TOITUMISTERAPEUDIÕPE - III Moodul

NB! Toimumise koht ja ajad võivad muutuda sõltuvalt osalejatest ja nende soovidest!

TOITUMISTERAPEUDIÕPE eeldab Tervisekoolis I ja II mooduli läbimist ning piisava toitumisnõustamise praktika olemasolu.   
Teiste koolide toitumisnõustamise osa lõpetanud peavad demonstreerima või sooritama järgmised arvestused: 4- päevane nõuetekohane menüü (sh veganmenüü ja GK-dieedi menüü) kliendile, 2-päevase menüü analüüs, 1 kliendijuhtum, põhitoitainete kontrolltöö ning vähemalt 15 kliendi toitumisnõustamise kirjeldus.
Varasemalt kooli lõpetanutel ei ole I mooduli läbimine kohustuslik, kuid neil on kohustuslik läbida 1- 4 tsüklit toitumisnõustajaõppest (esmaabi, tervislik liikumine, anatoomia-füsioloogia ja toiduhügieen), kui neid aineid ei olnud varasemalt õppekavas ja kui neid ei ole läbitud muudel koolitustel.

Konsultatsiooni saab annely@tervisekool.ee ja telefonil 5082596 (Annely Soots), koolitusele registreerimine samas.

TOITUMISTERAPEUDIÕPE (kõrghariduse nõue) 200 tundi

Toitumisterapeudiõppe maht on 200 tundi, sh auditoorse töö tundide arv on 112 (sh 88 tundi teooria- ja 24 tundi prakitkaõpet), 48 tundi iseseisvat tööd ja 40 tundi superviseeritud praktikat. Koosneb 7 õppetsüklist (13 auditoorse töö päevast), koos esimese kahe mooduliga on õppe kogumaht Tervisekoolis 750 tundi.

Pärast toitumisterapeudiõppe lõpetamist on võimalik jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppes, mis kestab 2 aastat ja koosneb kahest osast (Funktsionaalse toitumise terapeudi baasõpe ja täisõpe - IV ja V moodul)


III mooduli  TOITUMISTERAPEUDIÕPPE ÕPPEPLAAN 


III mooduli hind on 910 eurot (7 kuud 130 eurot kuus).
Oluline on saada klienditöö kogemus. Selle mooduli ajal tuleb nõustada lisaks toitumisnõustamise klientidele supervisiooni all 5 erinevat klienti haiguspuhuse toitumise osas.

Õpetajad on funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Eliisa Lukk, toitumisterapeut-arst-tervisedendaja Pille Javed.

Toimumise aegu vaata konkreetse kursuse juurest

Kursused kestavad igakuiselt 2 päeva.

