TOITUMISTERAPEUDIÕPE - III Moodul

Uue kursusega alustame piisava soovijate arvu korral kevadel ja sügisel.  Esimene kursus alustab 2018. septembris, nädalavahetustel.

TOITUMISTERAPEUDIÕPE eeldab kahe eelneva mooduli läbimist    
     Tervisliku toitumise alused ja toidu valmistamine (varasemalt kooli lõpetanutel ei ole see kohustuslik)
     Toitumisnõustaja baasõpe
(varasemalt lõpetanutel on kohustuslik läbida uute gruppidega 1-4 tsüklit (esmaabi, liikumine, anatoomia-füsioloogia ja toiduhügieen), kui neid aineid ei olnud varasemalt õppekavas.

II moodulist, TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPPEST tuleb läbida 11 tsüklit ehk (22 õppepäeva): meditsiiniharidusega isikud ei pea läbima esmaabi õppepäeva (nendel tuleb läbida 21 õppepäeva).


Konsultatsiooni saab annely@tervisekool.ee ja telefonil 5082596 (Annely Soots), koolitusele registreerimine samas.

TOITUMISTERAPEUDIÕPE (kõrghariduse nõue)

Koosneb 6 haiguspuhuse toitumise õppetsüklist.
Koos esimese kahe mooduliga on õppe kogumaht 20 tsüklit (40 õppepäeva koos I mooduliga). Kokku 650 tundi.

NB! See õpe ei sisalda tervisliku puhastumise, psüühikahäirete ja toidutalumatuse tsükleid. Soovi korral tuleb need lisaks läbida tervisenõustaja toitumise alal õppest.

Pärast toitumisterapeudiõppe lõpetamist on võimalik jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppes, mis kestab 2,3 aastat ja koosneb kahest osast (Funktsionaalse toitumise terapeudi baasõpe ja täisõpe - IV ja V moodul)


III mooduli  TOITUMISTERAPEUDIÕPPE ÕPPEKAVA 


III mooduli hind on 900 eurot (6 kuud 150 eurot kuus).
160 tundi teooria- ja praktikaõpet (sh 88 t teooriaõpet ja 72 tundi praktikaõpet) Vt õppekava siit.
Oluline on saada klienditöö kogemus. Selle mooduli ajal tuleb nõustada supervisiooni all 15 erinevat klienti haiguspuhuse toitumise osas.

Õpetajad on funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Eliisa Lukk, toitumisterapeudid Triin Muiste, Külli Holsting, Jelena Karjagina ja mitmed teised, vajadusel meedikud. 

 

Toimumise aegu vaata konkreetse kursuse juurest (nädalavahetuse kursus või tööpäevadel kursus)

Kursused kestavad igakuiselt 2 päeva.

BIOKEEMIA ning RAKUBIOLOOGIA (1 õppepäev)
Põhitoitainete biokeemia. Kordamine ja süvendatud käsitlus.
Rakubioloogia. Energia tootmine süsivesikutest, valkudest ja rasvadest.

TOITUMISTERAAPIA ALUSED (1 õppepäev)
Toitumisspetsialistide erinevad tasemed ja pädevuse piirid, koostöö- ning supervisiooni kohustuslikkus, toitumisterapeudi kutsega seotud teemad. Meeskonnatöö, toitumisterapeudi roll.
TOITUMISTERAPEUDI KUTSESTANDARD – vajalikud teadmised ja oskused. Toidulisandid, nende kasutamine meditsiinis. Toitumisterapeudi pädevus nende määramisel ja ohud ning keelud toidulisanditega seoses.
TÕENDUSPÕHISUS MEDITSIINIS. Kuidas leida tõenduspõhist kirjandust, kuidas uurimusi interpreteerida?
SEADUSANDLUS. Kliendi ja terapeudi õigused ja kohustused, teenuse reguleerimine kutsestandardi ja võlaõigusseaduse ning isikuandmete seadusega, kliendi väärkohtlemise korral tegutsemine, teiste meeskonnaliikmete ja kliendivõrgustiku liikmetega suhtlemine, teenuse kvaliteedi kindlustamine, sh dokumenteerimine (meditsiinidokumentatsioon), komplitseeritud kliendijuhtumite puhul käitumine, lapse, teovõimetu ja piiratud teovõimega kliendi nõustamine.

SÜDAMEHAIGUSED, DIABEET, ANEEMIAD, VAIMNE TERVIS (2 õppepäeva)
(1 õppepäev) SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSED, DIABEET JA TOITUMINE
Südame-veresoonkonnahaiguste tekkimine ning seosed toiduainete ja toitumisega. Terviseprobleemide aluseks olevad biokeemilised mehhanismid, veresuhkru, triglütseriidide, lipiidide ja kolesterooliga seoses. Südame-veresoonkonnahaiguste preventsioon, kõrgvererõhktõbi, insuldi taastusravi, krooniline südamepuudulikkus, kroonilised venoossed haavandid. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. II tüübi diabeet, veresuhkrutaseme tasakaalustamine toitumise abil. Vere analüüside tõlgendamine veresuhkru, triglütseriidide ja lipiidide osas. Diabeedi tekkemehhanismid, insuliinresistentsuse olemus ja haigusriskid.
(1 õppepäev) VAIMSE TERVISE TOETAMINE TASAKAALUSTATUD TOITUMISEGA. ANEEMIAD
Stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). Enamlevinud psüühikahäired – koostöö psühhiaatrite ja funktsionaalse toitumise terapeudiga.
Rauapuudusaneemia jt aneemiad. Toitumine aneemia korral.

NEERU- JA LIIGESEHAIGUSED, OSTEOPOROOS JA ALLERGIA, VÄHIHAIGE TOITUMINE (2 õppepäeva)
Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid neerupuudulikkuse korral. Astma ja hingamisteede allergilised seisundid ning toitumine. Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
Podagra ja osteoporoos. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
Vähihaige toitumisjuhised.

SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED, BARIAATRILINE KIRURGIA (2 õppepäeva)
(1 õppepäev) SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED
Reflukstõbi (GERD), ärritunud soole sündroom, tsöliaakia ja toitumine.
Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
(1 õppepäev) BARIAATRILINE KIRURGIA ja TOIDULISANDID
Tervislik kaalulangetamine. Bariaatriline kirurgia ja nõustamine enne ja pärast operatsiooni. Toidulisandid, toitumisterapeudi tasemel vajalik teadmine.

TOIDU TÕHUSTAMINE, TOIDULISANDID ja LISAAINED (1 õppepäev)

ARVESTUS (TEOORIATÖÖ - võib kasutada abivahendeid) (1 õppepäev)

Esitatud on EKSAMITÖÖ, nõustatud supervisiooni all ühte haigusjuhtumit, viidud läbi toitumisteraapia 15-le kliendile ning esitatud 2-päevane eridieedi menüü.

Lisakoolitustena on võimalik võtta FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA BAASKOOLITUSE KURSUSED
18 õppepäeva, 9 kuud õpet. (vt siit)

Sellele järgneb FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUS
12 tsüklit, kestvus 1,3 aastat (1 aasta teooria/praktikaõpe haiguspuhuse teraapia süvendatud õpet ja 3 kuud lõputöö kirjutamist)