Õppekavad

OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Põhiõppe õppekavad:

MÄNGUTERAPEUDI õppekava ja Eesti Mänguteraapia Akadeemia koduleht.

Toitumiskoolitus tervisehuvilistele. TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED, TOIDUVALMISTAMINE JA HAIGUSTE ENNETAMINE TOITUMISE ABIL õppekava
(õppe sisu, õppe meetodid, õpiväljundid, õppematerjal) 65,5 tundi. 

TOITUMISNÕUSTAJA õppekava 2024
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 625 tundi.
– I moodul “Tervisliku tasakaalustatud toitumise alused ja toiduvalmistamine” 70 tundi.
– II moodul “Toitumisnõustaja õpe” 555 tundi.

Toitumisnõustaja õppe I mooduli õppekava:
TERVISLIKU TASAKAALUSTATUD TOITUMISE ALUSED JA TOIDUVALMISTAMINE õppekava
(õppe sisu, õppe meetodid, õpiväljundid, õppematerjal) 70 tundi. 

TOITUMISTERAPEUDI õppekava 2024
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 500 tundi.
Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika (vähemalt 15 kliendi nõustamine).

TOITUMISTERAPEUDI II taseme õppekava 2024
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 580 tundi.
Eelduseks on toitumisterapeudiõppe läbimine ja klienditöö kogemus.

TOITUMISTERAPEUDI III taseme ehk FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppekava valmib 2024. aasta jooksul (õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine).
Eelduseks on I ja II taseme toitumisterapeudiõppe läbimine ja klienditöö kogemus.

Õppekavade koostamise alused:

  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6).
  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi tööd reguleerivad seadused ja toenduspõhised kehtivad juhised.
  • EV Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks.