VANA: Mänguterapeudi väljaõppekoolitus 2020

REGISTREERIMINE LÕPPENUD

2020 aasta jaanuarikuus algab uus mänguterapeutide väljaõppekoolitus! 

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 3174 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (138 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit).

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 376 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat/lõputöö, video ühest enda poolt läbiviidavast mänguteraapia seansist, seitse juhtumi analüüsi. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.
Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Lisainformatsiooni saab telefonil +372 744 1340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee.

Õppekava leiad siit.

ÕPPEPLAAN

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti. 2020. aasta sügisesed õppetöö täpsed kuupäevad selguvad 2020. aasta kevadel, 2021 aasta kuupäevad 2020 aasta sügisel.

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest Inglismaa lektori lennuplaanides!

NB! Enamus koolitusi toimub nädalavahetusel, kuid osad tsüklid toimuvad nädala sees tööpäevadel!

I tsükkel
25.-26. jaanuar 2020
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar 

II tsükkel
10.-11. veebruar 2020
Nõustamise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga.
Lektorid: Sirli Kivisaar 

III tsükkel
30.-31. mai 2020
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat 

IV tsükkel
20.-21. juuni 2020
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Laps ja perekond. Lapsepõlve trauma.
Lektor: Emma Moat 

V tsükkel
15.-16. august 2020

Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil.
Lektor: Emma Moat

VI tsükkel
12.-13. september 2020 
Vihaga toimetuleku mänguterapeutilise tehnikad.
Lektor: Sirli Kivisaar

VII tsükkel
19.-20. oktoober 2020
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad.
Lektorid: Sirli Kivisaar

VIII tsükkel
23.-24. november 2020
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias.
Loov kujutlus ja selle kasutamine mänguteraapias. Projektiivtestid.
Lektor: Sirli Kivisaar 

IX tsükkel
14.-15. detsember 2020
Nõustamise alused II. Terapeutilised suhtlemisoskused. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar 

X tsükkel
18.-19. jaanuar 2021
Nõustamise alused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar

XI tsükkel
20.-21. veebruar 2021

Seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine.
Lektor: Emma Moat

XII tsükkel
29.-30. märts 2021
Lastekaitse. Draama kui mänguterapeutiline vahend. Juhtumite näited. Kokkuvõtted. Referaatide esitlus.
Lektor: Sirli Kivisaar ja Dagmar Narusson

XIII tsükkel
24.-25. aprill 2021
Enesevigastamine ja mänguteraapia. Supervisioon.
Lektor: Emma Moat

XIV tsükkel
29.-30. mai 2021
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias.
Lektor: Jana Saluoks

XV tsükkel
18.-19. juuni 2021
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Supervisioon. 
Lektorid: Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XVI tsükkel
august 2021

Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. Supervisioon.
Lektor: Emma Moat

XVII tsükkel
september 2021

Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele. Supervisioon.
Lektor: Sirli Kivisaar

XVIII tsükkel *
oktoober 2021
Autism ja mänguteraapia
Lektorid: Emma ja David Moat

XIX tsükkel
november 2021

Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. Supervisioon.
Lektor: Emma Moat

XX tsükkel
detsember 2021

Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias. Supervisioon.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XXI tsükkel
jaanuar 2022
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. Supervisioon.
Lektorid: Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XXII tsükkel
veebruar 2022
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias. Supervisioon/praktika.
Lektor: Sirli Kivisaar

XXIII tsükkel
märts 2022
Lõpetamine. Arvestus.
Sirli Kivisaar ja Emma Moat

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti)
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit. 

Dagmar Narusson (Eesti)
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa)
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Jana Saluoks (Eesti)
Jana Saluoks töötab Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina, sihtgrupiks väikelapsed, koolieelikud ja neid ümbritsevad täiskasvanud. On tihedas koostöös Tartu Linna haridusasutustega: viib läbi rühma vaatluseid, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustab lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Jana omab pikaajalist kogemust sotsiaalsete oskuste eelkooli (lastele, kes vajavad lisatuge antud valdkonnas) juhendajana.