Toitumisterapeut

Toitumisterapudiõpe on toitumisnõustajaõppe jätkukoolitus

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: Toitumisterapeudi õpe on toitumisnõustajaõppe jätkukoolitus, mille tulemusena on õppijal toitumisterapeudi 6. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108 ning internetikeskkonnas. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev töö õppematerjalidega ja klientide nõustamisel. 

ÕPE ON TASULINE: Toitumisterapeudi õppe hind on 1350 eurot, tasumine toimub kuumaksetena (9 kuud 150 eurot kuus).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppe eelduseks on kõrgharidus, Tervisekoolis või mõnes teises koolis toitumisnõustaja õppe läbimine ning 15 kliendi toitumisnõustamise kogemus. Lisaks tuleb esitada õppima asudes toitumisnõustaja taseme tööd (võivad olla toitumisnõustajaõppes esitatud tööd, juhised antakse õppima registreerumisel):

 • kahepäevase menüü analüüs,
 • üks kahepäevane menüü kliendile,
 • toitumisnõustaja tasemel kliendijuhtumi kirjeldus.

Need tööd vaadatakse üle esimeses õppetsüklis ning esitatakse hindamiseks pärast seda tsüklit. Teistest koolidest õppima asujate puhul vaadatakse üle nende toitumisnõustaja taseme õppekava. Kui koolis pole käsitletud õpiväljundite saavutamiseks vajalikke teemasid (vt toitumisnõustaja õppekava ja kutsestandardit), siis antakse õppijale võimalus neid teemasid omandada toitumisterapeudiõppe ajal. Täpsema info vastuvõtudokumentide kohta leiad õppekavast. Lisainformatsiooni küsi telefonil +372 50 825 96 ning e-kirja teel aadressilt annely@tervisekool.ee

Muu oluline info:

TOITUMISTERAPEUDI õpe

Toitumisterapeudi õpe koosneb 9 õppetsüklist, iga tsükkel kestab 2 päeva (kokku 18 auditoorse töö päeva) ja õppe maht on 360 tundi, sh:

 • 144 tundi tundi tööd koolikeskkonnas (sh 80 tundi auditoorset tööd (teooriaõpet) ja 64 tundi praktilist tööd) ja
 • 82 tundi praktilist tööd töökeskkonnas ning
 • 134 tundi iseseisvat tööd.

Kohustuslike tööde loetelu (hindamismeetodeid) ja nende hindamiskriteeriumeid vaata õppekavast. Tööde juhised on õpilasele leitavad Moodle keskkonnas, kuhu ka kõik tööd esitatakse. Tööd hinnatakse arvestatud/mittearvestatud.

Pärast toitumisterapeudiõppe lõpetamist on võimalik edasi õppida TOITUMISTERAPEUDI JÄTKUÕPPE KURSUSTEL.

Toitumisterapeudiõppe ÕPPEPÄEVAD, KOOLITAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

1. tsükkel

 • 2 õppepäeva: TOITUMISNÕUSTAMINE HAIGUSTE ENNETAMISEL.
  Koolitaja: Annely Soots, Pille Javed või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teemad: Koos koolitajaga erinevate ülesannete lahendamine toitumisnõustaja taseme teemadel:
  – haigusi ennetava toitumise põhimõtted, erinevate klientide menüüde analüüs nii portsjonipõhiselt kui toitumisprogrammiga;
  – toitumisnõustamise protsessi rakendamine nõustamises erinevate juhtumite korral, nõustamise dokumenteerimine, intervjueerimistehnikate kasutamine.
  Iseseisvate toitumisnõustaja taseme tööde nõuetekohane vormistamine: Ühe Eestis pakutava menüü (omal valikul) 2 päeva analüüs. Kliendijuhtum. Kahepäevane menüü kliendile.

2. tsükkel

 • 1. õppepäev: TOITUMISTERAAPIA ALUSED JA IGAPÄEVATÖÖ.
  Koolitaja: Pille Javed, Annely Soots, Mari-Liis Väli või Eliisa Lukk
  Teooriaõppe teemad: Toitumisteraapia (sh dietoloogia) olemus, standardid, toitumisterapeudi tööpraktika (toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioon), sihtgrupid ja näidustused, seadusandlus, jätkukoolitused. Koostöö teiste spetsialistidega (sh kliinilise toitmise spetsialistid), nende tööülesanded ja koostöö erialaorganisatsiooniga.
  Iseseisev töö: Toitumisteraapia aluste teooriatöö.
 • 2. õppepäev: SÜSIVESIKUTE BIOKEEMIA PÕHITEADMISED.
  Koolitaja: Eliisa Lukk või Annely Soots
  Teooriaõppe teemad: Süsivesikute biokeemia – toitumisterapeudile vajalikud teadmised: süsivesikute imendumine, nendest moodustunud olulised ühendid inimkehas, vere näitajad. Insuliini toimed, insuliinresistentsus. Energia tootmise põhialused ja põhimõisted.

