Toitumisnõustamise ja -teraapia protsess, nõustamistehnikad

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Toitumisnõustaja ja -terapeudi töö lahutamatu osa on inimestega suhtlemine. Hea nõustaja on see, kes oskab klienti kuulata ja luua seansil turvalise keskkonna. Ta oskab klienti jõustada ja toetada tema sisemist motivatsiooni oma igapäevaharjumustes muutuste tegemiseks. Koolitus on mõeldud toitumisnõustajatele ja -terapeutidele, kes soovivad arendada ja lihvida oma nõustamisoskusi. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.

ÕPIVÄLJUND: Teoreetilise ja praktilise koolituse läbinul on olemas teadmised terapeutilise suhtlemise baastehnikatest ja ta oskab neid praktikas kasutada:

 • oskab kasutada efektiivseid nõustamise tehnikaid ja tunneb ära ebaefektiivsed nõustamise tehnikad.
 • oskab klienti jõustada ja motiveerida ning suhelda ennastkehtestavalt probleemide korral.

KOOLITUSE ÜLESEHITUS JA TOIMUMINE: Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teooriaosa koosneb 10 videoloengust (koos materjalidega), mis on kättesaadavad Tervisekooli veebikeskkonnas, neid saab kuulata endale sobival ajal. Praktiline osa koosneb kahest koolituspäevast, mille kuupäevad kuulutatakse välja iga aasta alguses. Kursuse tunnistuse saamiseks on tarvis osaleda nii teoreetilises kui ka praktilises osas (seda võib teha erinevatel aegadel – näiteks osaled teoreetilises õppes 2021. aastal ning praktikaõppes 2022. aastal).
Enne kutseeksamit pakutakse ETNÜ ja ETTA poolt kutseeksamiks ettevalmistavat praktilist harjutamist,

2022. aastal toimub praktikaõpe novembris (Tartus või zoomi keskkonnas, kell 9.30 – 16.00), praktilist harjutamist juhendab Sirli Kivisaar.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Veebiloengutele ligipääs on ETTA ja ETNÜ liikmetele tasuta, mitteliikmetele on ligipääsu tasu 20 eurot. 2-päevase praktika hind on kõikidele osalejatele 150 eurot. Koolituse eest väljastatakse tunnistus alles siis, kui on osaletud ka praktilistel õppepäevadel.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õppija, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada avaldus koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu. Kui oled ETTA või ETNÜ ühingute liige, palun anna ka sellest teada.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
Toitumisnõustamise ja -teraapia protsess (30 min)Annely Soots
Toitumisnõustamise protsessi osad ja nendes toimuva kirjeldus (30 min)Annely Soots
Nõustamise baastehnikate kirjeldus, sh kliendi motiveerimise tehnikad (55 min)Sirli Kivisaar
Nõustamise olemus (30 min)Annely Soots
Efektiivsed nõustamistehnikad (30 min)Annely Soots
Kliendi motiveerimise ja jõustamise tehnikad (10 min)Annely Soots
Ebaefektiivsed nõustamistehnikad (15 min)Annely Soots
Suhtlemine kaebusi esitava ja probleemse/raske kliendiga (15 min)Annely Soots
Psühholoogilised kaitsed (15 min)Annely Soots
Läbipõlemise ilmingud, tekkepõhjused ja toimetulek (20 min)Annely Soots

KOOLITAJAD:
Annely Soots: psühholoog ja toitumisterapeut.
Sirli Kivisaar: psühhoterapeut ja toitumisterapeut.

ÕPPEMATERJALID:
Õpik “Nõustamine ja läbipõlemise ennetamine nõustamistöös“, Annely Soots, 2019.
ETNÜ ja ETTA teabematerjalid: Nõustamise protsess. Nõustamisseansil hinnatavad kompetentsid. Nõustamise baastehnikate (sh motiveerimise tehnikad) kirjeldus.
Olev Olenko, TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhi kursuse diplomitöö osa “Motiveeriva intervjueerimise töövahend toitumisnõustajale”.
Psühholoogilised kaitsed. Annely Soots

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Toitumisnõustaja/-terapeut kasutab praktilistel õppepäevadel efektiivseid tehnikaid ning tunneb ära ebaefektiivsed. TN/TT oskab vastata kliendile enesekehtestamise reeglite kohaselt (iseseisev töö kodus). Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on kokku 64 tundi (sh 10 tundi teooriaõpet, 16 tundi praktikat koolikeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Harrastussportlase toitumisnõustaja väljaõpe toitumisnõustajale spetsialiseerumiskoolitusena

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas, kuid piirangute leevenedes saab praktilistel koolitustel osaleda ka kohapeal Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja kodutööde tegemine. 

HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA TÄISÕPE KOOSNEB KOLMEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast.
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 14 õppepäevast.
 • III moodul SPORDITOITUMINE koosneb 12 õppepäevast.

Toitumisnõustaja õppe lõpetanu peab läbima vaid III mooduli (võib korrata õppepäevi ka teistest moodulitest), et saada sporditoitumise nõustajaks.

ÕPPE MAHT III moodulis on 195 tundi (50 t teooriaõpet koolikeskkonnas, 46 t praktikaõpet koolikeskkonnas, 45 t praktilist tööd
töökeskkonnas, 54 t iseseisvat tööd).

ÕPPEPLAAN

Täiendkoolitusele registreerumiseks kirjuta silvia@tervisekool.ee.
Täpsem info on leitav õppekavast. Õppekava sätestab kõik õppimisega seotu, sh teemade sisukirjeldused, õppematerjalid ja hindamismeetodid ning -kriteeriumid. Info koolitajate kohta on leitav siit.

Õpe toimub 1-2 õppepäeval kuus.

detsember 2022
1. päev. SISSEJUHATUS SPORDITOITUMISSE – SPORDITOITUMISE OLEMUS. Mari-Liis Väli.
Teooriaõppe teemad: Toitainete päevased vajadused erinevate spordialade sportlastel ja erinevad toitained:
– Süsivesikute vajadus, glükeemilise indeksi (GI) ja (GK) mõisted ning olulisus, veresuhkru tasakaal;
– Valkude ja aminohapete vajadus ning rollid lihaste kasvamisel ja paranemisel;
– Toidurasvad, triglütseriididest pärit rasvhapete ja glütserooli rollid inimkehas, rasvhapete tasakaalu olulisus;
– Mineraalained ja vitamiinid toidus ja inimkehas, olulisus sportimisel, antioksüdantide vajadus ja roll.

jaanuar 2023
2. päev. PÕHITOITAINED JA ENERGIA TOOTMINE NING KASUTAMINE KEHASAnnely Soots.
Teooriaõppe teemad: Energiatootmine üldiselt, erinevad faasid ja toitainete vajadus. Energia tootmine glükoosist anaeroobselt ja aeroobselt, energia tootmine teistest allikatest.

veebruar 2023
3. päev kahes osas:
VESI, OKSÜDATIIVNE STRESS (4 tundi) JA SPORTIMINE. Eliisa Lukk.
Teooriaõppe teemad: Vesi ja veevajadus (elektrolüüdid, keha veestaatus; erinevad spordijoogid, spordijookide tarbimise vajadus). Sport ja oksüdatiivne stress ning põletik.
SEEDEVAEVUSED JA SPORTIMINE. Eliisa Lukk.
Teooriaõppe teemad: Füüsilise koormuse mõju seedesüsteemile, seedevaevused harrastussportlasel. Toitumisnõustaja kompetents seedevaevustega isikute nõustamisel. Meeskonnatöö arstide ja toitumisterapeutidega.

märts 2023
4, päev kahes osas:
TOIDULISANDID JA NENDE VAJADUS (6 tundi). Annely Soots.
Teooriaõppe teemad: Toidulisandite tüübid, nende kasutamise vajaduse hindamine, ohutud tasemed. Vitamiinid, mineraalained, aminohapped, rasvhapped, energia tootmist toetavad preparaadid, antioksüdandid.
TOIDULISANDID JA DOPINGUKONTROLL (2 tundi). Allan Hallik.
Teooriaõppe teemad: Spordis kasutatavate lisandite kasutamise hindamine, kasutamine lähtuvalt kehalisest koormusest ja spordialast. Dopinguained.
Iseseisev töö: Kontrolltöö SPORDITOITUMISE ALUSED

5. päev kahes osas:
KEHAKOOSTIS JA KEHAKAAL, ERINEVAD VIISID KAALU LANGETAMISEKS (5 tundi). Pille Javed.
Teooriaõppe teemad: Inimkeha koostis, inimkeha koostise hindamise tehnikad. Kehakaalu ja kehakoostisega seotud probleemid spordis. Keha rasvasisalduse vähendamine. Keha rasvasisalduse vähendamine, sh samaaegne lihasmassi suurendamine. Kaalulangus ja füüsiline sooritusvõime.
LASTE, NOORUKITE, RASEDATE JA EAKATE ERIPÄRAD SPORTIMISEL (3 tundi). Riinu Rätsep, Mari-Liis Väli ja Annely Soots.
Teooriaõppe teemad: Sportiva lapse menüü, erinevate spordialade eripärad. Rasedate ja eakate sportimise eripärad.

