Harrastussportlase toitumisnõustaja õpe

↑ Algavad kursused (kliki peale, et näha täpsemat kirjeldust ning ajakava) ↑

ÕPPEPLAAN

LÜHITUTVUSTUS: HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA õppe lõpetanu on suuteline pakkuma kvaliteetset ja nõuetekohast toitumisnõustamise teenust erinevate spordialade spordiharrastajatele, sh lastele (v.a haiguslike seisundite korral toitumisnõustamist ja tippsportlase nõustamist). Õpe on praktiline, anname toitumisnõustajale vajalikud teadmised ja oskused neid praktilises kliendinõustamises rakendada. Teadmised ja oskused omandatakse etapiviisiliselt, järgmine etapp toetub eelmises omandatud teadmistele ja oskustele.

NB! Toitumisnõustajaõppe lõpetanud saavad automaatselt asuda õppima spordispetsiifilisse III moodulisse.

SIHTGRUPP: Liikumisspetsialistid (treenerid või sportlased), kes soovivad saada harrastussportlase toitumisnõustajaks (kohustuslik läbida kõik kolm moodulit) ja toitumisnõustaja õppe lõpetanud, kes soovivad spetsialiseeruda harrastussportlase toitumisnõustajateks (vajalik läbida ainult III moodul, aga soovi korral on võimalik korrata Tervisekooli õppetsükleid, samuti on olemas ligipääs I ja II mooduli videoleongutele ja uuendatud materjalidele).

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Õpe koosneb kolmest moodulist, millest I ja II on toitumisnõustaja õppe osad ning alates 9. õppetsüklist hakkab II mooduliga paralleelselt jooksma ka spordispetsiifiline III moodul.

Õpe jaguneb teooria- ja praktikaõppeks koolikeskkonnas, iseseisvaks õppeks ning praktikaks töökeskkonnas. Auditoorne osa koosneb kahepäevastest tsüklitest kord kuus kokku 16 kuud. Õppe maht on kokku 32 õppepäeva (I moodulis 6, II moodulis 14 ja III moodulis 12 õppepäeva), millele lisandub iseseisev töö ja praktika töökeskkonnas.

KOOLI VASTUVÕTT: Õppesse tulla soovija esitab koolile motivatsioonikirja, avalduse (täida avalduse blankett), elulookirjelduse ning koopia kooli lõputunnistusest, saates need dokumendid merike@tervisekool.ee. Lisainformatsiooni küsi õppetöö sekretär Merike Suutrelt (+372 7 441 340, merike@tervisekool.ee) või sporditoitumise kursuse koordinaatorilt Mari-Liis Välilt (+372 53 451 065, vali.mariliis@gmail.com). Vajadusel viiakse õpilasega läbi vestlus kas enne kooli astumist või esimeste toitumisnõustaja koolituse tsüklite jooksul.

NB! Kui oled varasemalt lõpetanud toitumisnõustaja õppe, saab lülituda kohe III moodulisse. Selleks tuleb saata teistele dokumentidele lisaks toitumisnõustaja õppe lõputunnistus või kutsetunnistus.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: Koolitused toimuvad peamiselt internetikeskkonnas, kuid piirangute leevenedes saab praktilistel koolitustel osaleda ka kohapeal Tervisekooli ruumides Tallinnas Pirita tee 26c-33 ja Tartus Kalevi 108. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev praktiline nõustamine ja kodutööde tegemine. 

ÕPE ON TASULINE: Kogu õppe ehk kolme mooduli tasu on 2400 eurot (tasumine kuumaksetena, 150 eurot kuus).Toitumisnõustajaõppe varasemalt läbinutele on III mooduli (12 õppepäeva) hind 900 eurot. Koolituse hind sisaldab arvestuste sooritamist ja käibemaksu.

HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE KOOSNEB KOLMEST MOODULIST:

 • I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE koosneb 6 õppepäevast.
 • II moodul TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE koosneb 14 õppepäevast.
 • III moodul SPORDITOITUMINE koosneb 12 õppepäevast (vt õppepäevi (alates 9. tsüklist) märgistusega SPORT)

Tundide arv kokku on 495 tundi (sh 248 auditoorse õppe tundi (140 teooria- ja 108 praktikaõppe tundi koolikeskkonnas), 125 tundi praktilist õpet töökeskkonnas ja 122 tundi iseseisvat õpet). 

