Toitumisnõustaja õpe

↑ Algavad kursused (kliki peale, et näha täpsemat kirjeldust ning ajakava) ↑
Miks õppida toitumisnõustajaks just Tervisekoolis?
 • Pikaaegne kogemus – oleme toitumisnõustajaid koolitanud juba üle 15 aasta!
 • Suur praktilise õppe osakaal – õpi, koge ja rakenda! Saad oskused, mida päriselt töös kasutada.
 • Kõik meie koolitajad on oma eriala edendajad ja praktiseerivad toitumisnõustajad või -terapeudid.
 • Õppijakeskne lähenemine – arvestame õppijate individuaalseid vajadusi.
Loe edasi, kuidas õppima tulla:

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: Toitumisnõustaja õpe vastab kutsestandardi 5. tasemele. Tervisekoolis käsitleme toitumisnõustaja kutsestandardi tasemel tervise edendamise teemasid läbi toitumise funktsionaalsuse. Õpime, kuidas toit ja toidus sisalduvad toitained mõjutavad meie kehalisi funktsioone. Õpe on suures osas praktiline, anname toitumisnõustajale vajalikud teadmised ja oskused neid praktilises kliendinõustamises rakendada. Teadmised ja oskused omandatakse etapiviisiliselt, järgmine etapp toetub eelmises omandatud teadmistele ja oskustele. Detailne õppekava on siin.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas, praktilistel koolitustel saab huvi korral osaleda ka kohapeal Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja/või Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja kodutööde tegemine. 

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppija esitab koolile avalduse (täida see avalduse blankett ja saada silvia@tervisekool.ee), lisab sellele lühikese motivatsioonikirja ja elulookirjelduse (kui CV on olemas, lisage selle asemel CV) ning koopia kooli lõputunnistusest. Lisainformatsiooni küsi telefonidel +372 7 441 340 ja +372 51 52 563 (Silvia Soots) ning e-kirja teel aadressilt silvia@tervisekool.ee. Vajadusel viiakse õpilasega läbi vestlus kas enne kooli astumist või esimeste toitumisnõustaja koolituse tsüklite jooksul.

ÕPE ON TASULINE: Alates 2024. aastast on kahe mooduli tasu on kokku 2934 eurot (sh käibemaks 22%), tasumine kuumaksetena (163 eurot kuus). Esimese mooduli hind on 489 eurot (sh käibemaks 22%, tasumine kuumaksetena 163 eurot kuus).

TOITUMISNÕUSTAJA TASEMEL ÕPE KOOSNEB KAHEST MOODULIST:

 • I moodul TASAKAALUS TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks. 
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 30 õppepäevast.

Tundide arv I ja II moodulis kokku 625 tundi (sh 313 tundi koolikeskkonnas (161 teooria- ja 152 praktikaõppe tundi), 182 tundi praktilist õpet töökeskkonnas ja 130 tundi iseseisvat õpet). 

Muu oluline info:

NB! Vene keelt emakeelena kõnelevatel isikutel on võimalik osaleda nädalavahetuse kursustel venekeelses praktikagrupis, kui grupist on huvitatud vähemalt 5 inimest. Teooriaõpe Tervisekoolis toimub eesti keeles, kuid õppematerjalid on saadaval nii eesti- kui venekeelsetena. Õppija peab valdama nii palju eesti keelt, et loengutest aru saada (praktikumid toimuksid vene keeles). Soovi korral võib esitada ka kohustuslikke töid vene keeles.

I MOODUL 
TASAKAALUS TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE

 • Kokku 70 tundi, millest 48 tundi teooria- ja praktikaõpet (vastavalt 36 & 12 tundi) koolikeskkonnas ning 22 tundi iseseisvat tööd.
 • Õppija saab palju lisalugemist, kooli õpikud ja toiduretsepte ning toiduvalmistamise juhiseid.

