Mänguterapeudi jätkuõpe (II aasta)

Kellele on kursus mõeldud?
Mänguterapeudi jätkuõppesse on võimalik astuda neil, kellel on varasemalt läbitud mänguterapeudi 1-aastane väljaõpe. 

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 2418 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt vastavalt tsüklite arvule kuus (kui kuus toimub 1 tsükkel, on õppemaks 186 EUR kuus, kui 2 tsüklit, esitatakse arve summale 2×186= 372 EUR jne). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 12 kuud (13 auditoorse töö tsüklit + iseseisev töö). 

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe mahus 388 tundi (17 EAP). Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst (s.h. 208 h auditoorset tööd ja 180h iseseisvat tööd) ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning viis juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

ÕPPEPLAAN: MÄNGUTERAPEUDI JÄTKUÕPE 2024/2025 (II aasta)

I tsükkel
19.-20. veebruar 2024
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. Seansside dokumenteerimine, tagasiside andmine/kirjutamine teraapiaprotsessi kohta.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

II tsükkel
26.-27. veebruar 2024
Terapeutilise suhtlemise alused II. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

III tsükkel
23.-24. märts 2024
Autism ja mänguteraapia
Lektorid: David Moat (UK)

IV tsükkel
13.-14. aprill 2024
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Lektor: Emma Moat (UK)

V tsükkel         
13.-14. mai 2024
Terapeutilised suhtlemisoskused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

VI tsükkel
8.-9. juuni 2024
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)

VII tsükkel
august 2024
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Lastekaitse.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti), Gerda Sillaste (Eesti)

VIII tsükkel
september 2024 
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

IX tsükkel
oktoober 2024
Sotsiaalsete oskuste õpetamine. 
Lektor: Olga Luptova (Eesti)

X tsükkel
november 2024
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 
Lektor. Emma Moat (UK)

XI detsember 2024
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Lektor: Sirli Kivisaar

XII jaanuar 2025
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Lektorid: Emma Moat (UK), Sirli Kivisaar (Eesti)

XIII tsükkel 
veebruar 2025
Lõpetamine. Arvestus. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit. 

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Olga Luptova (Eesti), CV
Olga on psühholoog-nõustaja, mänguterapeut, koolitaja ja projektijuht.