Õppekavad

Põhiõppe õppekavad:

MÄNGUTERAPEUDI õppekava
Loe rohkem rubriigist mänguteraapia.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDUVALMISTAMINE õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal) 48 tundi. 

TOITUMISNÕUSTAJA õppekava (täiendamisel)
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine) 550 tundi.
– I moodul “Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine” 70 tundi.
– II moodul “Toitumisnõustaja õpe” 480 tundi.

TOITUMISTERAPEUDI õppekava (täiendamisel)
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine) 336 tundi.
Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika (vähemalt 15 kliendi nõustamine).
NB! Toitumisterapeudi õppekavasse on viidud sisse muudatused seisuga 01. detsember 2020.

TOIUTMISTERAPEUDI JÄTKUÕPPE KAVAD (täiendamisel)
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine)
– Toitumisterapeudi jätkuõpe: funktsionaalse toitumisteraapia alused. 160 tundi.
– Toitumisterapeudi spetsialiseerumisõppe kursused.

Õppekavade koostamise alused:

  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6). Kutsestandardite uuendamisel osalesid Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste.  Annely Soots ja Triin Muiste on ka kutseeksamikomisjoni liikmed alates aastast 2019.
  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi tööd reguleerivad seadused ja juhised.