Sobib kõigile, ei pea jätkama toitumisnõustaja õppega. Koolitusel käsitletakse nii tervisliku toitumise aluseid kui õpetatakse neid praktikas rakendama. Õppija saab ligipääsu kooli õppematerjalidele. Soovijad saavad edasi õppida TOITUMISNÕUSTAJAKS.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, KOOLITAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED

 • 1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Eesti ja Põhjamaade toitumis- ja liikumissoovitused, erinevad toitumispüramiidid, toitumise kvaliteedi hindamise mõõdikud. Tasakaalustatud menüü olemus, päevamenüü planeerimine. Taimetoidu osakaalu, taimsete toidurasvade osakaalu, vitamiinide-mineraalainete ja fütotoitainete osakaalu suurendamine menüüs (sh toortoit, idandamine ja hapendamine, kasulikumad kuumtöötlemise viisid).
 • 2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Mari-Liis Väli või Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Köögivilja osakaalu suurendamise võimalused (vokiroad, aurutamine, salatid jt), puuviljade ja marjade tarbimise osakaalu suurendamise võimalused (tervikpuuviljad, lisandina teistele toitudele, mahlana, smuutina jm viisil).
  Praktikaõppe teemad: Erinevate menüüde ülevaatamine (tervislikkuse ja toitainete osas tasakaalustatuse hindamine) ning tasakaalustamine kasutades portsjonitesüsteemi.
  Iseseisev töö (videod): Erinevate taimetoidurikaste retseptide põhjal toitude valmistamine ja iseendale päevamenüü koostamine.

2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST

 • 1. päev. TEOORIA. Annely Soots, Triin Muiste või Mari-Liis Väli. 
  Teooriaõppe teemad: Rasvad/lipiidid ja valgud toidus ja inimkehas. Toitumisnormid. Loomsed ja taimsed toiduained: piima- ja lihatooted, muna ja kala/mereannid, siseelundid; seemned, pähklid, taimeõlid, avokaado. Kasutamine toidus, nende kaloraaž, valkude-, rasvhapete- ja kolesteroolisisaldused, menüüsse planeerimine. Õlide tootmine ja kvaliteet. Rasvade ja õlide kuumutamine, rafineerimine, hüdrogeenimine, suitsemispunktid.
 • 2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Mari-Liis Väli või Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Liha- ja piimatoodete, muna ning siseelundite tarbimise võimalused ja tervislikud kogused, tervislikumad valikud ja toiduvalmistamise viisid. Kala ja mereandide ning pähklite/seemnete suurema ja tervislikul viisil tarbimise võimalused.
  Praktikaõppe teemad: Erinevate menüüde ülevaatamine (tervislikkuse ja toitainete osas tasakaalustatuse hindamine) ning tasakaalustamine, sh rasvhapete tasakaalustamine kasutades portsjonitesüsteemi.
  Iseseisev töö (videod): Erinevate valgu- ja toidurasvarikaste retseptide põhjal toitude valmistamine ja iseendale päevamenüü koostamine.

3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST, TERVISLIK KEHAKAAL

 • 1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli, Pille Javed või Tiin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Kiired ja aeglased süsivesikud. Kaun- ja teravili, köögi- ja puuvili. Suhkrud, kunstsuhkrud. GI ja GK mõiste. Veresuhkru tasakaal ja toidu süsivesikud. Kaalulangetamist soodustavad toitumisviisid, kaalusõbralikud toiduvalikud.
 • 2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Mari-Liis Väli või Tiin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Süsivesikurikaste toiduainete tarbimissoovitused. Nende kasutamine toitudes, menüüde tasakaalustamine. Tervislik maiustamine. Kaalu langetamise üldpõhimõtted.
  Praktikaõppe teemad: Erinevate menüüde ülevaatamine (tervislikkuse ja toitainete osas tasakaalustatuse hindamine) ning tasakaalustamine, sh toidurasvade ja süsivesikute tasakaalustamine kasutades portsjonitesüsteemi ning arvestades toidukordade süsivesikulist koostist.
  Iseseisev töö (videod): Erinevate süsivesikurikaste retseptide põhjal toitude valmistamine ja iseendale päevamenüü koostamine.