Muu oluline info:

I MOODUL 
TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE

 • Kestvus 3 kuud (6 õppepäeva), kokku 70 tundi, millest 48 tundi teooria- ja praktikaõpet (vastavalt 36 & 12 tundi) koolikeskkonnas ning 22 tundi iseseisvat tööd.
 • Õppija saab palju lisalugemist, kooli õpikud, toiduretsepte ning toiduvalmistamise juhiseid.

I mooduli ÕPPEPÄEVAD, KOOLITAJAD & ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

1. TSÜKKEL – TASAKAALUSTATUD TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED

 • 1. päev. TEOORIA. Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Eesti ja Põhjamaade toitumis- ja liikumissoovitused, erinevad toitumispüramiidid, toitumise kvaliteedi hindamise mõõdikud. Tasakaalustatud menüü olemus, päevamenüü planeerimine. Taimetoidu osakaalu, taimsete toidurasvade osakaalu, vitamiinide-mineraalainete ja fütotoitainete osakaalu suurendamine menüüs (sh toortoit, idandamine ja hapendamine, kasulikumad kuumtöötlemise viisid).
 • 2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Mari-Liis Väli ja/või Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Köögivilja osakaalu suurendamise võimalused (vokiroad, aurutamine, salatid jt), puuviljade ja marjade tarbimise osakaalu suurendamise võimalused (tervikpuuviljad, lisandina teistele toitudele, mahlana, smuutina jm viisil).
  Praktikaõppe teemad: Erinevate menüüde ülevaatamine (tervislikkuse ja toitainete osas tasakaalustatuse hindamine) ning tasakaalustamine kasutades portsjonitesüsteemi.
  Iseseisev õpe (videod): Erinevate taimetoidurikaste retseptide põhjal toitude valmistamine ja iseendale päevamenüü koostamine.

2. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ RASVADE JA VALKUDE SEISUKOHAST

 • 1. päev. TEOORIA. Annely SootsPille Javed või Mari-Liis Väli. 
  Teooriaõppe teemad: Rasvad/lipiidid ja valgud toidus ja inimkehas. Toitumisnormid. Loomsed ja taimsed toiduained: piima- ja lihatooted, muna ja kala/mereannid, siseelundid; seemned, pähklid, taimeõlid, avokaado. Kasutamine toidus, nende kaloraaž, valkude-, rasvhapete- ja kolesteroolisisaldused, menüüsse planeerimine. Õlide tootmine ja kvaliteet. Rasvade ja õlide kuumutamine, rafineerimine, hüdrogeenimine, suitsemispunktid.
 • 2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. Mari-Liis Väli ja/või Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Liha- ja piimatoodete, muna ning siseelundite tarbimise võimalused ja tervislikud kogused, tervislikumad valikud ja toiduvalmistamise viisid. Kala ja mereandide ning pähklite/seemnete suurema ja tervislikul viisil tarbimise võimalused.
  Praktikaõppe teemad: Erinevate menüüde ülevaatamine (tervislikkuse ja toitainete osas tasakaalustatuse hindamine) ning tasakaalustamine, sh rasvhapete tasakaalustamine kasutades portsjonitesüsteemi.
  Iseseisev õpe (videod): Erinevate valgu- ja toidurasvarikaste retseptide põhjal toitude valmistamine ja iseendale päevamenüü koostamine.

3. TSÜKKEL – TASAKAALUS MENÜÜ SÜSIVESIKUTE SEISUKOHAST, TERVISLIK KEHAKAAL

 • 1. päev. TEOORIA: SÜSIVESIKUD TOIDUS. Mari-Liis VäliPille Javed või Tiin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Kiired ja aeglased süsivesikud. Kaun- ja teravili, köögi- ja puuvili. Suhkrud, kunstsuhkrud. GI ja GK mõiste. Veresuhkru tasakaal ja toidu süsivesikud. Kaalulangetamist soodustavad toitumisviisid, kaalusõbralikud toiduvalikud.
 • 2. päev. PRAKTILINE RAKENDAMINE. KEHAKAAL. Mari-Liis Väli ja/või Tiin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Süsivesikurikaste toiduainete tarbimissoovitused. Nende kasutamine toitudes, menüüde tasakaalustamine. Tervislik maiustamine. Kaalu langetamise üldpõhimõtted.
  Praktikaõppe teemad: Erinevate menüüde ülevaatamine (tervislikkuse ja toitainete osas tasakaalustatuse hindamine) ning tasakaalustamine, sh toidurasvade ja süsivesikute tasakaalustamine kasutades portsjonitesüsteemi ning arvestades toidukordade süsivesikulist koostist.
  Iseseisev õpe (videod): Erinevate süsivesikurikaste retseptide põhjal toitude valmistamine ja iseendale päevamenüü koostamine.

II ja III MOODUL
HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAJA
ÕPE

 • Kestvus 15 kuud (26 õppepäeva), sh kaks kuud iseseisvat kliendinõustamise praktikat (vajadusel koolitajapoolse supervisiooniga).
  NB! Õppija soovil koostame personaalse õppekava, mis võimaldab õpet läbida ka ühe aastaga või pikemalt.
 • Tundide arv II moodulis 230 tundi (sh 54 tundi teooriaõpet ja 50 tundi praktikaõpet koolikeskkonnas, 80 tundi praktikaõpet töökeskkonnas ja 46 tundi iseseisvat tööd)
 • Tundide arv III moodulis on 195 tundi (sh 50 tundi teooriaõpet ja 46 tundi praktikaõpet koolikeskkonnas, 45 tundi praktikaõpet töökeskkonnas ning 54 tundi iseseisvat tööd)
 • Õppepäevadel käsitletavate teemade täpsemat sisu, kohustuslikku õppematerjali, kohustuslike tööde loetelu ja nende hindamiskriteeriumeid vaata õppekavast.
 • Kohustuslike tööde esitamine toimub läbi Moodle keskkonna, kust on leitavad ka kohustuslike tööde juhised. Tööde hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud).
 • III mooduli õppepäevad on eraldi märgistusega SPORT, alates 9. tsüklist.

II ja III (SPORT) mooduli ÕPPEPÄEVAD, ÕPETAJAD, ÕPPEPÄEVADE SISU LÜHITUTVUSTUS

4. TSÜKKEL

 • 1. päev. VITAMIINID JA MINERAALAINED, TOIDULISANDID JA LISAAINED. Annely Soots või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teemad: Toitumisnõustajale igapäevatöös vajalik teave, sagedasemad teemad nõustamistel. Erinevate õppematerjalide ja andmebaaside kasutamise juhendamine. Erinevad vitamiinide ja mineraalainete vormid toidulisandites, ohud nende tarbimisel. Toitumisnõustaja pädevus ja eetika lisandite määramisel. Toiduainete ja – lisandite koostise hindamine (siltide lugemine).
  Iseseisev töö: Piimatoodetevaba kaltsiumirikka kahe päeva menüü VÕI B-grupi vitamiiniderikka kahe päeva menüü koostamine. Eesmärk on tutvuda kaltsiumi- ja B-vitamiiniderikasterikaste toiduainetega, otsida toiduretsepte ning koostada tasakaalus päevamenüüd. Menüüd ei hinnata.
  Iseseisev õpe:
  • Videoloeng “Vitamiinid” iseseisvaks kuulamiseks. Annely Soots. Vitamiinide tarbimise erinevad tasemed. Igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Erinevad vitamiinid: vesi- ja rasvlahustuvad. Kõikide vitamiinide lühitutvustus, mõju tervisele, sisaldus toidus, toidulisandina manustamine. Ohud ala- ja ületarbimisel.
  • Videoloeng “Mineraalained” iseseisvaks kuulamiseks. Sirli Kivisaar. Makro- ja mikroelemendid, kehale vajalikud ja mittevajalikud. Tarbimise erinevad tasemed, igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Erinevate mineraalainete – bioelementide kirjeldus, mõju tervisele, sisaldus toidus. Ohud ala- ja ületarbimisel.
 • 2. päev. PÕHITOITAINED. Annely Soots, PIlle Javed või Mari-Liis Väli. 
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustaja tasemel vajalik teave. Põhitoitained ja vesi – tarbimissoovitused, terviseriskid üle- ja alatarbimisel. Tõenduspõhised andmebaasid jt infoallikad. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad toidurasvad ja õlid ning lipiidide ainevahetus kehas. Valkude osatähtsus ja biorollid. Aminohapete ja õlilisandid – toitumisnõustaja kompetents nende soovitamisel.
  Iseseisev töö: Teooriatöö põhitoitainetest (esitada kolme kuu jooksul)

5. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 1 (PORTSJONITESÜSTEEMIS). Mari- Liis Väli.
  Teooriaõppe teemad: Vitamiinide- ja mineraalaineterikka ning tasakaalus põhitoitainetega menüü koostamine portsjonitesüsteemi kasutades. Tarbitava toidu kvantiteet ja kvaliteet. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades. Kliendile menüü koostamise juhise tutvustus.
  Praktikaõppe teemad: Toitainete osas tasakaalus menüü koostamine. Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase toitainete mõttes tasakaalus menüü, mis on valmis kliendile esitamiseks.
 • 2. päev. MENÜÜ ANALÜÜS JA KOOSTAMINE 2 (PROGRAMMI KASUTADES). Mari- Liis Väli.
  Teooriaõppe teemad: Menüü koostamise alused ja analüüs tõenduspõhist toitumisprogrammi (NutriData) kasutades. Toidulisandite vajaduse väljaselgitamine kliendi menüüd analüüsides, koostöövajadus teiste spetsialistidega lisandite määramisel.
  Praktikaõppe teemad: Toitainete osas tasakaalus menüü koostamine toitumisprogrammi kasutades ning portsjoneid arvestades (koostatakse üks nõuetekohane menüü analüüs). Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase toitainete mõttes tasakaalus menüü portsjonitesüsteemis, mis on kontrollitud Nutridata programmiga.

6. TSÜKKEL

 • 1. päev. MENÜÜ KOOSTAMINE JA ANALÜÜS 3 (PRAKTIKA). Mari-Liis Väli.
  Õppija lõpetab menüü analüüsi, mis on koostatud portsjonitesüsteemis ning Nutridata programmiga kontrollitud ja koostab ühepäevase korrektse menüü kliendile.
  Iseseisev töö: ühe Eestis pakutava menüü 2 päeva analüüs (soovitatav on töö esitada enne 15. tsüklit).
 • 2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE ALUSED. Mari-Liis Väli, Pille Javed, Triin Muiste või Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Toitumisnõustamise olemus, koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisspetsialistide erinevad tasemed, pädevuse piirid toitumisnõustajate meeskonnas jt spetsialistidega koostöös. Kutsestandardid. Baas- ja jätkukoolitused. Toitumisnõustaja vastuvõtt jt tööülesanded. Nõustamise protsess. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Teiste teenuste vajadus, kliendi edasisuunamine. Meeskonnatöö alused. Laiendatud meeskonnaliikmed ja nende funktsioonid.
  Praktikaõppe teemad: Nõustamise dokumentatsiooni kasutamise ja andmete kogumise praktika. Toitumisnõustamise seansi demonstratsioon.

7. TSÜKKEL
NB! Kasutatakse GK ja süsivesikute õppematerjale I moodulist!

 • 1. päev. KAALUNÕUSTAMISE PRAKTIKA, MENÜÜ KOOSTAMINE KLIENDILE. Triin Muiste ja/või Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teemad: Kaalulangetaja (rasvunud kliendi) toitumis- ja liikumisnõustamine, menüüde analüüs. Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase 1-päevase toitainete mõttes tasakaalus (sh tasakaalus süsivesikutega) menüü, mis oleks valmis esitamiseks kliendile ning harjutab toitumissoovituste jagamist.
  Iseseisev töö: Toitaineterikka tasakaalus süsivesikutega (madala GK-ga) 2 nädala menüü koostamine iseendale ja selle järgimine ning kogemuse kajastamine (soovitatav on kokkuvõtlik kogemus esitada enne 15. tsüklit)
 • 2. päev. TERVISLIK KEHAKAAL. Annely Soots, Triin Muiste või Mari-Liis Väli. 
  Teooriaõppe teemad: Alakaal, ülekaal (sh rasvumine) ja nende hindamine, kehakaalu mõjutavad faktorid. Erinevad kehakaalu langetamise viisid, nende mõju tervisele, sh kaalu langetavad operatsioonid ja toidulisandid. Liikumine ja kehakaal. Kaalugrupid ja individuaalne nõustamine. Süsivesikute- ja GK teooria kordamine. Eesti riiklikud toitumissoovitused ja ETTA kaalulangetamise nõustamise juhised.

