Õppekavad

MÄNGUTERAPEUDI õppekava
Loe rohkem rubriigist mänguteraapia. 

TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL õppekava 
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine) 550 tundi.
NB! Toitumisnõustaja ja -terapeudi õppekavadesse on viidud sisse muudatused seisuga 01. september 2019.
– I moodul “Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine” (48 tundi)
– II moodul “Tervisenõustaja toitumise alal (hõlmab toitumisnõustamise aluseid 302 tundi ja tervisenõustaja toitumise alal väljaõpet 200 tundi).

TOITUMISTERAPEUDI õppekava 
(õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine) 200 tundi, III moodul.
Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika.

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppekava
(õppe sisu ja õpiväljundid), IV ja V moodul (160 tundi ja 600 tundi).
Eelduseks on tervisenõustaja toitumise alal ja toitumisterapeudiõppe läbimine.

Õppekavade koostamise ja uuendamise alused:

  • Toitumisnõustaja ja -terapeudi uued, 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6). Kutsestandardite uuendamisel osalesid Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste. 
  • Tervisenõustaja toitumise alal tööle esitatavad nõuded, kompetentsuse tasemed ja juhendid, näidustused ja sihtgrupid.
  • Toitumisterapeutide tööle esitatavad nõuded, erinevate tasemete terapeutide kompetentside kirjeldused, arstide ravi- ja tegutsemisjuhiste toitumise osa.