II MOODUL
TOITUMISNÕUSTAJA
ÕPE

 • Kestvus 17 kuud (30 õppepäeva), sh kaks kuud iseseisvat kliendinõustamise praktikat (vajadusel koolitajapoolse supervisiooniga).
  NB! Õppija soovil koostame personaalse õppekava, mis võimaldab õpet läbida ka ühe aastaga või pikemalt.
 • Tundide arv II moodulis 555 tundi (sh 265 õppetööd koolikeskkonnas (125 teooria- ja 140 praktikaõppe tundi), 182 tundi praktikat töökeskkonnas ja 108 tundi iseseisvat tööd.
 • Õppepäevadel käsitletavate teemade täpsemat sisu, kohustuslikku õppematerjali, kohustuslike tööde loetelu ja nende hindamiskriteeriumeid vaata õppekavast. Tööde esitamine toimub läbi Moodle keskkonna, kust on leitavad ka kohustuslike tööde juhised. Tööde hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud). Moodle keskkonnast leiab kõikide tööde juhised.

II mooduli ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD, ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. Annely Soots või Mari-Liis Väli või Jelizaveta Anna Ganza
  Praktikaõppe teemad: Toitumisnõustajale igapäevatöös vajalik teave, sagedasemad teemad nõustamistel. Erinevate õppematerjalide ja andmebaaside kasutamise juhendamine. Erinevad vitamiinide ja mineraalainete vormid toidulisandites, ohud nende tarbimisel. Toitumisnõustaja pädevus ja eetika lisandite määramisel. Toiduainete ja – lisandite koostise hindamine (siltide lugemine).
  Iseseisev töö: Kahepäevase piimatoodetevaba kaltsiumirikka ja B-grupi vitamiiniderikka menüü koostamine. Eesmärk on tutvuda kaltsiumi- ja B-vitamiiniderikasterikaste toiduainetega, otsida toiduretsepte ning koostada tasakaalus päevamenüüd. Menüüd ei hinnata.
  Teooriaõpe videoloengutena, mille kuulamine on oluline enne õppepäevale tulekut:
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots. Vitamiinide tarbimise erinevad tasemed. Igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Erinevad vitamiinid: vesi- ja rasvlahustuvad. Kõikide vitamiinide lühitutvustus, mõju tervisele, sisaldus toidus, toidulisandina manustamine. Ohud ala- ja ületarbimisel.
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. Makro- ja mikroelemendid, kehale vajalikud ja mittevajalikud. Tarbimise erinevad tasemed, igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Erinevate mineraalainete – bioelementide kirjeldus, mõju tervisele, sisaldus toidus. Ohud ala- ja ületarbimisel.
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Annely Soots või PIlle Javed. 
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustaja tasemel vajalik teave. Põhitoitained ja vesi – tarbimissoovitused, terviseriskid üle- ja alatarbimisel. Tõenduspõhised andmebaasid jt infoallikad. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad toidurasvad ja õlid ning lipiidide ainevahetus kehas. Valkude ja aminohapete osatähtsus ja biorollid. Õilisandid – toitumisnõustaja kompetents nende soovitamisel.
  Iseseisev töö: Teooriatöö põhitoitainetest (esitada kolme kuu jooksul)

5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1 (PORTSJONITESÜSTEEMIS). Mari-Liis Väli või Kira Zhiguleva.
  Teooriaõppe teemad: Vitamiinide- ja mineraalaineterikka ning tasakaalus põhitoitainetega menüü koostamine portsjonitesüsteemi kasutades. Tarbitava toidu kvantiteet ja kvaliteet. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades. Juhis kliendile menüü koostamiseks.
  Praktikaõppe teemad: Toitainete osas tasakaalus menüü koostamine. Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase toitainete mõttes tasakaalus menüü.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2 (PROGRAMMI KASUTADES). Mari-Liis Väli või Kira Zhiguleva.
  Teooriaõppe teemad: Menüü koostamise alused ja analüüs tõenduspõhist toitumisprogrammi (NutriData) kasutades. Toidulisandite vajaduse väljaselgitamine kliendi menüüd analüüsides, koostöövajadus teiste spetsialistidega lisandite määramisel.
  Praktikaõppe teemad: Toitainete osas tasakaalus menüü koostamine toitumisprogrammi kasutades ning portsjoneid arvestades. Õppija portsjonitesüsteemis koostatud toitainete mõttes tasakaalus menüü on üle kontrollitud Nutridata programmiga.

6. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 3 (PRAKTIKA). Mari-Liis Väli või Kira Zhiguleva.
  Praktikaõppe teemad: Õppija lõpetab menüü analüüsi, mis on koostatud portsjonitesüsteemis ning Nutridata programmiga kontrollitud ja koostab ühepäevase korrektse menüü kliendile.
  Iseseisev töö: ühe Eestis pakutava menüü 2 päeva analüüs ja ühe kahepäevase näidismenüü koostamine (soovitatav on töö esitada enne 15.ndat tsüklit).
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Triin Muiste, Pille Javed või Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustamise olemus, koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisspetsialistide erinevad tasemed, pädevuse piirid toitumisnõustajate meeskonnas jt spetsialistidega koostöös. Kutsestandard. Baas- ja jätkukoolitused. Toitumisnõustaja vastuvõtt jt tööülesanded. Nõustamise protsess. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Teiste teenuste vajadus, kliendi edasisuunamine. Meeskonnatöö alused. Laiendatud meeskonnaliikmed ja nende funktsioonid.
  Praktikaõppe teemad: Nõustamise dokumentatsiooni kasutamise ja andmete kogumise praktika. Toitumisnõustamise seansi demonstratsioon.

7. TSÜKKEL
NB! Kasutatakse GK ja süsivesikute õppematerjale I moodulist!

 • 1. päev. KAALULANGETAMISE NÕUSTAMISE TEOORIA. Annely Soots, Triin Muiste või Mari-Liis Väli. 
  Teooriaõppe teemad: Kahakaalu (sh rasvumine) hindamine, kehakaalu mõjutavad faktorid. Erinevad kehakaalu langetamise viisid, nende mõju tervisele, sh kaalu langetavad operatsioonid ja toidulisandid. Liikumine ja kehakaal. Kaalugrupid ja individuaalne nõustamine. Süsivesikute- ja glükeemilise koormuse mõju kehakaalule. Eesti riiklikud toitumissoovitused ja ETTA tõendupõhised kaalulangetamise nõustamise juhised.
 • 2. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. Triin Muiste ja/või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teemad: Kaalulangetaja (rasvunud kliendi) toitumis- ja liikumisnõustamine, menüüde analüüs. Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase 2-päevase toitainete mõttes tasakaalus (sh tasakaalus süsivesikutega) menüü, mis oleks valmis esitamiseks kliendile ning harjutab toitumissoovituste jagamist.
  Iseseisev töö: Toitaineterikka tasakaalus süsivesikutega (tasakaalus või vajadusel madala GK-ga) 2 nädala menüü koostamine iseendale ja selle järgimine ning kogemuse kajastamine (soovitatav on kokkuvõtlik kogemus esitada enne 15.ndat tsüklit)

8. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots või Sirli Kivisaar. 
  Praktikaõpe teemad: Aktiivse kuulamise praktika, andmete kogumise praktika, kui klient ei ole eelnevalt registreerimise lehte täitnud. Nõustamisseansi ülesehitus ja osad. Nõustamistehnikate harjutamine.
  Teooriaõpe videoleongutena, mille kuulamine on oluline enne õppepäevale tulekut:
  Videoloengud nõustamistehnikatest ja nõustamise alustest: Nõustamise teooria, selle erinevus tavasuhtlusest ja konsulteerimisest ning informeerimisest. Nõustamise olemus. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed nõustamistehnikad.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE. Annely Soots, Pille Javed või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõpe teemad: Ühe kliendinõustamise juhtumi analüüs: nõustamistehnikad andmete kogumisel, eesmärkide püstitamine koostöös kliendiga, toitumise andmete kogumine, kliendi menüü analüüsimine ja selle alusel soovituste jagamine ja nende sobivuse hindamine, kokkuvõtete tegemine, jätkunõustamiste planeerimine ja nõustamisseansi lõpetamine.

9. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEELUNDKONNA ANATOOMIA – FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. Annely Soots või Pille Javed. 
  Teooriaõppe teemad: Seedeelundkonna anatoomia. Valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. Seedeensüümid ja -hormoonid. Mikrobioota. Seedehäirete tekkimise seos toitumisega lähtudes füsioloogiast.
  Iseseisev töö: Videoloengu järelkuulamine soovi korral.
 • 2. päev. TÕENDUSPÕHISUS TOITUMISNÕUSTAMISES. Annely Soots, Pille Javed või Jelizaveta Anna Ganza.

