Tervisenõustaja toitumise alal (I-II moodul)

Tervisekooli TOITUMISNÕUSTAJA või TOITUMISTERAPEUDI täisõpe koosneb mitmetest moodulitest – erinevatest tasemetest (Iga tase eeldab eelneva(te) taseme(te) läbimist). 

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL ÕPE on toitumisnõustaja tasemel õpe (vastab kutsestandardi 5. tasemele), kuid annab süvendatud teadmisi ja oskusi tervise edendamise teemadel läbi toitumise funktsionaalsuse. Õpime, kuidas toit ja toidus sisalduvad toitained mõjutavad meie kehalisi funktsioone. Õpe on praktiline, anname toitumisnõustajale vajalikud teadmised ja oskused neid praktilises kliendinõustamises rakendada.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisev töö. 

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õpilane kirjutab kooli astudes motivatsioonikirja ning esitab koolile avalduse, elulookirjelduse ning koopia kooli lõputunnistusest. Täida see blankett ja saada merike@tervisekool.ee. Lisainformatsiooni küsi telefonidel +372 7 441 340 ja +372 50 825 96 ning e-kirja teel aadressilt merike@tervisekool.ee. Vajadusel viiakse õpilasega läbi vestlus kas enne kooli astumist või esimeste toitumisnõustaja koolituse tsüklite jooksul.

ÕPE ON TASULINE: Kahe mooduli tasu on kokku 2400 eurot (390 eurot ja 2010 eurot). Tasumine kuumaksetena (130-134 eurot kuus).

TOITUMISNÕUSTAJA TASEMEL ÕPE KOOSNEB KAHEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks. 
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED JA TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL koosneb 30 õppepäevast.

Tundide arv I ja II moodulis kokku 550 tundi (sh 288 auditoorse töö tundi (155/133), 112 tundi iseseisvat tööd ja 150 tundi superviseeritud praktikat) 

Muu oluline info:

I MOODUL 
TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE

 • Kokku 48 tundi teooria- ja praktikaõpet (26/22 tundi vastavalt).
 • Õpilane saab palju lisalugemist ja toiduretsepte.
 • Hind 390 eurot (kolmes osas, iga kuu 130 eurot).
 • Igal õppepäeval valmistatakse koos toidud (lõunasöök ja vahepala).

Sobib kõigile, ei pea jätkama toitumisnõustaja õppega. Koolitusel käsitletakse nii tervisliku toitumise aluseid kui õpetatakse neid praktikas rakendama. Koolituse hind sisaldab lisaks koolituse ja õppematerjalide ning käibemaksule ka valmistatava toidu maksumust. Igal õppepäeval valmistatakse koos õpetajaga kaks kergemat einet. Soovijad saavad edasi õppida TERVISENÕUSTAJAKS TOITUMISE ALAL.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED

 • 1. päev. TEOORIA. Annely Soots. Toitumispüramiidid ja tervisliku tasakaalustatud toitumise alused. Erinevad toitumissoovitused. Toortoit ja küpsetatud toit. Erinevad toiduainegrupid ja nende tervislikkus. Põhitoitained, vitamiinid ning mineraalained, toidu lisaained. Erinevad süsivesikud ja nende mõju veresuhkrutasemele. Loomsed versus taimsed valgud ja rasvad. Toiduhügieeni alused. Fütotoitainete kasulikkus.
 • 2. päev. PRAKTIKA. Hiie Järva. Köögivilja tarbimissoovitused ja taimetoidu hulga suurendamine menüüs – erinevad võimalused ja nipid läbi päevamenüü näidete. Taimetoitlus, veganluse ohud. Tervisliku toidu valmistamise meetodid ja toidunõud. Erinevad taimsed toiduained, toorsupid ning -salatid, salatiõlid. Praktika: Iseenda MENÜÜ ANALÜÜS toitumissoovituste järgi portsjonite alusel ning tasakaalus menüü koostamine.

2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST

 • 1. päev. TEOORIA. Annely SootsTervisliku tasakaalustatud toitumise põhialuste kordamine. Valgurikkad toidud ja valgu vajadus. Rasvade vajadus ja menüü tasakaalustamine rasvade ja valkude seisukohast. Erinevad rasvhapped ja nenderohked toiduained. Seemnete ja pähklite tervistav toime, tarbimissoovitused. Erinevad õlid, rasvad ja võided /määrded. Õlide tootmine ja kvaliteet. Rasvade ja õlide kuumutamine, rafineerimine, suitsemispunktid. Hüdrogeenitud rasvad. 
 • 2. päev. PRAKTIKA. Hiie Järva. Rasvade poolest tasakaalus menüü teooria kordamine. Rasva- ja valgurikkad toiduained: kala ja mereannid, liha- ja piimatooted, muna, siseelundid – tarbimissoovitused. Erinevate rasvhapete ja nenderohkete toidugruppide kordamine, rasvade tasakaalu hindamine menüüs.