aprill 2023
6. päev. PRAKTILINE TOITUMISINÕUSTAMISE HARJUTAMINE (MITTESPORTLASE NÕUSTAMINE, sh lapse). Mari-Liis Väli ja Riinu Rätsep.

mai 2023

7. päev. TOITUMISE PÕHIMÕTTED JÕUTREENINGUTEL. Allan Hallik.
Teooriaõppe teemad: Fitness ja kulturism. Toitumine enne jõutreeningut. Toitumine jõutreeningu ajal ja pärast treeningut. Toitumine võistlusteks valmistumisel ja võistluse järgselt. Lihaste kasvu mõjutamine toitumisega

8. päev. TOITUMISE PÕHIMÕTTED JA ISEÄRASUSED ERINEVATEL KESTVUSALADEL. Riinu Rätsep.
Teooriaõppe teemad: Menüü koostamine: Energiat andvate makrotoitainete vajadus (süsivesikud, toidurasvad, valgud). Toitumine enne võistlust. Toituminevõistluse ajal ja pärast võistlust. Toitumise ajastamine.
Teooriaõppe teemad: Toitumise iseärasused erinevatel kestvusaladel: pikamaajooks; ujumine; jalgrattasõit; triatlon.

juuni 2023

9. päev kahes osas:
HAIGUSED JA SPORTIMINE. HAIGUSSEISUNDID JA TOITUMISNÕUSTAJA PÄDEVUS (4 tundi). Annely Soots.
Teooriaõppe teemad: Sportimise mõju erinevatele organsüsteemidele, haigused ja sportimine. Koostöö arstide, toitumis- ja funktsionaalse toitumise terapeutidega haiguspuhuse toitumise soovitamisel. Sport ja immuunsüsteem. Sport ja hormonaalsüsteem. Sportiv diabeetik.
VIGASTUSED JA ÜLETREENIMINE (4 tundi). Pille Javed.
Teooriaõppe teemad: Luu- ja liigessüsteemi haigused ja sportimine. Ületreerimise mõjud, vigastustest paranemise toetamine

10. päev. PRAKTILINE SPORDINÕUSTAMISE HARJUTAMINEMari-Liis Väli ja Riinu Rätsep.

juuli – august 2023

ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL (vajadusel koolitajapoolne supervisioon).

september 2023

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud, esitada tuleb essee “Mina harrastussportlase toitUmisnõustajana” ning 15 kliendi toitumisnõustamise lühikirjeldus.

11. päev. HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE EKSAM. Mari-Liis Väli.
Praktikaõppe teemad: Õppija viib läbi toitumisnõustamise seansi ning annab tagasiside enda ja kaasõppijate toitumisnõustamistele.

12. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA –TEENUSE KVALITEET. Mari-Liis Väli.
Teooriaõppe teemad: Keeruliste juhtumite arutelud, teoreetilise eksamitöö küsimuste arutelu.Toitumisnõustaja, kompetents, täiendkoolituste vajadus, kompetentsi säilitamine ja tõendamine. Elukestev õpe. Supervisioon, koostöö, eetika jt olulised nõustamisteenuse kvaliteedi kindlustamise teemad. Seadusandlus, koostööpartnerid.
Kursuse lõpetamine.

Põhitoitainete biokeemia ja energia tootmine

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Kursusel käsitletakse põhitoitainete biokeemiat jätkutasemel ja antakse ülevaade energia tootmisest.

ÕPIVÄLJUND: Koolituse läbinud toitumisnõustaja või -terapeut:

 • teab energiatootmise etappe ja selleks vajalikke toitaineid inimkehas;
 • on kuulanud edasijõudnute tasemel põhitoitanete biokeemia ja seedimise loenguid, tunneb toidust pärit süsivesikute, valkude ja rasvade seedimist soolestikus ning oskab kirjeldada süsivesikute, aminohapete ja kolesterooli ülesandeid inimkehas, teab, mida kujutavad endast lipoproteiinid.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitusel on võimalik osaleda igal ajahetkel, sest loengud on kättesaadavad internetikeskkonnas.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Koolitus on ETTA ja ETNÜ liikmetele tasuta, tasuline on arvestuse sooritamine (eksami sooritamise tasu on 35 eurot), arvestust saab selle tasu eest sooritada kaks korda. Ühingutesse mittekuuluvatele õppijatele maksab koolitus 75 eurot (koolitus + arvestus). Tunnistus saadakse pärast arvestuse positiivset sooritamist.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA:  Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õppija, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada avaldus koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu. Kui oled ETTA või ETNÜ ühingute liige, palun anna ka sellest teada.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
PÕHITOITAINETE JA SEEDIMISE BIOKEEMIA
Süsivesikud toidus ja süsivesikute tarbimissoovitused (2h 15 min)Annely Soots
Süsivesikud inimkehas (45 min)Annely Soots
Valgud ja aminohapped inimkehas, aminohapetest moodustunud ühendid (1h 10 min)Annely Soots
Lipiidid ja kolesterool (35 min)Annely Soots
Toidurasvade ja kolesterooli seedimine (30 min)Annely Soots
Seedimise biokeemia jätkutasemel (45 min)Annely Soots
ENERGIA TOOTMINE
Energia tootmine glükoosist, rasvhapetest ja aminohapetest (45 min)Annely Soots

KOOLITAJA:
Annely Soots, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut.

ÕPPEMATERJALID:

Pitsi, et al., 2015. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused. 
Loengumaterjal: Süsivesikud toidus ja süsivesikute tarbimissoovitused.

Biokeemia loengumaterjalid baseeruvad biokeemik Tiiu Vihalemma loengutel.
Loengumaterjal: Süsivesikud inimkehas.
Loengumaterjal: Valgud ja aminohapped ning nendest moodustunud ühendid inimkehas.
Loengumaterjal: Lipiidid ja kolesterool.
Lisamaterjal: Toidurasvade ja õlide rasvhappeline koostis ja oomega-3 ja oomega-6 RH rajad.
Loengumaterjal: Toidurasvade ja kolesterooli seedimine.
Õpik “Inimkeha põhilised biomolekulid. Inimorganismi metabolism” M. Zilmer, E. Karelson, A. Rehema, K. Zilmer, U. Soomets, 2015 (Tartu). Lipoproteiinide peatükk.
Loengumaterjal: Seedimise biokeemia jätkutasemel.
Loengumaterjal: Energia tootmine.
Biokeemik Tiiu Vihalemma artiklid: L-karnitiin, vitamiin Q ubikinoon, koensüüm Q.
Baasmõistete kirjeldused.

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Eksamiküsimused asuvad internetikeskkonnas. Toitumisnõustaja/-terapeut vastab kõikidele küsimustele õigesti. Kui esimesel korral on vastus vale või puudulik, siis saab ta teise võimaluse ning koolitajalt suunised õigesti vastamiseks. Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on 40 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd.

Haiguspuhune toitumisnõustamine

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Koolitusel tutvustatakse toitumisnõustaja ja -terapeudi pädevusse kuuluvate terviseseisundite korral nõustamist ning käsitletakse nii toitumisnõustaja kui -terapeudi pädevust konkreetsete terviseprobleemidega klientidega töötamisel. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.

