Toitumisnõustamise ja -teraapia protsess, nõustamistehnikad

Veebikursus

Kohtade arv: Piiramata

Maksumus: Videoloengud ETTA liikmetele tasuta, mitteliikmetele 20 eurot. 2-päevase praktika hind on kõikidele osalejatele 150 eurot.

Toimumise koht: Teooriaõppe videloengud on kättesaadavad Tervisekooli internetikeskkonnas pidevalt, praktikaõpe toimub Zoomi vahendusel

Registreerimine:

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitus toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

LÜHITUTVUSTUS: Toitumisnõustaja ja -terapeudi töö lahutamatu osa on inimestega suhtlemine. Hea nõustaja on see, kes oskab klienti kuulata ja luua seansil turvalise keskkonna. Ta oskab klienti jõustada ja toetada tema sisemist motivatsiooni oma igapäevaharjumustes muutuste tegemiseks. Koolitus on mõeldud toitumisnõustajatele ja -terapeutidele, kes soovivad arendada ja lihvida oma nõustamisoskusi. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.

ÕPIVÄLJUND: Teoreetilise ja praktilise koolituse läbinul on olemas teadmised terapeutilise suhtlemise baastehnikatest ja ta oskab neid praktikas kasutada:

  • oskab kasutada efektiivseid nõustamise tehnikaid ja tunneb ära ebaefektiivsed nõustamise tehnikad.
  • oskab klienti jõustada ja motiveerida ning suhelda ennastkehtestavalt probleemide korral.

KOOLITUSE ÜLESEHITUS JA TOIMUMINE: Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teooriaosa koosneb 10 videoloengust (koos materjalidega), mis on kättesaadavad Tervisekooli veebikeskkonnas, neid saab kuulata endale sobival ajal. Praktiline osa koosneb kahest koolituspäevast, mille kuupäevad kuulutatakse välja iga aasta alguses. Kursuse tunnistuse saamiseks on tarvis osaleda nii teoreetilises kui ka praktilises osas (seda võib teha erinevatel aegadel – näiteks osaled teoreetilises õppes 2023. aastal ning praktikaõppes 2024. aastal).

Praktikapäeva toimumine lepitakse kokku, kui on piisavalt palju huvilisi. Praktilist harjutamist juhendab Sirli Kivisaar.

KOOLITUSE MAKSUMUS: Veebiloengutele ligipääs on ETTA liikmetele tasuta, mitteliikmetele on ligipääsu tasu 20 eurot. 2-päevase praktika hind on kõikidele osalejatele 150 eurot. Koolituse eest väljastatakse tunnistus alles siis, kui on osaletud ka praktilistel õppepäevadel.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppijal olema läbitud toitumisnõustaja õpe. Kui oled Tervisekooli lõpetanud õppija, piisab õppesse astumise sooviavalduse esitamisest silvia@tervisekool.ee. Kui oled lõpetanud mõne teise kooli, saada avaldus koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu. Kui oled MTÜ ETTA liige, palun anna ka sellest teada.

KOOLITUSEL SAAB KUULATA JÄRGMISI LOENGUID:

Järgmised loengud on kättesaadavad videoloengutena. Nendele lisanduvad praktikapäevad.

LOENGU NIMETUSKOOLITAJA
Toitumisnõustamise ja -teraapia protsess (30 min)Annely Soots
Toitumisnõustamise protsessi osad ja nendes toimuva kirjeldus (30 min)Annely Soots
Nõustamise baastehnikate kirjeldus, sh kliendi motiveerimise tehnikad (55 min)Sirli Kivisaar
Nõustamise olemus (30 min)Annely Soots
Efektiivsed nõustamistehnikad (30 min)Annely Soots
Kliendi motiveerimise ja jõustamise tehnikad (10 min)Annely Soots
Ebaefektiivsed nõustamistehnikad (15 min)Annely Soots
Suhtlemine kaebusi esitava ja probleemse/raske kliendiga (15 min)Annely Soots
Psühholoogilised kaitsed (15 min)Annely Soots
Läbipõlemise ilmingud, tekkepõhjused ja toimetulek (20 min)Annely Soots

KOOLITAJAD:
Annely Soots: psühholoog ja toitumisterapeut.
Sirli Kivisaar: psühhoterapeut ja toitumisterapeut.

ÕPPEMATERJALID:
Õpik “Nõustamine ja läbipõlemise ennetamine nõustamistöös“, Annely Soots, 2019.
ETNÜ ja ETTA teabematerjalid: Nõustamise protsess. Nõustamisseansil hinnatavad kompetentsid. Nõustamise baastehnikate (sh motiveerimise tehnikad) kirjeldus.
Olev Olenko, TLÜ Haapsalu Kolledži tervisejuhi kursuse diplomitöö osa “Motiveeriva intervjueerimise töövahend toitumisnõustajale”.
Psühholoogilised kaitsed. Annely Soots

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID: Toitumisnõustaja/-terapeut kasutab praktilistel õppepäevadel efektiivseid tehnikaid ning tunneb ära ebaefektiivsed. TN/TT oskab vastata kliendile enesekehtestamise reeglite kohaselt (iseseisev töö kodus). Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud.

ÕPPE MAHT: Õppe maht on kokku 64 tundi (sh 10 tundi teooriaõpet, 16 tundi praktikat koolikeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd.