Laste toitumisnõustaja

Algus: 26.03.2020

Lõpp: 30.04.2021

Kohtade arv: 20

Maksumus: 858€ (66 eurot kuus)

Toimumise koht: Skype (3 kohtumist Tallinnas või Tartus)

Registreerimine:

SPETSIALISEERIUMISKURSUS TOITUMISNÕUSTAJALE

LÜHITUTVUSTUS: Laste toitumisnõustaja on saanud põhjalikuma ettevalmistuse töötamaks laste ja peredega – nii tervete kui haigete laste või laste peredega, tundes oma kompetentsuse piire. Laste toitumisnõustaja töötab teiste spetsialistidega meeskonnas ning teab teiste meeskonnaliikmete töötamise põhimõtteid ja oskab last /lapse peret vajadusel edasi suunata.

Laste toitumisnõustaja on suuteline pakkuma toitumisnõustamise teenust igas eagrupis tervele lapsele/lapse pereliikmetele lapse toitumisega seoses, sh koostama ning analüüsima menüüsid. Laste toitumisnõustaja annab soovitusi selektiivse söömishäire puhul, õpetades/kasutades ise sobivaid tehnikaid ning suunates last vajadusel edasi teiste spetsialistide juurde. Laste toitumisnõustajal on kompetents soovitada lapsele toidulisandeid, kui ta avastab toitanetepuuduse, aga mitte haiguste korral haiguspuhuse toitumisteraapia osana.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Teoreetilised õppepäevad läbitakse skype/webinari teel (õpetaja asub Tervisekooli ruumides Tartus, Kalevi 108), praktilised õppepäevad Tartus, Kalevi 108 või Tallinnas Pirita tee 26c-33. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisev töö. 

ÕPE ON TASULINE: Kursuse hind 858 eurot, tasumine toimub kuumakstetena (66 eurot kuus), hind sisaldab käibemaksu. Õppe maht kokku 160 tundi (74 tundi teooria-, 30 praktika-, 36 iseseisva töö- ja 20 superviseeritud praktika tundi). Kursus koosneb 13. õppepäevast, 1 õppepäev kuus, kestvus 13 kuud.

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ning soovitav on klienditöö kogemus laste/perede nõustamisel. Saada isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja CV või vabas vormis eluloo ja tööalase tegevuse kirjeldusega (senine kliendinõustamise kogemus, vähemalt 15 klienti, märkides ära kogemuse lastega töötamisest) silvia@tervisekool.ee koos koopiaga Eesti Vabariigis lõpetatud toitumisnõustaja õppe tunnistusest, mis eeldab keskhariduse olemasolu.

Muu oluline info:

Koolitusel osaleja saab õppe jooksul kooli kodulehelt mahuka õppematerjali iseseisvaks lisalugemiseks.

ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÄHITUTVUSTUS

ÕPPEPÄEVÕPPE SISU
1. õppepäev
Lapse areng (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad: psühholoog Annely Soots ja psühhoterapeut Sirli Kivisaar.
26. märts 2020
Arengupsühholoogia. Laps erinevates eaperioodides – lapse areng, seda mõjutavad faktorid ja suhtlemine selles eaperioodis lapse ja tema perega.
2. õppepäev
Perepsühholoogia (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad: psühholoog Annely Soots ja psühhoterapeut Sirli Kivisaar.
30. aprill 2020
Laps peres, perepsühholoogia. Pere mõju lapse arengule, käitumisele ja haigustele. Söömise roll ja tähtsus perekonnas. Söömisharjumuste kujunemine ja muutmine perekonnas.
Iseseisev töö: eneseanalüüs – päritoluperekonna mõju minu arengule ja täsikasvanueale, minu toitumisharjumustele.
3. õppepäev
Suhtlemispsühholoogia (4h teooriat; 4h praktikat).
Koolitaja psühholoog Annely Soots.
21. mai 2020 Tartus
Suhtlemine lapse ja perega. Perenõustamise alused. Praktiliste nõustamisoskuste õpe.
4. õppepäev
Suhtlemispsühholoogia (2h teooriat; 6h praktikat).
Koolitaja psühhoterapeut Sirli Kivisaar.
12. juuni 2020 Tartus
Suhtlemine lapse ja perega – praktiliste nõustamisoskuste õpe.
5. õppepäev
Toitumise eripärad erinevates eaperioodides (8h teooriat skype/webinari teel ).
Koolitajad psühholoog Karin Järvis, toitumisterapeudid Hiie Järva või Triin Muiste.
26. august 2020
Imetamine. Lisatoit. Väikelapse toitmine. Kooliealise ja nooruki toitumine.
Iseseisev töö: nõustada igas eagrupis last/tema vanemaid, saades vähemalt 5. kliendi nõustamise kogemuse, esitada juhtumi analüüsid
6. õppepäev
Laste ja noorukite vaimsed probleemid ja toitumisnõustamine (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots ja Sirli Kivisaar, psühholoog-toitumisnõustaja Karin Järvis.
23. september 2020
Õppimise, käitumise, tähelepanu- ja keskendumishäirete seos toitumisega.
7. õppepäev
Selektiivne söömine (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad psühho- ja toitumisterapeut Sirli Kivisaar, psühholoog-toitumisnõustaja Karin Järvis ja toitumisnõustaja Maarja Luik.
14. oktoober 2020
Selektiivne söömine vs. valiv sööja, erinevad lähenemised lapse paremini ja rohkemaid toite sööma saamiseks.
Iseseisev töö: ühe selektiivse sööja/pereliikmete iseseisev nõustamine.
8. õppepäev
Erinevad laste söömise/toitmisega seotud teooriad/lähenemised (4h teooriat; 4h praktikat).
Koolitaja toitumisterapeut Triin Muiste.
11. november 2020 Tartus
Näputoit. Meeltepõhine toitumine. Lapse toitumisnõustamise praktika.
9. õppepäev
Söömishäired. Meeskonnatöö perega, psühholoogidega, psühhoterapeutide ja arstidega (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad psühholoog-toitumisterapeut Annely Soots, psühho- ja toitumisterapeut Sirli Kivisaar ning psühholoog-toitumisnõustaja Karin Järvis.
9. detsember 2020
Anoreksia, buliimia, vältiv söömine jt häired uue ICD11 klassifikatsiooni järgi, meeskonnatöö vajalikkus ja alused. Laste psühhoteraapia, mänguteraapia jt lastele suunatud psühhoteraapiad. Praktilised näited, sh psühhoteraapiast.
10. õppepäev
Keerulisemad, FTT tasemel terviseprobleemid lapsel – meeskonnatöö funktsionaalse toitumise terapeudiga (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad psühholoog-toitumisterapeut Annely Soots, psühho- ja toitumisterapeut Sirli Kivisaar.
jaanuar 2021
Autism, epilepsia, juveniilne artriit, immuunsuse tugevdamine, seedeelundkonna haigused, nahahaigused, liigestehaigused, vähk jm. Eridieedid, laste toitumisnõustaja kompetents, töötamine funktsionaalse terapeudi meeskonnas.
3 eridieedi juhendamine: gluteenivaba/kaseiinivaba, munavaba vt dieetide juhendamine funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas, sh retseptide soovitamine, toiduvalmistamise ja väljas söömise õpetamine lapsele/perele.
Praktiline töö: 3 erimenüü koostamine erinevas vanuses lapsele (munavaba, gluteeni- ja kaseiinivaba, muna ja gluteeni- ning kaseiinivaba vm).
11. õppepäev
Mängulised tehnikad lastele tervisliku toitumise õpetamiseks (8h praktikat).
Koolitaja mänguterapeut Sirli Kivisaar.
veeburar 2021 Tartus
Mängulised tehnikad, mille abil õpetada lastele tervislikku toitumist koolis, lasteaias, eravastuvõttudel jne. Mänguliste vahendite kasutamine laste nõustamisel (käpiknukud, lauamängud, loovterapeutilised lähenemised jne).
12. õppepäev
Toidulisandid lapsele, laste toitumisnõustaja kompetents (8h teooriat skype/webinari teel).
Koolitajad funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk.
märts 2021
Kuidas orienteeruda lastele suunatud toidulisandite maailmas. Mille alusel valida toidulisandit toidulaual puudujääkide likvideerimiseks? Toidulisandite soovitamine terviseprobleemide puhul – toitumisnõustaja kompetents.
13. õppepäev
Arvestus (8h praktikat).
Koolitajad funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots ja Sirli Kivisaar.
aprill 2021 Tallinnas või Tartus
Teooriaeksam: kontroll-küsimustele iseseisev vastamine kõikide õpitud teemade osas.
Praktiline lapse/lapse pereliikme nõustamine koolikeskkonnas.

Hindamismeetodeid ja -kriteeriumeid vaata õppekavast (leitav lehe alguses).

KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

Laste toitumisnõustaja septsialiseerumisõppe lõpetanud õpilased saavad tunnistuse LASTE TOITUMISNÕUSTAJA õppe lõpetamise kohta.