Mänguteraapia 2022

Üldinfo kursuse kohta
Mänguterapeut on lastega tegelev psühhoterapeut, kelle põhitööriistaks lapsega tegelemisel on mäng. Mänguterapeudi väljaõppekoolitus annab laialdased teadmised ja põhitööriistad mänguterapeudina töötamiseks. 

Kellele on kursus mõeldud?
Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus ning omandatud mõne muu suuna psühhoterapeudi, sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi vm. lastega töötava spetsialisti haridus.

Mida on vaja kooli astumiseks?
Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada vabas vormis avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping. 

Kursuse eest tasumine
Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 3450 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (150 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit + iseseisev töö). 

Õppevorm ja -maht
Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (27,42 EAP), sellest teooriaõpet 368 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada  mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat, videosalvestus ühest teraapiaseansist ning seitse juhtumi analüüsi. Kursuse õppeplaan on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde. Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     
Koolitus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

ÕPPEPLAAN

I tsükkel
18.-19. aprill 2022
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar 

II tsükkel
16.-17. mai 2022
Nõustamise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psüühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga. 
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

III tsükkel 
4.-5. juuni 2022
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Laps ja perekond. Lapsepõlve trauma. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

IV tsükkel
22. – 23. august 2022
Vihaga toimetuleku mänguterapeutilised tehnikad. 
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

V tsükkel
12.-13. september 2022
Seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine.  
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

VI tsükkel
22.-23. oktoober 2022
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)
Selleks tsükliks kodune töö: I juhtumi esitamine

VII tsükkel
21.-22. november 2022
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)
Selleks tsükliks kodune töö: eneseanalüüsi esitamine

IIX tsükkel
12.-13. detsember 2022
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Lastekaitse.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti) ja Dagmar Narusson (Eesti) 
Selleks tsükliks kaks kodust tööd: II juhtumi analüüsi esitamine & referaadi kava esitamine

IX tsükkel
12.-13. jaanuar 2023
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias. 
Loovkujutlus ja selle kasutamine mänguteraapias. Projektiivtestid.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

X tsükkel
6.-7. veebruar 2023
Nõustamise alused II. Terapeutilised suhtlemisoskused. Mänguteraapia filmi vaatamine. Praktilised harjutused.  
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XI tsükkel
13.-14. märts 2023
Juhtumite näited. Kokkuvõtted. Lõputööde/referaatide esitlus.
Lektorid: , Sirli Kivisaar(Eesti)
Selleks tsükliks kodune töö: referaadi esitamine (võimalusel 2 nädalat enne koolitustsüklit)

XII tsükkel
20.-21. aprill 2023
Nõustamise alused III. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Praktilised harjutused.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XIII tsükkel
26.-27. mai 2023
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)
I supervisioon 

XIV tsükkel
15.-16. juuni 2023
Tants, muusika ja liikumine mänguteraapias.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XV tsükkel 
15.-16. august 2023
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire. 
Lektor. Emma Moat (UK)

XVI tsükkel
22. – 23. september 2023
Sotsiaalsete oskuste õpetamine. 
Lektor: Olga Luptova (Eesti)

XVII tsükkel
26.-27. oktoober 2023
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

XVIII tsükkel 
30.november – 1. detsember 2023
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Lektor: Emma Moat (UK)

XIX tsükkel
11.-12. detsember 2023
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Lektor: Sirli Kivisaar (UK)

XX tsükkel *
jaanuar 2024
Autism ja mänguteraapia`
Lektorid: Emma Moat (UK) ja David Moat (UK)

XXI tsükkel
veebruar 2024
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias. Seansside dokumenteerimine, tagasiside andmine/kirjutamine teraapiaprotsessi kohta.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti)

XXII tsükkel
märts 2024
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Lektorid: Sirli Kivisaar (Eesti) ja Emma Moat (UK)

XXIII tsükkel
aprill 2024
Lõpetamine. Arvestus. 
Lektorid: Emma Moat (UK) ja Sirli Kivisaar (Eesti)

LEKTORID 

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti), CV
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit. 

Dagmar Narusson (Eesti), CV
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa), CV
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.