  Teooriaõppe teemad: Toitumisalases teabes orienteerumine, kasutatava info tõenduspõhisus. Teabeallikate kasutamine, usaldusväärsed allikad internetis. Kliendi juhendamine sobivate valikute tegemisel. Referaadi kirjutamise juhendamine, teemade valimine. Toitumisest kirjutamine, ettekannete koostamine ja korrektne viitamine.
  Iseseisev töö (kodutööd on soovitatav esitada 5 kuu jooksul (enne 13.ndat tsüklit)).
  Referaadi kava esitamine.
  Ühe nõuetekohase 2-3 leheküljelise referaadi kirjutamine toitumisnõustaja kompetentsi kuuluval teemal.
  Iseseisev õpe:
  • Videoloengud “Anatoomia-füsioloogia põhiteadmised” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots.
   Loengute teemad: Erinevate elundkondade anatoomia-füsioloogia: meeleelundid, närvisüsteem, luud ja liigesed, südame-veresoonkond ja veri, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem. Toitumisnõustajale vajalikud teadmised. Erinevate elundkondadega seotud terviseprobleemid, millega toitumisnõustaja oma töös kokku puutub – toitumisnõustaja pädevus ja koostöö meditsiinitöötajatega.

10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseea erinevatel perioodidel. Lapsele menüü koostamine lapse iga ja individuaalsust ning perekonna võimalusi ja eripärasid silmas pidades. Laste toitumisnõustamise eripära.
  Praktikaõpe teemad: Lapsele menüü koostamine (erinevates gruppides koostatakse menüü erinevates vanustes lastele), ühe menüü analüüs. Õppija koostab õppepäeva lõpuks grupitööna ühe nõuetekohase 2-päevase toitainete mõttes tasakaalus menüü lapsele.
  Iseseisev töö: Ühe lapse ja tugiisiku toitumisnõustamine.
 • 2. päev. EAKA TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. Annely Soots või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Toitumissoovitused ja toitainete vajadus vanas eas. Eaka toitumist mõjutavad faktorid, toitumis- ja terviseprobleemid, sh ala- ja ülekaal, sarkopeenia.
  Praktikaõppe teemad: Ühe eaka intervjueerimine toitumisharjumuste osas enne õppepäeva toimumist. Õppepäeval toimub intervjuude arutelu.

11. TSÜKKEL

 • 1. päev. RASEDA JA IMETAVA EMA TOITUMINE NING TOITUMISNÕUSTAMINE. Külli Holsting. 
  Teooriaõppe teemad: Toidu- ja toitumissoovitused rasedale. Erinevad rasedusaegsed terviseprobleemid ning nendepuhused toitumissoovitused. Toidulisandid ja rasedus. Taimetoitlus ja rasedus. Isu muutused raseduse ajal. Imetava ema toitumine.
  Praktikaõppe teemad: Rasedale menüü koostamine. Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase 2-päevase toitainete mõttes tasakaalus menüü rasedale.
  Iseseisev töö: Ühe raseda toitumisnõustamine (soovitatav). 
 • 2. päev. SÖÖMISHÄIRED ja TÕHUSTATUD TOITUMINE. Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed või Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Söömishäired, nende tekkepõhjused, sümptomid ja hindamine. Söömishäirete ja kehakaaluga seotud psühholoogilised, sh perepsühholoogilised faktorid, emotsionaalne söömine jms. Toitumisnõustaja pädevus söömishäire märkamisel ja koostöö teiste spetsialistidega.
  Alakaalu põhjused, hindamine, ohud. Kaalu tervislik tõstmine, kui see on toitumisnõustaja pädevuses. Tõhustatud toitumine. Toidulisandid, suurendatud toitaianetesisaldusega toidud/joogid.
  Praktikaõppe teemad: Kaalu tõstva menüü koostamine, kasutades toitainetetihedaid toite – õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase 1-2-päevase toitainete mõttes tasakaalus suure energiasisaldusega menüü.
  Iseseisev töö: Soovitame alustada teooriatöö kirjutamist, mis tuleb esitada enne 15.ndat tsüklit.

