseisva töö teemad: Teooriatöös küsimustele vastamine südame-veresoonkonnahaiguste ja metaboolse sündroomi ning nendepuhuse toitumisteraapia kohta.
 • 2. õppepäev: ANEEMIAD JA TOITUMINE, TOITUMISTERAPEUDI KOMPETENTS JA KOOSTÖÖ
  Koolitaja: Annely Soots, Eliisa Lukk või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Erinevad aneemiad, üldülevaade. Toitumissoovitused. Toitumisterapeudi pädevus ja koostöö teiste spetsialistidega toidulisandite määramisel. Ohud toidulisanditega seoses.
  Praktikaõppe teemad: Rauapuudusaneemiaga kliendile toitumisjuhiste ja kasutatava toidulisandi kohta informatsiooni andmine.
 • Iseseisev töö: ettevalmistus seitsmenda tsükli teemadeks: Läbi töötada ETTA tõhustatud toitumise vajadusega ning söömishäirega kliendi toitumisteraapia juhised ja kuulata videoloengud. ETTA kergemate seedevaevustepuhuste toitumisjuhiste uuesti ülevaatamine.

7. tsükkel

 • 1. õppepäev:
  • I osa: VAIMSE TERVISE TOETAMINE TASAKAALUSTATUD TOITUMISEGA JA PSÜÜHIKAHÄIRED
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed.
   Teooriaõppe teemad: Stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). Enamlevinud psüühikahäirete kordamine. Koostöö psühhiaatrite jt spetsialistidega. 
   Seminariõppe teemad: Tervisliku tasakaalus toitaineterikka haigusi ennetava toitumise kordamine seostades ajule vajalike toitainete ja füsioloogiaga (neurotransmitterite toimimiseks vajalikud toitained, aju energeetilised vajadused jms). 
  • II osa: SÖÖMISHÄIRED, TÕHUSTATUD TOITUMINE, TOITUMISTERAPEUDI KOMPETENTS JA KOOSTÖÖ
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed või Mari-Liis Väli.
   Teooriaõppe teemad: Alakaalulise kliendi toitumisnõustamine, erinevad söömishäired, toitumisteraapia koostöös teiste spetsialistidega.
   Praktikaõppe teemad: Kliendijuhtumite analüüs, toitumisteraapia plaanide koostamine, sh koostöövajaduse väljaselgitamine teiste spetsialistide ja kliendi tugivõrgustikuga.
 • 2. õppepäev: SEEDEELUNDKONNAGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA ERIDIEEDID, TOITUMISTERAPEUDI KOMPETENTS JA KOOSTÖÖ
  Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed või Eliisa Lukk.
  Praktikaõppe teemad: Levinud seedevaevuste (kõhukinnisus, puhitused, kõrvetised) korral toitumissoovituste jagamine teraapiaseansil (roolimängus) juhised kasutades.
  Teooriaõppe teemad: Terviseseisundid, mille toitumisteraapia kuulub jätkukoolitusega toitumisterapeudi kompetentsi, sest vajab eriväljaõpet: maksa ja sapiteede haigused, ärritunud soole sündroom, põletikulised soolehaigused, gastriit, mao- ja duodeenumi haavandid, hea- ja halvaloomulised seedetrakti kasvajad, divertiikulid, laienenud sigmasool, proktiidid, kõhulahtisus jt.
  Üldülevaade haigustest ja nende puhul kasutatavatest eridieetidest, mille juhendamine vajab eriväljaõpet ja spetsiaalseid toitumisteraapia juhiseid.

8. tsükkel

 • 1. õppepäev endale sobival ajal ETTA toitumisteraapia juhiseid tutvustavate videoloengute kuulamine:
  – Südame-veresoonkonnahaiguste-, söömishäirete ja seedevaevustepuhused juhised.
  – Podagra toitumisteraapia. Haiguse olemus, riskifaktorid, sh toitumuslikud,  tõenduspõhised toitumissoovitused.
  – Osteoporoosi toitumisteraapia. Haiguse olemus, riskifaktorid, sh toitumuslikud ja liikumisega seotud tõenduspõhised toitumissoovitused.
  – Vähki ennetav toitumine, vähihaige toitumine ravi ajal. 
 • 2. õppepäev: TOITUMISTERAAPIA NEERUPUUDULIKKUSE, OSTEOPOROOSI JA VÄHI KORRAL PRAKTIKA
  Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk või Pille Javed
  Praktikaõppe teemad: Toitumissoovituste jagamise harjutamine erinevate diagnoosidega haigetele tõenduspõhiste toitumisteraapia juhiste alusel. Podagrahaigele toitumisteraapia seansi läbiviimise vaatlemine ja kriitiliselt hindamine.
 • Iseseisev töö (vajadusel koolitajapoolne supervisioon):
  – Toitumisteraapia videosalvestise ettevalmistamine, teostamine ja analüüsi koostamine.
  – Järgmiseks tsükliks iseseisvalt toiduallergia ja -talumatuse materjali eelnev läbitöötamine
  ,

