Tutvustus

Koolitame toitumisnõustajaid ja -terapeute EV Haridusministeeriumi litsentsi alusel alates aastast 2008.

Tervisekoolis saab õppida

Ainsa koolina Eestis MÄNGUTERAAPIAT

Mänguteraapia on teraapiasuund, mis on mõeldud just lastega tegelemiseks (3- kuni 16-aastased). Mänguteraapia ja mänguterapeudi väljaõppe kohta loe rohkem siit

Koolituse kuraator ja läbiviija on Sirli Kivisaar (sirli@tervisekool.ee). Õppekava ja õpetajad.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSEID JA TOIDU VALMISTAMIST (I moodul)

Tervisliku toitumise aluste ja toidu valmistamise õppe kohta loe rohkem siit.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee). Õppekava ja õpetajad.

TOITUMISNÕUSTAJAKS (II moodul)

Toitumisnõustajaõppes antakse õpilastele teadmised nõustamise ja tervist edendava toitumise alustest, õpetatakse sügavamalt tundma kehafunktsioone, antakse teadmisi toitumise seostest tervisega. II mooduli ehk tervisenõustaja toitumise alal väljaõppe kohta loe rohkem siit.

Eelduseks on I mooduli ehk tervisliku toitumise aluste ja toidu valmistamise õppe läbimine.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee). Õppekava ja õpetajad.

TOITUMISTERAPEUDIKS (III moodul)

Toitumisteraapia õppes õpetamine toitumissoovituste jagamist ja kliendi toitumise juhendamist teatud haigusseisundite korral. Toitumisterapeudi õppe esimese osa ehk III mooduli kohta loe rohkem siit. Eelduseks on I & II mooduli läbimine.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee). Õppekava ja õpetajad.

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDIKS (IV-V moodul)

Funktsionaalse toitumise terapeudi õpe on toitumisterapeudi jätkuõpe. Õpe koosneb kahest osast – baasõpe ehk IV moodul ja väljaõpe ehk V moodul. Funktsionaalne toitumisteraapia õpetab rohkem süvakuti kehafunktsioone mõistma ning nende alusel rohkemate haigusseisundite puhul kliente abistama.

Eelduseks on esimese kolme mooduli läbimine.

Koolituse kuraator ja läbiviija on Annely Soots (annely@tervisekool.ee).
Õppekava ja õpetajad.

Miks tulla just Tervisekooli toitumisspetsialistiks õppima?

 • Meil on kõige pikem koolituskogemus (10+ aastat) toitumisnõustajate ja – terapeutide õpetamisel
 • Meie pakutav õpe keskendub terviseprobleemide ennetamisele
 • Uutest teadmistest lähtudes ajakohastame pidevalt oma õppekavasid ja -materjale
 • Teeme tihedat koostööd teadlastega nii Eestist kui välismaalt
 • Meie õppekavades on suur osa praktilisel õppel, kasutame erinevaid õpetamise metoodikaid
 • Meie õpetajad on oma eriala edendajad ja praktiseerivad toitumisnõustajad või -terapeudid
 • Meie õpetajad on saanud põhjaliku väljaõppe ning saavad pidevalt täiendkoolitust
 • Pakume paindlikku õppegraafikut
 • Pakume supervisiooni võimalust töötavatelt praktikutelt
 • Mitmeid õppekavasid pakume ainukestena Eestis
 • Tervisekooli lõpetanud toitumisspetsialistid algatasid töötajate ühendused (ETNÜ ja ETTA) ning 2011. aastal Eestis toitumisnõustaja kutsestandardi koostamise – me hoolime Eesti toitumisnõustajate tulevikust ja teenuse kvaliteedist

Erineme teistest sama õpet pakkuvatest koolidest selle poolest, et õpe Tervisekoolis keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama. Juba 2008. aastast oleme koolis õpetanud põhimõtete ja teadmiste alusel, mis kajastuvad 2012. aastal avaldatud uutes Põhjamaade Toitumissoovitustes (PTS) ja 2017. aastal avaldatud Eesti riiklikes toitumisjuhistes.

Tervisekooli õppekavad ja koolituse põhimõtted vastavad kõikidele täiskasvanukoolitusele seatud uutele nõuetele, mis kehtivad alates 2016. aasta algusest. Tutvu õpetajate, õppekavade ning õppetöö korralduse ja kvaliteedi kindlustamise põhimõtetega. 

KUTSESTANDARDID

28. nov 2018 kinnitati Tervishoiu Kutsenõukogu poolt uuendatud Toitumisnõustaja, tase 5 ja Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardid. Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste olid kutsestandardite uuendamise meeskonna liikmed ETTA ja ETNÜ esindajatena. 
Kutsestandardid on leitavad siit:

Peatse kohtumiseni! 
Annely Soots ja Sirli Kivisaar