TOITUMISTERAPEUDI õpe 2018

 2018. aasta TOITUMISTERAPEUDI õpe algab 28. mail 2018

Hind on teooriaosas 120 eurot kuus koos käibemaksuga 12 kuud. Superviseeritud praktika ja lõputöö kirjutamise ajal (6 kuud) on koolituse tasu 60 eurot kuus).


Toitumisterapeudi õppe maht on 1000 tundi. Toitumisterapeudiks saab õppida kõrgharidusega toitumisnõustajaõppe täies mahus lõpetanud ning kliendivastuvõtte omav isik.
Toitumisterapeudiõppe esimene osa on "Funktsionaalse toitumise nõustaja" õpe.

TOITUMISTERAPEUDIÕPPE HAIGUSTEPUHUSE TOITUMISE MOODUL
Toitumisterapeudi õppe haigustepuhuse toitumise moodul kestab 1,5 aastat ja eeldab toitumisnõustaja õppe täies mahus ning funktsionaalse toitumise nõustaja õppe läbimist.
1 aasta jooksul toimuvad kahepäevased seminarid ning igakuiselt on kohustuslik nõustada ühte haiget, saades supervisiooni vanemalt praktikult.
Pool aastat on aega kirjutada terapeuditasemel lõputöö.

Õpetajad on toitumisterapeudid, arstid-toitumisterapeudid ja biokeemik Tiiu Vihalemm.

Kodune lugemine mai juuni 2018: www.tervisekool.ee lugemist rubriigist lugeda läbi autism ja toidutalumatus (kõik artiklid ja raamat) ja FTN koolituse osa materjalid, mis puudutavad funktsionaalset toitumist, soolestiku ja aju seoseid, detoksifikatsiooni, soolestiku tervist, toidutalumatust ning põhitoitaineid. Vitamiinde ja mineraalainete õoppematerjalid.

1. tsükkel. 28. - 29. mail 2018
TOITUMISTERAAPIA ALUSED, ERIALA EDENDAMINE JA KOOSTÖÖ

Annely Soots
TOITUMISTERAAPIA OLEMUS, KOHT TEISTE ERIALADE HULGAS. PROJEKTITÖÖ JM ERIALA EDENDAV TEGEVUS.
Toitumisteraapia olemus, standardid, nõuded, spetsialistid erinevates riikides. Toitumisterapeudi kutsestandard, erinevused nõustajast ja funktsionaalse toitumise nõustajast. Toitumisterapeudi jätkukoolituse tasemed, funktsionaalse toitumise terapeudi pädevus.
a. Toitumisteraapia õpilane kirjutab aasta jooksul ühe terapeudi tasemel artikli ajakirja
b. Toitumisterapeudi õppe õpilane koostab kaks-kolm juhist või õppematerjali kooli õpilasele või kliendile
c. Toitumisteraapia õpilane viib õppeaja jooksul läbi ühe projekti algusest lõpuni
d. Toitumisteraapia õpilane organiseerib ja viib läbi ühe töötoa või koolituse toiduainete tervistava mõju, toidu turvalisuse, toidu valmistamise teemal.


Kodune lisalugemine juunis: Psüühikahäired ja psüühikahäierete toitumisteraapia. Materjal peab olema juuni õppetsükliks läbi töötatud.

2. tsükkel. 25. - 26. juuni 2018
PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA

1. Nõuded teraapiajuhtumile ja toitumisteraapia skeem. Kahe juhtumi analüüs.
2. Autismi toitumisteraapia kui toitumisteraapia kõiki tahke haarav näide.
a. Toidutalumatus autismi näitel
b. Seedeprobleemid autismi näitel
c. Psüühika- ja neuroloogilised häired autismi näitel
d. Detoksifikatsioon ja kelatsioon autismi näitel
3. Levinumad psüühikahäired, nende olemus, ravi ja psühhoteraapia. Ärevus, käitumis- ja tähelepanuhäired ning toitumine. Depressioon ja toitumine. Skisofreenia ja toidutalumatus. Sundmõtted ja -teod, agressiivsus ja vägivallareaktsioonid ja nende seos toitumisega.
Praktika: Ühe autismi diagnoosiga lapse toitumisteraapia.

Kodune lugemine juulis: Korrata kogu seedimise ja immuunsusealane materjal FTN õppest. Lugeda läbi lisamaterjal.