13 auditoorse õppetöö päeva: 
1. TOITUMISTERAAPIA ALUSED
Toitumisspetsialistide erinevad tasemed ja pädevuse piirid, koostöö- ning supervisiooni kohustuslikkus, toitumisterapeudi kutsega seotud teemad. Meeskonnatöö, toitumisterapeudi roll.
TOITUMISTERAPEUDI KUTSESTANDARD – vajalikud teadmised ja oskused. Toidulisandid, nende kasutamine meditsiinis. Toitumisterapeudi pädevus nende määramisel ja ohud ning keelud toidulisanditega seoses.
TÕENDUSPÕHISUS MEDITSIINIS. Kuidas leida tõenduspõhist kirjandust, kuidas uurimusi interpreteerida?
SEADUSANDLUS. Kliendi ja terapeudi õigused ja kohustused, teenuse reguleerimine kutsestandardi ja võlaõigusseaduse ning isikuandmete seadusega, kliendi väärkohtlemise korral tegutsemine, teiste meeskonnaliikmete ja kliendivõrgustiku liikmetega suhtlemine, teenuse kvaliteedi kindlustamine, sh dokumenteerimine (meditsiinidokumentatsioon), komplitseeritud kliendijuhtumite puhul käitumine, lapse, teovõimetu ja piiratud teovõimega kliendi nõustamine.
Arvestus: kordamisküsimustele vastamine
2. VALKUDE BIOKEEMIA ning RAKUBIOLOOGIA Eliisa Lukk
Arvestus: kontrolltöö valkude biokeemiast
3. SÜSIVESIKUTE JA RASVADE BIOKEEMIA Annely Soots
Biokeemia. Energia tootmine süsivesikutest, valkudest ja rasvadest. 
Arvestus: valkude, süsivesikute ja rasvade biokeemia kontrolltööd. 
4. PODAGRA, OSTEOPOROOS, VÄHIHAIGE TOITUMINE. Tõenduspõhised toitumissoovitused. Eliisa Lukk või Pille Javed
5. BARIAATRILINE KAALUKIRURGIA ja TOIDULISANDID. Pille Javed
Nõustamine enne ja pärast operatsiooni. Toidulisandid, toitumisterapeudi tasemel vajalik teadmine.
6. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSED, DIABEET JA TOITUMINE Pille Javed
Südame-veresoonkonnahaiguste tekkimine ning seosed toiduainete ja toitumisega. Terviseprobleemide aluseks olevad biokeemilised mehhanismid, veresuhkru, triglütseriidide, lipiidide ja kolesterooliga seoses. Südame-veresoonkonnahaiguste preventsioon, kõrgvererõhktõbi, insuldi taastusravi, krooniline südamepuudulikkus, kroonilised venoossed haavandid. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. II tüübi diabeet, veresuhkrutaseme tasakaalustamine toitumise abil. Vere analüüside tõlgendamine veresuhkru, triglütseriidide ja lipiidide osas. Diabeedi tekkemehhanismid, insuliinresistentsuse olemus ja haigusriskid.
Arvestus: kontolltöö südame-vereringehäiretest ja toitumisteraapiast.
7. PSÜÜHIKAHÄIREDVAIMSE TERVISE TOETAMINE TASAKAALUSTATUD TOITUMISEGA Annely Soots, Eliisa Lukk või Pille Javed
stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). Enamlevinud psüühikahäired – koostöö psühhiaatrite ja funktsionaalse toitumise terapeudiga.
8. ANEEMIAD Rauapuudusaneemia jt aneemiad. Toitumine aneemia korral.
9. NEERUPUUDULIKKUS, ALLERGILISED SEISUNDID. Annely Soots või Pille Javed
Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid neerupuudulikkuse korral. Astma ja hingamisteede allergilised seisundid ning toitumine. Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
Õpilane koostab menüü neerupuudulikkusega haigele.
10. SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED Annely Soots või Eliisa LUkk
Reflukstõbi (GERD), ärritunud soole sündroom, tsöliaakia ja toitumine.
Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
Arvestus: seedeelundkonna haigustepuhune toitumisteraapia - kontrolltöö.
11. TOIDUTALUMATUS JA EKSTREEMSED DIEEDID, PUHASTUSKUURID JNE
Arvestus: ühe Eestis rakendatava dieedi/menüü analüüs, 2-päevase eridieedi menüü koostamine kliendile.
12. TOIDU TÕHUSTAMINE, TOIDULISANDID, TOIDUOHUTUS, LISAAINED, ALAKAAL, VÄLISTAMISDIEEDID JT OLULISED TEEMAD

Arvestus toidulisandite teemal.
Arvestus: kontrolltöö toiduohutuse, lisaainete ja toidu tõhustamise teemal. Esitada 2-päevane tõhustatud toidu menüü alakaalulisele kliendile (võib olla koostatud toitumisnõustajaõppes)

13. PRAKTILINE ÕPPEPÄEV - Juhtumite analüüsid.
ARVESTUSE SAAMISEKS ja KURSUSE LÕPETAMISEKS on esitatud kontrolltööd ja nõutavad eridieedi menüüd/menüüde analüüs, nõustatud on koos tervisenõustaja toitumise alal õppega 25 toitumisnõustamise klienti, sh supervisiooni all 5 toitumisteraapia klienti.

Jätkukoolitustena on võimalik võtta FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA BAASKOOLITUS ja VÄLJAÕPPEKURSUS