Toidulisandid toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi töövahendina

Algus: 01.01.2020

Lõpp: 30.09.2020

Kohtade arv: 20

Maksumus: 854€ (122 eurot kuus) / FTT tasemel 980€ (122,5 eurot kuus)

Toimumise koht: Teoreetilised õppepäevad toimuvad skype/webinari vahendusel, praktilised õppepäevad aga Tervisekooli ruumides Tallinnas ja/või Tartus.

Registreerimine:

LÜHITUTVUSTUS: Koolituse läbinud toitumisnõustaja/toitumisterapeut saab arvestuse sooritamise järgselt õiguse soovitada kliendile toidulisandeid. Ta on saanud väljaõppe lisandite valimiseks vastavalt kliendi vajadustele oma kompetentsi piirides. Lõpetanu tunneb erinevaid toidulisandites leiduvaid toitainete vorme, mõistab toitainete soovitamisel individuaalse lähenemise vajadust ja toidulisandite võimalikke kõrvaltoimeid. Mõistab vastutuse määra nende soovitamisel. Kursusel võib osaleda tsüklite kaupa mitme aasta jooksul.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 2020. aastal toimub koolitus ajavahemikus jaanuar – september 2020. Kursus koosneb 13. õppepäevast TOITUMISNÕUSTAJA (TN) TASEMEL õpilasele, 15. õppepäevast FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI (FTT) tasemel õpilasele. Teoreetilised õppepäevad ja seminarid toimuvad skype/webinari vahendusel, praktiline õppepäev aga Tervisekooli ruumides Tallinnas ja/või Tartus.

ÕPE ON TASULINE: Kursuse hind toitumisnõustajale on 854 eurot, tasumine toimub kuumakstetena (122 eurot 7 kuud). Kursuse hind funktsionaalse toitumise terapeudile on 980 eurot (igakuiselt makstes 8 kuud 122,5 eurot kuus). Hinnad sisaldavad käibemaksu. Koolitusel on võimalik osaleda osade kaupa, õpet korratakse igal aastal. Erinevate tsüklite hind on erinev, küsi lisa.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ning nõutav on klienditöö kogemus vähemalt 15 kliendi nõustamisel. Saada isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse kirjeldusega (senine kliendinõustamise kogemus, vähemalt 15 klienti) silvia@tervisekool.ee koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu.

Muu oluline info:

Koolitusel osaleja saab õppe jooksul kooli kodulehelt mahuka õppematerjal iseseisvaks lisalugemiseks.

ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÄHITUTVUSTUS

Õpe toimub tsüklitena, kokku maht 162 tundi toitumisnõustaja tasemel ja 194 tundi funktsionaalse toitumisterapeudi tasemel õppes:
Toitumisnõustaja tasemel 162 tundi (sh 96 tundi teooriaõpet, 26 tundi praktikaõpet ning 40 tundi iseseisvat tööd).
Funktsionaalse toitumise terapeudi tasemel 194 tundi (sh 112 tundi teooriat ja 32 tundi praktikat ning 50 tundi iseseisvat tööd).
Õpe läbitakse 13-16 kuu jooksul.

Õppes võib osaleda tsüklitena:

Lisandub kohustuslikuna 8 tundi toidulisandite kvaliteedi ja nõustaja/terapeudi kompetentsi kindlustamise õppepäev.

Tsüklid:

  • Toidulisandid, nende kvaliteet (8h teooriat, 8h praktikat)
  • Vitamiinilisandid (16h teooriat, 3h praktikat, 8h iseseisvat tööd + arvestus)
  • Mineraalainelisandid (16h teooriat, 3h praktikat, 8h iseseisvat tööd + arvestus)
  • Õlid, sidekude ja närvisüsteemi toetavad lisandid (24h teooriat, 3h praktikat, 8h iseseisvat tööd + arvestus)
  • Seedimise toetamine toidulisanditega (8h teooriat, 3h praktikat, 8h iseseisvat tööd + arvestus)
  • Südame- veresoonkonna ja silmade tervis, antioksüdandid ja hormonaalse seisundiga seotud lisandid, immuunsuse toetamine Seedimise toetamine toidulisanditega (16h teooriat, 3h praktikat, 8h iseseisvat tööd + arvestus)
  • Toidulisandid energia tootmise toetamiseks: antioksüdandid, vitamiinid, mineraalained, aminohapped (8h teooriat, 3h praktikat, 8h iseseisvat tööd + arvestus)
  • FTT tasemel toidulisandid seedeelundkonna tervise toetamiseks ja detoksifikatsiooniks (16h teooriat, 6h praktikat, 10h iseseisvat tööd + arvestus)

