Koostööl baseeruv suhtlemine vanemaga

LÜHITUTVUSTUS: Kuigi meie kui mänguterapeutide põhitöö toimub lapsega, tuleb meil viia läbi vestlusi ka lapsevanematega. Võib isegi öelda, et mida parem on meie koostöö vanemaga, seda paremaid tulemusi võime oodata ka teraapias lapsega. Tihti on aga just vanemaga suhtlemine see, mis tekitab kõige enam hirme ja pingeid ning võib meid panna ka kahtlema enda kui terapeudi oskustes. Koolitusel saadki teada,  kuidas toetada ja kaasata lapsevanemaid mänguteraapia protsessi ning millised on meie võimalused tõlkida mänguteraapias toimuvat mängu lapsevanemale. Kas vestlus isaga võib erineda vestlusest emaga? Koolitusel saab mänguliselt läbi proovida vanematega vestlusel ette tulevaid keerulisi ja/või konfliktseid olukordi, harjutada pädevuse piiride äratundmist ning teraapia eesmärkide selgitamist lapsevanemale või hooldajale.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitaja Signe Viira

KOOLITAJA: Signe Viira

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 15. märtsil 2024 kell 10.00-16.00 Tartus, Kalevi 108.

SIHTGRUPP: mänguterapeudid või mänguteraapia väljaõppe õpilased

KOOLITUSE MAKSUMUS: 68 eurot ( EMTA liikmele  62 eurot).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Signe on igapäevaselt praktiseeriv mänguterapeut, kes toob kursusele kaasa aastatepikkuse lapsevanematega töötamise kogemuse lasteaias õpetajatööd tehes ning viimastel aastatel mänguterapeudina erapraksises vanematega kohtumisi läbi viies. Signe on  lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast erinevatel mänguteraapiaga seotud koolitustel. Signe on töötanud lasteaias rühmaõpetajana, töötab enda erapraksises mänguterapeudina ning on lõpetamas supervisioonil baseeruvat mänguterapeutide lisaväljaõpet. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja- ja juhatuse liige ning laste hirmude tegelemise toetuseks mõeldud metafoorkaardipaki „Mõttekollid” autor. Tema kodulehega saad tutvuda siin: www.mottekollid.ee

Autism ja mäng

LÜHITUTVUSTUS: On teada tuntud tõde, et mängimine on tugevalt seotud sotsiaalsete oskuste arenguga. Läbi mängu õpivad lapsed kontakti loomist teistega  ja omandavad erinevaid suhtlemisoskusi. Just see kontakti loomise osa võib autistlikele lastele keeruliseks osutuda.

Koolituselt saad kaasa mõtteid, kuidas kasutada mängu autislike laste toetamiseks ja nende sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Koolitus on praktilise suunitlusega. Koolituse maht on 16 tundi.

KOOLITAJA: Koolitust viib läbi David Moat Inglismaalt, kes on kogenud psühhoterapeut. Ta on töötanud vaimse arengu mahajäämusega inimeste, autistlike ja  Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 30 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Eestis, Inglismaal kui ka Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 23.-24. märtsil 2024. Esimene õppepäev toimub kell 10.00-17.00 ning teine õppepäev toimub kell 9.00-16.00. Koolitus toimub inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde. Koolitus toimub Tartus.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 186 eurot

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi või sirli@tervisekool.ee, +372 50 119 12.

Hind: 186 €

NB! Koolituse toob maale OÜ Sirli Kivisaare Koolitus

Labürint kui terapeudi tööriist– sissejuhatus labürinditeraapiasse

LÜHITUTVUSTUS: Maze Therapy™ ehk labürinditeraapia on David Moati poolt välja töötatud abimees teraapias kasutamiseks. Sellel praktilisel ühepäevasel koolitusel vaatame erinevaid võimalusi, kuidas kasutada teraapiaseanssidel uut põnevat tööriista – labürinte. 

David jagab oma kogemust, mis viis ta labürintide kasutamiseni teraapiseanssidel ning selle uue tööriista väljatöötamiseni.  Samuti demonstreerib ta, kuidas on võimalik labürinte kombineerida teiste lähenemistega. Kui kliendi terapeutiline teekond on jäänud mingil põhjusel toppama, toob labürintide kasutamine tihti oodatud läbimurde.

