Koostööl baseeruv suhtlemine vanemaga

Algus / Lõpp: 15.03.2024

Kohtade arv: Piiramata

Maksumus: 68€ (EMTA liikmele 62€).

Toimumise koht: Kalevi 108, Tartu

Registreerimine:

Registreeru koolitusele kasutades registreerimisvormi

LÜHITUTVUSTUS: Kuigi meie kui mänguterapeutide põhitöö toimub lapsega, tuleb meil viia läbi vestlusi ka lapsevanematega. Võib isegi öelda, et mida parem on meie koostöö vanemaga, seda paremaid tulemusi võime oodata ka teraapias lapsega. Tihti on aga just vanemaga suhtlemine see, mis tekitab kõige enam hirme ja pingeid ning võib meid panna ka kahtlema enda kui terapeudi oskustes. Koolitusel saadki teada,  kuidas toetada ja kaasata lapsevanemaid mänguteraapia protsessi ning millised on meie võimalused tõlkida mänguteraapias toimuvat mängu lapsevanemale. Kas vestlus isaga võib erineda vestlusest emaga? Koolitusel saab mänguliselt läbi proovida vanematega vestlusel ette tulevaid keerulisi ja/või konfliktseid olukordi, harjutada pädevuse piiride äratundmist ning teraapia eesmärkide selgitamist lapsevanemale või hooldajale.

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitaja Signe Viira

KOOLITAJA: Signe Viira

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitus toimub 15. märtsil 2024 kell 10.00-16.00 Tartus, Kalevi 108.

SIHTGRUPP: mänguterapeudid või mänguteraapia väljaõppe õpilased

KOOLITUSE MAKSUMUS: 68 eurot ( EMTA liikmele  62 eurot).

KUIDAS TULLA ÕPPIMA: Registreeri koolitusele kasutades registreerimisvormi. Lisainfot küsi sirli@tervisekool.ee.

Koolitajast: Signe on igapäevaselt praktiseeriv mänguterapeut, kes toob kursusele kaasa aastatepikkuse lapsevanematega töötamise kogemuse lasteaias õpetajatööd tehes ning viimastel aastatel mänguterapeudina erapraksises vanematega kohtumisi läbi viies. Signe on  lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja ning kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuseõppe. Lisaks mitmetele pedagoogilistele koolitustele on ta läbinud Vaikuseminutite baaskursuse ning täiendanud ennast erinevatel mänguteraapiaga seotud koolitustel. Signe on töötanud lasteaias rühmaõpetajana, töötab enda erapraksises mänguterapeudina ning on lõpetamas supervisioonil baseeruvat mänguterapeutide lisaväljaõpet. Ta on MTÜ Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni asutaja- ja juhatuse liige ning laste hirmude tegelemise toetuseks mõeldud metafoorkaardipaki „Mõttekollid” autor. Tema kodulehega saad tutvuda siin: www.mottekollid.ee