Sirli Kivisaar

Olen põline tartlane, abielus ja kolme poja ema. Töötan toitumis- ja psühhoterapeudina (lapsed ja täiskasvanud) ning olen aktiivselt tegev Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni aseesimehena ning Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni esimehena. Olen palju aastaid olnud tegev koolitajana. Hetkel tegutsen lektorina Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis.

Olen lõpetanud Tartus Miina Härma Gümnaasiumi ning Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö eriala. Eriala valikul sai määravaks töötamine inimestega ning soov nende heaks midagi ära teha. Ajavahemikus 2003 – 2005 olin tegev nii MTÜ Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni kui ka Tartu Ülikooli Sisekliiniku meeskonnas rahvusvahelises projektis CARMA (Care For The Aged At Risk Of Marginalisation), 2005. a. viisin Eestis läbi teadusuuringu Berliini Sotsiaaluuringute Keskuse (WZB) tellimusel koduhoolduse juhtimist kirjeldava raamatu jaoks. Seega olen sotsiaaltöö vallas peamiselt tegelenud uurimistööga.

Kuid alati on mind köitnud küsimus, et kuidas inimese mõtlemine ja vaimsus tema tegevust mõjutavad ning kas ja kuidas teine inimene ühte indiviidi ja tema mõtlemist ning käitumist mõjutada saab? Seetõttu juba ülikooli sotsiaaltöö õpingute kõrvalt hakkasin õppima erinevaid terapeutilisi lähenemisi inimhingele ning läbisin erinevaid suhtlemiskoolitusi. Esmalt läbisin kaheaastase koolituse hingamisõpetaja erialal, sellele lisandusid täiendkursused pereteraapiast ning alates 2002. aastast hakkasin süvenenumalt õppima Vägivallatut Suhtlemist  intensiivkursustel Taanis, Rootsis, Saksamaal, lühematel täiendõppekursustel ja konverentsidel Inglismaal ja Soomes. Enda õpitut olen alates 2001. aastast ka Annely Sootsi Koolituse kursustel jaganud – peamiselt suhtlemistreeningute näol. 2004. aastal sündis minu esimene poeg Kristian, kellel 3-kuuselt diagnoositi pahaloomuline väga halva prognoosiga epilepsia vorm. Kuna olukord oli lootusetu ning põhjust tema seisundile ei leitud, jõudsime perega oma otsingutes välja toitumisravini, mis Kristiani seisundi puhul on väga palju aidanud. Tänu Kristianile ja temaga koos meie ellu tulnud toidumuutustele tekkis meie perekonnal järjest suurem huvi selle vastu ning järjest rohkem küsimusi.

Eesmärgiga ka teisi kaasmaalasi aidata, olime koos abikaasa Algeriga MTÜ Stelior Eesti asutajaliikmete hulgas ning aastatel 2005 – 2008 olin selle ühingu aseesimees ja toitumisnõustaja. Aastal 2008 lahkusin MTÜ Stelior Eestist, sest juhatuse liikmete soovid ja nägemus toitumisravi tulevikust Eestis ei ühtinud. Olen tänulik Elke Arodile tema juhenduse eest ja abi eest väga rasketel hetkedel minu elus ning pean oma kuulumise aega MTÜ Stelior Eesti juhatusse ning meeskonda väga väärtuslikuks.

Aastal 2008 olin üks MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (MTÜ ETTA) asutajaliige ning hetkel olen selle ühingu aseesimees. 2009. aastal lõpetasin Annely Sootsi Koolituse Tervisekooli Toitumisteraapia eriala. Lisaks sellele olen läbinud erinevaid koolitusi funktsionaalse toitumisteraapia valdkonnast (koolitajad Boyd Hailey, Chun Wong, Tiiu Vihalemm jt), Šveitsis bimoeditsiini arsti Timothy Ray koolituse “Advanced Training in Vital Terrain Management Seminar”,  ning mitmeid teisi toitumisalaseid seminare ja konverentse.

Toitumise kõrvalt ei jätnud ma unarusse ka oma huvi inimese vaimse tervise vastu ning aastal 2010 lõpetasin OÜ “Terviklik Mina”-s ja SACH International´is kolm aastat kestnud psühhoterapeudiõpingud õpingud (hüpnoteraapia-psühholoogia). Alates 2009 aastast olen korraldanud ja läbinud erinevaid mänguteraapia koolitusi, 2013. aastal lõpetasin mänguterapeudi väljaõppe. Hetkel täiendan oma teadmisi psühhoteraapia ja toitumisteraapia vallas erinevatel täiendkoolitustel ning kirjutan artikleid erinevatele väljaannetele. Lisaks artiklitele olen kirjutanud raamatu „Epilepsia ja Toitumine“(2012) ning olen kaasautor raamatule „Laste toitumine ja tervis“ (2016).

Kuna pean oluliseks holistilist lähenemist inimese tervisele, siis olen õppinud ka enesetäiendamise eesmärgil erinevaid massaažiliike (Yumeiho, refleksoloogia), kuid kõige südamelähedasemad on minu jaoks kaks eriala – toitumisteraapia ning psühhoteraapia.

Kontakt

e-post: sirli@tervisekool.ee

telefon: +372 50 119 12