12. TSÜKKEL

 • 1. päev. TUGIELUNDKOND JA TERVISLIK LIIKUMINE. Mari-Liis Väli.
  Teooriaõppe teemad: Lihaskonna anatoomia-füsioloogia. Energia tootmise alused ja põhimõisted. Tõenduspõhised soovitused tervislikuks liikumiseks, treenimise ja toitumise põhimõtted individuaalsusest lähtudes, energiabilanss ja energiavajadus.
  Praktikaõppe teemad: Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase 2-päevase toitainete mõttes tasakaalus menüü suurema energiavajadusega tervisespordi harrastajale.
  NB! Toitumisnõustaja ei õpi baasõppes sportlase toitumist, see on jätkuõppe teema.
 • 2. päev. KLIENDIJUHTUMID. Pille Javed või Annely Soots 
  NB! Selleks õppepäevaks peab olema nõustatud vähemalt 2 klienti!
  NB! Kogu õppe jooksul peab olema nõustatud 15 klienti.
  Teooriaõppe teemad: Nõustamisjuhtumi nõuetekohane vormistamine. Nõustamise protsessi etappide kordamine.
  Praktikaõppe teemad:Kahe kliendinõustamise juhtumi analüüs (lapse ja raseda nõustamine): nõustamistehnikad andmete kogumisel, eesmärkide püstitamine koostöös kliendiga, toitumise andmete kogumine, kliendi menüü analüüsimine ja selle alusel soovituste jagamine ja nende sobivuse hindamine, kokkuvõtete tegemine, jätkunõustamiste planeerimine ja nõustamisseansi lõpetamine. Kliendile kaasa antavate materjalide (näidismenüü ja toitumisjuhisted) leidmine, teiste spetsialistide ja tugivõrgustikuga koostöövajaduse väljaselgitamine.
 • Iseseisev töö: Esmaabi videoloengu vaatamine.
  Teemad: Kannatanu seisundi hindamine, eluohtliku seisundi äratundmine, esmaabi äkkhaigestumiste korral: infarkt, ohtlik kõhuvalu, allergilised seisundid, diabeet, lämbumine, minestamine, mürgistused, šokk. Kiiret reageerimist vajavad seisundid.

13. TSÜKKEL 

 • 1. päev. TAIMETOITLUS, VEGANITOITUMINES JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. Pille Javed või Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Taimetoitluse erinevad vormid, ohud ja kasulikkus. Veganitoitumise normid ja toidulisandite vajadus. Erinevad sh ekstreemsed puhastuskuurid jm dieedid, nende tervislikkus.
  Praktikaõppe teemad:
  – Veganitoitumise menüü analüüs ja tervisliku, toitainete mõttes tasakaalus oleva vegani menüü koostamine.
  – Piirangutega dieeti pidava kliendi nõustamine toitumisnõustaja kohustuslikke kompetentse demonstreerides.
  Iseseisev töö: Ühe 2-päevase veganmenüü koostamine kliendile (esitamine kahe järgneva kuu jooksul).
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. Annely Soots või Pille Javed . 
  Teooriaõppe teemad:Sagedasemad seedehäired haigusdiagnoosita isikutel. Toitumisnõustamine lähtudes anatoomia-füsioloogia ja biokeemia põhiteadmistest. Põhiteadmiste kordamine. Toitumisnõustaja kompetentsus ja koostöö teiste spetsialistidega. ETTA juhise tutvustus.
  Praktikaõppe teemad: Ühe kergete seedevaevusega isiku toitumisnõustamise analüüs: andmete kogumine, eesmärkide püstitamine koostöös kliendiga, toitumise andmete kogumine, kliendi menüü analüüsimine ja selle alusel soovituste jagamine ja nende sobivuse hindamine, kokkuvõtete tegemine, jätkunõustamiste planeerimine ja nõustamisseansi lõpetamine. Kliendile kaasa antava materjali leidmine.
  Iseseisev töö:(soovitatav on kohustuslikust 15-st kliendinõustamisest ühel juhul nõustada seedevaevustega isikut).