8. TSÜKKEL

 • 1. päev. SEEDEKULGA ANATOOMIA, SEEDIMISE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA PÕHITEADMISED. Annely Soots või Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Seedeelundkonna anatoomia. Valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. Seedeensüümid ja -hormoonid. Mikrobioota. Seedehäirete tekkimise seos toitumisega lähtudes füsioloogiast.
  Iseseisev töö: Videoloengu järelkuulamine soovi korral.
 • 2. päev. SEEDIMISE TOETAMINE TOITUMISEGA. Annely Soots või Pille Javed. 
  Teooriaõppe teemad: Sagedasemad seedehäired haigusdiagnoosita isikutel. Toitumisnõustamine lähtudes anatoomia-füsioloogia ja biokeemia põhiteadmistest. Põhiteadmiste kordamine. Toitumisnõustaja kompetentsus ja koostöö teiste spetsialistidega.
  Praktikaõppe teemad: Tasakaalus seedimist toetava menüü koostamine kergete seedevaevustega isikutele ja koolitajale toitumissoovituste andmine rollimängus.
  Iseseisev töö (soovitatav): Ühe kergema seedevaevusega isiku toitumisnõustamine (soovitatav on kohustuslikust 15-st kliendinõustamisest ühel juhul nõustada seedevaevustega isikut).

ISESEISEV TÖÖ KAHE TSÜKLI VAHEL

 • Videoloeng: ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA PÕHITEADMISED. Annely Soots.
  Teooriaõppe teemad: Erinevate elundkondade anatoomia-füsioloogia: meeleelundid, närvisüsteem, luud ja liigesed, südame-veresoonkond ja veri, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem. Toitumisnõustajale vajalikud teadmised. Erinevate elundkondadega seotud terviseprobleemid, millega toitumisnõustaja oma töös kokku puutub – toitumisnõustaja pädevus ja koostöö meditsiinitöötajatega.

9. TSÜKKEL (Sellest õppetsüklist alates algavad spetsiifilised sporditoitumise õpeppäevad, vt märgistust SPORT)

 • 1. päev. NÕUSTAMISE TEHNIKAD. Annely Soots. 
  Teooriaõppe teemad: Nõustamise teooria, selle erinevus tavasuhtlusest ja konsulteerimisest ning informeerimisest. Nõustamise olemus. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed nõustamistehnikad.
  Praktikaõppe teemad: Aktiivse kuulamise praktika, andmete kogumine, kui klient ei ole eelnevalt registreerimise lehte täitnud. Näidisnõustamise vaatlemine nõustamistehnikate osas.
 • SPORT
  2. päev. SISSEJUHATUS SPORDITOITUMISSE – SPORDITOITUMISE OLEMUS. Mari-Liis Väli.
  Teooriaõppe teemad: Toitainete päevased vajadused erinevate spordialade sportlastel ja erinevad toitained:
  – Süsivesikute vajadus, glükeemilise indeksi (GI) ja (GK) mõisted ning olulisus, veresuhkru tasakaal;
  – Valkude ja aminohapete vajadus ning rollid lihaste kasvamisel ja paranemisel;
  – Toidurasvad, triglütseriididest pärit rasvhapete ja glütserooli rollid inimkehas, rasvhapete tasakaalu olulisus;
  – Mineraalained ja vitamiinid toidus ja inimkehas, olulisus sportimisel, antioksüdantide vajadus ja roll.

10. TSÜKKEL

 • 1. päev. LAPSE TOITUMINE JA TOITUMISNÕUSTAMINE. Triin Muiste.
  Teooriaõppe teemad: Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseea erinevatel perioodidel. Lapsele menüü koostamine lapse iga ja individuaalsust ning perekonna võimalusi ja eripärasid silmas pidades. Laste toitumisnõustamise eripära.
  Praktikaõpe teemad: Lapsele menüü koostamine (erinevates gruppides koostatakse menüü erinevates vanustes lastele), ühe menüü analüüs. Õppija koostab õppepäeva lõpuks grupitööna ühe nõuetekohase 2-päevase toitainete mõttes tasakaalus menüü lapsele.
  Iseseisev töö: Ühe lapse ja tugiisiku toitumisnõustamine.
 • SPORT
  2. päev. PÕHITOITAINED JA ENERGIA TOOTMINE NING KASUTAMINE KEHAS. Annely Soots.
  Teooriaõppe teemad: Energiatootmine üldiselt, erinevad faasid ja toitainete vajadus. Energia tootmine glükoosist anaeroobselt ja aeroobselt, energia tootmine teistest allikatest.

