Meie meeskond

Annely Soots

Töötan igapäevaselt Tervisekooli juhi ja koolitajana ning võtan vastu kliente funktsionaalse toitumise terapeudina.  Õpetan toitumise, nõustamise ja terviseedendusega seotud teemasid, soovi korral viin läbi ka psühholoogia, psühhoteraapia, juhtimise ning suhtlemise alaseid koolitusi. 2009. aastal lõpetasin toitumisterapeudi  õppe täies mahus. Aastatel 2007-2017 olen läbinud hulganisti täiendkoolitusi Bioloogilise/Funktsionaalse Meditsiini vallas (417 tunni ulatuses). Vt CV-d

Olen toitumisteraapia pioneer Eestis. Selle teemaga hakkasin tegelema seoses oma lapselapse tõsise haigusega. Kuna Eestist ei olnud võimalik vajalikke spetsialiste leida, siis tänu oma arstiharidusele ning õdede õpetamise kogemusele hakkasin ise toitumisteraapiat õppima ning mõne aasta möödudes juba ka teisi õpetama.

Meie õpetajateks on olnud biokeemik dots. Tiiu Vihalemm TÜ-st, prof. Boyd Haley Kentucky Ülikoolist, prof. Karl Ludvig Reichelt Oslo Pediaatrilisest Ülikoolist ja DAN´i arst dr Chun Wong Ameerikast.
Oma õpetuses baseerume ainult tõenduspõhistele andmetele, rakendades ellu uusimaid teadusuuringutest pärit teadmisi.

Pean ennast holistiliseks terapeudiks. Vaatlen inimest biopsühhosotsiaalse tervikuna ning sellele olen ka oma õpetuse koolis üles ehitanud. Olen lõpetanud arstiteaduskonna ja psühholoogia eriala ülikoolis, olen õppinud psühhoteraapiat täiendkoolitusena, käinud kaks aastat sotsiaaltöö magistrantuuris ning õpetanud mitukümmend aastat õdesid, olen ka diplomeeritud refleksoloog ning Yumeiho massöör (3 dan, 2016). Olen osalenud väga paljudes eakate ja puudega inimeste ning koduhoolduse ja-õenduse alastes projektides, k.a üleeuroopalistes.

Olen Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutaja ning juhatuse esimees. Tegelen aktiivselt toitumisnõustamise ja -teraapia edendamisega ning selle teema propageerimisega Eestis. Olen olnud kahel korral toitumisnõustajate ja -terapeutide kutsestandardite koostamise meeskonnas (EV Kutsekoda). Alates aastast 2019 olen toitumisnõustaja ja -terapeudi kutseeksamikomisjoni liige.

Kontakt: annely@tervisekool.ee, 50 825 96

Sirli Kivisaar

Olen põline tartlane, abielus ja kolme poja ema. Töötan OÜ Via Naturales tegevjuhina, võtan kliente vastu toitumis- ja psühhoterapeudina (lapsed ja täiskasvanud) ning olen aktiivselt tegev Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni aseesimehena ning Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni esimehena. Olen palju aastaid olnud tegev koolitajana. Hetkel tegutsen lektorina nii OÜ Via Naturales kui ka Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis.

Olen lõpetanud Tartus Miina Härma Gümnaasiumi ning Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö eriala. Eriala valikul sai määravaks töötamine inimestega ning soov nende heaks midagi ära teha. Ajavahemikus 2003 – 2005 olin tegev nii MTÜ Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni kui ka Tartu Ülikooli Sisekliiniku meeskonnas rahvusvahelises projektis CARMA (Care For The Aged At Risk Of Marginalisation), 2005. a. viisin Eestis läbi teadusuuringu Berliini Sotsiaaluuringute Keskuse (WZB) tellimusel koduhoolduse juhtimist kirjeldava raamatu jaoks. Seega olen sotsiaaltöö vallas peamiselt tegelenud uurimistööga.

