Lauamängud terapeudi abimehena

Algus / Lõpp: 03.05.2024

Kohtade arv: Piiramata

Maksumus: 68€ (EMTA liikmele 62€).

Toimumise koht: Kalevi 108, Tartu

Registreerimine:

Registreeru koolitusele kasutades registreerimisvormi

LÜHITUTVUSTUS: Tihtipeale lastele ja noortele meeldivad lauamängud. Oleme neid harjunud kasutama meelelahutuslikul eesmärgil ja tihti teraapiaruumi neid tuua ei julge. Või kui, siis toome sinna mõne mängu, mis ongi spetsiaalselt loodud teraapias kasutamiseks (nt tunnete teemadega tegelemiseks).  Üks lihtne lauamäng võib aga osutuda heaks vahendiks, mille abil luua terapeutiline (usalduslik) suhe lapsega. Lauamäng, sarnaselt vabamängule saab olla meediumiks, mille abil laps ennast ja ümbritsevat maailma uurib. Koolitusel peatume lauamängude mänguterapeutilistel kasutamisvõimalustel töös lastega. Räägime terapeutilise (usaldusliku) suhte loomisest läbi lauamängude. Koolitusel saad teha tutvust erinevat liiki lauamängudega ja nende metafoorse või sümboolse tähendusega. Käsitlust leiab ka mängimise protsessi jälgimine lühiajaliselt ja pikema perioodi jooksul (alates mängu ettevalmistusest mängimiseks kuni mängu järk-järgulise muutumiseni pikema aja jooksul).

Koolitus koosneb praktilisest ja teoreetilisest osast. Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on kuulanud loengut lauamängude jt reeglite järgi mängitavate mängude mänguterapeutilistest kasutamisvõimalustest teraapiaruumis ning tutvunud selleks sobivate erinevat liiki mängudega.

Koolituse sihtgrupp: mänguterapeudid, mänguteraapia õpilased jt lastega töötavad terapeudid ja nõustajad, kes kasutavad või soovivad kasutada töös lauamänge

Koolitaja Signe Viira

KOOLITAJA: Signe Viira

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 3. mail 2024 kell 10.00-16.00 Tartus, Kalevi 108.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 68 eurot ( EMTA liikmele  62 eurot).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Signe on igapäevaselt praktiseeriv mänguterapeut, kes armastab lauamängude mängimist, mida ta naudib oma eraleus, kuid millega puutub ka kokku ka igapäevaselt mänguterapeudi tööd tehes. Tänu sellele on ta süvendatult uurinud reeglite järgi mängitavate mängude (s.h. lauamängude) terapeutilist mõju ja toob oma teadmisel sellel ühepäevasel koolitusel meieni.   Signe on  lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast erinevatel mänguteraapiaga seotud koolitustel. Signe on töötanud lasteaias rühmaõpetajana, töötab enda erapraksises mänguterapeudina ning on lõpetamas supervisioonil baseeruvat mänguterapeutide lisaväljaõpet. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja- ja juhatuse liige ning laste hirmude tegelemise toetuseks mõeldud metafoorkaardipaki „Mõttekollid” autor. Tema kodulehega saad tutvuda siin: www.mottekollid.ee