3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST, ERINEVAD SÜSIVESIKUD. TERAVILI JA KAUNVILI, TERVISLIK KEHAKAAL.
Läbiviijad Eva-Liisa Kaaristo ja/või Hiie Järva

 • 1. päev. SÜSIVESIKUD. Tasakaalustatud toitumise alused rõhuasetusega süsivesikutele. Liht- ja liitsüsivesikud, nende tervislikkus, toitumissoovitused. Kiired ja aeglased süsivesikud, suhkrud ja kunstsuhkrud. Toiduainete GI ja GK, süsivesikurikaste toitude valimine, vajadus ja menüü planeerimine. Köögi- ja puuvili. Toiduainete GK leidmise harjutamine.
 • 2. päev. TERAVILI JA KAUNVILI. KEHAKAAL. Teravili ja kaunvili, nende tervislikkus. Suhkruliiast ja kõrgest kehakaalust tingitud terviseprobleemid. Kaalu langetamise üldpõhimõtted. GK-sõbralikud maiustused, vahepalad. Praktika: Tervisliku tasakaalustatud menüü koostamine, mis võtab arvesse ka toiduainete GK-d. Toidukaupade siltide lugemine ja loetu interpreteerimine.
  Iseseisev lugemine: Peamised toiduainetetööstuses kasutatavad toidu lisaained, nende ohutus.

II MOODUL
TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL
 väljaõpe

 • Kestvus 17 kuud (30 õppepäeva), sh kaks kuud superviseeritud praktikat. Õpilase soovil koostame personaalse õppekava, mis võimaldab õpet läbida ka ühe aastaga.
 • Hind 2010 eurot (15 kuud, 134 eurot kuus). Toitumisterapeudiõppes jätkamisel on selle õppe osa hind 1880 eurot.
 • Tundide arv II moodulis 502 tundi (sh 240 auditoorse töö tundi (129 teooria- ja 111 praktikaõpet), 112 tundi iseseisvat tööd ja 150 tundi superviseeritud praktikat

II mooduli ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD, ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID. Annely Soots, Maiu-Maret Taidre või Külli HolstingVitamiinide tarbimise erinevad tasemed. Igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Toitumisnõustaja pädevus ja eetika lisandite määramisel. Erinevad vitamiinid: vesi- ja rasvlahustuvad. Kõikide vitamiinide lühitutvustus, mõju tervisele, sisaldus toidus, toidulisandina manustamine. Ohud ala- ja ületarbimisel. Erinevad vitamiinide vormid toidulisandites ja lisandite üldtutvustus.
  Kodune ülesanne: B-vitamiinirikka kahe päeva menüü koostamine. Eesmärk on tutvuda B-vitamiinirikaste toiduainetega, otsida tervislikke retsepte ning koostada tasakaalus päevamenüüd. Menüüd ei hinnata.
 • 2. päev. MINERAALAINED. Annely Soots, Maiu-Maret Taidre või Külli Holsting. Makro- ja mikroelemendid, kehale vajalikud ja mittevajalikud. Tarbimise erinevad tasemed. Igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Toitumisnõustaja pädevus lisandite määramisel. Erinevate mineraalainete- bioelementide kirjeldus, mõju tervisele, sisaldus toidus, toidulisandina manustamine. Ohud ala- ja ületarbimisel. Erinevad mineraalainete vormid toidulisandites ja lisandite üldtutvustus.
  Kodune ülesanne: Piimatoodetevaba kaltsiumirikka kahe päeva menüü koostamine. Eesmärk on tutvuda kaltsiumirikaste toiduainetega, otsida tervislikke retsepte ning koostada tasakaalus päevamenüüd. Menüüd ei hinnata.