Kuid alati on mind köitnud küsimus, et kuidas inimese mõtlemine ja vaimsus tema tegevust mõjutavad ning kas ja kuidas teine inimene ühte indiviidi ja tema mõtlemist ning käitumist mõjutada saab? Seetõttu juba ülikooli sotsiaaltöö õpingute kõrvalt hakkasin õppima erinevaid terapeutilisi lähenemisi inimhingele ning läbisin erinevaid suhtlemiskoolitusi. Esmalt läbisin kaheaastase koolituse hingamisõpetaja erialal, sellele lisandusid täiendkursused pereteraapiast ning alates 2002. aastast hakkasin süvenenumalt õppima Vägivallatut Suhtlemist  intensiivkursustel Taanis, Rootsis, Saksamaal, lühematel täiendõppekursustel ja konverentsidel Inglismaal ja Soomes. Enda õpitut olen alates 2001. aastast ka Annely Sootsi Koolituse kursustel jaganud – peamiselt suhtlemistreeningute näol. 2004. aastal sündis minu esimene poeg Kristian, kellel 3-kuuselt diagnoositi pahaloomuline väga halva prognoosiga epilepsia vorm. Kuna olukord oli lootusetu ning põhjust tema seisundile ei leitud, jõudsime perega oma otsingutes välja toitumisravini, mis Kristiani seisundi puhul on väga palju aidanud. Tänu Kristianile ja temaga koos meie ellu tulnud toidumuutustele tekkis meie perekonnal järjest suurem huvi selle vastu ning järjest rohkem küsimusi.

Eesmärgiga ka teisi kaasmaalasi aidata, olime koos abikaasa Algeriga MTÜ Stelior Eesti asutajaliikmete hulgas ning aastatel 2005 – 2008 olin selle ühingu aseesimees ja toitumisnõustaja. Aastal 2008 lahkusin MTÜ Stelior Eestist, sest juhatuse liikmete soovid ja nägemus toitumisravi tulevikust Eestis ei ühtinud. Olen tänulik Elke Arodile tema juhenduse eest ja abi eest väga rasketel hetkedel minu elus ning pean oma kuulumise aega MTÜ Stelior Eesti juhatusse ning meeskonda väga väärtuslikuks.

Aastal 2008 olin üks MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (MTÜ ETTA) asutajaliige ning hetkel olen selle ühingu aseesimees. 2009. aastal lõpetasin Annely Sootsi Koolituse Tervisekooli Toitumisteraapia eriala. Lisaks sellele olen läbinud erinevaid koolitusi funktsionaalse toitumisteraapia valdkonnast (koolitajad Boyd Hailey, Chun Wong, Tiiu Vihalemm jt), Šveitsis bimoeditsiini arsti Timothy Ray koolituse “Advanced Training in Vital Terrain Management Seminar”,  ning mitmeid teisi toitumisalaseid seminare ja konverentse.

Toitumise kõrvalt ei jätnud ma unarusse ka oma huvi inimese vaimse tervise vastu ning aastal 2010 lõpetasin OÜ “Terviklik Mina”-s ja SACH International´is kolm aastat kestnud psühhoterapeudiõpingud õpingud (hüpnoteraapia-psühholoogia). Alates 2009 aastast olen korraldanud ja läbinud erinevaid mänguteraapia koolitusi, 2013. aastal lõpetasin mänguterapeudi väljaõppe. Hetkel täiendan oma teadmisi psühhoteraapia ja toitumisteraapia vallas erinevatel täiendkoolitustel ning kirjutan artikleid erinevatele väljaannetele. Lisaks artiklitele olen kirjutanud raamatu „Epilepsia ja Toitumine“(2012) ning olen kaasautor raamatule „Laste toitumine ja tervis“ (2016).

Kuna pean oluliseks holistilist lähenemist inimese tervisele, siis olen õppinud ka enesetäiendamise eesmärgil erinevaid massaažiliike (Yumeiho, refleksoloogia), kuid kõige südamelähedasemad on minu jaoks kaks eriala – toitumisteraapia ning psühhoteraapia.


Kontakt: 
sirli@tervisekool.ee, 50 119 12