ÕPIVÄLJUND: Koolituse läbinud toitumisnõustaja või -terapeut:

 • Tunneb oma pädevuse piire terviseseisunditepuhusel nõustamisel, teab, millal ja kellega teha koostööd ning millal ja kellele kliendid edasi suunata;
 • Oskab jätkutasemel kirjeldada põhitoitainete seedimist seekulglas;
 • Teab enda pädevust piirangutega toitumise puhul toitumisoovituste andmiseks;
 • Tunneb ära söömishäire ja teab, kuidas käituda söömishäire kahtlusega kliendi nõustamisel;
 • Oskab enda pädevusse kuuluvate terviseseisundite puhul anda enda tasemel nõuandeid järgmiste terviseprobleemide korral:
  • osteoporoosi ennetamiseks
  • rauapuudusaneemia korral toitumise rauarikkamaks muutmiseks ja toiduraua paremaks imendumiseks
  • kergemate seedevaevuste puhul seedimise toetamiseks
  • vähi ennetamiseks
  • vähiravi saajatele
  • veganile

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitusel on võimalik osaleda igal ajahetkel, sest loengud on kättesaadavad internetikeskkonnas.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Koolitus on ETTA liikmetele tasuta, tasuline on arvestuse sooritamine (eksami sooritamise tasu on 40 eurot, arvestust saab selle tasu eest sooritada kaks korda), ühingutesse mittekuuluvatele toitumisnõustajatele ja -terapeutidele maksab koolitus 80 eurot (koolitus + arvestus). Tunnistus saadakse pärast arvestuse positiivset sooritamist.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õppija, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada avaldus koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu. Kui oled ETTA või ETNÜ ühingute liige, palun anna ka sellest teada.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
ETTA Osteoporoosi ennetamise toitumisteraapia juhise tutvustus (40 min)Annely Soots
ETTA Rauapuuduse toitumisnõustamise juhise tutvustus (30 min)Annely Soots
Seedimise füsioloogia, jätkukoolituse loeng (45 min)Annely Soots
ETTA Kergemate seedevaevustepuhuse toitumisnõustamise juhise lühitutvustus (30 min)Annely Soots
ETTA Kõhukinnisuse ja hemorroididepuhuste toitumissoovituste tutvustus (12 min)Annely Soots
ETTA Vähki ennetava toitumise juhise tutvustus (30 min)Annely Soots
ETTA Vähihaige toitumine vähiravi ajal – juhise tutvustus (55 min)Kaia Palumaa
ETTA Söömishäirete toitumisnõustamise ja -teraapia juhise tutvustus ja intervjuu Sirli Kivisaarega söömishäiretega klientide nõustamise teemal (2h 30 min)Annely Soots
ETTA tõhustatud toitumise ja kaalu tervislikult tõstmise juhise tutvustus (60 min)Kati Lüüs-Ploomipuu
ETTA välistamisdieedil oleva kliendi toitumisnõustamise juhise tutvustus (piirangutega menüüde tasakaalustamine) (10 min)Annely Soots
ETTA Veganitoitumise juhise tutvustus (60 min)Pille Javed

KOOLITAJAD:
Annely Soots, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut, ETTA juhiste koostaja.
PIlle Javed, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut, ETTA veganitoitumise juhise koostaja.
Kati Lüüs Ploomipuu, toitumisterapeut, ETTA ETTA tõhustatud toitumise ja kaalu tervislikult tõstmise juhise koostaja.
Kaia Palumaa, toitumisterapeut, ETTA vähihaige toitumise juhise koostaja.

ÕPPEMATERJALID:
ETTA Osteoporoosi ennetamise toitumisteraapia juhis.
ETTA Rauapuuduse toitumisnõustamise juhis.
ETTA Kõhukinnisuse ja hemorroididepuhused toitumissoovitused.
ETTA Kergemate seedevaevustepuhuse toitumisnõustamise juhis.
Loengumaterjal: Seedimise füsioloogia. Annely Soots, Eliisa Lukk ja Tiiu Vihalemm.
ETTA Vähki ennetava toitumise juhis.
ETTA Vähihaige toitumine vähiravi ajal juhis.
ETTA Söömishäirete toitumisnõustamise ja -teraapia juhis.
Loengumaterjal ETTA söömishäiretega kliendi nõustamise juhisest.
ETTA tõhustatud toitumise ja kaalu tervislikult tõstmise juhis.
ETTA välistamisdieedil oleva kliendi toitumisnõustamise juhise tutvustus (Piirangutega menüüde tasakaalustamine).
ETTA Veganitoitumise juhis.

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Eksamiküsimused asuvad internetikeskkonnas. Toitumisnõustaja/-terapeut vastab kõikidele küsimustele õigesti. Kui esimesel korral on vastus vale või puudulik, siis saab ta teise võimaluse ning koolitajalt suunised õigesti vastamiseks. Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud. Koolituse eest väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on 60 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd.

Välistamisdieetide olemus, toiduallergia ja -talumatuse testimine

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Koolitus on suunatud toitumisnõustaja või -terapeudiõppe lõpetanutele, kes soovivad saada süvendatud teadmisi toiduallergiast, – tundlikkusest ja -talumatusest. Lisaks on võimalik saada ka toidutundlikkuse testide nõustajaks. Tunnistuste saamiseks tuleb sooritada arvestused.

ÕPIVÄLJUND: Toitumisnõustaja/toitumisterapeut mõistab toiduallergia, -talumatuse ja -tundlikkuse olemust ning erisusi, teab, mis on tema pädevuses ning missugustes olukordades tuleb teha koostööd, kliendid edasi suunata või kellega konsulteerida.

Testide teostajaks soovijad on lisaks saanud oskuse toidutalumatuse teste nõustada ning anda enda pädevusse kuuluvaid soovitusi: Toitumisnõustaja/toitumisterapeut on pädev nõustama Cytolisa ja Cytotoxic testi.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitusel on võimalik osaleda igal ajahetkel, sest loengud on kättesaadavad Tervisekooli internetikeskkonnas. Loenguid on võimalik kuulata endale sobival ajal. Testi edasimüüjaks ja kliendile pakkujaks soovijatel tuleb sooritada teooriaeksam ning lisaks läbida testi teostamise superviseeritud praktika (teostada test/testid superviisori juhendamisel). Pärast vastava koolituse läbimist ja arvestuse sooritamist saab tunnistuse alusel Synlab Eesti OÜ ja/või Via Naturale OÜ lepinguliseks kliendiks.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Koolitus on ETTA ja ETNÜ liikmetele tasuta, tasuline on arvestuse sooritamine (eksami sooritamise tasu on 60 eurot), arvestust saab selle tasu eest sooritada 2 korda. Ühingutesse mittekuuluvatele õppijatele maksab koolitus 95 eurot (koolitus + arvestus).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Saada avaldus (nimi, isikukood, meiliaadress ja telefoninumber) ja koopia toitumisnõustaja õppe läbimist tõendavast tunnistusest Kira Zhigulevale kira.zgv@gmail.com. Kui oled ETTA või ETNÜ liige, märgi palun ka see avaldusse.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
TOIDUALLERGIA, TSÖLIAAKIA JA LAKTOOSITALUMATUSE OLEMUS JA NENDEPUHUNE TOITUMISNÕUSTAMINE
ETTA laktoositalumatuse toitumisteraapia juhise tutvustus Annely Soots
ETTA juhis allergia puhul toimimiseksAnnely Soots
ETTA tsöliaakia toitumisteraapia juhise tutvustusAnnely Soots
PIIRANGUTEGA MENÜÜDE TASAKAALUSTAMINE
ETTA välistamisdieedi juhise tutvustus, nõuded toitumisnõustajale ja -terapeudileAnnely Soots
Gluteenivaba toitumineMaire Vesingi
Piimavaba toitumineMaire Vesingi
Munavaba toitumineMaire Vesingi
TOIDUTALUMATUSE JA -TUNDLIKKUSE OLEMUS JA OLEMUS
ETTA toiduallergia- ja talumatuse testide nõustamise juhise tutvustusAnnely Soots
Toidu taluvuse ja -talumatuse olemus, erinevad normid ja väljendused, sh immunoloogiliste ja mitteimmunoloogiliste vormide tutvustus koos mõistete selgitusegaAnnely Soots
Immuunsüsteem ja selle toimimine, lühiülevaadeAnnely Soots
SPETSIIFILISTE TESTIDE TEOSTAJAKS SAADA SOOVIJATELE
Testide superviisorid on
Cytolisa testi puhul Eliisa Lukk, Pille Javed ja Kaia Palumaa
Cytotoxic testi puhul Eliisa Lukk ja Triin Muiste
Loeng Synlab CYTOLISA testi nõustajatele ja nõustajaks soovijaleKaia Palumaa
Loeng CYTOTOXIC testistSirli Kivisaar
CYTOTOXIC testi interpreteerimine, küsimused ja vastusedAnnely Soots
Loeng OPIOIDSETE PEPTIIDIDE testi nõustajaks soovijaleAnnely Soots
NB! Maire Vesingi loengud on tasuta kuulatavad ETTA kodulehel

ÕPPEMATERJALID:
ETTA lehel kättesaadavad kõik toiduallergia-, tundlikkuse ja -talumatuse juhised ning ülevaade erinevatest toiduallergia-, tundlikkuse ja -talumatuse vormidest.
ETTA laktoositalumatuse toitumisteraapia juhis.
ETTA juhis allergia puhul toimimiseks.
ETTA tsöliaakia toitumisteraapia juhis.
ETTA välistamisdieedi juhis, nõuded toitumisnõustajale ja -terapeudile.
Gluteeniga saastumise ärahoidmine toidu valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel. Maire Vesingi.
ETTA juhis toiduallegia, -talumatuse ja -tundlikkuse testide alusel nõustamiseks
Kolme gluteeniga seotud seisundi võrdlus: Tsöliaakia, mittetsöliaakiline gluteenitundlikkus ja nisuallergia: 3 erineva haiguse võrdlus, mis vallanduvad sama toiduga (tõlge eesti keelde). Ortiza C., Valenzuelab R., Lucero Y. (2017). Celiac disease, non celiac gluten sensitivity and wheat allergy: comparison of 3 different diseases triggered by the same food. Revista Chilena de Pediatria, 88(3), 417-423.
Loengumaterjal: Immuunsüsteem ja selle toimimine.
Synlab ja ETTA loengumaterjal: Cytolisa test.
Artikkel: Food-Specific IgG Antibodies: In Health and Disease. Abraham, N. R., PhD, FIBMS Immunology. Scientific Director Omega Diagnostics, Cambridge Nutritional Sciences. © 2020 Omega Diagnostics Ltd QPulse Ref: 453-64 version 1. Tõlge eesti keelde.
IgG testide kohta teostatud teadusuuringud.
Loengumaterjal. Cytotoxic test.
Kaksikpime RCT pilootuuring Cytotoxic testi kasutamisest reflukshaigusega patsientidel (eesti keeles). Originaalartikkel: Caselli, M. et al. (2014). Test-based exclusion diets in gastro-esophageal reflux disease patients: A randomized controlled pilot trial. World J Gastroenterol, 20(45), 17190-17195.

