Õppekavad

Põhiõppe õppekavad:

MÄNGUTERAPEUDI õppekava
Loe rohkem rubriigist mänguteraapia.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDUVALMISTAMINE õppekava
(õppe sisu, õppe meetodid, õpiväljundid, õppematerjal) 70 tundi. 

TOITUMISNÕUSTAJA õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 610 tundi.
– I moodul “Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine” 70 tundi.
– II moodul “Toitumisnõustaja õpe” 540 tundi.

TOITUMISTERAPEUDI õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine) 360 tundi.
Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika (vähemalt 15 kliendi nõustamine).

TOITUMISTERAPEUDI JÄTKUÕPPE KAVAD (koostamisel)
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppemeetodid, õppematerjal ja hindamine)
– Toitumisterapeudi jätkuõppe erinevad kursused.
– Kõikide kursuste läbimine (arvestused on sooritatud) annab funktsionaalse toitumise terapeudi pädevuse.

Õppekavade koostamise alused:

  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6). Kutsestandardite uuendamisel osalesid Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste. 
  • Annely Soots ja Triin Muiste on ka kutseeksamikomisjoni liikmed alates aastast 2019.
  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi tööd reguleerivad seadused ja toenduspõhised kehtivad juhised.

OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.