14. TSÜKKEL 

 • 1. päev. VAIMSE TERVISE TOETAMINE TOITUMISEGA. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE, DIABEEDI JT NN ELUSTIILIHAIGUSTE ENNETAMINE.  TOITUMINSÕUSTAJA PÄDEVUS HAIGUSPUHUSEL TOITUMISNÕUSTAMISEL.
  Pille Javed või Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Vaimset tervist toetav toitumine. Aju terviseks vajalikud toitained (närvivahendusainete toimimiseks, energiaks, müeliini moodustamiseks jne) – biokeemia ja füsioloogia põhiteadmised ja nende rakendamine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise ning stressi mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). ETTA juhisega tutvumine.
  Teooriaõppe teemad: Eluviisi mõju terviseseisundile. Toitumise seos enamlevinud haigustega, haigestumise riski vähendamine toitumise abil (südame-veresoonkonnahaigused, metaboolne sündroom, II tüübi diabeet, osteoporoos ja vähk). Terviseriskide kujunemise seos toitumisega lähtudes füsioloogiast. Toitumisnõustaja kompetentsuse piirid ja koostööpunktid. Ohusituatsioonid.
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustamine diagnoositud haiguste korral (tervisliku tasakaalustatud toitumise soovitamine, vajadusel koostöös teiste spetsialistidega) kutsestandardist lähtuvalt.
 • 2. päev.  TERVISEPROBLEEMIDEGA ISIKU TOITUMISNÕUSTAMINE JA TOITUMISNÕUSTAJA PÄDEVUS. Pille Javed või Annely Soots.
  Praktikaõppe teemad: Ühe kõrgema stressitasemega isiku toitumisnõustamise analüüs: andmete kogumine, eesmärkide püstitamine koostöös kliendiga (toitumisnõustaja pädevuse piirides), toitumise andmete kogumine, kliendi menüü analüüsimine ja selle alusel soovituste jagamine ja nende sobivuse hindamine, kokkuvõtete tegemine, jätkunõustamiste planeerimine ja nõustamisseansi lõpetamine. Kliendile kaasa antava materjali leidmine.
  Praktikaõppe teemad: Ühe kõrgenenud kolesteroolitaseme ning vererõhuga II tüüpi ravimeid mittetarbiva diabeedi diagnoosiga isiku toitumisnõustamise analüüs: andmete kogumine, eesmärkide püstitamine koostöös kliendiga (toitumisnõustaja pädevuse piirides), toitumise andmete kogumine, kliendi menüü analüüsimine ja selle alusel soovituste jagamine ja nende sobivuse hindamine, kokkuvõtete tegemine, jätkunõustamiste planeerimine ja nõustamisseansi lõpetamine. Kliendile kaasa antava materjali leidmine.

15. TSÜKKEL
NB! Teooriatöö ja kliendimenüü esitamise tähtaeg!

 • 1. päev. TOIDUHÜGIEEN JA TÖÖTUBADE LÄBIVIIMINE. Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad:Toiduohutus toidu valmistamisel. Toidutöötubade läbiviimine (sh toiduhügieen töötoas). Seadusest tulenevad nõuded.
  Praktikaõppe teemad Ühe töötoa läbiviimise plaani koostamine grupitöös.
 • 2. päev. PROBLEEMNE KLIENT, SUHTLEMISREEGLID. Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: “Rasked” kliendid toitumisnõustamises. Kliendi motiveerimine ja jõustamine. Enesega toimetulek, kui kliendid ei edene. Läbipõlemise ilmingud, selle ärahoidmine. Suhtlemine probleemide korral, konfliktide lahendamine. Enesekehtestamise teooria: agressiivne, allaheitlik ja kehtestav suhtlemisstiil. Kliendi ja toitumisnõustaja õigused.
  Praktikaõppe teemad Enesekehtestamise tehnikate harjutamine rasketes nõustamissituatsioonides.
 • Iseseisev õpe:
  • Videoloengud “Psüühikahäiretega kliendid toitumisnõustamises” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots.
   Loengute teemad:
   Suhtlemise eripära enamlevinud psüühiliste häiretega klientide puhul (sh söömishäired, isiksushäired, depressioonis klient, psühhootiliste ilmingutega, mäluhäirega vm klient). Koostöö psühholoogide/psühhoterapeutide/psühhiaatritega, nõustaja eneseabi.

