Tutvustus

Koolitame toitumisnõustajaid ja -terapeute alates aastast 2007 ja mänguteraapiat alates aastast 2012. OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tervisekoolis saab õppida

Ainsa koolina Eestis MÄNGUTERAAPIAT

Mänguteraapia on teraapiasuund, mis on mõeldud just lastega tegelemiseks (3- kuni 16-aastased). Mänguteraapia ja mänguterapeudi väljaõppe kohta loe rohkem siit

Koolituse kuraator ja läbiviija on Sirli Kivisaar (sirli@tervisekool.ee). Õppekava ja õpetajad.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSEID JA TOIDU VALMISTAMIST

Tervisliku toitumise aluste ja toidu valmistamise õppe kohta loe rohkem siit.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee).
Õppekava ja koolitajad.

TOITUMISNÕUSTAJAKS

Toitumisnõustajaõppes antakse õppijatele teadmised nõustamise ja tervist edendava toitumise alustest, õpetatakse tundma kehafunktsioone ja antakse baasteadmisi toitumise seostest tervisega. Toitumisnõustaja õppe kohta loe rohkem siit.

Eelduseks on I mooduli ehk tervisliku toitumise aluste ja toidu valmistamise õppe läbimine.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee).
Õppekava ja koolitajad.

TOITUMISTERAPEUDIKS

Toitumisteraapia õppes õpetame toitumissoovituste jagamist ja kliendi toitumise juhendamist haigusseisundite korral, millele on olemas tõenduspõhised kehtivad toitumissoovitused. Toitumisterapeudi õppesse saamise eelduseks on toitumisnõustajaõppe täies mahus läbimine. Toitumisterapeudiõppe kohta loe rohkem siit.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee).
Õppekava ja koolitajad.

TOITUMISTERAPEUDI JÄTKUÕPPE KURSUSTEL

Eelduseks on toitumisterapeudiõppe läbimine. Vaata jätkuõppe kursusi siit.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee).
Õppekava ja koolitajad.

Miks tulla just Tervisekooli toitumisspetsialistiks õppima?

 • Meil on kõige pikem koolituskogemus (15+ aastat) toitumisnõustajate ja – terapeutide õpetamisel
 • Meie pakutav õpe keskendub terviseprobleemide ennetamisele
 • Uutest teadmistest lähtudes ajakohastame pidevalt oma õppekavasid ja -materjale
 • Teeme tihedat koostööd erinevate spetsialistidega
 • Meie õppekavades on suur osa praktilisel õppel, kasutame erinevaid õpetamise metoodikaid
 • Meie koolitajad on oma eriala edendajad ja praktiseerivad toitumisnõustajad või -terapeudid
 • Meie koolitajad on saanud põhjaliku väljaõppe ning saavad pidevalt täiendkoolitust
 • Pakume paindlikku õppegraafikut
 • Pakume supervisiooni võimalust töötavatelt praktikutelt
 • Mitmeid õppekavasid pakume ainukestena Eestis
 • Tervisekooli lõpetanud toitumisspetsialistid algatasid töötajate ühendused (ETNÜ ja ETTA) ning 2011. aastal Eestis toitumisnõustaja kutsestandardi koostamise – me hoolime Eesti toitumisnõustajate tulevikust ja teenuse kvaliteedist

Erineme teistest sama õpet pakkuvatest koolidest selle poolest, et õpe Tervisekoolis keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama.

OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise. Tutvu koolitajate, õppekavade ning õppetöö korralduse ja kvaliteedi kindlustamise põhimõtetega.

KUTSESTANDARDID

28. novembril 2018. aastal kinnitati Tervishoiu Kutsenõukogu poolt uuendatud “Toitumisnõustaja, tase 5” ja “Toitumisterapeut, tase 6” kutsestandardid. Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste olid kutsestandardite uuendamise meeskonna liikmed ETTA ja ETNÜ esindajatena. Kutsestandardid on leitavad siit: