Mänguteraapia supervisiooni aasta

Õppekava nimetus: Mänguterapeudi pädevuskoolituse II aste

2020. aasta märtsikuus alustame mänguterapeudi väljaõppe supervisooniaasta koolitusega. Koolitus on mõeldud kaheaastase koolituse läbinutele. Alguse täpsem kuupäev ja koolituse toimumise vorm (seminar/veebiseminar) selguvad potentsiaalsete osalejatega kokkuleppel.

Koolituse kogumaksumus on 1518 eurot (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (126,50 eurot kuus). Kui oled huvitatud koolitusega liitumisest, kirjuta Sirli Kivisaarele aadressil sirli@tervisekool.ee.

Sihtgrupp ja õppes osalemise tingimused: Koolitus on mõeldud mänguterapeudi 2-aastase I astme pädevuskoolituse lõpetanutele.

Õpiväljundid: Õppekava edukalt läbinu kasutab teadlikult, eesmärgipäraselt baasõppes omandatud teadmisi ja oskusi mänguteraapia seansside läbiviimisel.

Õppemeetodid: juhtumite arutelu, grupitöö, iseseisev töö.

Õppejõud: Sirli Kivisaar ja/või Emma Moat.

Õppekava maht:

 • Õpe kestab 1 aasta. Kursuse kogumaht on 346 akadeemilist tundi:
  • 96 akadeemilist tundi grupisupervisiooni, reaalsete klientidega töö analüüs, videote analüüs.
  • 40 tundi iseseisvat tööd (juhtumi analüüside kirjutamine, kohustusliku kirjanduse lugemine)
  • 180 akadeemilist tundi tööd reaalsete peredega (s.o. umbes 5 sessiooni nädalas).
  • 30 akadeemilist tundi kovisiooni (kohtutakse õpilastega omavahel või osaletakse MTÜ EMTA kovisioonides).

Hindamiskriteeriumid:

 • Õppeaja jooksul peab õpilane esitama 7 juhtumi analüüsi ja enda poolt läbiviidava mänguteraapia seansi kohta 2 täispikka näidisvideot koos endapoolse videoanalüüsiga. 
 • Supervisioonides tuleb osaleda täismahus (100%).

Hindamisel pööratakse tähelepanu erinevates õppeainetes õpitud teoreetiliste teadmiste seostamise oskusele ja teooriateadmiste seostamisele praktikaga.

Õpilane saab arvestuse, kui ta on esitanud kõik õppe läbimiseks vajalikud tööd (juhtumi analüüsid ja videosalvestised) hindele  „arvestatud“, osalenud kõigis supervisioonides ning tasunud täismahus õppemaksu.

Auditoorse õppetöö ajakava:

 • 24. september 2020
 • 15. oktoober 2020 (veebis)
 • 4. november 2020 (veebis)
 • 18. november 2020 (veebis)
 • 29. november 2020
 • 13. detsember 2020
 • 6. jaanuar 2021 (veebis)
 • 21. jaanuar 2021
 • 18. veebruar 2020
 • 18. märts 2021
 • 22. aprill 2021
 • 13. mai 2021
 • 3. juuni 2021