Mänguteraapia jätkuõpe I aasta läbinutele

Mänguterapeudi õppe II aasta (I aasta läbinutele)Kellele on kurus mõeldud?

Mänguterapeudi jätkuõppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on läbitud mänguteraapia I aasta väljaõpe. Koolitus annab võimaluse täiendada ja süvendada oma teadmisi ning oskusi mänguterapeudina, õppida uusi terapeutilisi lähenemisi erinvate probleemide puhul (vt. koolituse kava altpoolt).   II aasta jätkukoolitus on praktilise suunitlusega, õppe ajal on nõue võtta vastu mänguteraapia kliente. Mida on vaja kooli astumiseks?

Mänguterapeudi II aasta õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus kooli õppima asumise sooviga. Vajadusel palutakse esitada ka elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia varasemalt läbitud mänguteraapia õppe lõpetamist tõendavast tunnistusest (kui on õpe läbitud mõnes teises koolis). Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. Kursuse eest tasumine


Kursuse kogumaksumus on 1656 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt, ühe õppetsükli tasu on 138 EUR. Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 13  kuud (koosneb 12 õppetsüklist). Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda.

Õppevorm ja -maht

Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 368 tundi (16 EAP), sellest teooriaõpet 192 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Superviseeritud praktikat on ette nähtud 160 tundi. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada 5 juhtumi analüüsi ning õppe lõpus sooritada arvestus. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde.

Kus kursus toimub?                                                                     

Augustikuus algav kursus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.
Lisainfo

Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil sirli@tervisekool.ee. Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides!

NB! Koolitustsüklid toimuvad nii nädala sees kui nädalavahetuseti!

I tsükkel
14.-15. märts 2022
Nõustamise alused II. Terapeutilised suhtlemisoskused. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

II tsükkel
9.-10. mai 2022
Nõustamise alused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

III tsükkel
2.-3. juuni 2022
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)
I supervisioon 

IV tsükkel
15.-16. august 2022
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 
Lektor. Emma Moat (UK)

V tsükkel 
15.-16. september 2022
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

VI tsükkel
7.-8. oktoober 2022
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias. 
Lektor: Jana Saluoks (Eesti)

VII tsükkel
19-20. november 2022
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

VIII tsükkel 
17.-18. detsember 2022
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Lektor: Emma Moat (UK)
II supervisioon 

IX tsükkel
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Lektor: Sirli Kivisaar (UK)

X tsükkel *
Autism ja mänguteraapia
Lektorid: Emma Moat (UK) ja David Moat (UK)
III supervisoon 

XI tsükkel
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XII tsükkel
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XIII tsükkel
Lõpetamine. Arvestus. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

* Kursust on võimalik läbida ka iseseisva täiendkoolitusena.  

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti), 
CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit. 

David Moat (Inglismaa), 
CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut. 

Jana Saluoks (Eesti), CV
Jana Saluoks töötab Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina, sihtgrupiks väikelapsed, koolieelikud ja neid ümbritsevad täiskasvanud. On tihedas koostöös Tartu Linna haridusasutustega: viib läbi rühma vaatluseid, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustab lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Jana omab pikaajalist kogemust sotsiaalsete oskuste eelkooli (lastele, kes vajavad lisatuge antud valdkonnas) juhendajana.