11. TSÜKKEL
NB! Soovitame alustada teooriatöö kirjutamist, mis tuleb esitada enne 16. tsüklit.

 • 1. päev. SÖÖMISHÄIRED ja TÕHUSTATUD TOITUMINE. Annely Soots, Pille Javed või Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Söömishäired, nende tekkepõhjused, sümptomid ja hindamine. Söömishäirete ja kehakaaluga seotud psühholoogilised, sh perepsühholoogilised faktorid, emotsionaalne söömine jms. Toitumisnõustaja pädevus söömishäire märkamisel ja koostöö teiste spetsialistidega.
  Alakaalu põhjused, hindamine, ohud. Kaalu tervislik tõstmine. Tõhustatud toitumine. Toidulisandid, suurendatud toitaianetesisaldusega toidud/joogid.
  Praktikaõppe teemad: Kaalu tõstva 2 päeva menüü koostamine, kasutades toitainetetihedaid toite – õppija koostab õppepäeva lõpuks ühe nõuetekohase 1-2-päevase toitainete mõttes tasakaalus suure energiasisaldusega menüü.
 • SPORT
  2. päev kahes osas:
  VESI, OKSÜDATIIVNE STRESS (4 tundi) JA SPORTIMINE. Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Vesi ja veevajadus (elektrolüüdid, keha veestaatus; erinevad spordijoogid, spordijookide tarbimise vajadus). Sport ja oksüdatiivne stress ning põletik.
  SEEDEVAEVUSED JA SPORTIMINE. Eliisa Lukk.
  Teooriaõppe teemad: Füüsilise koormuse mõju seedesüsteemile, seedevaevused harrastussportlasel. Toitumisnõustaja kompetents seedevaevustega isikute nõustamisel. Meeskonnatöö arstide ja toitumisterapeutidega.

12. TSÜKKEL

 • SPORT
  1. päev kahes osas:
  TOIDULISANDID JA NENDE VAJADUS (6 tundi). Annely Soots.
  Teooriaõppe teemad: Toidulisandite tüübid, nende kasutamise vajaduse hindamine, ohutud tasemed. Vitamiinid, mineraalained, aminohapped, rasvhapped, energia tootmist toetavad preparaadid, antioksüdandid.
  TOIDULISANDID JA DOPINGUKONTROLL (2 tundi). Allan Hallik.
  Teooriaõppe teemad: Spordis kasutatavate lisandite kasutamise hindamine, kasutamine lähtuvalt kehalisest koormusest ja spordialast. Dopinguained.
  Iseseisev töö: Kontrolltöö SPORDITOITUMISE ALUSED
 • SPORT
  2. päev kahes osas:
  KEHAKOOSTIS JA KEHAKAAL, ERINEVAD VIISID KAALU LANGETAMISEKS (5 tundi). Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Inimkeha koostis, inimkeha koostise hindamise tehnikad. Kehakaalu ja kehakoostisega seotud probleemid spordis. Keha rasvasisalduse vähendamine. Keha rasvasisalduse vähendamine, sh samaaegne lihasmassi suurendamine. Kaalulangus ja füüsiline sooritusvõime.
  LASTE, NOORUKITE, RASEDATE JA EAKATE ERIPÄRAD SPORTIMISEL (3 tundi). Riinu Rätsep, Mari-Liis Väli ja Annely Soots.
  Teooriaõppe teemad: Sportiva lapse menüü, erinevate spordialade eripärad. Rasedate ja eakate sportimise eripärad.

