Mänguterapeudi õpe

„Ma ei saa sellest kõigest aru. Ja sinust. Sa ei ole ema. Sa ei ole õpetaja. Sa ei ole ema bridžiklubi liige. Kes sa oled? Aga see ei olegi oluline. Sa oled imelise mänguruumi perenaine!“
Dibs in Search of Self, 1964

Mänguteraapia on teraapiasuund, mis on mõeldud just lastega tegelemiseks (3- kuni 16-aastased). Mänguteraapiast on abi näiteks kolimisest tingitud häiritud elustiili, õnnetusjuhtumite, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hooletussejätmise puhul. Mänguterapeutiline lähenemine võib olla kasulik ka lastele, kellel on pidevad probleemid koolis, kodus või teistes eluvaldkondades. Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinavaid tööriistu – kasutatakse liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale, muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne. 

2009. aastal toimus meie koolituses esimene pikem mänguteraapiateemaline kursus – esimene Eestis. Sellel kursusel õppisid lastega töötamiseks vajalikke tehnikaid nii psühholoogid, terapeudid, sotsiaaltöötajad kui ka õpetajad.

2011. aastal toimusid kolm mänguteraapia kursust:
„Viha ja mänguteraapia“ 9. – 10. aprillil 2011. a.
„Aspergeri sündroomiga noortele sotsiaalsete oskuste õpetamine läbi mänguteraapia“ 22. – 24. augustil 2011.a.
„Liiv ja savi mänguterapeutilise vahendina“ 24. – 25. oktoobril 2011.a.

2012. aastal oli esimest korda võimalik osaleda 11-kuulisel mänguterapeudi väljaõppekursusel, kus osales 20 inimest. Nende seas psühholooge, õpetajaid jt lastega töötavaid spetsialiste. 

2018 aasta maikuus lõpetas I aasta väljaõppekoolituse juba viies lend I-aastase väljaõppega mänguterapeute.
2018. aastast alates on mänguteraapia baasõppe kestvus kaks aastat, 2019 aasta mais lõpetas esimene grupp oma teise aasta väljaõppe. 

2020 aastast alates on võimalik kaheaastase õppe lõpetamise järgselt jätkata mänguterapeutidel õpinguid õppe II astmes ja läbida aastane supervisioonil baseeruv, kolmas õppeaasta.

Uue väljaõppekoolitsega alustame 2024. aasta aprillikuus Eesti Mänguteraapia Akadeemias. Täpsema info koolituse kohta leiad siit: “Mänguterapeudi väljaõpe“.

Lisaks sellele on võimalik mõnesid pikema väljaõppekursuse raames toimuvaid kursusi läbida ka üksikute täiendkoolitustena. Selle aasta täiendkoolitustega saate tutvuda rubriigis “Täiendkoolitused 2024″.

Loodame, et leiate meie poolt pakutavate koolituste seast endale meelepärase kursuse.

Mängulist aastat soovides,
Sirli Kivisaar (koolituste kuraator ja läbiviija)

Sirli Kivisaar on mitmeid aastaid viinud läbi suhtlemistreeninguid Annely Sootsi Koolituses ja Tervisekoolis. Tema huvi erinevate suhtlemisteooriate ja inimestega töö vastu sai alguse juba Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd õppides.

Praeguseks on ta ennast pidevalt täiendanud nii välismaal kui ka kodumaal ning lisaks vägivallatu suhtlemise süvendatud õppimisele on ta lõpetanud OÜ Terviklik Mina koolituse hüpnoterapeudina. 2013.a. lõpetas Sirli mänguterapeudi kursuse ning on lõpetamisejärgselt tegutsenud mitu aastat mänguterapeudina. Tema täiendõpe on hõlmanud pereteraapiat ja mänguteraapiat, kehateraapiatest on ta õppinud hingamisravi ja refleksoloogiat, ta on läbinud mitmeid kursusi suhtlemise, psühho- neuroimmunoloogia ja psühholoogia alal. On tegelnud nii rasedate, laste kui ka täiskasvanute koolitamise ja teraapiaga. Sirli on osalenud kõikidel Emma Baxteri poolt läbi viidud kursustel Tervisekoolis ning tegelnud lasterühmadega erinevates lasteasutustes. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutajaliige ja juhatuse esimees ning Eesti Mänguteraapia Akadeemia looja ja juht.