Funktsionaalse toitumise terapeudi väljaõpe (V moodul)

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: Koolituse tulemusena on õppijal oskus valida vastavalt kliendi haigusseisundile toitumuslik lähenemine ja eridieet ning anda kohaseid tõenduspõhiseid toitumissoovitusi ja juhendada toitumisterapeutidest ja funktsionaalse toitumise nõustajatest koosnevat meeskonda. Õpe kestab 2 aastat.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisev töö. 

ÕPE ON TASULINE: Kursuse hind on 1680 eurot (140 eurot kuus 12 kuud või 93,33 eurot kuus 18 kuud), hind sisaldab käibemaksu, õppematerjali, superviseeritud praktika ja juhendite koostamise juhendamist ning arvestuste vastuvõtmise tasu.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Nõutav on eelnev toitumisterapeudi (III mooduli) ning FTT baasõppe (IV mooduli) täielik läbimine ja kõrgharidus.

Muu oluline info:

V MOODUL 
FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI VÄLJAÕPE

Funktsionaalse toitumise terapeudi õppe maht V moodulis on 600 tundi, sh:

 • 224 tundi auditoorset tööd (sh 152 tundi teooria- ja 72 tundi prakitkaõpet),
 • 140 tundi superviseeritud praktikat,
 • 96 tundi iseseisvat tööd ja
 • 140 tundi funktsionaalse toitumise teraapia tõenduspõhiste juhiste koostamist.