3. tsükkel. 16. - 17. august 2018
SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA, ERIDIEEDID, PARASIIDID.
Iseseisev töö: südame-veresoonkonna haigused ja toitumisteraapia.
1. Seminar seedeelundkonna haigustest (kordamine).
Seedeelundkonna haigused ja toitumisteraapia.
2. Seedimist hindavad analüüsid. Parasitoloogia ja nende ravi.
3. Eridieedid, nende määramise vajadus.
Praktika: ühe seedeprobleemidega kliendi toitumisteraapia praktiseerimine.
Kodune töö: korrata südame-veresoonkonna haigustepuhune toitumisteraapia, rasvade ja süsivesikute biokeemia.

4. tsükkel. september 2018
TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKUM

Nõustamistehnikate praktikum.
Enesekehtestamise praktikum. Raske kliendi nõustamine, koostöö psühhiaatrite ja psühhoterapeutidega, raskused, läbipõlemine.
Praktika: Kooli poolt antud haigused - koostada TT juhis.

5. tsükkel. oktoober 2018
AJU-SOOLESTIK TELG. PEAVALUD. NEUROLOOGILISED HAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA. KEERULISED JUHTUMID.

Peavalu toitumisteraapia. Erinevad mehhanismid ja toitumuslik toetus nende puhul.
Neuroloogilised haigused ja toitumisteraapia: epilepsia, parkinsonism jt
Keerulised multiprobleemsed juhtumid. 

6. tsükkel. November 2018
ANEEMIA JA NAHAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA

Erinevad aneemiavormid, toitumisteraapia.
Erinevad nahahaigused ja toitumisteraapia, autoimmuunsuse toitumisteraapia.
Praktika: ühe migreeni või ühe aneemiajuhtumi nõustamine.
Praktika: Kooli poolt antud nahaprobleemidega kliendi juhtum, kellele tuleb koostada toitumisnõustamise plaan ning anda toidu- ja toidulisandite soovitused.

7. tsükkel. Detsember 2018
TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA. LUU- JA LIIGESEHAIGUSED, AUTOIMMUUNSUS

1. Kliendijuhtumite arutelud.
2. Toitumisteraapia luu- ja liigesehaiguste korral. Autoimmuunsuse olemus ja toitumisteraapia.
Praktika: ühe liigeseprobleemidega kliendi toitumisteraapia juhtum.

8. tsükkel. jaanuar 2019
TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA. DIABEET.

1. Luu- ja liigeseprobleemidega haigete toitumisteraapia juhtumite arutelu.
2. Toitumisteraapia I ja II tüübi diabeedi korral (autoimmuunsus).
Praktika: ühe diabeedijuhtumi toitumisteraapia.

9. tsükkel. Veebruar 2019
HORMONAALSED PROBLEEMID JA TOITUMISTERAAPIA

Hormonaalsed probleemid, hormonaalse süsteemi funktsioneerimine, hormoonide omavaheline koosmõju. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid.
Praktika: ühe hormonaalsete probleemidega kliendi toitumisteraapia.

10. tsükkel märts 2018
TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA. VÄHI TOITUMISTERAAPIA 

1. Toitumisteraapia hormonaalsete probleemide puhul – juhtumite analüüsid.
2. Vähi toitumisteraapia. Toitumisterapeudi pädevus.
Praktika: soovi korral töötada läbi ühe spordiala sportlase toitumine.

11. tsükkel. aprill 2018
ERIJUHTUMID: EAKAS ja MULTIPROBLEEMNE KLIENT

1. Haige eakas. Füsioloogilised ja patoloogilised terviseprobleemid: südame-veresoonkonnaprobleemid, osteoartroos, prostata suurenemine, andro- ja menopaus, osteoporoos jt. Psüühilised probleemid ja eakas: mäluprobleemid (k.a Alzheimer), depressioon, ärevus, nende kujunemise mehhanismid (kaotusepsühoologia jt). Piirid ja erinevate spetsialistide pädevus, edasisuunamine.
Praktika: ühe haige eaka toitumisteraapia

Vajadusel saab toitumisterapeut lisakoolituse sporditoitumisest: Võistlev harrastussportlane. Toitumine, vedeliku- ja elektrolüütidesisalduse hindamine ja säilitamine. Toidulisandid. Analüüsid. Toitumisnõustaja ja Toitumisterapeudi pädevus ning koostöö spetsialistide ja sportlasega. Sportlase toitumise esitamine õpilaste poolt.

12. tsükkel. mai 2018
HAIGE LAPS. TOITUMISTERAAPIA TEOORIA JA PRAKTIKA 

1. Lapse eripära erinevate haiguste korral. Toitumisteraapia erinevate kehaliste haiguste puhul, koostöö arstiga. Toiduainete turvalisus ja keskkonnamürgid ning lapse tervis.
2. Arvestus: Toitumisteraapia teooria ja praktika.

LÕPUTÖÖ kirjutamise aeg 6 kuud.
Lõpetamine novembris-detsembris 2019