5. TSÜKKEL

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Hiie Järva, Eliisa Lukk, Annely Soots või Külli Holsting. Toitumisnõustamise olemus, koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisspetsialistide erinevad tasemed, pädevuse piirid toitumisnõustajate meeskonnas jt spetsialistidega koostöös. Baas- ja jätkukoolitused. Toitumisnõustaja vastuvõtt jt tööülesanded. Nõustamise protsess. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Teiste teenuste vajadus, kliendi edasisuunamine. Meeskonnatöö alused. Laiendatud meeskonnaliikmed ja nende funktsioonid. Nõustamise dokumentatsiooni kasutamise praktika. Toitumisnõustamise demonstratsioon.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE. Hiie Järva või Sirle Nukk. Menüüde analüüsimise ja koostamise meetodid portsjoneid arvestades ja toitumisprogramme kasutades. Tarbitava toidu kvantiteet ja kvaliteet. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades.
  Praktika (ARVUTI VAJADUS): tasakaalus menüü koostamine portsjonite süsteemis, menüü kontrollimine Nutridata programmiga ja selle tasakaalustamine. 
  Kohustuslik töö: Õpilane esitab päeva lõpuks ühe toitainete mõttes 100% tasakaalus menüü portsjonitesüsteemis, mis on kontrollitud Nutridata programmiga.
  Kodune ülesanne: ühe Eestis pakutava menüü 2 päeva analüüs.

6. TSÜKKEL
NB! Kaasa võtta GK ja süsivesikute õppematerjalid I moodulist!

 • 1. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Annely Soots või Hiie Järva. Tervislik kehakaal, ülekaal ja rasvumine. Ülekaalu ja rasvumise hindamine: KMI jt näitajad, nende mõõtmine. Kehakaalu mõjutavad faktorid. Erinevad kehakaalu langetamise viisid, nende mõju tervisele. Kaalu langetavad operatsioonid. Liikumine ja kehakaal. Raskused kaalu langetamisel. Kaalugrupid ja individuaalne nõustamine. Toidulisandid kaalu langetamiseks.
 • 2. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA. Hiie Järva või Külli Holsting. Süsivesikute teooria ja GK teooria kordamine. Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Kaalulangetaja menüüde analüüs ja kaalunõustamise alused. 
  Kodune ülesanne: järgida 2 nädalat tasakaalustatud menüüd ning GK-dieeti, esitada oma kogemuse kirjeldus.
  Kodune ülesanne: viia läbi üks kaalulangetamise nõustamine.
  Kodune ülesanne: koostada 2-päevane menüü kliendile.

7. TSÜKKEL

 • 1. päev. PÕHITOITAINED. Annely Soots või Eliisa Lukk. Põhitoitained ja vesi. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad rasvad ja rasvade ainevahetus kehas. Valkude osatähtsus ja biorollid. Biokeemia. Toidulisandid.
  Kodune ülesanne: kontrolltöö põhitoitainetest.
 • 2. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots. Nõustamise teooria, selle erinevus tavasuhtlusest ja konsulteerimisest ning informeerimisest. Nõustamise efektiivsuse hindamine. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed suhtlemistehnikad. Kliendi õpetamine. Aktiivse kuulamise praktika, näidisnõustamine.

8. TSÜKKEL

 • 1. päev. ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA. Annely Soots.Erinevate elundkondade anatoomia-füsioloogia: meeleelundid, närvisüsteem, luud ja liigesed, südame-veresoonkond ja veri, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem. Toitumisnõustajale vajalikud teadmised, seosed kliendi terviseprobleemidega. Erinevate elundkondadega seotud haigusseisundid, millega toitumisnõustaja oma töös kokku puutub. 
 • 2. päev. KLIENDIJUHTUMID. TÕENDUSPÕHISUS. Annely Soots, Pille Javed või Eliisa Lukk. Juhtumiteooria ja juhtumi vormistamine. Nõustamise protsessi etapid. Kliendijuhtumite arutelu. 
  Toitumisalases teabes orienteerumine, teabeallikate kasutamine, kliendi juhendamine sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel. Internetis pakutava kriitiline hindamine. Referaadi kirjutamise juhendamine, teemade valimine. 
  Kodune ülesanne: ühe kliendijuhtumi vormistamine arvestuseks.
  Kodune ülesanne: nõuetekohase 2-3 leheküljelise referaadi kirjutamine toitumisnõustaja kompetentsi kuuluval teemal.

9. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE. Hiie Järva. Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseea erinevatel perioodidel. Lapsele menüü koostamine lapse iga ja individuaalsust ning perekonna võimalusi ja eripärasid silmas pidades. Laste toitumisnõustamise eripära.
  Praktika (ARVUTI VAJADUS): Lapsele menüü koostamine (erinevates gruppides koostatakse menüü erinevates vanustes lastele), ühe lasteaia menüü analüüs.
  Kodune ülesanne: ühe lapse toitumisnõustamine.
 • 2. päev. EAKA TOITUMINE. Annely Soots, Reet Saia, Pille Javed või Eva-Liisa Kaaristo.Toitumissoovitused ja toitainete vajadus vanas eas. Eaka toitumist mõjutavad faktorid, toitumis- ja terviseprobleemid, sh ala- ja ülekaal, sarkopeenia. Ühe eaka toitumisnõustamise praktiseerimine. 