Õppepäevad

ÕPPEPÄEVÕPPE SISU
1. õppepäev
Toidulisandid, nende kvaliteet.
Koolitaja: toitumisterapeut Inglismaalt.
Kuupäevad on veel lahtised.
Õpe toimub 2-4 tunniste koolitustena skype/webinari vahendusel.
2. & 3. õppepäev
Vitamiinid.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Maiu-Maret Taidre.
3. – 4. veebruar 2020
Vitamiinide toimed, lisandite kasutamise näidustused. Erinevad lisandite vormid, nende imendumine. Vastunäidustused ja kõrvaltoimed. TN, TT ja FTT pädevus, koostöö.
4. & 5. õppepäev
Mineraalained.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Maiu-Maret Taidre.
9. – 10. märts 2020
Mineraalainete toimed, lisandite kasutamise näidustused. Erinevad lisandite vormid, nende imendumine. Vastunäidustused ja kõrvaltoimed. TN, TT ja FTT pädevus, koostöö.
6. õppepäev
Õlid ja rasvad.
Koolitajad: Annely Soots ja Sirli Kivisaar.
8. aprill 2020
Erinevad õlid toidulisanditena, tarbimissoovitused ja näidustused, erinevad vormid, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused
7. õppepäev
Närvisüsteem ja aju.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk, Helle Müller.
9. aprill 2020
NS ja aju funktsioneerimine, närvivahendusained, toitained nende funktsioneerimise toetamiseks. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.
8. õppepäev
Luud, liigesed, nahk, juuksed, küüned.
Koolitajad: Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk.
6. mai 2020
Sidekude inimkehas, selle koostis. Toidulisandid sidekoe tervise toetamiseks (luude, liigeskõhre, juuste/küünte ja naha jaoks) Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.
9. õppepäev
Seedeelundkonna toetamine lisanditega toitumisnõustaja tasemel.

Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk, Sirli Kivisaar.
7. mai 2020
Ensüümid, pro- ja prebiootikumid. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.
10. õppepäev
Südameveresoonkonna tervis, kolesteroolitaseme normaliseerimine.
Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk, Sirli Kivisaar.
2. juuni 2020
Veresoonte tervise seos toitainetega, nende puuduse ja lisamanutamise mõju. Erinevad toidulisandid ja toitained kolesteroolitaseme mõjutajatena. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.
11. õppepäev
Silmade tervis, immuunsuse toetamine. Hormonaalse süsteemi toetamine.
Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk, Sirli Kivisaar.
3. juuni 2020
Silmade tervis ja antioksüdantsed lisandid. Immunsüsteemi toimimine ja selleks vajalikud toitained inimkehas. Hormonaalse süsteemiga seotud probleemid ja toidulisandid. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.
12. õppepäev
Energia tootmine, antioksüdandid, vitamiinid, mineraalained, aminohapped.
Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk, Helle Müller, Egle Eller-Nabi.
august 2020
Energia tootmine inimekehas, toitainete vajadus, antioksüdantide vajadus. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.
13. õppepäev
Arvestus.
august-september 2020
Õpilane osaleb aktiivselt arutelul, kus arutatakse olulisemaid ja keerulisemaid isesesiva ja praktilise töö teemasid. Kõik praktilised tööd peavad olema erinevate toidulisandite kohta esitatud ja seminaridel osaletud. Esitatud on ka 1 referaat ühel kindlal toidulisandiga seotud teemal.

Lisanduvad praktikatunnid juuni-september läbi skype.

Lisaõppepäevad FTT tasemel

ÕPPEPÄEVÕPPE SISU
14. õppepäev
Seedeelundkonna toetamine lisanditega FTT tasemel.
Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk, Sirli Kivisaar.
Kuupäev on veel lahtine.
Soole limaskesta tervis ja selle seotus teiste organsüsteemidega. Soole limaskesta tervise toetamine lisanditega. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused – seisundid, mille puhul ei ole lisandid lubatud.
15. õppepäev
Detoksifikatsiooni toetamine. Vitamiinide, mineraalainete, antioksüdantide, aminohapete kordamine.

Koolitajad: Annely Soots, Eliisa Lukk, Sirli Kivisaar.
Kuupäev on veel lahtine.
Detoksifikatsiooni protsess ja selle toetamiseks vajalikud toitained. Tarbimissoovitused ja näidustused, ohutud annused, kõrvaltoimed ja vastunäidustused.

Hindamismeetodeid ja -kriteeriumeid vaata õppekavast (leitav lehe alguses).

KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

Toitumisnõustaja tasemel toidulisandite koolituse õppe lõpetanud õpilased saavad tunnistuse TOIDULISANDID TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI TÖÖVAHENDINA õppe lõpetamise kohta.

Lisaõppepäevade eest FTT tasemel saadakse tõend osalemise kohta