Põhiõpe

Miks tulla just Tervisekooli toitumisspetsialistiks õppima?

 • Meil on kõige pikem koolituskogemus (10+ aastat) toitumisnõustajate ja – terapeutide õpetamisel
 • Meie pakutav õpe keskendub terviseprobleemide ennetamisele
 • Uutest teadmistest lähtudes ajakohastame pidevalt oma õppekavasid ja -materjale
 • Teeme tihedat koostööd erinevate spetsialistidega
 • Meie õppekavades on suur osa praktilisel õppel, kasutame kaasaegseid õpetamise metoodikaid
 • Meie koolitajad on oma eriala edendajad ja praktiseerivad toitumisnõustajad või -terapeudid
 • Meie koolitajad on saanud põhjaliku väljaõppe ning saavad pidevalt täiendkoolitust
 • Pakume paindlikku õppegraafikut
 • Pakume supervisiooni võimalust töötavatelt praktikutelt
 • Mitmeid õppekavasid pakume ainukestena Eestis
 • Tervisekooli lõpetanud toitumisspetsialistid algatasid töötajate ühendused (ETNÜ ja ETTA) ning 2011. aastal Eestis toitumisnõustaja kutsestandardi koostamise – me hoolime Eesti toitumisnõustajate tulevikust ja teenuse kvaliteedist

Erineme teistest sama õpet pakkuvatest koolidest selle poolest, et õpe Tervisekoolis keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama. Juba 2008. aastast oleme koolis õpetanud põhimõtete ja teadmiste alusel, mis kajastuvad 2012. aastal avaldatud uutes Põhjamaade Toitumissoovitustes (PTS) ja 2015. aastal avaldatud Eesti riiklikes toitumisjuhistes.