HETKEL TOIMUMAS: Vereanalüüside tõlgendamise koolitus nõustajale I osa

Algus: 18.02.2020

Lõpp: 20.03.2020

Kohtade arv: 20

Maksumus: 195€

Toimumise koht: Skype (+ 1 kohtumine Tallinnas või Tartus)

Registreerimine:

LÜHITUTVUSTUS: Kursus koosneb kahest osast, teises osas saavad edasi õppida õpilased, kes on saanud esimese osa eest arvestuse. Koolitust viib läbi arst -funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots, kellel on olemas arsti baasharidus ning nende analüüside koolitamise kogemus. Kursuse eesmärk on õppida toitumisspetsialisti tasemel hindama vereanalüüse, mida kliendid on ise teinud või mida on klientidele tehtud meditsiinitöötajate poolt.

Arvestuse sooritanud õpilane oskab analüüsi interpreteerida nii, et ei ületa oma pädevuse piire ning oskab nende alusel anda kliendile nõu toitumise osas ning oskab suunata vastavate spetsialistide juurde. 

Ainult kursuse tunnistusega lõpetanud/arvestuse sooritanud toitumisnõustajad/terapeudid saavad õiguse analüüse interpreteerida ja nende alusel kliendile toitumissoovitusi jagada. Kursuse teoreetilise osa läbimine seda õigust ei anna. 

ÕPE ON TASULINE: Õppepäevade ja eksamitasu esimese osa eest on 195 eurot koos käibemaksuga. Õppe maht kokku on 80 tundi, õpe koosneb kahest osast (mõlemas osas 40 tundi (sh 8 tundi teooriat ja 16 tundi praktikat, 16 tundi superviseeritud praktikat).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õpilane, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada isiklik avaldus koos CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse kirjeldusega (senine kliendinõustamise kogemus) silvia@tervisekool.ee koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu.

Muu oluline info:

VERE KEEMIA I osa

TOIMUMISE AEG JA KOHT:

 • Esimene õppepäev toimub 18. veebruaril skype teel (teoreetiline) 14.00-17.00. 
 • Teine praktiline õppetöö päev toimub 7. märtsil Tallinnas, vajadusel ka Tartus (9.30-16.00)
 • Kolmas õppepäev toimub 20. märtsil kell 14.00-17.00 (skype teel) ja sellele järgneb individuaalne eksam (skype teel). Vajadusel korraldatakse ka neljas õppepäev. 

Esimeses osas käsitletavad teemad: 

 • Teooriaõpe (8h):
  • Erinevad analüüsid tasakaalutuste hindamiseks kehas. Vere analüüside interpreteerimine toitumisspetsialisti seisukohaSt ja kompetentsist lähtuvalt. 
  • Hemogramm (sh vere vormelemendid, leukogramm ja hemoglobiin) ja põletikunäitajad
  • Veresuhkur ja glükosüülitud hemoglobiin
  • Verelipiidid: triglütseriidid, üldkolesterool, LDL ja HDL lipoproteiinid
  • Maksa funktsiooni näitajad (bilirubiinid, ALAT, ASAT, GGT)
  • Rauapuudusaneemiale viitavad näitajad
  • D vitamiin 
  • Foolhape ja B12-vitamiin
  • Homotsüsteiin
 • Praktikaõpe (16h): erinevad analüüsid ja nende interpreteerimine ning toitumissoovituste jagamine koos õpetajaga koolikeskkonnas. Erineva tasemega toitumisspetsialisti kompetents analüüsi interpreteerimsie järgselt tegutsemises, koostöö vajadus teiste spetsialistidega.
 • Iseseisev töö (16h): 10 verekeemia analüüsi interpreteerimine iseseisvalt saades vajadusel õpetajalt supervisiooni.
 • Arvestuseks on praktiline töö: viie kliendi analüüside interpreteerimine ja toitumisnõuannete jagamine õpitud analüüse kasutades ning oma kompetentsi piiridesse jäädes ning koostöövajadust demonstreerides.

JÄTKUKOOLITUS – VERE KEEMIA II osa. Jätkukoolitus ainult nendele, kes on saanud I osa eest arvestuse.