VANA: Mänguteraapia jätkukoolitus 2020

Mänguterapeudi õppe II moodul (jätkukoolitus I aasta läbinutele)

Kellele on kurus mõeldud?
Mänguterapeudi jätkuõppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on läbitud mänguteraapia I aasta väljaõpe. Koolitus annab võimaluse täiendada ja süvendada oma teadmisi ning oskusi mänguterapeudina, õppida uusi terapeutilisi lähenemisi erinvate probleemide puhul (vt. koolituse kava altpoolt).   II aasta jätkukoolitus on praktilise suunitlusega, õppe ajal on nõue võtta vastu mänguteraapia kliente.

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi II aasta õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus kooli õppima asumise sooviga. Vajadusel palutakse esitada ka elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia varasemalt läbitud mänguteraapia õppe lõpetamist tõendavast tunnistusest (kui on õpe läbitud mõnes teises koolis). Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Kursuse kogumaksumus on 1656 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt, ühe õppetsükli tasu on 138 EUR. Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 13  kuud (koosneb 12 õppetsüklist). Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda.

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 368 tundi (16 EAP), sellest teooriaõpet 192 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Superviseeritud praktikat on ette nähtud 160 tundi. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada 5 juhtumi analüüsi ning õppe lõpus sooritada arvestus. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     
Augustikuus algav kursus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo
Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee. Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides!

KURSUSEAJAKAVA

XII tsükkel
27.-28. jaanuar 2020

Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele. Supervisioon.
Sirli Kivisaar

XIII tsükkel
8.-9. veebruar 2020

Enesevigastamine ja mänguteraapia. Supervisioon.
Emma Moat

XIV tsükkel
23.-24. märts 2020

Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. Supervisioon.
Emma Moat

XV tsükkel 
13.-14. aprill 2020

Tants ja liikumine mänguteraapias. Supervisioon.
Sirli Kivisaar

XVI tsükkel
11.-12. mai 2020

Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias.
Jana Saluoks

XVII tsükkel
18. – 19. juuni 2020

Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Supervisioon.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XVIII tsükkel 
17.-18. august 2020

Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. Supervisioon.
Emma Moat 

XIX tsükkel
21.-22. september 2020

Muusikateraapia kui mänguterapeudi tööriist.
Lektor: Moonika Laanetu (Eesti)

XX tsükkel *
17.-18. oktoober 2020

Autism ja mänguteraapia
Emma ja David Moat
III supervisoon

XXI tsükkel
14.- 15. november 2020

Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. Supervisioon.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XXII tsükkel
12.-13. detsember 2020
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias. Supervisioon.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

XXIII tsükkel
9.-10. jaanuar 2021

Lõpetamine. Arvestus.
Sirli Kivisaar ja Emma Moat

* Kursust on võimalik läbida ka iseseisva täiendkoolitusena.  

LEKTORID

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti)
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

Moonika Laanetu (Eesti)
Moonika Laanetu on muusika- ja mänguterapeut  Ta on Muusikateraapia Ühingu liige. Oma terapeuditöös on ta kokku puutunud väga erinevate vajadustega klientidega imikutest kuni vanuriteni olles toeks arenguliste, psüühiliste ja kliiniliste vajadustega inimestele. Ta on teinud mitmeid muusikateraapiat tutvustavaid ettekandeid ja olnud Muusikateraapia Ühingu liikmena aktiivselt kaasategev Euroopa Muusikateraapia Päeva 2015 ja 2016 läbiviimisel.

Dagmar Narusson (Eesti)
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa)
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.

Jana Saluoks (Eesti)
Jana töötab igapäevaselt Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina. Viimased 7 aastat on ta tegelenud just väikelaste- ja koolieelikutega: viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Seitsmendat aastat tegutseb Jana juhendajana sotsiaalsete- jma suhtleisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Ta on läbinud mänguterapeudi ja loomateraapia praktiku arenguprogrammi väljaõppe. Teraapiatöös lastega kasutab ta enamasti mängulisi ja loovaid tehnikaid. Viimased pool aastat on ta oma töösse kaasanud ka pere lemmiku koer Dollari.