Et paremini mõista labürintide toimimist teraapias ja nende toimet, saad kursusel võimaluse ise labürinte praktiliselt kasutada.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu mõistab labürinditeraapia aluseid ja on tutvunud labürintide kasutamise põhimõtetega teraapias.

Sihtgrupp: Noorte ja täiskasvanutega tegelevad nõustajad, psühholoogid ja terapeudid.

KOOLITAJA: David Moat Inglismaalt. Kursus on inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 25. märtsil 2024 kell 10.00-17.00 Tartus, Kalevi 108.

KOOLITUSE MAKSUMUS: registreerudes hiljemalt 29. veebruaril, on koolituse hind 108 eurot. Registreerudes alates 1. märtsist on koolituse hind 128 EUR.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Koolitust viib läbi David Moat Inglismaalt, kes on kogenud kliiniline psühhoterapeut, kes töötab üksikklientide, paaride ja perekondadega oma erapraksises Burnwellis. Muuhulgas on ta töötanud vaimse arengu mahajäämusega inimeste, autistlike ja  Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 30 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Eestis, Inglismaal kui ka Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut ning koos Avery Harperiga ka uue raamatu labürintide kasutamisest teraapias (“Journey to Amazement. Helping you through the mazes of your life”, 2023)

SandStory Therapy® ehk Liivalugude teraapia I astme kursus

Oled oodatud uuele põnevale koolitusele!

LÜHITUTVUSTUS: SandStory Therapy® ehk Liivalugude teraapia võimaldab leebel, turvalisel ja unikaalsel moel kliendis toimuvate protsesside toetamist sümbolite kasutamise abil liivas. Klient saab rääkida liivas oma loo. Liivalugude teraapia toetab dialoogi tekkimist teadliku ja alateadliku meele vahel, läbi mille klient saab teadlikuks iseenda tunnetest ja võimetest ning hakkab liikuma tervenemise poole. Kui oled tuttav teiste liivakasti kasutamise meetoditega nagu liivamäng (SandPlay) ja liivakasti (SandTray)kasutamise teraapia, siis liivalugude teraapia on justkui sild nende kahe vahel, ühendades neid.

Kursusel käsitleme sümbolite, liiva ja teiste elementide kasutamist ning tutvustame SandStory Therapy®üldraamistikku ja struktuuri, mille kaudu kliente toetada.  

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD: See koolitus sobib erineva väljaõppega terapeutidele ja nõustajatele, s.h. ka nendele, kes veel õpivad. Nt sobib see mängu- ja loovterapeutidele, draamaterapeutidele, kunstiterapeutidele, kuid ka nende teraapiasuuna esindajatele, kelle peamine tööriist kliendiga tegelemisel on suhtlemine/rääkimine ja kes otsivad enda tööriistakasti loovaid lisatehnikaid.

Olles läbinud selle kahepäevase koolituse ja teinud ära vajaliku arvestuse (2 kodust tööd, s.h. 1 kliendiga töö juhtum), kantakse lõpetanu UK Liivalugude terapeutide registrisse (SandStory Register)  ja temast saab Rahvusvahelise Liivalugude Assotsiatsiooni liige (International SandStory Association). Kodused tööd võib esitada inglise või eesti keeles.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 08.-09. aprillil Tartus aadressil Kalevi 108. Kursus on inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Hind: 265 EUR (NB! Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, koduste tööde lugemist ja vajadusel tagasisidestamist).

Koolituse maht 20 akadeemilist tundi (s.h. 4 h iseseisvat tööd)

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeru koolitusele kasutades registreerimisvormi. NB! Kohtade arv koolitusel on piiratud.