10. TSÜKKEL

 • 1. päev. RASEDA JA IMETAVA EMA TOITUMISNÕUSTAMINE. Külli Holsting. Toidu- ja toitumissoovitused rasedale. Erinevad rasedusaegsed terviseprobleemid ning nendepuhused toitumissoovitused. Toidulisandid ja rasedus. Taimetoitlus ja rasedus. Isu muutused raseduse ajal. Imetava ema toitumine.
  Kodune ülesanne: ühe raseda toitumisnõustmine. 
 • 2. päev. SÖÖMISHÄIRED. Annely Soots, Eliisa Lukk või Reet Saia. Söömishäired, nende tekkepõhjused ja sümptomid. Toitumispsühholoogia. Kaal ja stress. Perepsühholoogia. Emotsionaalne söömine. Alakaalu põhjused, hindamine, ohud. Kaalu tervislik tõstmine. Praktika: kaalu tõstva 2 päeva menüü koostamine, kasutades toitainetetihedaid toite.

11. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGA ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA. Annely Soots või Eliisa Lukk. Seedeelundkonna anatoomia. Valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. Seedeensüümid. Seedehäirete tekkimine ja toitumissoovitused, lähtudes füsioloogiast.
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. Annely Soots või Eliisa Lukk. Toitumisnõustamine kergemate seedevaevuste puhul, nõustaja pädevus diagnoositud haigustega isikutega töötamisel. Soolestiku seotus teiste organsüsteemidega. Seedimise toetamine tervisliku toitumisega. Kõhukinnisus, reflukstõbi, puhitus jt seedimisega seotud tervisehäired ja toitumine.
  Praktika: Seedehäiretega isikule menüü koostamine ja nende toitumisnõustamine.
  Kodune ülesanne: nõustada ühte seedevaevustega isikut.

12. TSÜKKEL

 • 1. päev. TERVISLIK LIIKUMINE. Eliisa Lukk. Lihaskond. Tõenduspõhised liikumissoovitused. Mittevõistleva terviseportlase toitumine ja menüü koostamise alused. Energiabilanss ja energiavajadus. Rasvunu sportimine. Toitumisnõustaja pädevus sportiva inimese nõustamisel. Veevajadus, spordi- ja energiajoogid. Toidulisandid ja sportimine. Spordis keelatud ained. Liigse füüsilise koormuse negatiivne mõju kehale.
  Praktika (ARVUTI VAJADUS): Ühe spordiala harrastussportlase nõustamise läbiviimine, sh menüü analüüs.
  NB! toitumisnõustaja ei õpi baasõppe tasemel sportlase toitumist, see on jätkuõppe teema. 
 • 2. päev. ESMAABI. Reet Saia. Kannatanu seisundi hindamine, eluohtliku seisundi äratundmine, esmaabi äkkhaigestumiste korral: infarkt, ohtlik kõhuvalu, allergilised seisundid, diabeet, lämbumine, minestamine, mürgistused, šokk. Stabiilse küliliasendi ja elustamise harjutamine.

13. TSÜKKEL 

 • 1. päev. TOIDUHÜGIEENI ALUSED. Laivi Mesikäpp.Toidu- ja toidu valmistamise ohutus. Toidutöötubade läbiviimine (sh toiduhügieen töötoas). Seadusest tulenevad nõuded.
 • 2. päev. PROBLEEMSED KLIENDID, NENDEGA TOIMETULEK. Annely Soots. Inimeste toitumiskäitumise kujunemine, selle mõjutajad. Kliendi motiveerimine ja jõustamine. Enesega toimetulek, kui kliendid ei edene. Läbipõlemise ilmingud, selle ärahoidmine. Enesekehtestamise teooria. Agressiivne, allaheitlik ja kehtestav suhtlemisstiil. Kliendi ja toitumisnõustaja õigused. Enesekehtestamise praktika.

