Mänguteraapia supervisiooniaasta 2023

NB! Uue koolitusega alustame 20. septembril 2023

Õppekava nimetus: Mänguterapeudi pädevuskoolituse II aste

2023. aasta septembrikuus alustame uue mänguterapeudi väljaõppe supervisiooniaasta koolitusega. Koolitus on mõeldud kaheaastase koolituse läbinutele. Sügisel 2023 algava koolituse kuupäevad leiad altpoolt. Õpe toimub veebikohtumistena Zoom keskkonna kaudu (soovi korral on võimalik tulla ka füüsiliselt kohale kas Tervisekooli Tartu või Tallinna ruumidesse).

Koolituse kogumaksumus on 1397 eurot (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (152 eurot kuus). Kui oled huvitatud koolitusega liitumisest, kirjuta Sirli Kivisaarele aadressil sirli@tervisekool.ee.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused: Koolitus on mõeldud mänguterapeudi 2-aastase I astme pädevuskoolituse lõpetanutele.

Õpiväljundid: Õppekava edukalt läbinu kasutab teadlikult, eesmärgipäraselt baasõppes omandatud teadmisi ja oskusi mänguteraapia seansside läbiviimisel.

Õppemeetodid: juhtumite arutelu, grupitöö, iseseisev töö.

Õppejõud: Sirli Kivisaar

Õppekava maht:

 • Õpe kestab 1 aasta. Kursuse kogumaht on 346 akadeemilist tundi:
  • 96 akadeemilist tundi grupisupervisiooni, reaalsete klientidega töö analüüs, videote analüüs.
  • 40 tundi iseseisvat tööd (juhtumi analüüside kirjutamine, kohustusliku kirjanduse lugemine)
  • 180 akadeemilist tundi tööd reaalsete klientidega (s.o. umbes 5 sessiooni nädalas).
  • 30 akadeemilist tundi kovisiooni (kohtutakse õpilastega omavahel või osaletakse MTÜ EMTA kovisioonides).

Hindamiskriteeriumid:

 • Õppeaja jooksul peab õpilane esitama 7 juhtumi analüüsi ja enda poolt läbiviidava mänguteraapia seansi kohta 4 täispikka näidisvideot koos endapoolse videoanalüüsiga. 
 • Supervisioonides tuleb osaleda täismahus (100%).

Hindamisel pööratakse tähelepanu erinevates õppeainetes õpitud teoreetiliste teadmiste seostamise oskusele ja teooriateadmiste seostamisele praktikaga.

Õpilane saab arvestuse, kui ta on esitanud kõik õppe läbimiseks vajalikud tööd (juhtumi analüüsid ja videosalvestised) hindele  „arvestatud“, osalenud kõigis supervisioonides ning tasunud täismahus õppemaksu.

Auditoorse õppetöö ajakava 2023 a sügisel alustajatele

 • 20. september 2023 (15.00 – 18.00)
 • 04. oktoober 2023 (15.00 – 18.00)
 • 18. oktoober 2023 (15.00 – 18.00)
 • 08. november 2023 (15.00 – 18.00)
 • 22.november 2023 (15.00 – 18.00)
 • 6. detsember 2023 (15.00 – 18.00)
 • 20. detsember 2023 (15.00 – 18.00)
 • 10. jaanuar 2024 (15.00-18.00)
 • 24. jaanuar 2024 (15.00 – 18.00)
 • 7. veebruar 2024 (15.00-18.00)
 • 21. veebruar 2024 (15.00 – 18.00)
 • 6. märts 2024 (15.00-18.00)
 • 27. märts 2024 (15.00 – 18.00)
 • 03. aprill 2024 (15.00-18.00)
 • 17. aprill 2024 (15.00-18.00)
 • 15. mai 2024 (15.00-18.00)
 • 1. mai 2024 (15.00-18.00)
 • 29. mai 2024 (15.00-18.00)
 • 13. juuni 2024 (15.00-18.00)
 • 1 kohtumine augustis 2024 (a´ 15.00-18.00)
 • 2 kohtumist septembris 2024 (a´ 15.00-18.00)
 • 2 kohtumist oktoobris 2024