KOOLITAJAD:
Annely Soots, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut, ETTA juhiste koostaja.
PIlle Javed, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut.
Kaia Palumaa, toitumisterapeut.
Maire Vesingi, toitumisterapeut, kokkade koolitaja.
Superviisorid on pikaajalise testide nõustamise kogemusega toitumisterapeudid Pille Javed, Kaia Palumaa, Triin Muiste ja Eliisa Lukk.

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Eksamiküsimused asuvad internetikeskkonnas. Toitumisnõustaja/-terapeut vastab kõikidele küsimustele õigesti. Kui esimesel korral on vastus vale või puudulik, siis saab ta teise võimaluse ning koolitajalt suunised õigesti vastamiseks. Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud. Koolituse eest väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on 70 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd ja 10 tundi superviseeritud praktikat (ühe testi nõustamisel).

Haiguspuhune toitumisteraapia

ETTA ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisterapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Koolitus on toitumisterapeutidele mõeldud jätkuosa Haiguspuhune toitumisnõustamine koolitusele. Mõlema koolituse läbimine aitab valmistuda kutseeksamiks.

ÕPIVÄLJUND: Koolituse läbinud toitumisterapeut:

 • tunneb pädevuse piire terviseseisunditepuhusel nõustamisel, teab, millal ja kellega teha koostööd ning millal ja kellele kliendid edasi suunata;
 • oskab jätkutasemel kirjeldada põhitoitainete seedimist seekulglas;
 • oskab jagada vähki ennetava toitumise soovitusi ning anda tõhustatud tervisliku toitumise soovitusi vähiravi saavatele klientidele vastavalt nende toidueelistustele;
 • teab enda pädevust piirangutega toitumise puhul toitumissoovituste andmiseks;
 • oskab anda toitumisalast nõu veganile;
 • tunneb ära söömishäire ja teab, kuidas käituda söömishäire kahtlusega kliendi nõustamisel ning kellega teha koostööd;
 • oskab anda nõu toitumisterapeudi tasemel järgmiste terviseprobleemide korral:
  • osteoporoos
  • rauapuudusaneemia
  • kergemad seedevaevused
  • kardiovaskulaarsed haigused, sh kõrge kolesteroolitase
  • prediabeet ja II tüüpi diabeet
  • I tüüpi diabeedi korral koostöö meedikute ja/või kogemusnõustajaga
  • bariaatrilise operatsiooni haiglaeelne ja – järgne seisund (koostöös meedikutega)
  • podagra

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitusel on võimalik osaleda igal ajahetkel, sest loengud on kättesaadavad internetikeskkonnas.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Koolituse kaks osa (haiguspuhune TN ja TT) on ETTA liikmetele tasuta, tasuline on arvestuse sooritamine (60 eurot), ühingusse mittekuuluvatele toitumisterapeutidele maksab koolitus 100 eurot (koolitus + arvestus). Tunnistus saadakse pärast arvestuse positiivset sooritamist.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisterapeudi õpe ja jätkukoolitus Haiguspuhune toitumisnõustamine. Saada avaldus silvia@tervisekool.ee.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
ETTA Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise juhise tutvustus (1h 10 min)Pille Javed
ETTA Toitumisega kolesteroolitaseme langetamise juhise tutvustus (45 min)Annely Soots
ETTA Prediabeedi ja II tüüpi diabeedi toitumisteraapia juhise tutvustus (51 min)Annely Soots
Veresuhkru regulatsioon (10 min)Annely Soots
I tüüpi diabeetiku toitumine, füüsiline koormus, insuliinraviga seotud aspektid (1h 40 min)Kristi Peegel, Maret Rodin ja Maire Vesingi (diabeedi kogemusnõustajad Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingust)
Bariaatriline kirurgia, selle eelne ja järgne toitumisnõustamine (1h 20 min)Jaanika Tapver
ETTA Podagra toitumisteraapia juhise tutvustus (40 min)Annely Soots

KOOLITAJAD:
Annely Soots, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut, ETTA juhiste koostaja.
PIlle Javed, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut, ETTA südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise juhise koostaja.
Maire Vesingi, toitumisterapeut Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingus.
Jaanika Tapver, toitumisterapeut Kaalukirurgia Keskuses ja Toitumisteraapia Keskuses.

ÕPPEMATERJAL:
ETTA Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise juhis.
ETTA Toitumisega kolesteroolitaseme langetamise juhis.
ETTA Prediabeedi ja II tüüpi diabeedi toitumisteraapia juhis.
ETTA juhise lisa: Kogemusnõustajate soovitused I tüüpi diabeedi puhul kliendi nõustamiseks. Maire Vesingi ja Kristi Peegel.
Diabeedi toitumisteraapia juhis. Diabeedi Meditsiinilise toitumisteraapia juhis 2019 eesti keeles.
ETTA Podagra toitumisteraapia juhis.
FitzGerald, J. D., et al. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout ACR guideline for management of gout.  Arthritis Care & Research, 72(6), 744–760.
Haigekassa ravijuhis. Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist (RJ-E/12.1-2016).

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Eksamiküsimused asuvad internetikeskkonnas. Toitumisnõustaja/-terapeut vastab kõikidele küsimustele õigesti. Kui esimesel korral on vastus vale või puudulik, siis saab ta teise võimaluse ning koolitajalt suunised õigesti vastamiseks. Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud. Koolituse eest väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on 120 tundi, sh 60 tundi iseseisvat tööd.

Toitumisnõustamise alused

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Koolituse põhiteemade hulka kuuluvad toitumisnõustaja ja -terapeudi pädevuse ja kutsekompetentside kirjeldus, toitumisnõustamise aluseks olevate ETTA juhiste tutvustus ning ETTA haigusi ennetava toitumise soovituste tutvustus. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.

ÕPIVÄLJUND: Koolituse läbinud toitumisnõustaja või -terapeut:

 • tunneb Eesti Riiklikke toitumissoovitusi (ETS) ning mõistab ETTA haigusi ennetava toitumise soovituste erisust ETS-st, teades, millal anda ETS ja millal ETTA toitumissoovitusi, tunneb oma pädevuse piire, teab, millal kliendid kelle juurde edasi suunata ning kellega vajadusel teha koostööd;
 • tunneb põhjalikumalt veresuhkrutaset mõjutavaid toiduaineid ja inimkehas toimuvaid protsesse, oskab anda veresuhkrut tasakaalustavaid toitumissoovitusi kaalulangetajale ja diabeediriskiga isikutele.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitusel on võimalik osaleda igal ajahetkel, sest loengud on kättesaadavad internetikeskkonnas.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Koolitus on ETTA ja ETNÜ liikmetele tasuta, tasuline on arvestuse sooritamine (eksami sooritamise tasu on 25 eurot), ühingutesse mittekuuluvatele õppijatele maksab koolitus 50 eurot (koolitus + arvestus). Tunnistus saadakse pärast arvestuse positiivset sooritamist.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õppija, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada avaldus koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu. Kui oled ETTA või ETNÜ ühingute liige, palun anna ka sellest teada.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
Eesti Toitumis- ja liikumisoovitustest olulised faktid (12 min) Annely Soots
Kutseeksamil hinnatavad kompetentsid, hindamiskriteeriumid ja -meetodid (20 min)Annely Soots
Lühiülevaade TN ja TT pädevusest (25 min)Annely Soots
ETTA haigusi ennetava toitumise soovitused (90 min)Annely Soots
Tervisliku liikumise ja liikumisharrastaja toitumisnõustamise juhise tutvustus (20 min)Mari-Liis Väli
ETTA kaalujuhise tutvustus koos juhise aluseks oleva teooria tutvustusega (50 min)Annely Soots
Kaalulangetava toitumise soovitused (20 min)Annely Soots
Veresuhkru regulatsioon (10 min)Annely Soots

