Koolituste tellimine

Meilt on võimalik tellida koolitusi oma töökohale. Õppepäeva pikkus on 6-8 tundi, hind sõltub osalejate arvust ja koolituskoha kaugusest, toitumisalaste kursuste puhul ka valmistatavate toitude hulgast. Võimalik on tellida ka lühemaajalisi koolitusi ning loenguid. Rohkem infot ja koolituste tellimine silvia@tervisekool.ee.

MÕNINGAD NÄITED KURSUSTE/ÕPPEPÄEVADE TEEMADEST:

 • Töötajate tervis, südame-veresoonkonnahaiguste jm tervisehäirete ennetamine
 • Klienditeeninduse kvaliteedi kindlustamine
 • Meeskonnatöö hindamine ja parandamine
 • Meeskonnatöö treeningud
 • Töötajate läbipõlemise ennetamine ja tagasipööramine
 • „Raske klient“ ja temaga toimetulek
 • „Raske õpilane“ koolis
 • Enesekehtestamine
 • Psüühiline enesekaitse
 • Kliendinõustamise alused
 • Terapeutiline suhtlemine, tehnikate praktiseerimine
 • Parem vaimne tervis
 • Depressioon ja selle võitmine
 • Ärvushäire äratundmine ning toimetulek ärevusega
 • Teismelisega suhtlemine
 • Tervisliku toitumise põhimõtted
 • Stressivaba suhtlemine
 • Mänguteraapia põhimõtete kasutamine – kuidas jõuda lapseni ja aidata tal oma probleeme lahendada?
 • Tähelepanuhäirega ning hüperaktiivne laps
 • Kaalu langetamine ja parem tervis

TERVISLIKU TOITUMISE PÕHIMÕTTED

 • Päevamenüü koostamine lähtudes tervislikkusest ning arvestades toiduainete kvaliteeti, mitte ainult kaloreid 
 • Vähi ärahoidmine toitumise abil
 • Toidurasvad ja nende mõju südame-veresoonkonna tervisele
 • Taimetoitlus kui tervislik toitumisviis
 • Kehakaalusõbralik toitumine – kaalulangetaja menüü
 • Vaimne tervis ja toitumine
 • Mälu ja õppimisvõime
 • Depressioon ja toitumine
 • Toitumine psüühikahäirete korral
 • Toitumine ja südame-veresoonkonna tervis
 • Toitumine ja luude-liigeste tervis
 • Toitumine raseduse ajal
 • Eakate toitumine
 • Laste toitumine
 • Isud – millest need tekivad? Kuidas isudega toime tulla?
 • Tervislike toitude valmistamine: võided, toorsupid, värsked salatid, smuutid, magustoidud
 • Tervislikud magustoidud


MEESKONNATÖÖ TREENING

Õppepäevadel omandadakse tehnikad, mis lubavad igapäevaelus edaspidi omavahel pingevabalt suhelda ning rahumeelselt konflikte reguleerida. Oluline on, et kõik meeskonnaliikmed mõistaksid meeskonnas toimuvat ning igaüks võtaks endale vastutuse selle eest, mis meeskonnas toimub. Stresseerivates olukordades tuleb osata suhelda üksteist toetades, mitte hävitades.
Kursuse käigus koostatakse meeskonnasuhtluse ning klienditeeninduse reeglid, millega nõustuvad kõik meeskonna liikmed. Juhtidele mahukas juhendmaterjal, mis aitab meeskonnas toimuvate protsessidega paremini toime tulla.

ENESEABI JA STRESSIVABA KLIENDISUHTLUS
ssoovitav on osaleda kogu töögrupil.
Eesmärk: kogu meeskond lähtub kliendiga suheldes ühesugustest põhiväärtustest, igaüks mõistab oma rolli selles ning iseenda stressi mõju suhetele teistega. Kursuse tulemusena paraneb kliendi rahulolu ja töötajate omavaheline suhtlus. Kaovad pinged, mis on põhjustatud sellest, et erinevad töötajad suhtuvad klienti erinevalt ning kasutavad erinevaid lähenemisi. Kõik kohtlevad kliente endaga võrdsetena, kliendi vajadustesse suhtutakse austusega, kliendi soove arvestatakse. Kui tarvis, osatakse öelda kehtestavalt „ei“ ning teha seda ilma klienti solvamata.