Funktsionaalse toitumise terapeudi õpe

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: Funktsionaalse toitumise terapeut (FTT) on jätkukoolitusega toitumisterapeut, kes tegeleb keerulisemate haigusseisunditega, kes aitab terviseseisundit parandada (mitte ravida) näiteks järgmiste terviseprobleemide korral: autoimmuunhaigused, neurodegeneratiivsed haigused, psüühikahäired, keerulisemad naha- ja liigesehaigused, hormonaalsed ja seedesüsteemi haigused.

Funktsionaalse toitumise terapeut toetub tõenduspõhistele toitumissoovitustele ning funktsionaalse meditsiini teadmistele ja praktikale, Funktsionaalse toitumise terapeudi tunnistus saadakse juhul, kui on läbitud kõik toitumisteraapia täiend- ning jätkukoolitused (sooritatud arvestused nii baastasemel, II kui III tasemel).

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Toitumisterapeudi III taseme õpe algab Tervisekoolis 2025. aastal pärast toitumisterapeudi II taseme koolituse lõppemist.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppe eelduseks on kõrgharidus ning toitumisterapeudi õppe baastaseme läbimine Tervisekoolis või mõnes teises koolis ning toitumisterapeudi II taseme õppe läbimine Tervisekoolis.

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI ÕPPEKAVA ON KOOSTAMISEL