ÕPPEMATERJALID:
Pitsi, et al., 2015. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused. 
Eesti toidupüramiid ja tegelik toidutarbimine, TAI
Tillmann, T. (2018). Mida süüa, et elada tervislikult elu lõpuni, Eesti Arsti artikkel.
Kutseeksami dokumendid: Hindamiskriteeriumid ka -meetodid,
ETNÜ ja ETTA nõustamise alased materjalid,
ETTA haigusi ennetava toitumise juhis 2021.
ETTA juhiste aluseks olevad toitumise kvaliteedi hindamise skaalad eesti keeles; HEI, AHEI, DASH, Vahemeredieedi skaala, KidMed skaala, DQI, toidu põletikulise indeksi komponendid.
ETNÜ ja ETTA teabematerjal seandusandluse kohta.
ETTA juhis liikumisharrastaja toitumisnõustamiseks.
ETTA kaalujuhis ja kaalujuhise aluseks olev tõenduspõhine kirjandus.
ETTA Veresuhkrut tasakaalustava kaalulangetava toitumise juhis nii toitumisnõustajale kui kliendile.
Artikkel. Reistentne tärklis. Marika Tomson.
Tabelid GI ja GK kohta, sh nende alusel koostatud lihtne tabel kliendile:
1. Atkinson, F. S., Foster-Powell, K., Brand-Miller, J. C. (2008). International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values. Diabetes Care, 31(12). Tabel A1 normaalse veresughkru regulatsiooniga isikutele (tabel A2 on häiritud veresuhkruga isikutele). 
2. Foster-Powell, K., Holt, S. H., Brand-Miller, J. C. (2002). International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values. The American Journal of Clinical Medicine. 

KOOLITAJAD:
Annely Soots, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut, ETTA juhiste koostaja, kutseeksamikomisjoni liige.
Mari-Liis Väli, õde, toitumisnõustajate koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut.

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Eksamiküsimused asuvad internetikeskkonnas. Toitumisnõustaja/-terapeut vastab kõikidele küsimustele õigesti. Kui esimesel korral on vastus vale või puudulik, siis saab ta teise võimaluse ning koolitajalt suunised õigesti vastamiseks. Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on 45 tundi, sh 15 tundi iseseisvat tööd.

Toidulisandid toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi töövahendina

LÜHITUTVUSTUS: Koolitus on suunatud toitumisnõustaja õppe lõpetanud inimestele, keda huvitab toidulisandite maailm. Kui õppija soovib lisaks omandatud teadmistele ka õigust soovitada klientidele toidulisandeid, peab ta sooritama iga teema kohta arvestuse.

ÕPIVÄLJUND: Arvestused läbinud õppija on saanud väljaõppe lisandite valimiseks vastavalt kliendi vajadustele oma kompetentsi piirides. Lõpetanu tunneb erinevaid toidulisandites leiduvaid toitainete vorme, mõistab toitainete soovitamisel individuaalse lähenemise vajadust ja toidulisandite võimalikke kõrvaltoimeid. Mõistab vastutuse määra nende soovitamisel.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub digikursusena Tervisekooli veebikeskkonnas pidevalt (võib liituda mistahes ajal). Õppija saab endale kasutajatunnuse ja parooli, millega pääseb 6 kuud ligi kursuse õppematerjalidele ja videoloengutele.

ÕPE ON TASULINE: Endistele ja praegustele Tervisekooli õppijatele kehtib soodushind (360 eurot koos käibemaksuga). Nõustajatele, kes on lõpetanud mõne teise kooli, kehtib hind 560€ (sisaldab käibemaksu). Koolituse eest saab maksta ka kahes või kolmes osas (nt 3 x 120 eurot = 360 eurot). Kui õpilane soovib saada kompetentsi kinnitavat tunnistust, on tarvis sooritada käsitletud materjali kohta arvestused.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õppija, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada avaldus koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu.

KOOLITUSE SISU LÜHITUTVUSTUS

Iga teema kohta on õppijatele avatud videoloengud ning õppematerjalid. Samuti peab õppija sooritama iga teema kohta arvestuse.

TEEMADÕPPE SISU
Toidulisandid, nende kvaliteet
Koolitaja: Sirli Kivisaar
Vitamiinid
Koolitajad: Annely Soots, Jelena Karjagina, Sirli Kivisaar.
Loengud:
– Vitamiinid D, B12, C, Q ja folaat, B-grupp, alfa-lipoehape. Annely Soots.
– Vitamiinid A ja E. Jelena Karjagina.
– Vitamiin K ja multivitamiinid. Sirli Kivisaar.
Õlid ja rasvad.
Koolitajad: Annely Soots ja Sirli Kivisaar, Jelena Karjagina.
Loengud:
– Toiduõlid ja -rasvad. Annely Soots.
– GLA toidulisandites. Sirli Kivisaar.
– Õlilisandite kvaliteet. Jelena Karjagina.
– Õlilisandid Via Naturale toodete näitel. Sirli Kivisaar.
Mineraalained.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Jelena Karjagina, Eliisa Lukk, Pille Javed.
Loengud:
– Magneesium ja kaltsium toidulisandina. Sirli Kivisaar.
– Jood ja joodilisandid. Annely Soots.
– Raud ja raualisandid. Annely Soots.
– Väävel ja väävli toidulisandid. Annely Soots.
– Seleen ja seleeni toidulisandid. Annely Soots.
– Mineraalainete tsink, vask, kroom ja räni toidulisandid. Jelena Karjagina.
– Boor toidulisandites. Annely Soots.
– Kaalium toidulisandites. Pille Javed
– Molübdeen ja molübdeeni toidulisandid. Eliisa Lukk.
Südameveresoonkonna tervis, kolesteroolitaseme normaliseerimine.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed.
Loengud:
– Kolesteroolitaseme langetamine toitumise ja toidulisandite abil. Annely Soots.
– Südameveresoonkonnahaiguste ennetamise jaoks olulised toitained. Pille Javed.
– Südameveresoonkonna tervist toetavad toidulisandid Via Naturale näitel. Sirli Kivisaar.
Luud, liigesed, nahk, juuksed, küüned.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar.
Loengud:
– Naha terviseks vajalikud toitained. Annely Soots.
– Nahk, liigesed ja luud – biokeemia. Annely Soots.
– Konkreetsed toidulisandid Via Naturale näitel, nende kasutamine. Sirli Kivisaar
Närvisüsteem ja aju.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar.
Loengud:
– Aju ja närvisüsteem, selle funktsioneerimine, närvivahendusained. Annely Soots.
– Toitained aju ja närvisüsteemi toimimise toetamiseks. Toidulisandid. Sirli Kivisaar.
Seedeelundkonna toetamine lisanditega toitumisnõustaja tasemel.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Jelena Karjagina.
Loengud:
– Seedekulgla biokeemia. Annely Soots
– Seedimist toetavad toidulisandid Via Naturale toodete näitel. Sirli Kivisaar.
– Probiootikumid, nende kvaliteet ja ohutus. Probiootikumid, ensüümid jt tooted meie apteekides. Jelena Karjagina.
Silmade tervis, immuunsuse toetamine. Hormonaalse süsteemi toetamine. Antioksüdandid.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Jelena Karjagina.
Loengud:
– Üldülevaade: silmade tervis ja antioksüdantsed lisandid, immunsüsteemi toimimine ja selleks vajalikud toitained inimkehas, hormonaalse süsteemiga seotud probleemid ja toidulisandid. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused. Annely Soots.
– Toidulisandid Via Naturale toodete näitel. Sirli Kivisaar.
– Toidulisandid apteegis. Jelena Karjagina.
Energia tootmine, selleks vajalikud vitamiinid, mineraalained. Aminohapped inimkehas.
Koolitajad: Annely Soots ja Jelena Karjagina.
Loengud:
– Üldülevaade: energia tootmine inimekehas, toitainete vajadus.
– Aminohapped inimkehas ja lisatarbimise vajadused. Annely Soots.
– Toonust tõstvad toidulisandid apteegis. Jelena Karjagina.

ÕPPEMATERJALID:
Õppematerjalideks on koolitajate poolt koostatud õppematerjalid kõikidel teemadel.
ETTA toitumisteraapia ja toitumisnõustamise juhised vastavatel teemadel.
Loengumaterjalid füsioloogiast ja biokeemiast vastaval teemal.
Toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardid, mis sätestavad pädevuse.
ETTA juhised toidulisandite soovitamiseks:
ETTA juhis B12 vitamiini soovitamiseks veganile.
ETTA juhis D-vitamiini soovitamiseks.
ETTA juhis foolhappe/folaadi toidulisandi soovitamiseks, sh rasedale.
ETTA juhis kalaõli soovitamiseks.

