Õppekavad

OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Põhiõppe õppekavad:

MÄNGUTERAPEUDI õppekava
Loe rohkem rubriigist mänguteraapia.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDUVALMISTAMINE õppekava
(õppe sisu, õppe meetodid, õpiväljundid, õppematerjal) 70 tundi. 

Toitumiskoolitus tervisehuvilistele. TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED, TOIDUVALMISTAMINE JA HAIGUSTE ENNETAMINE TOITUMISE ABIL õppekava
(õppe sisu, õppe meetodid, õpiväljundid, õppematerjal) 65,5 tundi. 

TOITUMISNÕUSTAJA õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 610 tundi.
– I moodul “Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine” 70 tundi.
– II moodul “Toitumisnõustaja õpe” 540 tundi.

TOITUMISTERAPEUDI baasõppe (I taseme) õppekava 2024
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 500 tundi.
Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika (vähemalt 15 kliendi nõustamine).
TOITUMISTERAPEUDI II taseme õppekava 2024

(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 570 tundi.
Eelduseks on toitumisterapeudiõppe läbimine ja klienditöö kogemus.

TOITUMISTERAPEUDI III taseme ehk FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppekava 2025
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine).
Eelduseks on I ja II taseme toitumisterapeudiõppe läbimine ja klienditöö kogemus.

Õppekavade koostamise alused:

  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6).
  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi tööd reguleerivad seadused ja toenduspõhised kehtivad juhised.