13. TSÜKKEL

 • 1. päev. TAIMETOITLUS, VEGANLUS JT DIEEDID TOITUMISNÕUSTAJA TÖÖPRAKTIKAS. Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Taimetoitluse erinevad vormid, ohud ja kasulikkus. Vegani menüü analüüs ja toidulisandite vajadus. Erinevad sh ekstreemsed puhastuskuurid jm dieedid, nende tervislikkus.
  Praktikaõppe teemad:
  – Vegani menüü analüüs ja tervisliku, toitainete mõttes tasakaalus oleva vegani menüü koostamine.
  – Piirangutega dieeti pidava kliendi toitumisnõustamine toitumisnõustaja kohustuslikke kompetentse demonstreerides.
  Iseseisev töö: Ühe 2-päevase veganmenüü koostamine kliendile (esitamine kahe järgneva kuu jooksul).
 • SPORT
  2 päev. PRAKTILINE TOITUMISINÕUSTAMISE HARJUTAMINE (MITTESPORTLASE NÕUSTAMINE, sh lapse). Mari-Liis Väli ja Riinu Rätsep.

14. TSÜKKEL

 • SPORT
  1 päev. TOITUMISE PÕHIMÕTTED JÕUTREENINGUTEL. Allan Hallik.
  Teooriaõppe teemad: Fitness ja kulturism. Toitumine enne jõutreeningut. Toitumine jõutreeningu ajal ja pärast treeningut. Toitumine võistlusteks valmistumisel ja võistluse järgselt. Lihaste kasvu mõjutamine toitumisega.
 • SPORT
  2. päev. TOITUMISE PÕHIMÕTTED JA ISEÄRASUSED ERINEVATEL KESTVUSALADEL. Riinu Rätsep.
  Teooriaõppe teemad: Menüü koostamine: Energiat andvate makrotoitainete vajadus (süsivesikud, toidurasvad, valgud). Toitumine enne võistlust. Toitumine võistluse ajal ja pärast võistlust. Toitumise ajastamine.
  Teooriaõppe teemad: Toitumise iseärasused erinevatel kestvusaladel: pikamaajooks; ujumine; jalgrattasõit; triatlon.

15. TSÜKKEL

 • SPORT
  1. päev kahes osas:
  HAIGUSED JA SPORTIMINE. HAIGUSSEISUNDID JA TOITUMISNÕUSTAJA PÄDEVUS (4 tundi). Annely Soots.
  Teooriaõppe teemad: Sportimise mõju erinevatele organsüsteemidele, haigused ja sportimine. Koostöö arstide, toitumis- ja funktsionaalse toitumise terapeutidega haiguspuhuse toitumise soovitamisel. Sport ja immuunsüsteem. Sport ja hormonaalsüsteem. Sportiv diabeetik.
  VIGASTUSED JA ÜLETREENIMINE (4 tundi). Pille Javed.
  Teooriaõppe teemad: Luu- ja liigessüsteemi haigused ja sportimine. Ületreerimise mõjud, vigastustest paranemise toetamine.
 • SPORT
  2. päev. PRAKTILINE SPORDINÕUSTAMISE HARJUTAMINE. Mari-Liis Väli ja Riinu Rätsep.

16. TSÜKKEL: ISESEISEV PRAKTILINE TÖÖ KLIENDINÕUSTAMISEL (vajadusel koolitajapoolne supervisioon).

17. TSÜKKEL / LÕPETAMINE

NB! Enne lõpetamist peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud ja arvestatud, esitada tuleb essee “Mina harrastussportlase toitUmisnõustajana” ning 15 kliendi toitumisnõustamise lühikirjeldus.

 • SPORT
  1. päev. HARRASTUSSPORTLASE TOITUMISNÕUSTAMISE PRAKTILINE EKSAM. Mari-Liis Väli.
  Praktikaõppe teemad: Õppija viib läbi toitumisnõustamise seansi ning annab tagasiside enda ja kaasõppijate toitumisnõustamistele.
 • SPORT
  2. päev. TOITUMISNÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA –TEENUSE KVALITEET. Mari-Liis Väli.
  Teooriaõppe teemad: Keeruliste juhtumite arutelud, teoreetilise eksamitöö küsimuste arutelu.Toitumisnõustaja, kompetents, täiendkoolituste vajadus, kompetentsi säilitamine ja tõendamine. Elukestev õpe. Supervisioon, koostöö, eetika jt olulised nõustamisteenuse kvaliteedi kindlustamise teemad. Seadusandlus, koostööpartnerid.
  Kursuse lõpetamine.