KOOLITAJAD:
Annely Soots, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv funktsionaalse toitumise terapeut.
PIlle Javed, arst, toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitaja, praktiseeriv toitumisterapeut.
Sirli Kivisaar, toitumisterapeut, OÜ Via Naturale juht.
Jelena Karjagina, proviisor, toitumisterapeut.
Eliisa Lukk, molekulaarbioloog, toitumisterapeutide koolitaja, praktiseeriv funktsionaalse toitumise terapeut,

KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT: Selleks, et saada TUNNISTUS teemade läbimise kohta, on tarvis pärast iga teema läbimist sooritada arvestus. Ilma arvestusi sooritamata ei ole õppijal õiguseid soovitada klientidele toidulisandeid.

ÕPPE MAHT: 107h (80h auditoorset teooriaõpet, 27h iseseisvat tööd).

Venekeelne toitumisnõustaja õpe (läbi veebi!)

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Курсы проходят в основном в интернет-среде, на практических занятиях можно присутствовать на месте, в учебном помещении Школы Здоровья по адресу Pirita tee 26c-33, Таллин и в Тарту по адресу Kalevi 108.

Начало всех учебных дней в 9.30. Ориентировочно учебный день заканчивается в 16.00-16.30. Длительность учебного дня 8 часов, к этому времени добавляется самостоятельная практика консультирования клиентов и выполнение домашних заданий. 

ОБУЧЕНИЕ НА УРОВНЕ КОНСУЛЬТАНТА ПО ПИТАНИЮ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ:

 • I модуль ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ состоит из 6 учебных дней и подходит для всех, кто интересуется, в том числе и для тех, кто не хочет учиться дальше на консультанта по питанию.
 • II модуль ОБУЧЕНИЯ НА КОНСУЛЬТАНТА ПО ПИТАНИЮ состоит из 30 учебных дней.

По желанию учащегося, составляем персональную программу обучения, которая позволяет пройти учебу за один год или более долгий период.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Более подробное содержание тем, изучаемых в учебные дни и дополнительную информацию, в т. ч. по поводу регистрации, смотрите ЗДЕСЬ и в программе обучения. Программа обучения устанавливает все необходимые аспекты, связанные с учебным процессом, включая описание содержания, учебные материалы, методы и критерии оценивания.

I модуль: УЧЕБНЫЕ ДНИ, ИХ ПРОВЕДЕНИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

15. – 16. октября 2022
1. ЦИКЛ – ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

1. день. ТЕОРИЯ. Кира Жигулёва.
2. день. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Елизавета-Анна Ганжа.

16. – 17. ноября 2022
2. ЦИКЛ – БАЛАНС БЕЛКОВ И ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ В МЕНЮ

1. день. ТЕОРИЯ. Диана Зинченко.
2. день. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Елизавета-Анна Ганжа.

10. – 11. декабря 2022
3. ЦИКЛ – БАЛАНС УГЛЕВОДОВ В МЕНЮ, ЗДОРОВЫЙ ВЕС

1. день. ТЕОРИЯ: УГЛЕВОДЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ. Елизавета-Анна Ганжа.
2. день. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. ВЕС ТЕЛА. Кира Жигулёва.

II модуль: УЧЕБНЫЕ ДНИ, ИХ ПРОВЕДЕНИЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Январь 2023
4. ЦИКЛ

 • 1. день. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, БИОДОБАВКИ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ. Кира Жигулёва.
  • Видеолекция “Витамины” для самостоятельного прослушивания. Елена Карягина. 
  • Видеолекция “Минеральные вещества” для самостоятельного прослушивания. Елена Карягина. 
 • 2. день. ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (БЕЛКИ, ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ, УГЛЕВОДЫ). Диана Зинченко.

Февраль 2023
5. ЦИКЛ

 • 1. день. АНАЛИЗ МЕНЮ ПО ПОРЦИОННОЙ СИСТЕМЕ. Кира Жигулёва.
 • 2. день. СОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ МЕНЮ. Кира Жигулёва.

Март 2023
6. ЦИКЛ

 • 1. день. ПРАКТИКУМ СОСТАВЛЕНИЯ МЕНЮ. Кира Жигулёва.
 • 2. день. ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ. Елизавета-Анна Ганжа.

Апрель 2023
7. ЦИКЛ

 • 1. день. ЗДОРОВЫЙ ВЕС. Александра Гаген. 
 • 2. день. ПРАКТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ВЕСУ, СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ КЛИЕНТУ. Александра Гаген.

Май 2023
8. ЦИКЛ

 • 1. день. ТЕХНИКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. Наталья Мизерова.
 • 2. день. КЛИЕНТСКИЕ СЛУЧАИ & НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ. Елизавета-Анна Ганжа.
  • Прослушивание видеолекций: БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ ПО АНАТОМИИ-ФИЗИОЛОГИИ. Aннели Соотс. (перевод Кира Жигулёва).

Июнь 2023
9. ЦИКЛ

 • 1 день. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ. Диана Зинченко.
 • 2. день. ПИТАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ. Диана Зинченко.

Июль 2023
10. ЦИКЛ

 • 1. день. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ГРУДЬЮ ЖЕНЩИН. Диана Зинченко.
 • 2. день. НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ. ПИТАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, С ПОВЫШЕННОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ В ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ. Наталья Мизерова/Елизавета-Анна Ганжа.

Август 2023
11. ЦИКЛ

 • 1. день. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ ПО АНАТОМИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. Александра Гаген.
 • 2. день. ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВАРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПИТАНИЯ. Александра Гаген. 

Сентябрь 2023
12. ЦИКЛ

 • 1. день. ОПОРНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ И ЗДОРОВАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. Диана Зинченко.
 • 2. день. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Пройти в другом месте. 

Октябрь 2023
13. ЦИКЛ

 • 1. день. ПИЩЕВАЯ ГИГИЕНА И ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ. Александра Гаген.
 • 2. день. РАБОТА С ПРОБЛЕБНЫМИ КЛИЕНТАМИ. Наталья Мизерова

Ноябрь 2023
14. ЦИКЛ

 • 1. день. ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДИАБЕТА И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОМ ЖИЗНИ. Олеся Кузнецова.
 • 2. день. Поддержка душевного здоровья посредством питания. Консультирование по питанию в случае наличия заболеваний. Александра Гаген.

Декабрь 2023
15. ЦИКЛ

 • 1. день. Вегетарианство, веганство и иные диеты в практике консультанта по питанию. Александра Гаген.
 • 2. день. Основы консультирования в области питания ПРОБЛЕМНЫХ клиентов И КЛИЕНТОВ с нарушением психического здоровья. Наталья Мизерова.

Январь 2024
16. ЦИКЛ
NB!
 Окончание курса не дает право назначать элиминационные диеты.

 • 1. день. БАЛАНС МЕНЮ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ РАЦИОНА). Кира Жигулёва. 
 • 2 день. ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА ПО ПИТАНИЮ НА ПРАКТИКЕ. Елизавета-Анна Ганжа.

Февраль 2024
17.
ЦИКЛ

 • 1. день. ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА ПО ПИТАНИЮ – КЛИЕНТСКИЕ СЛУЧАИ. Елизавета-Анна Ганжа.
 • 2. день. ПРАКТИКА КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ. Елизавета-Анна Ганжа. 

Март 2024
18. ЦИКЛ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ (при необходимости возможна супервизия со стороны школы).

Апрель 2024
19. ЦИКЛ

 • 1. день.  ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА ПО ПИТАНИЮ – КЛИЕНТСКИЕ СЛУЧАИ (в том числе клиентские случаи с риском для здоровья). Елизавета-Анна Ганжа. 
 • 2. день. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ – КАЧЕСТВО УСЛУГИ. Кира Жигулёва.

NB! Перед завершением курса, должны быть представлены и оценены все обязательные работы. Представить необходимо эссе на тему «Я как консультант по здоровью в области питания» и краткое описание проведенных 15 консультаций по питанию.

Harrastussportlase toitumisnõustaja väljaõpe I-III moodul (läbi veebi!)

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas, kuid piirangute leevenedes saab praktilistel koolitustel osaleda ka kohapeal Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja kodutööde tegemine. 

HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE KOOSNEB KOLMEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast.
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 14 õppepäevast.
 • III moodul SPORDITOITUMINE koosneb 12 õppepäevast (vt õppepäevi (alates 9. tsüklist) märgistusega SPORT)

ÕPPEPLAAN

Täpsem õppepäevade sisukirjeldus ja lisainfo, sh registreerumise kohta, on leitav SIIT ja õppekavast. Õppekava sätestab kõik õppimisega seotu, sh teemade sisukirjeldused, õppematerjalid ja hindamismeetodid ning -kriteeriumid.

