Mänguteraapia jätkukoolitus 2020/2021

Mänguterapeudi õppe II moodul (jätkukoolitus I aasta läbinutele)

Kellele on kurus mõeldud?
Mänguterapeudi jätkuõppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on läbitud mänguteraapia I aasta väljaõpe. Koolitus annab võimaluse täiendada ja süvendada oma teadmisi ning oskusi mänguterapeudina, õppida uusi terapeutilisi lähenemisi erinvate probleemide puhul (vt. koolituse kava altpoolt). II aasta jätkukoolitus on praktilise suunitlusega, õppe ajal on nõue võtta vastu mänguteraapia kliente.

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi II aasta õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus kooli õppima asumise sooviga. Vajadusel palutakse esitada ka elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia varasemalt läbitud mänguteraapia õppe lõpetamist tõendavast tunnistusest (kui on õpe läbitud mõnes teises koolis). Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Kursuse kogumaksumus on 1794 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt, ühe õppetsükli tasu on 138 EUR. Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 12 kuud (koosneb 13 õppetsüklist). Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda.

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 368 tundi (16 EAP), sellest teooriaõpet 208 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Superviseeritud praktikat on ette nähtud 160 tundi. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada 5 juhtumi analüüsi ning õppe lõpus sooritada arvestus. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     
Augustikuus algav kursus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo
Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee. Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti.

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides!

KURSUSE AJAKAVA

I tsükkel
9.-10. jaanuar 2021
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. Supervisioon.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

II tsükkel
18.-19. jaanuar 2021
Nõustamise alused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar

III tsükkel
18.-19. veebruar 2021
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias. Supervisioon.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

IV tsükkel
11.-12. märts 2021

Nõustamise alused II. Terapeutilised suhtlemisoskused. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar 

V tsükkel
24.-25. aprill 2021
Enesevigastamine ja mänguteraapia. Supervisioon.
Lektor: Emma Moat

VI tsükkel
29.-30.
 mai 2021
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias.
Lektor: Jana Saluoks

VII tsükkel
18.-19.
 juuni 2021
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Supervisioon. 
Lektorid: Emma Moat ja Sirli Kivisaar

VIII tsükkel
august 2021

Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. Supervisioon.
Lektor: Emma Moat

IX tsükkel
september 2021

Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele. Supervisioon.
Lektor: Sirli Kivisaar

X tsükkel
oktoober 2021
Autism ja mänguteraapia
Lektorid: Emma ja David Moat

XI tsükkel
november 2021
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. Supervisioon.
Lektor: Emma Moat

XXII tsükkel
detsember 2021
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias. Supervisioon/praktika.
Lektor: Sirli Kivisaar

XIII tsükkel
detsember 2021
Lõpetamine. Arvestus.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

LEKTORID

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti)
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

David Moat (Inglismaa)
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.

Jana Saluoks (Eesti)
Jana Saluoks töötab Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina, sihtgrupiks väikelapsed, koolieelikud ja neid ümbritsevad täiskasvanud. On tihedas koostöös Tartu Linna haridusasutustega: viib läbi rühma vaatluseid, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustab lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Jana omab pikaajalist kogemust sotsiaalsete oskuste eelkooli (lastele, kes vajavad lisatuge antud valdkonnas) juhendajana.