3. tsükkel

 • 1. õppepäev: LIPIIDIDE BIOKEEMIA JA RAKUBIOLOOGIA PÕHITEADMISED.
  Koolitaja: Annely Soots või Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Toidurasvade imendumine ja kehas kasutamine, lipiidid inimkehas: triglütseriidid, lipoproteiinid, fosfolipiidid, kolesterool; Vere näitajad; Raku ehituse, organellide ja toimimise kordamine. Rakumembraan, selle ehitus ja funktsioneerimine, toitumisterapeudile vajalikud teadmised.
  Iseseisev töö: Lipiidide, süsivesikute ja valkude teooriatöö.
 • 2. õppepäev:
  • I osa: VALKUDE BIOKEEMIA PÕHITEADMISED.
   Koolitaja: Annely Soots või Eliisa Lukk.
   Teooriaõppe teemad: Valkude biokeemia – toitumisterapeudile vajalikud teadmised: valgud ja aminohapped, imendumine ning nendest kehas moodustunud olulised ühendid.
  • II osa: SEISUNDI HINDAMINE TOITUMISTERAAPIAS.
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed.
   Teooriaõppe teemad: Seisundi hindamine toitumisteraapias, haigustest või ravist tingitud eripärad, toidutõhustamise ja kliinilise toitmise vajaduse hindamine. Kliinilise toitmise olemus ja koostöö kliinilise toitmise spetsialistiga.
   Iseseisev töö: Kliinilise toitmise õpiku läbitöötamine toitumisterapeudi jaoks olulise teabe osas. Teoreetilise töö küsimustele vastamine kliinilise toitmise ja dopinguainete osas.

4. tsükkel

 • 1. õppepäev: DIABEEDI TOITUMISTERAAPIA.
  Koolitaja: Eliisa Lukk, Annely Soots või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: I ja II tüüpi diabeet, tekkemehhanismid, haiguste olemus. Diabeet ja toitumine, koostöö arstide ja diabeediõdedega. ohumärgid. Vere analüüside tõlgendamine veresuhkru, triglütseriidide ja lipiidide osas.
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapiaseansi läbiviimine metaboolse sündroomiga ja diabeedi diagnoosiga isikutele.  Toitumisnõustajaõppes omandatud toitumissoovituste jagamine kliendile rollimängus.
  Iseseiseisva töö teemad: Töö õppematerjalide ja toitumisteraapia juhistega. Kliendinõustamisel kasutatava teabematerjali korrastamine.
 • 2. õppepäev: BARIAATRILINE KIRURGIA KAALULANGETAMISEL, TOITUMISTERAAPIA.
  Koolitajad: Pille Javed ja Jaanika Tapver.
  Teooriaõppe teemad: Operatsioonide olemus ja meedikutepoolne nõustamine vahetult enne ja pärast operatsiooni. Toitumisterapeudi roll bariaatrilise operatsiooni ennetamisel. Bariaatrilise operatsiooni järgsed toitumisprobleemid ja toitainetepuuduse väljendused. Toitumisnõustamine ja -teraapia koostöös meditsiinitöötajatega. Vajalikud toidulisandid.
  Praktikaõppe teemad: Erinevate kliendijuhtumite analüüsid.