KOOLITAJA: Sandstroy Therapy® koolitaja ja mänguterapeut Emma Moat Inglismaalt.
Emma Moat on hariduselt õpetaja, kes peale õpinguid töötas 14 aastat erinevates kirjastuses. Lõpuks mõistes, et tema tõelised oskused peituvad töötamises lastega, eriti individuaalteraapias rahutute lastega, läbis ta Inglismaa suurima mänguteraapia assostiatsiooni (PTUK) mänguterapeudi väljaõppe. Tal on Warwicki Ülikooli BA kraad draama ja hariduse alal ning hetkel on ta omandamas Mängu- ja Lapsepsühholoogia Akadeemias (Academy of Play and Child Psychology) praktikal põhineva mänguteraapia diplomit. Lisaks sellele on ta läbinud mitmeid kursusi psühho-neuro-immunoloogia ja psühholoogia alal. Emma on töötanud lastega koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Ta on läbinud täiskasvanute nõustaja väljaõppe ja tegeleb laste kõrval ka täiskasvanutega. Lisaks on ta sertifitseeritud SandStory Therapy® koolitaja ja viinud läbi mitmeid selleteemalisi koolitusi UK-s.

Lauamängud terapeudi abimehena

LÜHITUTVUSTUS: Tihtipeale lastele ja noortele meeldivad lauamängud. Oleme neid harjunud kasutama meelelahutuslikul eesmärgil ja tihti teraapiaruumi neid tuua ei julge. Või kui, siis toome sinna mõne mängu, mis ongi spetsiaalselt loodud teraapias kasutamiseks (nt tunnete teemadega tegelemiseks).  Üks lihtne lauamäng võib aga osutuda heaks vahendiks, mille abil luua terapeutiline (usalduslik) suhe lapsega. Lauamäng, sarnaselt vabamängule saab olla meediumiks, mille abil laps ennast ja ümbritsevat maailma uurib. Koolitusel peatume lauamängude mänguterapeutilistel kasutamisvõimalustel töös lastega. Räägime terapeutilise (usaldusliku) suhte loomisest läbi lauamängude. Koolitusel saad teha tutvust erinevat liiki lauamängudega ja nende metafoorse või sümboolse tähendusega. Käsitlust leiab ka mängimise protsessi jälgimine lühiajaliselt ja pikema perioodi jooksul (alates mängu ettevalmistusest mängimiseks kuni mängu järk-järgulise muutumiseni pikema aja jooksul).

Koolitus koosneb praktilisest ja teoreetilisest osast. Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on kuulanud loengut lauamängude jt reeglite järgi mängitavate mängude mänguterapeutilistest kasutamisvõimalustest teraapiaruumis ning tutvunud selleks sobivate erinevat liiki mängudega.

Koolituse sihtgrupp: mänguterapeudid, mänguteraapia õpilased jt lastega töötavad terapeudid ja nõustajad, kes kasutavad või soovivad kasutada töös lauamänge

Koolitaja Signe Viira

KOOLITAJA: Signe Viira

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 3. mail 2024 kell 10.00-16.00 Tartus, Kalevi 108.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 68 eurot ( EMTA liikmele  62 eurot).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Signe on igapäevaselt praktiseeriv mänguterapeut, kes armastab lauamängude mängimist, mida ta naudib oma eraleus, kuid millega puutub ka kokku ka igapäevaselt mänguterapeudi tööd tehes. Tänu sellele on ta süvendatult uurinud reeglite järgi mängitavate mängude (s.h. lauamängude) terapeutilist mõju ja toob oma teadmisel sellel ühepäevasel koolitusel meieni.   Signe on  lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast erinevatel mänguteraapiaga seotud koolitustel. Signe on töötanud lasteaias rühmaõpetajana, töötab enda erapraksises mänguterapeudina ning on lõpetamas supervisioonil baseeruvat mänguterapeutide lisaväljaõpet. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja- ja juhatuse liige ning laste hirmude tegelemise toetuseks mõeldud metafoorkaardipaki „Mõttekollid” autor. Tema kodulehega saad tutvuda siin: www.mottekollid.ee

Maja kui metafoor teraapias – loovad tehnikad kodu/maja metafoori kasutamiseks töös klientidega

LÜHITUTVUSTUS: Teraapias võib maja/kodu muutuda kliendi sisemaailma, emotsioone ja kogemusi peegeldavaks metafooriks. Maja erinevad ruumid võivad sümboliseerida erinevaid aspekte inimese elust. Selle ülesehituse, välimuse ja elanike analüüsimine annab aga võimaluse heita pilk kliendi vaimsesse ja emotsionaalsesse seisundisse, toetades seejuures inimest isiklike väljakutsetega toimetulekul.

