Õppekavad

OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Põhiõppe õppekavad:

MÄNGUTERAPEUDI õppekava
Loe rohkem rubriigist mänguteraapia.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDUVALMISTAMINE õppekava
(õppe sisu, õppe meetodid, õpiväljundid, õppematerjal) 70 tundi. 

TOITUMISNÕUSTAJA õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 610 tundi.
– I moodul “Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine” 70 tundi.
– II moodul “Toitumisnõustaja õpe” 540 tundi.

HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 485 tundi.
I moodul “Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine” 70 tundi.
II moodul “Toitumisnõustamine” 220 tundi.
III moodul “Spordispetsiifiline toitumine ja toitumisnõustamine ” 195 tundi.

TOITUMISTERAPEUDI õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 402 tundi.
Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika (vähemalt 15 kliendi nõustamine).

TOITUMISTERAPEUDI JÄTKUÕPE EHK FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI ÕPE
Kõikide toitumisterapeudi jätkuõppe kursuste läbimine (arvestused on sooritatud) annab funktsionaalse toitumise terapeudi pädevuse.

Õppekavade koostamise alused:

  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6). Kutsestandardite uuendamisel osalesid Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste. 
  • NB! Kutsestandardeid uuendatakse jälle 2023. aastal, uuendamise meeskonda kuulub Annely Soots.
  • Annely Soots ja Triin Muiste on ka kutseeksamikomisjoni liikmed alates aastast 2019. Triin Muiste oli kutseeksamikomisjoni esimees kuni aastani 2023.
  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi tööd reguleerivad seadused ja toenduspõhised kehtivad juhised.