Mänguterapeudi täiendkoolitused

Koostööl baseeruv suhtlemine vanemaga

LÜHITUTVUSTUS: Kuigi meie kui mänguterapeutide põhitöö toimub lapsega, tuleb meil viia läbi vestlusi ka lapsevanematega. Võib isegi öelda, et mida parem on meie koostöö vanemaga, seda paremaid tulemusi võime oodata ka teraapias lapsega. Tihti on aga just vanemaga suhtlemine see, mis tekitab kõige enam hirme ja pingeid ning võib meid panna ka kahtlema enda kui terapeudi oskustes. Koolitusel saadki teada,  kuidas toetada ja kaasata lapsevanemaid mänguteraapia protsessi ning millised on meie võimalused tõlkida mänguteraapias toimuvat mängu lapsevanemale. Kas vestlus isaga võib erineda vestlusest emaga? Koolitusel saab mänguliselt läbi proovida vanematega vestlusel ette tulevaid keerulisi ja/või konfliktseid olukordi, harjutada pädevuse piiride äratundmist ning teraapia eesmärkide selgitamist lapsevanemale või hooldajale.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitaja Signe Viira

KOOLITAJA: Signe Viira

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 15. märtsil 2024 kell 10.00-16.00 Tartus, Kalevi 108.

SIHTGRUPP: mänguterapeudid või mänguteraapia väljaõppe õpilased

KOOLITUSE MAKSUMUS: 68 eurot ( EMTA liikmele  62 eurot).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Signe on igapäevaselt praktiseeriv mänguterapeut, kes toob kursusele kaasa aastatepikkuse lapsevanematega töötamise kogemuse lasteaias õpetajatööd tehes ning viimastel aastatel mänguterapeudina erapraksises vanematega kohtumisi läbi viies. Signe on  lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast erinevatel mänguteraapiaga seotud koolitustel. Signe on töötanud lasteaias rühmaõpetajana, töötab enda erapraksises mänguterapeudina ning on lõpetamas supervisioonil baseeruvat mänguterapeutide lisaväljaõpet. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja- ja juhatuse liige ning laste hirmude tegelemise toetuseks mõeldud metafoorkaardipaki „Mõttekollid” autor. Tema kodulehega saad tutvuda siin: www.mottekollid.ee

Autism ja mäng

LÜHITUTVUSTUS: On teada tuntud tõde, et mängimine on tugevalt seotud sotsiaalsete oskuste arenguga. Läbi mängu õpivad lapsed kontakti loomist teistega  ja omandavad erinevaid suhtlemisoskusi. Just see kontakti loomise osa võib autistlikele lastele keeruliseks osutuda.

Koolituselt saad kaasa mõtteid, kuidas kasutada mängu autislike laste toetamiseks ja nende sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Koolitus on praktilise suunitlusega. Koolituse maht on 16 tundi.

KOOLITAJA: Koolitust viib läbi David Moat Inglismaalt, kes on kogenud psühhoterapeut. Ta on töötanud vaimse arengu mahajäämusega inimeste, autistlike ja  Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 30 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Eestis, Inglismaal kui ka Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 23.-24. märtsil 2024. Esimene õppepäev toimub kell 10.00-17.00 ning teine õppepäev toimub kell 9.00-16.00. Koolitus toimub inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde. Koolitus toimub Tartus.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 186 eurot

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi või sirli@tervisekool.ee, +372 50 119 12.

Hind: 186 €

NB! Koolituse toob maale OÜ Sirli Kivisaare Koolitus

Labürint kui terapeudi tööriist– sissejuhatus labürinditeraapiasse

LÜHITUTVUSTUS: Maze Therapy™ ehk labürinditeraapia on David Moati poolt välja töötatud abimees teraapias kasutamiseks. Sellel praktilisel ühepäevasel koolitusel vaatame erinevaid võimalusi, kuidas kasutada teraapiaseanssidel uut põnevat tööriista – labürinte. 

David jagab oma kogemust, mis viis ta labürintide kasutamiseni teraapiseanssidel ning selle uue tööriista väljatöötamiseni.  Samuti demonstreerib ta, kuidas on võimalik labürinte kombineerida teiste lähenemistega. Kui kliendi terapeutiline teekond on jäänud mingil põhjusel toppama, toob labürintide kasutamine tihti oodatud läbimurde.

Et paremini mõista labürintide toimimist teraapias ja nende toimet, saad kursusel võimaluse ise labürinte praktiliselt kasutada.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu mõistab labürinditeraapia aluseid ja on tutvunud labürintide kasutamise põhimõtetega teraapias.

Sihtgrupp: Noorte ja täiskasvanutega tegelevad nõustajad, psühholoogid ja terapeudid.

KOOLITAJA: David Moat Inglismaalt. Kursus on inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 25. märtsil 2024 kell 10.00-17.00 Tartus, Kalevi 108.