Vajadusel koostame individuaalse õppekava, poolte kokkuleppel on võimalik õpe läbida 1 aastaga või õppida kauem.

I ja II mooduli õppepäevad toimuvad koos toitumisnõustaja õppe grupiga ning on võimalik valida 2 toimumisaja vahel (kas nädalavahetusel või nädala sees). III mooduli õppepäevad toimuvad vaid ühel ajal vaid koos teie grupiga.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

13. – 14. aprill 2022
16. – 17. aprill 2022
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Mari-Liis Väli ja/või Triin Muiste.

11. – 12. mai 2022
14. – 15. mai 2022
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA: TOIDURASVAD JA -ÕLID. Annely Soots.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

14. – 15. juuni 2022
18. – 19. juuni 2022
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste.

II ja III mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & ÕPETAJAD, (III mooduli õppepäevad on eraldi märgistusega SPORT, alates 9. tsüklist.)

30 juuni – 01. juuli 2022
9. – 10. juuli 2022
4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. PRAKTKA. Mari-Liis Väli.
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots. 
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Mari-Liis Väli või Pille Javed.

23. – 24. august 2022
27. – 28. august 2022
5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1 (PORTSJONITESÜSTEEMIS). Mari- Liis Väli või Kira Zhiguleva.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2 (PROGRAMMI KASUTADES). Mari-Liis Väli või Kira Zhiguleva.

17. – 18. september 2022
20. – 21. september 2022
6. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 3 (PRAKTIKA). Mari-Liis Väli või Kira Zhiguleva.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Mari-Liis Väli, Pille Javed või Triin Muiste.

11. – 12. oktoober 2022
15. – 16. oktoober 2022
7. TSÜKKEL

 • 1. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. Triin Muiste ja/või Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Annely Soots, Triin Muiste või Mari-Liis Väli.

15. – 16. november 2022
19. – 20. november 2022
8. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGLA ANATOOMIA, SEEDIMISE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. Annely Soots või Pille Javed.
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. Annely Soots või Pille Javed.

ISESEISEV TÖÖ KAHE TSÜKLI VAHEL

 • Videoloeng: ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA PÕHITEADMISED. Annely Soots.

detsember 2022
9. TSÜKKEL (Sellest õppetsüklist alates algavad spetsiifilised sporditoitumise õpeppäevad, vt märgistust SPORT)

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots (saab osaelda kas 10. detsember 2022 või 13. detsember 2022)
 • 2. päev. SPORT
  SISSEJUHATUS SPORDI OLEMUSSE – SPORDITOITUMISE OLEMUS. Mari-Liis Väli.

jaanuar 2023
10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. Triin Muiste.
 • 2. päev. SPORT
  PÕHITOITAINED JA ENERGIA TOOTMINE NING KASUTAMINE KEHAS. Annely Soots.

veebruar 2023
11. TSÜKKEL

 • 1. päev. SÖÖMISHÄIRED JA TÕHUSTATUD TOITUMINE. Annely Soots, Pille Javed või Eliisa Lukk.
 • 2. päev. SPORT
  VESI, OKSÜDATIIVNE STRESS, SEEDEVAEVUSED JA SPORTIMINE. Eliisa Lukk.

märts 2023
12. TSÜKKEL

 • 1. päev. SPORT
  TOIDULISANDID JA NENDE VAJADUS (6 tundi). Annely Soots.
  TOIDULISANDID JA DOPINGUKONTROLL (2 tundi). Allan Hallik.
 • 2. päev. SPORT
  KEHAKOOSTIS JA KEHAKAAL, ERINEVAD VIISID KAALU LANGETAMISEKS (5 tundi). Pille Javed.
  LASTE, NOORUKITE, RASEDATE JA EAKATE ERIPÄRAD SPORTIMISEL (3 tundi). Riinu Rätsep, Mari-Liis Väli ja Annely Soots.

aprill 2023
13. TSÜKKEL

 • 1. päev. TAIMETOITLUS, VEGANLUS JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. Pille Javed.
 • 2. päev. SPORT
  PRAKTILINE TOITUMISINÕUSTAMISE HARJUTAMINE (MITTESPORTLASE NÕUSTAMINE, sh lapse). Mari-Liis Väli ja Riinu Rätsep.

mai 2023
14. TSÜKKEL

 • 1. päev. SPORT
  TOITUMISE PÕHIMÕTTED JÕUTREENINGUTEL. Allan Hallik.
 • 2. päev. SPORT
  TOITUMISE PÕHIMÕTTED JA ISEÄRASUSED ERINEVATEL KESTVUSALADEL. Riinu Rätsep.

juuni 2023
15. TSÜKKEL

 • 1. päev. SPORT
  HAIGUSED JA SPORTIMINE. HAIGUSSEISUNDID JA TOITUMISNÕUSTAJA PÄDEVUS (4 tundi). Annely Soots.
  VIGASTUSED JA ÜLETREENIMINE (4 tundi). Pille Javed.
 • 2. päev. SPORT
  PRAKTILINE SPORDINÕUSTAMISE HARJUTAMINE. Mari-Liis Väli ja Riinu Rätsep.

juuli – august 2023
16. TSÜKKELISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL (vajadusel koolitajapoolne supervisioon).

september 2023
17. TSÜKKEL

 • 1. päev. SPORT
  HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE EKSAM. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. SPORT
  TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA –TEENUSE KVALITEET. LÕPETAMINE. Mari-Liis Väli.

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud, esitada tuleb essee “Mina toitumisnõustajana” ning 15 toitumisnõustamise lühikirjeldus.

Nädalavahetustel toimuv toitumisnõustaja õpe algusega oktoober 2022 (läbi veebi!)

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas. Praktilise õppe päevi teeme võimalusel koolikeskkonnas – Tartus Kalevi 108 ja Tallinnas Pirita tee 26c-33, arvestades valitsuse poolt kehtestatud koroonapiiranguid ning pidades silmas kõikide õpilaste turvalisust.
Õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja teoreetiline töö. 

TOITUMISNÕUSTAJA TASEMEL ÕPE KOOSNEB KAHEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks. 
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 30 õppepäevast ja praktikast töökeskkonnas ning iseseisvast tööst.

Vajadusel koostame individuaalse õppekava, poolte kokkuleppel on võimalik õpe läbida 1 aastaga või õppida kauem.

ÕPPEPLAAN

Täpsem õppepäevade sisukirjeldus ja lisainfo, sh registreerumise kohta, on leitav SIIT ja õppekavast. Õppekava sätestab kõik õppimisega seotu, sh teemade sisukirjeldused, õppematerjalid ja hindamismeetodid ning -kriteeriumid.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

29. – 30. oktoober 2022
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

26. – 27. november. 2022
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA. Annely Soots.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

17. – 18. detsember 2022
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS.Triin Muiste.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste, Pille Javed või Annely Soots.

II mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

jaanuar 2023
4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. PRAKTIKA. Mari-LIis Väli.
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots.
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Pille Javed.

veebruar 2023
5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1. PRAKTIKA. Mari- Liis Väli.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.

märts 2023
6. TSÜKKEL
NB! Vajalikud on GK ja süsivesikute õppematerjalid I moodulist!

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 3. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Triin Muiste.

aprill 2023
7. TSÜKKEL

 • 1. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. PRAKTIKA. Triin Muiste.
 • 2. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed, Triin Muiste või Mari-Liis Väli.

mai 2023
8. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGA ANATOOMIA, SEEDIMISE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. Annely Soots, Pille Javed, Mari-Liis Väli või Eliisa Lukk. 
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. Annely Soots, Pille Javed, Triin Muiste või Eliisa Lukk. 

juuni 2023
9. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots.
 • 2. päev. KLIENDIJUHTUMID & TÕENDUSPÕHISUS. Annely Soots, Pille Javed, Mari-Liis Väli või Eliisa Lukk. (Selleks õppepäevaks peab olema kogemus vähemalt ühe kliendi nõustamisel)
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA PÕHITEADMISED. Annely Soots.

juuli 2023
10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Triin Muiste. 
 • 2. päev. EAKA TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Annely Soots, Pille Javed, Triin Muiste või Sirli Kivisaar.

august 2023
11. TSÜKKEL

 • 1. päev. RASEDA JA IMETAVA EMA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Külli Holsting.
 • 2. päev. SÖÖMISHÄIRED ja TÕHUSTATUD TOITUMINE. PRAKTIKA. Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed, Eliisa Lukk või Mari-Liis Väli. 

september 2023
12. TSÜKKEL

 • 1. päev. TUGIELUNDKOND JA TERVISLIK LIIKUMINE. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. ESMAABI. Reet Saia. 

oktoober 2023
13. TSÜKKEL

 • 12. päev. TAIMETOITLUS, VEGANLUS JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. PRAKTIKA. Pille Javed või Triin Muiste. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE. Annely Soots, Pille Javed või Mari-Liis Väli

november 2023
14. TSÜKKEL

 • 1. päev. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE, DIABEEDI JT NN ELUSTIILIHAIGUSTE ENNETAMINE. PRAKTIKA. Pille Javed või Annely Soots
 • 2. päev. VAIMSE TERVISE TOETAMINE TOITUMISEGA. HAIGUSPUHUNE TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Pille Javed, Eliisa Lukk või Annely Soots.

detsember 2023
15. TSÜKKEL

 • 1. päev. PROBLEEMSED KLIENDID, NENDEGA TOIMETULEK. Annely Soots või Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. TOIDUHÜGIEEN JA TÖÖTUBVADE LÄBIVIIMINE. Triin Muiste.
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: PROBLEEMSED JA PSÜÜHIKAHÄIRETEGA KLIENDID TOITUMISNÕUSTAMISES. Annely Soots. 

jaanuar 2024
16. TSÜKKEL
NB! Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonidieete.