14. TSÜKKEL 

 • 1. päev. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE JA DIABEEDI ENNETAMINE. Pille Javed, Annely Soots või Eliisa Lukk. Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. Haigestumise riski vähendamine toitumise abil (südame-veresoonkonnahaigused – kõrge kolesteroolitase ja vererõhk). Toitumisnõustaja kompetentsuse piirid ja koostööpunktid. Praktiseeritakse erinevate terviseprobleemide puhul nõustamist nõustamisplaane koostades. 
 • 2. päev. VAIMSE TERVISE TOETAMINE TOITUMISEGA. ERIDIEEDID. Pille Javed, Eliisa Lukk või Annely Soots. Stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele).
  Eridieedid. Koostöö toitumisterapeutide ja meedikutega. Toitumisnõustajale vajalikud teadmised ja oskused, pädevuse piirid.
  Praktika (ARVUTI VAJADUS): harjutatakse menüüde koostamist toitumisterapeudi poolt saadud juhiste alusel.

15. TSÜKKEL

 • 1. päev. TAIMETOITLUS. Pille JavedTaimetoitluse erinevad vormid, ohud ja kasulikkus. Vegani menüü analüüs ja toidulisandite vajadus. Erinevad sh ekstreemsed puhastuskuurid ja nende tervislikkus.
  Kodune töö: 2-päevase veganmenüü koostamine koos soovitustega kliendile.
 • 2. päev. PSÜÜHIKAHÄIRED. Annely Soots. Erinevad psüühikahäired ja toitumisnõustaja pädevus ning koostöö arstide, psühholoogide ja toitumisterapeutidega. Suhtlemise alused. Depressiooni, ärevuse jt testid. Psüühikahäiretega klientide toitumisnõustamine. 

16. TSÜKKEL
NB! Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonidieete. Õpilane peab saama enne superviseeritud praktikat testide nõustamisel (3-5 kliendi nõustamine on vajalik).

 • 1. päev. TOIDUTALUMATUS JA – ALLERGIA. Annely Soots, Külli Holsting või Hiie Järva. Toitumisterapeudi poolt suunatud klientidele ja toidutalumatuse teste teinud klientidele menüüde koostamine ja nende toitumisnõustamine. Toiduallergia ja toidutalumatuse olemus, toitumisnõustaja kompetents ja koostöö teiste spetsialistidega.
  Kodune ülesanne: esitada kahe nädala gluteeni- ja piimavaba dieedi kogemuse kirjeldus. 
 • 2. päev. ERINEVAD TOITUMISNÕUSTAMISEGA SEOTUD TEEMAD. Annely Soots või Eliisa Lukk või Pille Javed. Arutelud referaatide teemadel jt toitumisega seotud huvitavatel/vajalikel teemadel. Toitumisest kirjutamine, ettekannete koostamine jms.

17. TSÜKKEL

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ JA TEOORIAEKSAMI TEEMAD. Toitumisnõustamise teooriaeksam peab olema arvestatud – eksamitöö tehakse kodus, kasutada võib kõiki õppematerjale ja internetti. Eesmärk on osata leida kiiresti õiget tõenduspõhist teavet. 
  Menüüde analüüside arutelu ja nendele hinnangu andmine. 
  Oma ettevõtte loomine, teenuse reklaamimine ja tasu küsimine. Erinevad tegevusvaldkonnad, sh töötubade läbiviimine ja töö kliendigruppidega. Andmekaitse ja nõustamise dokumenteerimine. Meeskonnatöö alused ja meeskonna moodustamine. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTIKA. Õpilane viib läbi toitumisnõustamise seansi ning annab tagasiside kaasõpilasele toitumisnõustamise kohta. Õpilasel peab olema nõustamise praktiline kogemus vähemalt 8 kliendi nõustamisega.

18. TSÜKKEL: PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL KOOLIPOOLSE SUPERVISIOONIGA.

19. TSÜKKEL TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL PRAKTIKA JA MENÜÜDE ARVESTUS. LÕPETAMINE.
Läbiviijad Annely Soots või Eliisa Lukk või Pille Javed või Hiie Järva.
NB! Toitumisterapeudiõppes jätkajad ei pea seda tsüklit läbima!

 • 1. päev. Tervisnõustaja toitumise alal igapäevatöö, nõustamisjuhtumite arutamine. Toiduallergiaga ja -talumatustega, taimetoitlaste ja terviseprobleemidega klientide nõustamine, toitumisnõustamise plaanide koostamine. Juhtumite analüüsid. Erinevad keerulisemad kliendijuhtumid, koostöö teiste spetsialistidega. Toitumisnõustaja tööstress, läbipõlemise ennetamine.
 • 2. päev. Tervisenõustaja toitumise alal tööpraktika. Teenuse kvaliteedi kindlustamine, kovisioon ja supervisioon. Toitumisterapeudiks ja funktsionaalse toitumise nõustajaks edasiõppimine. Kliendi menüüde analüüsid. Juhtumite analüüsid.

Enne lõpetamist esitada essee “Mina tervisenõustajana toitumise alal”.