Funktsionaalse toitumise (FTT) terapeudi baasõpe (IV moodul)

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised toitumisteraapias kasutatavatest eridieetidest ja nende juhendamisest funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas. Koolituse kestvus on 5 kuud.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisev töö. 

ÕPE ON TASULINE: IV mooduli hind on 650 eurot, tasumine toimub kuumakstetena (5 kuud 130 eurot kuus).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA:  Õppe eelduseks on Tervisekoolis I-II või I-III mooduli läbimine (või teistes koolides toitumisnõustaja ja -terapeudi õppe läbimine). Täpsema info vastuvõtudokumentide kohta leiad ÕPPEKAVAST. Lisainformatsiooni küsi telefonidel 7 441 340 ja 50 825 96 ning e-kirja teel aadressilt merike@tervisekool.ee

Muu oluline info:

IV MOODUL 
FUNKTSIONAALSE TOITUMISE (FTT) TERAPEUDI BAASÕPE

Funktsionaalse toitumise terapeudi baasõpe koosneb 5 õppetsüklist, 1 tsükkel kestab 2 päeva (kokku 10 auditoorse töö päeva). IV moodulis on õppe maht kokku 160 tundi, sh:

 • 80 tundi auditoorset tööd (sh 39 tundi teooria- ja 41 tundi praktikaõpet),
 • 32 tundi superviseeritud praktikat ja
 • 48 tundi iseseisvat tööd.

Pärast funktsionaalse toitumise terapeudi baasõppe läbimist on võimalik jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI väljaõppes (juhul kui on läbitud ka Tervisekooli III moodul ja omandatud kõrgharidus).

IV mooduli ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÄHITUTVUSTUS

 • 1. päev: FUNKTSIONAALNE TOITUMINE 
  Õpetaja: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed või Eliisa Lukk
  Teemad: Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise terapeudi ja – nõustaja meeskonnatööst.
 • 2. päev: TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE 
  Õpetaja: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk
  Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamise kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
  Teemad: Testide aluseks olev tõenduspõhine teooria, testide puudused, nõuded testi teostajale. Cytotoxic test. IgG toidutalumatuse test. Opioidide test. Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
  Arvestus: erinevate toidutalumatuse testide nõustamine supervisioooni all annab arvestuse ja loa neid teste nõustada – siis väljastatakse vastav tunnistus.
 • 3. päev: DETOKSIFIKATSIOON PRAKTIKAS
  Õpetaja: Annely Soots või Eliisa Lukk
  Teemad: Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kliendijuhtumid ja meeskonnatöö.
  Arvestus: detoksifikatsiooni menüü koostamine.
 • 4. päev: SEEDE-ELUNDKONNA HAIGUSED JA ERIDIEEDID, nende juhendamine.
  Teemad: Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetents, koostöö.
  Juhised FODMAP dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): arvestuse saamiseks peab juhendama supervisiooni all FODMAPi dieeti reaalses nõustamissituatsioonis – siis väljastatakse vastav tunnistus.
  Juhised SCD dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): arvestuse saamiseks peab juhendama supervisiooni all SCD dieeti reaalses nõustamissituatsioonis. Siis väljastatakse vastav tunnistus.
 • 5. päev: MEESKONNATÖÖ ALUSED ja praktika
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: FTN ja FTT baasteadmistega TT tööpraktika. Juhtumianalüüsid. Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumise nõustaja), toitumisterapeudi ja FTT pädevused ja meeskonad. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid. Meeskonnatöö harjutused.
 • 6. päev: ARENGUPSÜHHOLOOGIA, HAIGE LAPS PERES 
  Õpetaja: Annely Soots või Sirli Kivisaar
  Teemad: Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutele.
 • 7. päev: LAPSE- JA PERE TOITUMISNÕUSTAMINE, LAPSE VALIV SÖÖMINE 
  Õpetaja: Annely Soots või Sirli Kivisaar
  Teemad: Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
  Arvestus: kontrolltöö.
 • 8. päev: EAKALE JA LAPSELE MENÜÜ KOOSTAMINE FTT POOLT ETTEANTUD JUHISTE JÄRGI
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Praktiline töö kliendijuhtumitega. Erinevas vanuses haiged lapsed, kelle puhul peab juhendama eridieete. Haige ekas, kes vajab eridieeti. Juhtumianalüüsid, menüüde koostamine.
 • 9. päev: KLIENDI MOTIVEERIMINE, ERINEVAD NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID. LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE.
  Õpetaja: Annely Soots ja/või Sirli Kivisaar
  Teemad: Toitumisnõustaja/-terapeudi tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega.
 • 10 päev: ARVESTUS
  Arvestusel demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja/-terapeut oma pädevust funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena, eridieedi menüüde koostamise oskust ning võimet funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas töötada.