Vereanalüüside tõlgendamise koolitus nõustajale II osa

Algus: 01.04.2020

Lõpp: 18.09.2020

Kohtade arv: 20

Maksumus: 195€

Toimumise koht: Skype (+ 1 kohtumine Tallinnas või Tartus)

Registreerimine:

LÜHITUTVUSTUS: Kursus koosneb kahest osast, teises osas saavad edasi õppida õpilased, kes on saanud esimese osa eest arvestuse. Koolitust viib läbi arst -funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots, kellel on olemas arsti baasharidus ning nende analüüside koolitamise kogemus. Kursuse eesmärk on õppida toitumisspetsialisti tasemel hindama vereanalüüse, mida kliendid on ise teinud või mida on klientidele tehtud meditsiinitöötajate poolt.

Arvestuse sooritanud õpilane oskab analüüsi interpreteerida nii, et ei ületa oma pädevuse piire ning oskab nende alusel anda kliendile nõu toitumise osas ning oskab suunata vastavate spetsialistide juurde. 

Ainult kursuse tunnistusega lõpetanud/arvestuse sooritanud toitumisnõustajad/terapeudid saavad õiguse analüüse interpreteerida ja nende alusel kliendile toitumissoovitusi jagada. Kursuse teoreetilise osa läbimine seda õigust ei anna. 

ÕPE ON TASULINE: Õppepäevade ja eksamitasu on kokku 195 eurot koos käibemaksuga. Õppe maht kokku on 80 tundi, õpe koosneb kahest osast (mõlemas osas 40 tundi (sh 8 tundi teooriat ja 16 tundi praktikat, 16 tundi superviseeritud praktikat).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ja koolituse I osa. Osalemise soovist anna teada silvia@tervisekool.ee.

Muu oluline info:

JÄTKUKOOLITUS – VERE KEEMIA II osa

Jätkukoolitus ainult nendele, kes on saanud I osa eest arvestuse.
II osa õppe hind on kokku 195 eurot koos käibemaksuga.
Õppe maht on 40 tundi (sh 8 tundi teooriat ja 16 tundi praktikat, 16 tundi superviseeritud praktikat).

TOIMUMISE AEG JA KOHT:

NB! Täpsed kuupäevad selguvad lähiajal!

 • Esimene teoreetiline õppepäev on skype teel 4 tundi aprillis 2020 14.00-17.00.
 • Esimese teoreetilise õppepäeva teine pool on skype teel 4 tundi mais 2020 14.00-17.00.
 • Teine, praktiline õppepäev on 18. septembril 2020. aastal Tallinnas, Pirita tee 26c-33 ja/või Tartus, Kalevi tn 108.

Teises osas käsitletavad teemad: 

 • Teooriaõpe (8h): Erinevad analüüsid tasakaalutuste hindamiseks kehas. Vere analüüside interpreteerimine toitumisspetsialisti seisukohalt ja kompetentsist lähtuvalt. 
  • Vitamiinid ja mineraalained
  • Hormoonid
  • Valguainevahetuse näitajad
  • Kordamine: üldise pildi vaatlemine
 • Praktikaõpe (16h): erinevad analüüsid ja nende interpreteerimine ning toitumissoovituste jagamine koos õpetajaga koolikeskkonnas. Erineva tasemega toitumisspetsialisti kompetents analüüsi interpreteerimsie järgselt tegutsemises, koostöö vajadus teiste spetsialistidega.
 • Iseseisev töö (16h): 10 verekeemia analüüsi interpreteerimine iseseisvalt saades vajadusel õpetajalt supervisiooni.
 • Arvestuseks on praktiline töö: viie kliendi analüüside interpreteerimine ja toitumisnõuannete jagamine õpitud analüüse kasutades ning oma kompetentsi piiridesse jäädes ning koostöövajadust demonstreerides.