TT õppe ajad 2019 ja 2018

III moodul TOITUMISTERAPEUDIÕPE algusega
30. - 31. märts 2019 ja
28.- 29. september 2019
Kursusel saab osaleda nii Tartus kui Tallinnas. Kursusel või osaleda kas järjest (kestvusega 1/2 aastat) või üle kuu (kestvusega 1 aasta)

Õpe jätkub 6 kuud funktsionaalse toitumise terapeudi FTT baastaseme ja 1,5-aastase FTT väljaõppe kursusena. 
Toitumisterapeudi tunnistuse ja loa töötada sellel ametikohal saab vaheetapina vaid kõrgharidusega õpilane.

Toitumisterapeudiõppe maht on 160 tundi (40 t teooriaõpet ja 48 t praktikat koolikeskkonnas, 32 t iseseisvat tööd ja 40 t iseseisvat toitumisteraapia praktikat (sh 20 t haiguspõhise toitumisnõustamise läbiviimine)).
III mooduli hind on 780 eurot (6 kuud 130 eurot kuus).
Vt detailset õppekava siit.

 ÕPPEAJAD 2019 AASTAL 
1. tsükkel (2 õppepäeva)    30-31. märts 2019           28. - 29. september
2. tsükkel (2 õppepäeva)    4.- 5. mai 2019                26. - 27. oktoober 2019
3. tsükkel (2 õppepäeva)    25. - 26. mai 2019           16. - 17. november 2019
4. tsükkel (2 õppepäeva)    15. - 16. juuni 2019         14. - 15. detsember 2019
5. tsükkel (2 õppepäeva)    6. - 7. juuli 2019              .... jaanuar 2020
6. tsükkel (2 õppepäeva)   24. - 25. august 2019       .... veebruar 2020
sh (1 õppepäev) ARVESTUS. Arvestuseks on esitatud on KONTROLLTÖÖ/EKSAM haiguspuhuse toitumise kohta, sh ÜHE JUHTUMI ANALÜÜS ning 2 PÄEVANE MENÜÜ. Nõustatud on supervisoooni all 5 teraapiaklienti.

Lisakoolitustena on võimalik võtta FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA BAASKOOLITUSE KURSUSED vt siit
7. tsükkel 21. - 22. september 2019
8. tsükkel 19. -20. oktoober 2019
9. tsükkel 9. - 10. november 2019
10. tsükkel 7. - 8. detsember 2019
11. tsükkel jaanuaris 2020
12. tsükkel veebruaris 2020
ja sellele järgnevalt FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUS vt siit

ÕPEAJAD 2018. AASTAL ALANUD KURSUSELE
1. tsükkel 08. - 09. september 2018
2. tsükkel 6. - 7. oktoober 2018 
3. tsükkel 3. - 4. november 2018
4. tsükkel 15. - 16. detsember 2018
5. tsükkel 12. - 13. jaanuar 2019
6. tsükkel 9. - 10. veebruar 2019
Kursus jätkub FTN kursusega (FTT baasõpe)
7. tsükkel 9. - 10. märts 2019
8. tsükkel 27. - 28. aprill 2019
9. tsükkel 11. - 12. mai 2019
10. tsükkel 8. - 9. juuni 2019
11. tsükkel 6. - 7. juuli 2019
12. tsükkel 10. -11. august 2019
Kursus jätkub FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUSEGA vt siit