Sellel ühepäevaselt koolitusel saad teha tutvust maja kui metafooriga teraapias, kasutades erinevaid loovaid tehnikad, mille kaudu toetada erinevas vanuses kliente teraapias.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on kuulanud ettekannet maja metafoori kasutamisest teraapias ja teinud läbi erinevad maja metafooriga seotud loovad teraapias kasutatavad praktilised tegevused.

Koolituse sihtgrupp: Noorte ja täiskasvanutega tegelevad nõustajad ja terapeudid või muu abistamiselukutse esindajad.

Koolitaja Emma Moat

KOOLITAJA: Emma Moat Inglismaalt

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 20. mail 2024 kell 10.00-17.00 zoomis. Lingi koolitusega liitumiseks saadame kursusele registreerunutele enne koolituse algust. Koolitusega liitumise eelduseks on koolituse eest tasumine.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 98 eurot

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Emma Moat on hariduselt õpetaja, kes peale õpinguid töötas 14 aastat erinevates kirjastuses. Lõpuks mõistes, et tema tõelised oskused peituvad töötamises lastega, eriti individuaalteraapias rahutute lastega, läbis ta Inglismaa suurima mänguteraapia assotsiatsiooni (PTUK) mänguterapeudi väljaõppe. Tal on Warwicki Ülikooli BA kraad draama ja hariduse alal, ta on praktiseeriv mänguterapeut ja täiskasvanute nõustaja ning koolitaja. Lisaks sellele on ta läbinud mitmeid kursusi psühho-neuro-immunoloogia ja psühholoogia alal. Emma on töötanud lastega koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel ning võtab kliente vastu ka enda erapraksises.

Kolesteroolitase normaalseks ilma ravimiteta? (1,5h)

LÜHITUTVUSTUS: Kolesterool on vahane, rasvataoline aine, millel on organismis täita mitmeid väga olulisi ülesandeid. Tänapäeva elutarkus seostab sõna kolesterool negatiivse mõjuga tervisele ja tihti portreteeritakse kolesterooli kui pahandusetegijat. Tegelikult on kolesterool kõigi imetajate rakutegevuse jaoks hädavajalik aine ning kui kolesterooli on normist vähem või rohkem, on ajus häiritud närviimpulsside ülekanded.

KOOLITAJA: Koolitaja on arst ja funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD: 

 • Normaalne kolesteroolitase, “hea” ja “halva” kolesterooli olemus (LDL ja HDL kolesterool) ja näitajad
 • Kas kolesteroolitaset on võimalik ilma ravimiteta langetada? Kuidas?
 • Kas saame rääkida ka liiga madalast kolesteroolitasemest?
 • Süsivesikud ja toidurasvad – üliolulised toiduainegrupid kolesteroolitaseme normaliseerimisel. Kuidas neid tasakaalustada? Mida silmas pidada?
 • Praktilised nõuanded toitumiseks
Koolitaja Annely Soots

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 15. veebruaril 2024 kell 17.30-19.00 zoomis.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 32 eurot (sh käibemaks). Tasumine toimub arvepõhiselt.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi silvia@tervisekool.ee.

Tervisliku toitumise alused ja toidu valmistamine tööpäevadel märts 2024 (läbi veebi!)

Kursused toimuvad kahepäevaste tsüklitena läbi Zoomi keskkonna. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi. Loe lisa SIIT.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE

 • Kokku 48 tunditeooria- ja praktikaõpet (26h/22h vastavalt).
 • Õpilane saab palju lisalugemist ja toiduretsepte.
 • Hind 480 eurot (kolmes osas, kolm korda 160 eurot).

Sobib kõigile, ei pea jätkama toitumisnõustaja õppega. Koolitusel käsitletakse nii tervisliku toitumise aluseid kui õpetatakse neid praktikas rakendama. Soovijad saavad edasi õppida TOITUMISNÕUSTAJAKS.

ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÄHITUTVUSTUS

13. – 14. märts 2024
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

9. – 10. aprill 2024
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA: TOIDURASVAD JA -ÕLID. Annely Soots 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

7. – 8. mai 2024
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste.

