VANA: Mänguterapeudi väljaõppekoolitus 2020

REGISTREERIMINE LÕPPENUD

2020 aasta jaanuarikuus algab uus mänguterapeutide väljaõppekoolitus! 

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 3174 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (138 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit).

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 376 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat/lõputöö, video ühest enda poolt läbiviidavast mänguteraapia seansist, seitse juhtumi analüüsi. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.
Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Lisainformatsiooni saab telefonil +372 744 1340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee.

Õppekava leiad siit.

ÕPPEPLAAN

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti. 2020. aasta sügisesed õppetöö täpsed kuupäevad selguvad 2020. aasta kevadel, 2021 aasta kuupäevad 2020 aasta sügisel.

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest Inglismaa lektori lennuplaanides!

NB! Enamus koolitusi toimub nädalavahetusel, kuid osad tsüklid toimuvad nädala sees tööpäevadel!

I tsükkel
25.-26. jaanuar 2020
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar 

II tsükkel
10.-11. veebruar 2020
Nõustamise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psüühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga.
Lektorid: Sirli Kivisaar 

III tsükkel
21.-22. märts 2020
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil.
Lektorid: Emma Moat

IV tsükkel
04.-05. aprill 2020
Vihaga toimetuleku mänguterapeutilise tehnikad.
Lektor: Sirli Kivisaar 

V tsükkel
30.-31. mai 2020
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat 

VI tsükkel
20.-21. juuni 2020
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Laps ja perekond. Lapsepõlve trauma.
Lektor: Emma Moat 

VII tsükkel
15.-16. august 2020

Seksuaalne ahitsamine ja väärkohtlemine.
Lektor: Emma Moat 

VIII tsükkel
12.-13. september 2020
 
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad. Lastekaitse.
Lektor: Sirli Kivisaar ja ja Dagmar Narusson 

IX tsükkel
19.-20. oktoober 2020
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias.
Loov kujutlus ja selle kasutamine mänguteraapias. Projektiivtestid.
Lektor: Sirli Kivisaar 

X tsükkel
23.-24. november 2020
Terapeutilised suhtlemisoskused. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Mänguteraapia filmi vaatamine.
Lektor: Sirli Kivisaar 

XI tsükkel

14.-15. detsember 2020
Lugude jutustamine. Draama kui mänguterapeutiline vahend. Juhtumite näited. Kokkuvõtted. Lõputööde/referaatide esitlus.
Lektorid: Sirli Kivisaar

XII tsükkel
jaanuar 2021
Muusikateraapia kui mänguterapeudi tööriist.
Lektor: Moonika Laanetu 

XIII tsükkel
veebruar 2021

Enesevigastamine ja mänguteraapia. Supervisoon.
Emma Moat

XIV tsükkel
märts 2021
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. Supervisioon.
Emma Moat

XV tsükkel
aprill 2021
Tants ja liikumine mänguteraapias. Supervisioon/praktika.
Sirli Kivisaar

XVI tsükkel
mai 2021
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias.
Jana Saluoks

XVII tsükkel
juuni 2021
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Supervisioon. 
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XVIII tsükkel
august 2021

Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. Supervisioon.
Emma Moat

XIX tsükkel
september 2021

Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele. Supervisioon.
Sirli Kivisaar

XX tsükkel *
oktoober 2021
Autism ja mänguteraapia
Emma ja David Moat

XXI tsükkel
november 2021

Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. Supervisioon.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XXII tsükkel
detsember 2021

Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias. Supervisioon.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XXIII tsükkel
jaanuar 2022
Lõpetamine. Arvestus.
Sirli Kivisaar ja Emma Moat

* Kursust on võimalik läbida ka iseseisva täiendkoolitusena.

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit. 

Moonika Laanetu (Eesti), CV
Moonika Laanetu on muusika- ja mänguterapeut  Ta on Muusikateraapia Ühingu liige. Oma terapeuditöös on ta kokku puutunud väga erinevate vajadustega klientidega imikutest kuni vanuriteni olles toeks arenguliste, psüühiliste ja kliiniliste vajadustega inimestele. Ta on teinud mitmeid muusikateraapiat tutvustavaid ettekandeid ja olnud Muusikateraapia Ühingu liikmena aktiivselt kaasategev Euroopa Muusikateraapia Päeva 2015 ja 2016 läbiviimisel.

Dagmar Narusson (Eesti), CV
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Jana Saluoks (Eesti), CV
Jana töötab igapäevaselt Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina. Viimased 7 aastat on ta tegelenud just väikelaste- ja koolieelikutega: viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Seitsmendat aastat tegutseb Jana juhendajana sotsiaalsete- jma suhtleisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Ta on läbinud mänguterapeudi ja loomateraapia praktiku arenguprogrammi väljaõppe. Teraapiatöös lastega kasutab ta enamasti mängulisi ja loovaid tehnikaid. Viimased pool aastat on ta oma töösse kaasanud ka pere lemmiku koer Dollari.