9. tsükkel

 • 1 õppepäev: PIIRANGUTEGA DIEEDID TOITUMISTERAAPIAS: GLUTEENIGA SEOTUD HÄIRED
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed ja Aive Antson
  Teooriaõppe teemad: Tsöliaakia ja mittestsöliaakiline gluteenitundlikkus. Haiguste/seisundite olemus, testimine. Toitumisteraapia juhised.
  Praktikaõppe teemad: Piirangutega menüüde analüüs ja koostamine, toitainetesisalduse tasakaalustamine ja välistatud toiduainete asendamine samaväärsetega.
 • 2 õppepäev: PIIRANGUTEGA DIEEDID TOITUMISTERAAPIAS: TOIDUALLERGIA JA LAKTOOSITALUMATUS
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed
  Teooriaõppe teemad
  :
  Erinevad allergilised seisundid ning toitumine, toiduallergia. Laktoositalumatus. Seisundite olemus ja testimine. Toitumisteraapia juhised. Nõuded välistusdieedile ja toitumisterapeudi kompetents välistusdieedi määramisel, koostöö teiste spetsialistidega;
  Praktikaõppe teemad: Piirangutega menüüde analüüs ja koostamine, toitainetesisalduse tasakaalustamine ja välistatud toiduainete asendamine samaväärsetega. Tsöliaakiahaige, laktoositalumatuse või toiduallergiaga isiku toitumisteraapia seansi läbiviimine.
 • Iseseisev töö:
  2-päevase piirangutega eridieedi menüü analüüs ja
  2- päevase erideedi menüü koostamine kliendile.

10. tsükkel

 • 1. õppepäev: TOITUMISTERAAPIA ALUSED – TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA, JUHTUMIANALÜÜSID
  Koolitaja: Annely Soots, Pille Javed või Eliisa Lukk.
  Praktikaõppe teemad:
  1. Keerulisemad toitumisteraapia teemad: Liigesehaiguste, nahahaiguste, autoimmuunhaiguste toitumisteraapia, toitumisterapeudi pädevus ning koostöö nõue.
  2. Toitumisteraapia juhtumite arutelud ja õppija poolt teostatud toitumisteraapiaseansi videosalvestiste analüüsid toitumisteraapia vajaduse ning teraapia planeerimise seisukohast:
  – Metaboolse sündroomiga ja/või
  – Diabeedi diagnoosiga isiku ja/või
  – Kõrgvererõhktõve diagnoosiga kliendi toitumisteraapia.
 • 2. õppepäev SEMINAR
  Seminari teema: Õppijad esitavad kaasõpilastele toitumisteraapia teemadel vabalt valitud usaldusväärsete allikatega loengu või teabematerjali.

11. tsükkel

 • 2 õppepäeva: TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapia juhtumite arutelud ja õppijate poolt teostatud toitumisteraapiaseansside videosalvestiste analüüsid: Metaboolse sündroomiga ja/või diabeedi diagnoosiga isiku toitumisteraapia ja/või kõrgvererõhktõve diagnoosiga kliendi toitumisteraapia ja/või raua-, foolhappe- ja B12-vitamiinipuudusaneeemiaga isiku toitumisteraapia ja/või bariaatrilise operatsiooni läbiteinud isiku toitumisteraapia ja/või neerupuudulikkusega isiku toitumisteraapia ja/või vaimse tervise probleemidega isikute toitumisteraapia (depressiooniga, ärevushäirega, sh terviseärevusega ja mäluprobleemidega) klient toitumisteraapias.

12. tsükkel

 • 2 õppepäeva: TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapia juhtumite arutelud ja õppijate poolt teostatud toitumisteraapiaseansside videosalvestiste analüüsid jätkuvad.
 • NB! Kooli lõpetamiseks peavad kõik kohustuslikud tööd olema esitatud ja arvestatud. Esitatud on vähemalt 15 kliendi iseseisva nõustamise kokkuvõte, (sh enamus toitumisteraapia seansid), milles on kirjeldatud vajadusel koostööd nii teiste spetsialistide kui kliendi tugivõrgustikuga.

Jätkukoolitustena on võimalik läbida erinevaid toitumisterapeudi jätkukoolitusi.