Kuidas olla ja jääda saledaks? (2h)

LÜHITUTVUSTUS: Oled unistanud tervislikust kaalust ilma range dieedita? Tahaksid mõista, kuidas saavutada tasakaal toiduga ilma stressi ja piiranguteta?

Täiendkoolitus “Kuidas olla ja jääda saledaks?” on ka osa pikemast kursustest, mis on mõeldud tervisehuvilistele, kes ei soovi saada toitumisnõustajaks, aga soovivad enda või oma pere tarbeks sukelduda tervisliku toitumise maailma.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD: 

 • Kaalutõusu soodustavad tegurid: süvene kaalutõusu põhjustesse ja õpi, kuidas neid teadlikult kontrollida.
 • Tervislik kaalulangetamine ilma dieedita: avasta tasakaalustatud toitumise võimalusi, mis toetavad kehakaalu langust ilma äärmuslike meetmeteta.
 • Isu regulatsioon: õpi mõistma keha signaale ning kuidas reguleerida isu tervislikul viisil.
 • Toiduga isu ja suhkrusõltuvuse mõjutamine: saavuta parem arusaam toidust, isust ja suhkrusõltuvusest ning õpi, kuidas neid positiivselt mõjutada.

KOOLITAJA: Koolitaja on toitumisterapeut, kokk ja Tervisekooli põhikoolitaja Triin Muiste.

Koolitaja Triin Muiste

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 18. märtsil 2024 kell 17.00-19.00 zoomis.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 40 eurot (sh käibemaks).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Kirjuta oma soovist koolitusel osaleda silvia@tervisekool.ee.

Enne koolituspäeva toimumist saadetakse osalejale arve koolitusel osalemise eest ning osalemise link. Koolitus on järelevaadatav.

Tunned huvi kogu toitumiskursuse vastu?

Toitumiskursus tervisehuvilisele on uus 6-kuune kursus, mis koosneb 15 õppepäevast. Kursuse jooksul käsitleme keha toimimist. Õpime, millised on toitainete vajadused keha tõrgeteta toimimiseks ning kuidas organismi protsesse toitumisega teadlikult toetada. Kursus koosneb kahest osast: tervisliku tasakaalustatud toitumise alused ja päevamenüü planeerimine & haigused, mille puhul on oluline tervislik tasakaalus toitumine. Uus kursus alustab 15. jaanuaril 2024.

Lisainfot uuri SIIT.

Tööpäevadel toimuv toitumisnõustaja õpe algusega märts 2024 (läbi veebi)

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas. Praktilise õppe päevi teeme võimalusel koolikeskkonnas – Tartus Kalevi 108 ja Tallinnas Pirita tee 26c-33. Õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja teoreetiline töö. 

TOITUMISNÕUSTAJA TASEMEL ÕPE KOOSNEB KAHEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks. 
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 30 õppepäevast ja praktikast töökeskkonnas ning iseseisvast tööst.

Vajadusel koostame individuaalse õppekava, poolte kokkuleppel on võimalik õpe läbida 1 aastaga või õppida kauem.

ÕPPEPLAAN

Täpsem õppepäevade sisukirjeldus ja lisainfo, sh registreerumise kohta, on leitav SIIT ja õppekavast. Õppekava sätestab kõik õppimisega seotu, sh teemade sisukirjeldused, õppematerjalid ja hindamismeetodid ning -kriteeriumid.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

13. – 14. märts 2024
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

9. – 10. aprill 2024
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA: TOIDURASVAD JA -ÕLID. Annely Soots 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

7. – 8. mai 2024
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste.

II mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

Koolitajad ja täpsed kuupäevad kujunevad välja ca 6 kuud enne õppepäevade toimumist. Tervisekooli koolitajatega saab tutvuda SIIN.

11. – 12. juuni 2024
4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots.
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Pille Javed.

