Mänguteraapia supervisiooniaasta

NB! Uue koolitusega alustame 15. novembril 2022

Õppekava nimetus: Mänguterapeudi pädevuskoolituse II aste

2020. aasta märtsikuus alustame mänguterapeudi väljaõppe supervisiooniaasta koolitusega. Koolitus on mõeldud kaheaastase koolituse läbinutele. Sügisel 2022 algava koolituse kuupäevad leiad altpoolt. Õpe toimub veebikohtumistena Zoom keskkonna kaudu.

Koolituse kogumaksumus on 1397 eurot (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (127 eurot kuus). Kui oled huvitatud koolitusega liitumisest, kirjuta Sirli Kivisaarele aadressil sirli@tervisekool.ee.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused: Koolitus on mõeldud mänguterapeudi 2-aastase I astme pädevuskoolituse lõpetanutele.

Õpiväljundid: Õppekava edukalt läbinu kasutab teadlikult, eesmärgipäraselt baasõppes omandatud teadmisi ja oskusi mänguteraapia seansside läbiviimisel.

Õppemeetodid: juhtumite arutelu, grupitöö, iseseisev töö.

Õppejõud: Sirli Kivisaar ja/või Emma Moat.

Õppekava maht:

 • Õpe kestab 1 aasta. Kursuse kogumaht on 346 akadeemilist tundi:
  • 96 akadeemilist tundi grupisupervisiooni, reaalsete klientidega töö analüüs, videote analüüs.
  • 40 tundi iseseisvat tööd (juhtumi analüüside kirjutamine, kohustusliku kirjanduse lugemine)
  • 180 akadeemilist tundi tööd reaalsete klientidega (s.o. umbes 5 sessiooni nädalas).
  • 30 akadeemilist tundi kovisiooni (kohtutakse õpilastega omavahel või osaletakse MTÜ EMTA kovisioonides).

Hindamiskriteeriumid:

 • Õppeaja jooksul peab õpilane esitama 7 juhtumi analüüsi ja enda poolt läbiviidava mänguteraapia seansi kohta 4 täispikka näidisvideot koos endapoolse videoanalüüsiga. 
 • Supervisioonides tuleb osaleda täismahus (100%).

Hindamisel pööratakse tähelepanu erinevates õppeainetes õpitud teoreetiliste teadmiste seostamise oskusele ja teooriateadmiste seostamisele praktikaga.

Õpilane saab arvestuse, kui ta on esitanud kõik õppe läbimiseks vajalikud tööd (juhtumi analüüsid ja videosalvestised) hindele  „arvestatud“, osalenud kõigis supervisioonides ning tasunud täismahus õppemaksu.

Auditoorse õppetöö ajakava 2022 a sügisel alustajatele

 • 15. november 2022 (16.00 – 19.00)
 • 29. november 2022 (15.00 – 18.00)
 • 14.detsember 2022 (15.00 – 18.00)
 • 28. detsember 2022 ?

Auditoorse õppetöö ajakava 2021 a sügisel alustajatele

 • 5. oktoober 2021 (16.00 – 19.00)
 • 19. oktoober 2021 (16.00 – 19.00)
 • 11.november 2021 (11.00 – 15.00)
 • 25. november 2021 (15.00 – 18.00)
 • 07.detsember 2021 (16.00 – 19.00)
 • 11. jaanuar 2022 (16.00 – 19.00)
 • 25. jaanuar 2022 (16.00 – 19.00)
 • 8. veebruar 2022 (16.00 – 19.00)
 • 22.veebruar 2022 (16.15 – 19.15)
 • 8. märts 2022 (17.00 – 20.00)
 • 22.märts 2022 (17.00 – 20.00)
 • 5. aprill 2022 (17.00 – 22.00)
 • 26. aprill 2022 (16.00 – 19.00)
 • 10. mai 2022 (16.15 – 19.15)
 • 24. mai 2022 (16.00 – 19.00)
 • 7. juuni 2022 (16.00 – 19.00)
 • 21. juuni 2022 (16.00 – 19.00)
 • 17. august 2022 (14.00 – 17.00)
 • 30. august 2022 (16.00 – 19.00)
 • 13. september 2022 (16.15 – 19.15)
 • 11.oktoober 2022 (16.00 – 19.00)
 • Viimase kohtumise lepime täpsemalt veel kokku, kohtume TARTUS!