5. tsükkel

 • 1. õppepäev: SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA.
  Koolitaja: Pille Javed, Annely Soots või Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Terviseprobleemide aluseks olevad biokeemilised mehhanismid, metaboolne sündroom. Südame-veresoonkonnahaiguste preventsioon. Haiguste olemus: kõrgvererõhktõbi, insult, infarkt, krooniline südamepuudulikkus, kroonilised venoossed haavandid. Tõenduspõhised toitumissoovitused haiguste ennetamiseks ja põletikuvastne toitumine. Ohumärgid, toitumisterapeudi pädevus toidulisandite määramisel ja ohud toidulisanditega seoses.
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapia seansi läbiviimine kõrge südame-veresoonkonnahaiguste riskiga isikule ja kõrgvererõhktõve diagnoosiga isikule. Toitumisnõustajaõppes omandatud toitumissoovituste jagamine kliendile rollimängus.
  Iseseisva töö teemad: Töö õppematerjalide ja toitumisteraapia juhistega. Kliendinõustamisel kasutatava teabematerjali korrastamine.
  Iseseisva töö teemad: Teooriatöös küsimustele vastamine südame-veresoonkonnahaiguste ja metaboolse sündroomi ning nendepuhuse toitumisteraapia kohta.
 • 2. õppepäev: ANEEMIAD JA TOITUMINE. TOITUMISTERAPEUDI KOMPETENTS JA KOOSTÖÖ.
  Koolitaja: Annely Soots, Eliisa Lukk või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Erinevad aneemiad, üldülevaade. Toitumissoovitused. Toitumisterapeudi pädevus ja koostöö teiste spetsialistidega toidulisandite määramisel. Ohud toidulisanditega seoses.
  Praktikaõppe teemad: Rauapuudusaneemiaga kliendile toitumisjuhiste ja kasutatava toidulisandi kohta informatsiooni andmine.

6. tsükkel

 • 1. õppepäev:
  • I osa: VAIMSE TERVISE TOETAMINE TASAKAALUSTATUD TOITUMISEGA JA PSÜÜHIKAHÄIRED.
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed.
   Teooriaõppe teemad: Stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). Enamlevinud psüühikahäirete kordamine. Koostöö psühhiaatrite jt spetsialistidega. 
   Seminariõppe teemad: Tervisliku tasakaalus toitaineterikka haigusi ennetava toitumise kordamine seostades ajule vajalike toitainete ja füsioloogiaga (neurotransmitterite toimimiseks vajalikud toitained, aju energeetilised vajadused jms). 
  • II osa: SÖÖMISHÄIRED, TÕHUSTATUD TOITUMINE, TOITUMISTERAPEUDI KOMPETENTS JA KOOSTÖÖ.
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed või Mari-Liis Väli.
   Teooriaõppe teemad: Alakaalulise kliendi toitumisnõustamine, erinevad söömishäired, toitumisteraapia koostöös teiste spetsialistidega. Toitumisnõustajaõppes õpitu kordamine.
   Praktikaõppe teemad: Kliendijuhtumite analüüs, toitumisteraapia plaanide koostamine, sh koostöövajaduse väljaselgitamine teiste spetsialistide ja kliendi tugivõrgustikuga.
 • 2. õppepäev:
  • I osa: SEEDEELUNDKONNAGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA ERIDIEEDID, TOITUMISTERAPEUDI KOMPETENTS JA KOOSTÖÖ.
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed või Eliisa Lukk.
   Praktikaõppe teemad: Levinud seedevaevuste (kõhukinnisus, puhitused, kõrvetised) korral toitumissoovituste jagamine teraapiaseansil (roolimängus) juhised kasutades.
   Teooriaõppe teemad: Terviseseisundid, mille toitumisteraapia kuulub jätkukoolitusega toitumisterapeudi kompetentsi, sest vajab eriväljaõpet: maksa ja sapiteede haigused, ärritunud soole sündroom, põletikulised soolehaigused, gastriit, mao- ja duodeenumi haavandid, hea- ja halvaloomulised seedetrakti kasvajad, divertiikulid, laienenud sigmasool, proktiidid, kõhulahtisus jt.
   Üldülevaade haigustest ja nende puhul kasutatavatest eridieetidest, mille juhendamine vajab eriväljaõpet ja spetsiaalseid toitumisteraapia juhiseid.
  • II osa: TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA, JUHTUMIANALÜÜSID.
   Koolitaja: Annely Soots või Pille Javed või Eliisa Lukk.
   Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapia juhtumite arutelud ja õppija poolt teostatud toitumisteraapiaseansi videosalvestiste analüüsid toitumisteraapia vajaduse ning teraapia planeerimise seisukohast:
   – Metaboolse sündroomiga ja/või
   – Diabeedi diagnoosiga isiku ja/või
   – Kõrgvererõhktõve diagnoosiga kliendi toitumisteraapia.
   Iseseisev töö: Toitumisteraapia videosalvestise ettevalmistamine, teostamine ja analüüsi koostamine (vajadusel koolitajapoolne supervisioon).