KOOLITUSE MAKSUMUS: registreerudes hiljemalt 29. veebruaril, on koolituse hind 108 eurot. Registreerudes alates 1. märtsist on koolituse hind 128 EUR.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Koolitust viib läbi David Moat Inglismaalt, kes on kogenud kliiniline psühhoterapeut, kes töötab üksikklientide, paaride ja perekondadega oma erapraksises Burnwellis. Muuhulgas on ta töötanud vaimse arengu mahajäämusega inimeste, autistlike ja  Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 30 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Eestis, Inglismaal kui ka Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut ning koos Avery Harperiga ka uue raamatu labürintide kasutamisest teraapias (“Journey to Amazement. Helping you through the mazes of your life”, 2023)

SandStory Therapy® ehk Liivalugude teraapia I astme kursus

Oled oodatud uuele põnevale koolitusele!

LÜHITUTVUSTUS: SandStory Therapy® ehk Liivalugude teraapia võimaldab leebel, turvalisel ja unikaalsel moel kliendis toimuvate protsesside toetamist sümbolite kasutamise abil liivas. Klient saab rääkida liivas oma loo. Liivalugude teraapia toetab dialoogi tekkimist teadliku ja alateadliku meele vahel, läbi mille klient saab teadlikuks iseenda tunnetest ja võimetest ning hakkab liikuma tervenemise poole. Kui oled tuttav teiste liivakasti kasutamise meetoditega nagu liivamäng (SandPlay) ja liivakasti (SandTray)kasutamise teraapia, siis liivalugude teraapia on justkui sild nende kahe vahel, ühendades neid.

Kursusel käsitleme sümbolite, liiva ja teiste elementide kasutamist ning tutvustame SandStory Therapy®üldraamistikku ja struktuuri, mille kaudu kliente toetada.  

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD: See koolitus sobib erineva väljaõppega terapeutidele ja nõustajatele, s.h. ka nendele, kes veel õpivad. Nt sobib see mängu- ja loovterapeutidele, draamaterapeutidele, kunstiterapeutidele, kuid ka nende teraapiasuuna esindajatele, kelle peamine tööriist kliendiga tegelemisel on suhtlemine/rääkimine ja kes otsivad enda tööriistakasti loovaid lisatehnikaid.

Olles läbinud selle kahepäevase koolituse ja teinud ära vajaliku arvestuse (2 kodust tööd, s.h. 1 kliendiga töö juhtum), kantakse lõpetanu UK Liivalugude terapeutide registrisse (SandStory Register)  ja temast saab Rahvusvahelise Liivalugude Assotsiatsiooni liige (International SandStory Association). Kodused tööd võib esitada inglise või eesti keeles.

“Ma ei oleks arvanud, et liivalood võiksid mind mõjutada nii, et hakkan nutma. Liivalugude teraapias kliendina osalemise kogemus oli nii emotsionaalne ja sügav, et armusin taas liiva kui vahendisse”  Olga, psühholoog ja mänguterapeut

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 08.-09. aprillil Tartus aadressil Kalevi 108. Kursus on inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Hind: 265 EUR (NB! Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, koduste tööde lugemist ja vajadusel tagasisidestamist).

Koolituse maht 20 akadeemilist tundi (s.h. 4 h iseseisvat tööd)

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeru koolitusele kasutades registreerimisvormi. NB! Kohtade arv koolitusel on piiratud.

KOOLITAJA: Sandstroy Therapy® koolitaja ja mänguterapeut Emma Moat Inglismaalt.
Emma Moat on hariduselt õpetaja, kes peale õpinguid töötas 14 aastat erinevates kirjastuses. Lõpuks mõistes, et tema tõelised oskused peituvad töötamises lastega, eriti individuaalteraapias rahutute lastega, läbis ta Inglismaa suurima mänguteraapia assostiatsiooni (PTUK) mänguterapeudi väljaõppe. Tal on Warwicki Ülikooli BA kraad draama ja hariduse alal ning hetkel on ta omandamas Mängu- ja Lapsepsühholoogia Akadeemias (Academy of Play and Child Psychology) praktikal põhineva mänguteraapia diplomit. Lisaks sellele on ta läbinud mitmeid kursusi psühho-neuro-immunoloogia ja psühholoogia alal. Emma on töötanud lastega koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Ta on läbinud täiskasvanute nõustaja väljaõppe ja tegeleb laste kõrval ka täiskasvanutega. Lisaks on ta sertifitseeritud SandStory Therapy® koolitaja ja viinud läbi mitmeid selleteemalisi koolitusi UK-s.