V mooduli ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÄHITUTVUSTUS

 • 1. päev: PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA
  Õpetaja: Annely Soots (arst, psühhoterapeut, funktsionaalse toitumise terapeut)
  Teemad: Aju ja soolestiku seos. Autism, käitumis- ja tähelepanuhäired ning toitumine.
 • 2. päev: PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA, meeskonnatöö
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Depressioon ja toitumine. Ärevus ja toitumine. Skisofreenia ja toidutalumatus. Sundmõtted ja -teod, agressiivsus ja vägivallareaktsioonid ja nende seos toitumisega. Psüühikahäiretega töötav meeskond.
 • 3. päev: TOIDUTALUMATUS JA PSÜÜHIKAHÄIRED
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Soolestik-aju seosed ja häirete tekkemehhanismid. Opioidsete peptiidide jt toidutalumatuse testid psüühikahäirete korral.
 • LISAÕPPEPÄEV:
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Immuunsüsteem. Immuunsuse toetamine toiduga. Psühhosomaatika ja psühhoteraapiad.
 • 4. päev: LIIGESEHAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Liigesed ja luud – anatoomia-füsioloogia. Liigesehaigused, mille puhul on abi toitumisteraapiast: podagra, osteoartroos, luude hõrenemine, autoimmuunsed liigeseprobleemid täiskasvanutel ja lastel. Tõenduspõhine teooria ja toitumisteraapia praktiline kogemus.
 • 5. päev: AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Autoimmuunsuse käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Erinevad autoimuunhaigused, nende olemus ja toitumisteraapia üldpõhimõtted.
 • 6. päev: SEEDEHÄIRETE JA -HAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA, ERIDIEEDID
  Õpetaja: Eliisa Lukk
  Teemad: Seedeelundkonna haigused ja toitumine, eridieedid. Nende määramine ja juhendamine.
 • LISAÕPPEPÄEV:
  Õpetaja: Eliisa Lukk
  Teemad: Soolestiku immuunsus ja mikrobioota, seosed üleüldise tervisega. Seedefunktsiooni testimine. Nutrigenoomika.
 • 7. päev: SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED, PARASIIDID, SOOLE MIKROBIOOM
  Õpetaja: Annely Soots ja Eliisa Lukk
  Teemad: Seedimist hindavad analüüsid, mikrobioomi ja toidutalumatuse testid. Parasitoloogia.
 • 8. päev: FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA SKEEM JA PROTSESS, JUHTUMITÖÖ
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Nõuded teraapiajuhtumile. Toitumisteraapia skeem. Toitumisteraapia protsess. Autismi toitumisteraapia kui toitumisteraapia kõiki tahke haarav näide. Toidutalumatus.
 • 9. päev: KLIENDINÕUSTAMISE ALUSED, RASKE KLIENDI NÕUSTAMINE
  Õpetaja: Sirli Kivisaar
  Teemad: Koostöö psühhiaatrite ja psühhoterapeutidega, raskused, läbipõlemine. Enesekehtestamine
 • 10. päev: SEEDEELUNDKONNA HAIGUSTE PRAKTIKA KOOLIKESKKONNAS.
  Õpetaja: Eliisa Lukk
  Teemad: Juhtumid, testid.
 • 11. päev: TOIDUALLERGIAD JA -TALUMATUS. HISTAMIINITALUMATUS
  Õpetaja: Annely Soots ja Eliisa Lukk
  Teemad: Teooria ja praktika
 • 12. päev: AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Toitumisteraapilise lähenemise vajaduse diagnostika erinevate autoimmuunsete haiguste puhul.
 • 13. päev: NAHAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Naha anatoomia-füsioloogia. Naha tervist toetavad toitained. Biokeemia. Erinevad nahahaigused ja toitumisteraapia.
 • 14. päev: PEAVALU TOITUMISTERAAPIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Erinevad peavalude põhjuseks olevad füsioloogilised mehhanismid ja toitumuslik toetus nende puhul. Kliendijuhtumite näited.
 • 15. päev: ENDOKRIINSÜSTEEMI ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Hormonaalse süsteemi organid, nende koostöö ja funktsioneerimine.
 • 16. päev: HORMONAALSED TERVISEPROBLEEMID JA TOITUMISTERAAPIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Erinevad haigused. Endokriinsüsteemi mõjutamine toitumisega. Hormoonide omavaheline koosmõju. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid.
 • 17. päev: HAIGE EAKAS
  Õpetaja: Pille Javed
  Teemad: Füsioloogilised ja patoloogilised terviseprobleemid: südame-veresoonkonnaprobleemid, osteoartroos, prostata suurenemine, andro- ja menopaus, osteoporoos jt. Psüühilised probleemid ja eakas: mäluprobleemid (k.a Alzheimer), depressioon, ärevus, nende kujunemise mehhanismid (kaotusepsühoologia jt). Piirid ja erinevate spetsialistide pädevus, edasisuunamine.
 • 18. päev: HAIGE LAPS
  Õpetaja: Sirli Kivisaar
  Teemad: Lapse eripära erinevate haiguste korral. Toitumisteraapia erinevate kehaliste haiguste puhul, koostöö arstiga. Toiduainete turvalisus ja keskkonnamürgid ning lapse tervis.
 • 19. päev: HORMONAALSÜSTEEMI praktika
 • 20. päev: FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA (FTT) ALUSED, ERIALA EDENDAMINE JA KOOSTÖÖ
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Projektitöö jm eriala edendav tegevus. Koostöö/meeskonnatöö. Meeskonna juhtimine. Funktsionaalse toitumise terapeut ettevõtjana. Seadusandlus.
 • 21. päev: ERINEVAD ANALÜÜSID TASAKAALUTUSTE HINDAMISEKS KEHAS (pakutakse täiendkoolitusena ka TN- tele)
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Hemogramm (sh vere vormelemendid, leukogramm ja hemoglobiin) ja põletikunäitajad. Veresuhkur ja glükosüülitud hemoglobiin. Verelipiidid: triglütseriidid, üldkolesterool, LDL ja HDL lipoproteiinid. Maksa funktsiooni näitajad (bilirubiinid, ALAT, ASAT, GGT). Rauapuudusaneemiale viitavad näitajad. D vitamiin. Foolhape ja B12-vitamiin. Homotsüsteiin.
 • 22. päev: VERE KEEMIA PRAKTIKA
  Õpetaja: Annely Soots või Eliisa Lukk
  Teema: Vere analüüside interpreteerimine ja toitumise/toidulisandite sioovitused nõustaja/terapeudi pädevusest lähtuvalt
 • 23. päev: VERE KEEMIA ARVESTUS/EKSAM
  Õpetaja: Annely Soots või Eliisa Lukk
  Arvestus: viie kliendi nõustamine õpitud analüüse kasutades.
 • 24. päev: VERE KEEMIA JÄTKUKOOLITUSE TEOORIA
  Õpetaja: Annely Soots
  Teemad: Vitamiinid ja mineraalained. Hormoonid. Valguainevahetuse näitajad.
  Kordamine: üldise pildi vaatlemine.
 • 25. päev: VERE KEEMIA JÄTKUKOOLITUSE PRAKTIKA JA ARVESTUS.
  Õpetaja: Annely Soots
  Praktika: viie kliendi nõustamine õpitud analüüse kasutades.
 • 26. päev: ARVESTUS
  Õpetaja: Annely Soots
  Praktika: klienditöö õppepäev

Lõputööna KOOSTAB ÕPILANE 6 FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA JUHIST (120h)