9. – 10. juuli 2024
5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.

august 2024
6. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 3. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Triin Muiste.

september 2024
7. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE KOLMESTES GRUPPIDES. PRAKTIKA. Pille Javed.

oktoober 2024
8. TSÜKKEL

 • 1. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Triin Muiste.
 • 2. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. PRAKTIKA. Triin Muiste.

november 2024
9. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGA ANATOOMIA, SEEDIMISE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. 
 • 2. päev. TÕENDUSPÕHISUS TOITUMISNÕUSTAMISES.
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA PÕHITEADMISED. Annely Soots.

detsember 2024
10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. EAKA TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 

jaanuar 2025
11. TSÜKKEL

 • 1. päev. RASEDA JA IMETAVA EMA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. SÖÖMISHÄIRED ja TÕHUSTATUD TOITUMINE. PRAKTIKA.

veebruar 2025
12. TSÜKKEL

 • 1. päev. TUGIELUNDKOND JA TERVISLIK LIIKUMINE. PRAKTIKA.
 • 2. päev. KLIENDIJUHTUMID (Selleks õppepäevaks peab olema kogemus vähemalt ühe kliendi nõustamisel) 

märts 2025
13. TSÜKKEL

 • 1. päev. TAIMETOITLUS, VEGANLUS JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. 

aprill 2025
14. TSÜKKEL

 • 1. päev. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE, DIABEEDI JT NN ELUSTIILIHAIGUSTE ENNETAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. VAIMSE TERVISE TOETAMINE TOITUMISEGA. HAIGUSPUHUNE TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 

mai 2025
15. TSÜKKEL

 • 1. päev. PROBLEEMSED KLIENDID, NENDEGA TOIMETULEK. 
 • 2. päev. TOIDUHÜGIEEN JA TÖÖTUBVADE LÄBIVIIMINE. 
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: PROBLEEMSED JA PSÜÜHIKAHÄIRETEGA KLIENDID TOITUMISNÕUSTAMISES. Annely Soots. 

juuni 2025
16. TSÜKKEL
NB! Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonidieete.

 • 1. päev. PIIRANGUTEGA MENÜÜDE TASAKAALUSTAMINE. PRAKTIKA.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAJA PRAKTILINE IGAPÄEVATÖÖ. PRAKTIKA. 

juuli 2025
17. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISJUHTUMID. ÜLEKAALU TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE /ARVESTUS. (Selleks õppepäevaks on tarvis omada vähemalt 5 kliendi nõustamise kogemust)
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: Esmaabi. Reet Saia.

august 2025
18. TSÜKKEL: ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL
(vajadusel koolitajapoolne supervisioon)

september 2025
19. TSÜKKEL: PRAKTIKA

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID (sh terviseriskidega kliendijuhtumid). 
 • 2. päev.  TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA – TEENUSE KVALITEET. KURSUSE LÕPETAMINE.

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud ning teostatud 15 kliendinõustamist.

Nädalavahetusel toimuv toitumisnõustaja õpe algusega märts 2024 (läbi veebi)

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas. Praktilise õppe päevi teeme võimalusel koolikeskkonnas – Tartus Kalevi 108 ja Tallinnas Pirita tee 26c-33. Õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja teoreetiline töö. 

Vene keelt emakeelena kõnelevatel isikutel on võimalik osaleda nädalavahetuse kursustel venekeelses praktikagrupis, kui grupist on huvitatud vähemalt 5 inimest. Palun registreerudes märku anda, kui olete venekeelsest praktikagrupist huvitatud:

 • Teooriaõpe Tervisekoolis toimub eesti keeles, kuid õppematerjalid on saadaval nii eesti- kui venekeelsetena. Õppija peab valdama nii palju eesti keelt, et loengutest aru saada (praktikumid toimuksid vene keeles). Soovi korral võib esitada ka kohustuslikke töid vene keeles.

TOITUMISNÕUSTAJA TASEMEL ÕPE KOOSNEB KAHEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks. 
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 30 õppepäevast ja praktikast töökeskkonnas ning iseseisvast tööst.

Vajadusel koostame individuaalse õppekava, poolte kokkuleppel on võimalik õpe läbida 1 aastaga või õppida kauem.

ÕPPEPLAAN

Täpsem õppepäevade sisukirjeldus ja lisainfo, sh registreerumise kohta, on leitav SIIT ja õppekavast. Õppekava sätestab kõik õppimisega seotu, sh teemade sisukirjeldused, õppematerjalid ja hindamismeetodid ning -kriteeriumid.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

23. – 24. märts 2024
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

6. – 7. aprill 2024
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA: TOIDURASVAD JA -ÕLID. Annely Soots 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

11. – 12. mai 2024
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste.

II mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

Koolitajad ja täpsed kuupäevad kujunevad välja ca 6 kuud enne õppepäevade toimumist. Tervisekooli koolitajatega saab tutvuda SIIN.

1. – 2. juuni 2024
4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots.
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Pille Javed.

6. – 7. juuli 2024
5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.

august 2024
6. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 3. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Triin Muiste.

september 2024
7. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE KOLMESTES GRUPPIDES. PRAKTIKA. Pille Javed.

oktoober 2024
8. TSÜKKEL

 • 1. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Triin Muiste.
 • 2. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. PRAKTIKA. Triin Muiste.

november 2024
9. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGA ANATOOMIA, SEEDIMISE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. 
 • 2. päev. TÕENDUSPÕHISUSTOITUMISNÕUSTAMISES. 
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA PÕHITEADMISED. Annely Soots.

detsember 2024
10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. EAKA TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 

jaanuar 2025
11. TSÜKKEL

 • 1. päev. RASEDA JA IMETAVA EMA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. SÖÖMISHÄIRED ja TÕHUSTATUD TOITUMINE. PRAKTIKA.

veebruar 2025
12. TSÜKKEL

 • 1. päev. TUGIELUNDKOND JA TERVISLIK LIIKUMINE. PRAKTIKA.
 • 2. päev. KLIENDIJUHTUMID. PRAKTIKA: selleks õppepäevaks peab olema kogemus vähemalt ühe kliendi nõustamisel

märts 2025
13. TSÜKKEL

 • 1. päev. TAIMETOITLUS, VEGANLUS JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. 

aprill 2025
14. TSÜKKEL

 • 1. päev. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE, DIABEEDI JT NN ELUSTIILIHAIGUSTE ENNETAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. VAIMSE TERVISE TOETAMINE TOITUMISEGA. HAIGUSPUHUNE TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 

mai 2025
15. TSÜKKEL

 • 1. päev. PROBLEEMSED KLIENDID, NENDEGA TOIMETULEK. 
 • 2. päev. TOIDUHÜGIEEN JA TÖÖTUBVADE LÄBIVIIMINE. 
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: PROBLEEMSED JA PSÜÜHIKAHÄIRETEGA KLIENDID TOITUMISNÕUSTAMISES. Annely Soots. 

juuni 2025
16. TSÜKKEL
NB! Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonidieete.

 • 1. päev. PIIRANGUTEGA MENÜÜDE TASAKAALUSTAMINE. PRAKTIKA.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAJA PRAKTILINE IGAPÄEVATÖÖ. PRAKTIKA. 

juuli 2025
17. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISJUHTUMID. ÜLEKAALU TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE /ARVESTUS. (Selleks õppepäevaks on tarvis omada vähemalt 5 kliendi nõustamise kogemust)
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: Esmaabi. Reet Saia.

august 2025
18. TSÜKKEL: ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL
(vajadusel koolitajapoolne supervisioon)

september 2025
19. TSÜKKEL: PRAKTIKA

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID (sh terviseriskidega kliendijuhtumid). 
 • 2. päev.  TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA – TEENUSE KVALITEET. KURSUSE LÕPETAMINE.

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud ning teostatud 15 nõustamist.

Tervisliku toitumise alused ja toidu valmistamine nädalavahetustel märts 2024 (läbi veebi)

Kursused toimuvad kahepäevaste tsüklitena läbi Zoomi keskkonna. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi. Loe lisa SIIT.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE

 • Kokku 48 tunditeooria- ja praktikaõpet (26h/22h vastavalt).
 • Õpilane saab palju lisalugemist ja toiduretsepte.
 • Hind 480 eurot (kolmes osas, kolm korda 160 eurot).

Sobib kõigile, ei pea jätkama toitumisnõustaja õppega. Koolitusel käsitletakse nii tervisliku toitumise aluseid kui õpetatakse neid praktikas rakendama. Soovijad saavad edasi õppida TOITUMISNÕUSTAJAKS.

ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÄHITUTVUSTUS

23. – 24. märts 2024
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

6. – 7. aprill 2024
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA. Annely Soots.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

11. – 12. mai 2024
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste.