TOITUMISTERAPEUDIÕPE - III Moodul

Vaata erinevaid kursusi ja toimumise aegu siit. 
NB! Toimumise koht ja ajad võivad muutuda sõltuvalt osalejatest ja nende soovidest!
2019. aastal alustame toitumisteraapia kursusega piisava soovijate arvu korral nii kevadel kui sügisel, võimalik on osaleda ka üle ühe tsükli (1 tsükkel kahe kuu jooksul).

TOITUMISTERAPEUDIÕPE eeldab kahe eelneva mooduli läbimist    
     Tervisliku toitumise alused ja toidu valmistamine (varasemalt kooli lõpetanutel ei ole see kohustuslik).
     Toitumisnõustaja baasõpe
(varasemalt lõpetanutel on kohustuslik läbida uute gruppidega 1- 4 tsüklit (esmaabi, liikumine, anatoomia-füsioloogia ja toiduhügieen), kui neid aineid ei olnud varasemalt õppekavas ja kui neid ei ole läbitud muudel koolitustel.

Samal ajal võib läbida ka Tervisnõustaja toitumise alal õpet (III moodul) (sellisel juhul on õpilasele hinnasoodustus)

Konsultatsiooni saab annely@tervisekool.ee ja telefonil 5082596 (Annely Soots), koolitusele registreerimine samas.

TOITUMISTERAPEUDIÕPE (kõrghariduse nõue) 160 tundi

Koosneb 6 õppetsüklist lisaks kahele esimesele moodulile. Koos esimese kahe mooduliga on õppe kogumaht 21 tsüklit. Kokku 510 tundi.

NB! See õpe ei sisalda tervisliku puhastumise, psüühikahäirete ja toidutalumatuse tsükleid. Soovi korral tuleb need lisaks läbida tervisenõustaja toitumise alal õppest.

Pärast toitumisterapeudiõppe lõpetamist on võimalik jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppes, mis kestab 2 aastat ja koosneb kahest osast (Funktsionaalse toitumise terapeudi baasõpe ja täisõpe - IV ja V moodul)


III mooduli  TOITUMISTERAPEUDIÕPPE ÕPPEKAVA 


III mooduli hind on 780 eurot (6 kuud 130 eurot kuus).
160 tundi teooria- ja praktikaõpet (sh 40 t teooriaõpet ja 48 t praktikaõpet koolikeskkonnas, 32 t iseseisvat tööd ja 40 t iseseisvat toitumisteraapia praktikat). Vt õppekava ja õpetajate kohta infot siit.
Oluline on saada klienditöö kogemus. Selle mooduli ajal tuleb nõustada supervisiooni all 5 erinevat klienti haiguspuhuse toitumise osas.

Õpetajad on funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Eliisa Lukk, toitumisterapeut-arst-tervisedendaja Pille Javed.

Toimumise aegu vaata konkreetse kursuse juurest

Kursused kestavad igakuiselt 2 päeva.

11 auditoorse õppetöö päeva: 
1. TOITUMISTERAAPIA ALUSED
Toitumisspetsialistide erinevad tasemed ja pädevuse piirid, koostöö- ning supervisiooni kohustuslikkus, toitumisterapeudi kutsega seotud teemad. Meeskonnatöö, toitumisterapeudi roll.
TOITUMISTERAPEUDI KUTSESTANDARD – vajalikud teadmised ja oskused. Toidulisandid, nende kasutamine meditsiinis. Toitumisterapeudi pädevus nende määramisel ja ohud ning keelud toidulisanditega seoses.
TÕENDUSPÕHISUS MEDITSIINIS. Kuidas leida tõenduspõhist kirjandust, kuidas uurimusi interpreteerida?
SEADUSANDLUS. Kliendi ja terapeudi õigused ja kohustused, teenuse reguleerimine kutsestandardi ja võlaõigusseaduse ning isikuandmete seadusega, kliendi väärkohtlemise korral tegutsemine, teiste meeskonnaliikmete ja kliendivõrgustiku liikmetega suhtlemine, teenuse kvaliteedi kindlustamine, sh dokumenteerimine (meditsiinidokumentatsioon), komplitseeritud kliendijuhtumite puhul käitumine, lapse, teovõimetu ja piiratud teovõimega kliendi nõustamine.
2. VALKUDE BIOKEEMIA ning RAKUBIOLOOGIA Eliisa Lukk
3. SÜSIVESIKUTE JA RASVADE BIOKEEMIA Annely Soots
Energia tootmine süsivesikutest, valkudest ja rasvadest. 
Arvestus: valkude, süsivesikute ja rasvade biokeemias. 
4. PODAGRA, OSTEOPOROOS, VÄHIHAIGE TOITUMINE. Tõenduspõhised toitumissoovitused. Eliisa Lukk või Pille Javed
5. BARIAATRILINE KAALUKIRURGIA ja TOIDULISANDID. Pille Javed
Nõustamine enne ja pärast operatsiooni. Toidulisandid, toitumisterapeudi tasemel vajalik teadmine. Arvestus.
6. SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSED, DIABEET JA TOITUMINE Pille Javed
Südame-veresoonkonnahaiguste tekkimine ning seosed toiduainete ja toitumisega. Terviseprobleemide aluseks olevad biokeemilised mehhanismid, veresuhkru, triglütseriidide, lipiidide ja kolesterooliga seoses. Südame-veresoonkonnahaiguste preventsioon, kõrgvererõhktõbi, insuldi taastusravi, krooniline südamepuudulikkus, kroonilised venoossed haavandid. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. II tüübi diabeet, veresuhkrutaseme tasakaalustamine toitumise abil. Vere analüüside tõlgendamine veresuhkru, triglütseriidide ja lipiidide osas. Diabeedi tekkemehhanismid, insuliinresistentsuse olemus ja haigusriskid.
Arvestus.
7. 4 tundi VAIMSE TERVISE TOETAMINE TASAKAALUSTATUD TOITUMISEGA Annely Soots, Eliisa Lukk või Pille Javed
tress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). Enamlevinud psüühikahäired – koostöö psühhiaatrite ja funktsionaalse toitumise terapeudiga.
4 tundi ANEEMIAD Rauapuudusaneemia jt aneemiad. Toitumine aneemia korral.
8. NEERUPUUDULIKKUS, ALLERGILISED SEISUNDID. Annely Soots või Pille Javed
Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid neerupuudulikkuse korral. Astma ja hingamisteede allergilised seisundid ning toitumine. Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
Õpilane koostab menüü neerupuudulikkusega haigele.
9. SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED Annely Soots või Eliisa LUkk
Reflukstõbi (GERD), ärritunud soole sündroom, tsöliaakia ja toitumine.
Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
10. TOIDU TÕHUSTAMINE, TOIDULISANDID, TOIDUOHUTUS, LISAAINED, ALAKAAL. 
Õpilane koostab menüü kaalu tõstmiseks. 
11. PRAKTILINE ÕPPEPÄEV
12. ARVESTUS: Esitatud on rasvade, valkude, süsivesikute, südame-veresoonkonnahaiguste ja bariaatria kontrolltööd ning EKSAMITÖÖ, nõustatud on supervisiooni all 5 toitumisteraapia klienti ning esitatud on nõustavad eridieedi menüüd.

Jätkukoolitustena on võimalik võtta FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA BAASKOOLITUSE KURSUS 
Sellele kursusele saab tulla pärast Tervisnõustaja toitumise alal lõpetamist. Toitumisteraapia kursus ei pea olema lõpetatud. Sellisel juhul saab õppida funktsionaalse toitumise nõustajaks.

FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA BAASKURSUS (FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPE)

Sellele kursusele võib tulla ka ilma toitumisteraapia osa läbimata ning õppida funktsionaalse toitumise nõustajaks.
Kursuse kestvus on 12 õppepäeva (2 õppepäeva kuus), hind 780 eurot (130 eurot kuus).

1. FUNKTSIONAALNE TOITUMINE Annely Soots, Sirli Kivisaar või Eliisa Lukk
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.
2. TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE Annely Soots, Sirli Kivisaar
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale.
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale.
3. Opioidide test.
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
ARVESTUS: Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine supervisioooni all.
3. IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA. Annely Soots
Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.
4. DETOKSIFIKATSIOON PRAKTIKAS. Annely Soots, Eliisa Lukk
Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kliendijuhtumid ja meeskonnatöö.
5. SOOLESTIKU IMMUUNSÜSTEEM, MIKROBIOOTA. Annely Soots, Eliisa Lukk
Seosed üleüldise tervisega ja mõjutamine toidu – ning toidulisanditega.
Soolestiku ehitus, sügavam teadmine anatoomiast-füsioloogiast, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel.
6. 4 tundi SEEDEVAEVUSED, SEEDEFUNKTSIOOONI TESTIMINE Annely Soots, Eliisa Lukk 
Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded. Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetents, koostöö. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas
4 tundi juhised FODMAP dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).
7. 4 tundi juhised SCD dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti SCD dieediga. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).
4 tundi NUTRIGENOOMIKA Ellisa Lukk
Geneetika ja nutrigeneoomika alused.
8. MEESKONNATÖÖ ALUSED  Annely Soots
FTN ja FTT baasteadmistega TT TÖÖPRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.
Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumisteraapia baastaseme koolitusega) ja toitumisterapeudi (FTT baastasemel) pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid.
9. Meeskonnatöö praktika (funktsionaalse toitumisteraapia kliendi praktiline nõustamine) Annely Soots
10. ARENGUPSÜHHOLOOGIA, HAIGE LAPS PERES
Annely Soots või Sirli Kivisaar
Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutel.
11. LAPSE- JA PERENÕUSTAMINE Annely Soots või Sirli Kivisaar
Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
12. PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID. KEHA JA VAIMU SEOSES. PSÜHHOSOMAATIKA. Annely Soots ja/või Sirli Kivisaar
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega.
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust.

Edasi on võimalik õppida 1,5 a
FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUSEL
funktsionaalse toitumise terapeudiks