Vereanalüüside tõlgendamise koolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele I osa

Algus: 19.10.2023

Lõpp: 14.12.2023

Kohtade arv: 20

Maksumus: 240€

Toimumise koht: Skype/Zoom

Registreerimine:

silvia@tervisekool.ee

LÜHITUTVUSTUS: Kursuse eesmärk on õppida toitumisspetsialisti tasemel hindama vereanalüüse, mida kliendid on ise teinud või mida on klientidele tehtud meditsiinitöötajate poolt.

Koolitus koosneb nii teoreetilist kui praktilisest osast ning lõpeb eksamiga. Eksami sooritamine annab loa interpreteerida klientide vereanalüüse oma pädevuse piirides. Koolitus lindistatakse ja seda on võimalik endale sobival ajal kuulata. Arvestuste sooritamiseks lepitakse kokku individuaalsed ajad.

Ainult kursuse tunnistusega lõpetanud/arvestuse sooritanud toitumisnõustajad/-terapeudid saavad õiguse analüüse interpreteerida. Kursuse teoreetilise osa läbimine seda õigust ei anna. 

ÕPIVÄLJUND: Arvestuse sooritanud õpilane oskab analüüsi interpreteerida nii, et ei ületa oma pädevuse piire ning oskab nende alusel anda kliendile nõu toitumise osas ning oskab suunata vastavate spetsialistide juurde. 

KOOLITAJA: Koolitaja on arst ja funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots.

ESIMESES OSAS KÄSITLETAVAD TEEMAD: Erinevad analüüsid tasakaalutuste hindamiseks kehas. Vere analüüside interpreteerimine toitumisnõustamise seisukohalt ja toitumisnõustaja pädevusest lähtuvalt:

 • Hemogramm (sh vere vormelemendid, leukogramm ja hemoglobiin) ja põletikunäitajad
 • Veresuhkur ja glükosüülitud hemoglobiin
 • Verelipiidid: triglütseriidid, üldkolesterool, LDL ja HDL lipoproteiinid
 • Maksa funktsiooni näitajad (bilirubiinid, ALAT, ASAT, GGT)
 • Rauapuudusaneemiale viitavad näitajad
 • D vitamiin 
 • Foolhape ja B12-vitamiin
 • Homotsüsteiin
 • Iseseisev praktika vereanalüüside interpreteerimisel
 • Praktiline eksamitöö: viie kliendi nõustamine õpitud analüüse kasutades.

ÕPPE MAHT: 40 tundi (8 tundi auditoorset teooria- ja 32 tundi praktikaõpet)

ÕPE ON TASULINE: Õppepäevade ja eksamitasu on kokku 240 eurot koos käibemaksuga. Tasuda saab ühes või kahes osas.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õpilane, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada isiklik avaldus koos CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse kirjeldusega (senine kliendinõustamise kogemus) silvia@tervisekool.ee koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu.

TOIMUMISE AEG JA KOHT:

Koolitus toimub zoomi keskkonnas:

 • 19. oktoober 2023 (kell 9.30-12.30)
  Esimene teoreetiline õppepäev
 • 02. november 2023 (kell 9.30-12.30)
  Esimene praktiline õppepäev
 • 23. november 2023 (kell 9.30-12.30)
  Teine praktiline õppepäev
 • 14. detsember 2023 (kell 9.30- 11.00)
  Kolmas praktiline õppepäev

Pärast I osa läbimist saab läbida jätkukoolituse – vereanalüüside koolitus II osa.

ÕPPEMATERJALID:

 • Loengumaterjalid ja materjalid Synlab kodulehelt: Veri. Veresuhkur. Hemoglobiin. Vere vormelemendid. Hemogramm ja leukogramm. Põletikunäitajad. Homotsüsteiin, D- ja B12 vitamiin ning foolhape. ALT, AST, GGT ja bilirubiin. Kolesterooli analüüsid, erinevad LP, TG, apoproteiinid. Raud ja rauaga seotud näitajad. Neerupuudulikkuse näitajad.
 • “Inimkeha põhilised biomolekulid. Inimorganismi metabolism” M. Zilmer, E. Karelson, A. Rehema, K. Zilmer, U. Soomets, 2015 (Tartu). Lipoproteiinide metabolismi peatükk.
 • Synlab infoleht. Erinevad lipoproteiinid ja apovalgud, mida määratakse. 
 • Biokeemik Tiiu Vihalemma artiklid kolesteroolist ja ajakiri Toitumisteraapia “Kolesterool”, nr 29.
 • Loengumaterjal: Neerude ja kuseteede anatoomia-füsioloogia.
 • Erinevad vere analüüsid (25 analüüsi) praktiliseks harjutamiseks.