16. TSÜKKEL

 • 1. päev. PIIRANGUTEGA MENÜÜDE TASAKAALUSTAMINE. Annely Soots, Triin Muiste või Mari-Liis Väli. 
  NB! Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonidieete.
  Teooriaõppe teemad: Piirangutega menüüde järgimise põhjused: meedikute ja/või toitumisterapeutide poolt näidustustel soovitatud, näidustusteta teiste isikute poolt soovitatud või kliendi enda soovil dieetide järgimine. Toitumisnõustaja kompetents menüü tasakaalustamisel, kompetentsi piiride ületamine välistamisdieedi soovitamisel. 
  Praktikaõppe teemad: Menüüde tasakaalustamine juhtudel, kus menüüst on näidustustel välja jäetud gluteeni sisaldavad toiduained, piimatooted, muna vm olulised toiduained. Nende toiduainete asendamine samaväärsetega.
  Iseseisev töö: Toitaineterikka tasakaalus piirangutega 2 nädala menüü koostamine iseendale, selle praktiseerimine ning kogemuse kajastamine (kogemuse kirjeldus esitada kahe kuu jooksul)
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAJA PRAKTILINE IGAPÄEVATÖÖ. Annely Soots, Mari-Liis Väli, Triin Muiste või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustajana tööle asumine: reaalne tööpäev ja tööülesanded, erinevad tegevusvaldkonnad, sh töötubade läbiviimine ja töö kliendigruppidega. Ettevõtluse alustamine, teenuse reklaamimine ja tasu küsimine. Dokumentatsioon ja andmekaitse.
  Praktikaõppe teemad: Ühe toitumisnõustamise praktiseerimine kolmeses grupis ja nõustamise dokumenteerimine või ühe toitumisnõustamise videosalvestise vaatamine ja hindamine.

17. TSÜKKEL
NB! Õppijal peab olema selleks ajaks nõustamise praktiline kogemus vähemalt 5 kliendi toitumisnõustamisega.

 • 1. päev. NÕUSTAMISJUHTUMID – ÜLEKAALU TOITUMISNÕUSTAMINE. Annely Soots, Pille Javed või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teema:
  Selleks õppepäevaks valmistub õppija ette rollimänguks ja täidab registreerimisvormi enda kui kaalukliendi kohta. Nõustamisplaani koostamine, materjalide leidmine jms. Esimese ja teise seansi läbiviimine kaheses grupis.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE/ARVESTUS. Annely Soots või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teemad: Õppija viib läbi toitumisnõustamise seansi ning annab tagasiside enda ja kaasõppijate toitumisnõustamistele.

18. TSÜKKEL: ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL (vajadusel koolitajapoolne supervisioon).

19. TSÜKKEL
NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud, esitada tuleb essee “Mina toitumisnõustajana” ning 15 kliendi toitumisnõustamise lühikirjeldus.

 • 1. päev.  TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID (sh terviseriskidega kliendijuhtumid). Annely Soots, Mari-Liis Väli või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Erinevate klientide (terviseriskide ning -probleemidega (sh kergemate seedevaevustega)) toitumisnõustamine erinevates situatsioonides, tõenduspõhistest juhistest lähtumine. Menüüde ja toitumisjuhiste koostamine kliendile. Teiste spetsialistide ja tugivõrgustikuga koostöövajaduse väljaselgitamine.
  Praktikaõppe teemad: Ühe keerulise kliendi toitumisnõustamise läbiviimine koolitajaga rollimägus.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKATEENUSE KVALITEET. KURSUSE LÕPETAMINE Annely Soots, Mari-Liis Väli või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustaja, toitumisterapeudi kompetents, täiendkoolituste vajadus, kompetentsi säilitamine ja tõendamine. Elukestev õpe. Supervisioon, koostöö, eetika jt olulised nõustamisteenuse kvaliteedi kindlustamise teemad. Seadusandlus, koostööpartnerid.
  Seminar-arutelu teemad: Õppurite koostatud referaatide arutelu. Õppijad räägivad endi kogemusest erinevate EV-s pakutavate menüüde analüüsimisel.
  Kursuse lõpetamine.