7. tsükkel

 • 2 õppepäeva: TOITUMISTERAAPIA NEERUPUUDULIKKUSE, LIIGESEHAIGUSTE, OSTEOPOROOSI JA VÄHI KORRAL.
  Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk või Pille Javed ja Marika Tomson.
  Teooriaõppe teemad:
  – Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid, ohud.
  – Podagra toitumisteraapia. Haiguse olemus, riskifaktorid, sh toitumuslikud,  tõenduspõhised toitumissoovitused.
  – Osteoporoosi toitumisteraapia. Haiguse olemus, riskifaktorid, sh toitumuslikud ja liikumisega seotud tõenduspõhised toitumissoovitused.
  – Liigesehaiguste toitumisteraapia, jätkuõppe ja koostöövajadus. Põletikuvastane toitumine.
  – Vähki ennetav toitumine, vähihaige toitumine ravi ajal. 
  Praktikaõppe teemad: Toitumissoovituste jagamise harjutamine erinevate diagnoosidega haigetele tõenduspõhiste toitumisteraapia juhiste alusel. Podagrahaigele toitumisteraapia seansi läbiviimise vaatlemine ja kriitiliselt hindamine.
  Iseseisev töö (vajadusel koolitajapoolne supervisioon):
  – Toitumisteraapia videosalvestise ettevalmistamine, teostamine ja analüüsi koostamine.
  – Vähemalt 15 kliendi iseseisev nõustamine, sh vähemalt 5 toitumisteraapia seanssi.

8. tsükkel

 • 1 õppepäev: PIIRANGUTEGA DIEEDID TOITUMISTERAAPIAS: GLUTEENIGA SEOTUD HÄIRED.
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed ja Aive Antson
  Teooriaõppe teemad:
  Tsöliaakia ja mittestsöliaakiline gluteenitundlikkus. Haiguste/seisundite olemus, testimine. Toitumisteraapia juhised.
  Praktikaõppe teemad: Piirangutega menüüde analüüs ja koostamine, toitainetesisalduse tasakaalustamine ja välistatud toiduainete asendamine samaväärsetega.
 • 2 õppepäev: PIIRANGUTEGA DIEEDID TOITUMISTERAAPIAS: TOIDUALLERGIA JA LAKTOOSITALUMATUS.
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed
  Teooriaõppe teemad
  :
  Erinevad allergilised seisundid ning toitumine, toiduallergia. Laktoositalumatus. Seisundite olemus ja testimine. Toitumisteraapia juhised. Nõuded välistusdieedile ja toitumisterapeudi kompetents välistusdieedi määramisel, koostöö teiste spetsialistidega;
  Praktikaõppe teemad: Piirangutega menüüde analüüs ja koostamine, toitainetesisalduse tasakaalustamine ja välistatud toiduainete asendamine samaväärsetega. Tsöliaakiahaige, laktoositalumatuse või toiduallergiaga isiku toitumisteraapia seansi läbiviimine.
  Iseseisev töö:
  2-päevase piirangutega eridieedi menüü analüüs ja
  2- päevase erideedi menüü koostamine kliendile.

9. tsükkel

 • 1. päev: TOITUMISTERAAPIA ALUSED (seminar).
  Koolitaja: Annely Soots, Pille Javed või Eliisa Lukk.
  Seminari teema: Õppijad esitavad kaasõpilastele toitumisteraapia teemadel vabalt valitud usaldusväärsete allikatega loengu või teabematerjali.
 • 2. päev: TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.
  Koolitaja: Annely Soots või PIlle Javed
  Praktikaõppe teemad: Toitumisteraapia juhtumite arutelud ja õppijate poolt teostatud toitumisteraapiaseansside videosalvestiste analüüsid: Metaboolse sündroomiga ja/või diabeedi diagnoosiga isiku toitumisteraapia ja/või Kõrgvererõhktõve diagnoosiga kliendi toitumisteraapia ja/või Raua-, foolhappe- ja B12-vitamiinipuudusaneeemiaga isiku toitumisteraapia ja/või Bariaatrilise operatsiooni läbiteinud isiku toitumisteraapia ja/või Neerupuudulikkusega isiku toitumisteraapia ja/või Vaimse tervise probleemidega isikute toitumisteraapia (depressiooniga, ärevushäirega, sh terviseärevusega ja mäluprobleemidega) klient toitumisteraapias.
  Iseseisev töö:
  Kooli lõpetamiseks peavad kõik kohustuslikud tööd olema esitatud ja arvestatud. Esitatud on vähemalt 15 kliendi iseseisva nõustamise kokkuvõte, (sh enamus toitumisteraapia seansid), milles on kirjeldatud vajadusel koostööd nii teiste spetsialistide kui kliendi tugivõrgustikuga.

Jätkukoolitustena on võimalik läbida erinevaid toitumisterapeudi jätkukoolitusi.