Mänguterapeudi jätkuõpe (II aasta)

Kellele on kursus mõeldud?
Mänguterapeudi jätkuõppesse on võimalik astuda neil, kellel on varasemalt läbitud mänguterapeudi 1-aastane väljaõpe. 

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 1950 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (150 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 15 kuud (13 auditoorse töö tsüklit + iseseisev töö). 

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning viis juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

ÕPPEPLAAN: MÄNGUTERAPEUDI JÄTKUÕPE (II aasta)

I tsükkel
6.-7. veebruar 2023
Nõustamise alused II. Terapeutilised suhtlemisoskused. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

II tsükkel
20.-21. aprill 2023
Nõustamise alused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

III tsükkel
25.-26. mai 2023
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)
I supervisioon 

IV tsükkel
15.-16. juuni 2023
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

V tsükkel 
20.-21. august 2023
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 
Lektor. Emma Moat (UK)

VI tsükkel
september 2023
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias. 
Lektor: Jana Saluoks (Eesti)

VII tsükkel
oktoober 2023
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. 
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

VIII tsükkel 
november 2023
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Lektor: Emma Moat (UK)
II supervisioon 

IX tsükkel
detsember 2023
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Lektor: Sirli Kivisaar (UK)

X tsükkel *
jaanuar 2024
Autism ja mänguteraapia
Lektorid: Emma Moat (UK) ja David Moat (UK)
III supervisoon 

XI tsükkel
veebruar 2024
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XII tsükkel
märts 2024
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XIII tsükkel
aprill 2024
Lõpetamine. Arvestus. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)