Lauamängud terapeudi abimehena

LÜHITUTVUSTUS: Tihtipeale lastele ja noortele meeldivad lauamängud. Oleme neid harjunud kasutama meelelahutuslikul eesmärgil ja tihti teraapiaruumi neid tuua ei julge. Või kui, siis toome sinna mõne mängu, mis ongi spetsiaalselt loodud teraapias kasutamiseks (nt tunnete teemadega tegelemiseks).  Üks lihtne lauamäng võib aga osutuda heaks vahendiks, mille abil luua terapeutiline (usalduslik) suhe lapsega. Lauamäng, sarnaselt vabamängule saab olla meediumiks, mille abil laps ennast ja ümbritsevat maailma uurib. Koolitusel peatume lauamängude mänguterapeutilistel kasutamisvõimalustel töös lastega. Räägime terapeutilise (usaldusliku) suhte loomisest läbi lauamängude. Koolitusel saad teha tutvust erinevat liiki lauamängudega ja nende metafoorse või sümboolse tähendusega. Käsitlust leiab ka mängimise protsessi jälgimine lühiajaliselt ja pikema perioodi jooksul (alates mängu ettevalmistusest mängimiseks kuni mängu järk-järgulise muutumiseni pikema aja jooksul).

Koolitus koosneb praktilisest ja teoreetilisest osast. Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on kuulanud loengut lauamängude jt reeglite järgi mängitavate mängude mänguterapeutilistest kasutamisvõimalustest teraapiaruumis ning tutvunud selleks sobivate erinevat liiki mängudega.

Koolituse sihtgrupp: mänguterapeudid, mänguteraapia õpilased jt lastega töötavad terapeudid ja nõustajad, kes kasutavad või soovivad kasutada töös lauamänge

Koolitaja Signe Viira

KOOLITAJA: Signe Viira

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 3. mail 2024 kell 10.00-16.00 Tartus, Kalevi 108.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 68 eurot ( EMTA liikmele  62 eurot).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Signe on igapäevaselt praktiseeriv mänguterapeut, kes armastab lauamängude mängimist, mida ta naudib oma eraleus, kuid millega puutub ka kokku ka igapäevaselt mänguterapeudi tööd tehes. Tänu sellele on ta süvendatult uurinud reeglite järgi mängitavate mängude (s.h. lauamängude) terapeutilist mõju ja toob oma teadmisel sellel ühepäevasel koolitusel meieni.   Signe on  lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast erinevatel mänguteraapiaga seotud koolitustel. Signe on töötanud lasteaias rühmaõpetajana, töötab enda erapraksises mänguterapeudina ning on lõpetamas supervisioonil baseeruvat mänguterapeutide lisaväljaõpet. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja- ja juhatuse liige ning laste hirmude tegelemise toetuseks mõeldud metafoorkaardipaki „Mõttekollid” autor. Tema kodulehega saad tutvuda siin: www.mottekollid.ee

Maja kui metafoor teraapias – loovad tehnikad kodu/maja metafoori kasutamiseks töös klientidega

LÜHITUTVUSTUS: Teraapias võib maja/kodu muutuda kliendi sisemaailma, emotsioone ja kogemusi peegeldavaks metafooriks. Maja erinevad ruumid võivad sümboliseerida erinevaid aspekte inimese elust. Selle ülesehituse, välimuse ja elanike analüüsimine annab aga võimaluse heita pilk kliendi vaimsesse ja emotsionaalsesse seisundisse, toetades seejuures inimest isiklike väljakutsetega toimetulekul.

Sellel ühepäevaselt koolitusel saad teha tutvust maja kui metafooriga teraapias, kasutades erinevaid loovaid tehnikad, mille kaudu toetada erinevas vanuses kliente teraapias.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu on kuulanud ettekannet maja metafoori kasutamisest teraapias ja teinud läbi erinevad maja metafooriga seotud loovad teraapias kasutatavad praktilised tegevused.

Koolituse sihtgrupp: Noorte ja täiskasvanutega tegelevad nõustajad ja terapeudid või muu abistamiselukutse esindajad.

Koolitaja Emma Moat

KOOLITAJA: Emma Moat Inglismaalt

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 20. mail 2024 kell 10.00-17.00 zoomis. Lingi koolitusega liitumiseks saadame kursusele registreerunutele enne koolituse algust. Koolitusega liitumise eelduseks on koolituse eest tasumine.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 98 eurot

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Emma Moat on hariduselt õpetaja, kes peale õpinguid töötas 14 aastat erinevates kirjastuses. Lõpuks mõistes, et tema tõelised oskused peituvad töötamises lastega, eriti individuaalteraapias rahutute lastega, läbis ta Inglismaa suurima mänguteraapia assotsiatsiooni (PTUK) mänguterapeudi väljaõppe. Tal on Warwicki Ülikooli BA kraad draama ja hariduse alal, ta on praktiseeriv mänguterapeut ja täiskasvanute nõustaja ning koolitaja. Lisaks sellele on ta läbinud mitmeid kursusi psühho-neuro-immunoloogia ja psühholoogia alal. Emma on töötanud lastega koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel ning võtab kliente vastu ka enda erapraksises.