 • 1. päev. PIIRANGUTEGA MENÜÜDE TASAKAALUSTAMINE. PRAKTIKA. Annely Soots, Triin Muiste, Pille Javed või Mari-Liis Väli. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAJA PRAKTILINE IGAPÄEVATÖÖ. PRAKTIKA. Annely Soots, Mari-Liis Väli, Triin Muiste või Pille Javed.

veebruar 2024
17. TSÜKKEL

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID. PRAKTIKA. Annely Soots, Mari-Liis väli, Triin Muiste või Pille Javed.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE /ARVESTUS. Annely Soots, Triin Muiste, või Pille Javed (Selleks õppepäevaks on tarvis omada vähemalt 5 kliendi nõustamise kogemust)

märts 2024
18. TSÜKKEL: ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL
(vajadusel koolitajapoolne supervisioon)

aprill 2024
19. TSÜKKEL: PRAKTIKA

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID (sh terviseriskidega kliendijuhtumid). Läbiviijad Annely Soots või Pille Javed.
 • 2. päev.  TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA – TEENUSE KVALITEET.  Annely Soots, Eliisa Lukk, Pille Javed või Triin Muiste.
  Kursuse lõpetamine.

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud, esitada tuleb essee “Mina toitumisnõustajana” ning 15 toitumisnõustamise lühikirjeldus.

Tööpäevadel toimuv toitumisnõustaja õpe algusega november 2022 (läbi veebi!)

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas. Praktilise õppe päevi teeme võimalusel koolikeskkonnas – Tartus Kalevi 108 ja Tallinnas Pirita tee 26c-33, arvestades valitsuse poolt kehtestatud koroonapiiranguid ning pidades silmas kõikide õpilaste turvalisust.
Õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja teoreetiline töö. 

TOITUMISNÕUSTAJA TASEMEL ÕPE KOOSNEB KAHEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks. 
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 30 õppepäevast ja praktikast töökeskkonnas ning iseseisvast tööst.

Vajadusel koostame individuaalse õppekava, poolte kokkuleppel on võimalik õpe läbida 1 aastaga või õppida kauem.

ÕPPEPLAAN

Täpsem õppepäevade sisukirjeldus ja lisainfo, sh registreerumise kohta, on leitav SIIT ja õppekavast. Õppekava sätestab kõik õppimisega seotu, sh teemade sisukirjeldused, õppematerjalid ja hindamismeetodid ning -kriteeriumid.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

08. – 09. november 2022
1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED
1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

06. – 07. detsember 2022
2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST
1. päev. TEOORIA: TOIDURASVAD JA -ÕLID. Annely Soots 
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Triin Muiste.

10. – 11. jaanuar 2023
3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST. TERVISLIK KEHAKAAL
1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis Väli.
2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Triin Muiste.

II mooduli ÕPPEPÄEVAD, NENDE TOIMUMINE & KOOLITAJAD

veebruar 2023
4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. PRAKTIKA. Mari-LIis Väli.
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots.
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Pille Javed.

märts 2023
5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1. PRAKTIKA. Mari- Liis Väli.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.

aprill 2023
6. TSÜKKEL
NB! Vajalikud on GK ja süsivesikute õppematerjalid I moodulist!

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 3. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Triin Muiste.

mai 2023
7. TSÜKKEL

 • 1. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. PRAKTIKA. Triin Muiste.
 • 2. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed, Triin Muiste või Mari-Liis Väli.

juuni 2023
8. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGA ANATOOMIA, SEEDIMISE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. Annely Soots, Pille Javed, Mari-Liis Väli või Eliisa Lukk. 
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. Annely Soots, Pille Javed, Triin Muiste või Eliisa Lukk. 

juuli 2023
9. TSÜKKEL

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots.
 • 2. päev. KLIENDIJUHTUMID & TÕENDUSPÕHISUS. Annely Soots, Pille Javed, Mari-Liis Väli või Eliisa Lukk. (Selleks õppepäevaks peab olema kogemus vähemalt ühe kliendi nõustamisel)
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA PÕHITEADMISED. Annely Soots.

august 2023
10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Triin Muiste. 
 • 2. päev. EAKA TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Annely Soots, Pille Javed, Triin Muiste või Sirli Kivisaar.

september 2023
11. TSÜKKEL

 • 1. päev. RASEDA JA IMETAVA EMA TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Külli Holsting.
 • 2. päev. SÖÖMISHÄIRED ja TÕHUSTATUD TOITUMINE. PRAKTIKA. Annely Soots, Sirli Kivisaar, Pille Javed, Eliisa Lukk või Mari-Liis Väli. 

oktoober 2023
12. TSÜKKEL

 • 1. päev. TUGIELUNDKOND JA TERVISLIK LIIKUMINE. PRAKTIKA. Mari-Liis Väli.
 • 2. päev. ESMAABI. Reet Saia. 

november 2023
13. TSÜKKEL

 • 12. päev. TAIMETOITLUS, VEGANLUS JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. PRAKTIKA. Pille Javed või Triin Muiste. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE. Annely Soots, Pille Javed või Mari-Liis Väli

detsember 2023
14. TSÜKKEL

 • 1. päev. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSTE, DIABEEDI JT NN ELUSTIILIHAIGUSTE ENNETAMINE. PRAKTIKA. Pille Javed või Annely Soots
 • 2. päev. VAIMSE TERVISE TOETAMINE TOITUMISEGA. HAIGUSPUHUNE TOITUMISNÕUSTAMINE. PRAKTIKA. Pille Javed, Eliisa Lukk või Annely Soots.

jaanuar 2024
15. TSÜKKEL

 • 1. päev. PROBLEEMSED KLIENDID, NENDEGA TOIMETULEK. Annely Soots või Sirli Kivisaar. 
 • 2. päev. TOIDUHÜGIEEN JA TÖÖTUBVADE LÄBIVIIMINE. Triin Muiste.
 • Videoloengud iseseisvaks kuulamiseks: PROBLEEMSED JA PSÜÜHIKAHÄIRETEGA KLIENDID TOITUMISNÕUSTAMISES. Annely Soots. 

veebruar 2024
16. TSÜKKEL
NB! Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonidieete.

 • 1. päev. PIIRANGUTEGA MENÜÜDE TASAKAALUSTAMINE. PRAKTIKA. Annely Soots, Triin Muiste, Pille Javed või Mari-Liis Väli. 
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAJA PRAKTILINE IGAPÄEVATÖÖ. PRAKTIKA. Annely Soots, Mari-Liis Väli, Triin Muiste või Pille Javed.

märts 2024
17. TSÜKKEL

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID. PRAKTIKA. Annely Soots, Mari-Liis väli, Triin Muiste või Pille Javed.
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE HARJUTAMINE /ARVESTUS. Annely Soots, Triin Muiste, või Pille Javed (Selleks õppepäevaks on tarvis omada vähemalt 5 kliendi nõustamise kogemust)

aprill 2024
18. TSÜKKEL: ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL
(vajadusel koolitajapoolne supervisioon)

mai 2024
19. TSÜKKEL: PRAKTIKA

 • 1. päev. TOITUMISNÕUSTAJA IGAPÄEVATÖÖ – NÕUSTAMISJUHTUMID (sh terviseriskidega kliendijuhtumid). Läbiviijad Annely Soots või Pille Javed.
 • 2. päev.  TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA – TEENUSE KVALITEET.  Annely Soots, Eliisa Lukk, Pille Javed või Triin Muiste.
  Kursuse lõpetamine.

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud, esitada tuleb essee “Mina toitumisnõustajana” ning 15 toitumisnõustamise lühikirjeldus.