TOITUMISTERAPEUDI õpe 2017

8 t FTT skeemi koostamine, autismi näide. Tõenduspõhisus, arstide ravijuhistes TT osa. TT, FTT ja FTN pädevus
4t vere keemia analüüsid
2t rasvhapete kordamine ja testid
2 t mikrobioomi ja SIBO testimine
Kohtumiseni,
AnnelyVII moodul

8 t FTT skeemi koostamine, autismi näide. Tõenduspõhisus, arstide ravijuhistes TT osa. TT, FTT ja FTN pädevus
4t vere keemia analüüsid
2t rasvhapete kordamine ja testid
2 t mikrobioomi ja SIBO testimine
Kohtumiseni,
AnnelyVII moodul

APEUDI õpe algab 28. mail 2018. Loe kava siit.Toitumisterapeudi õppe maht on 1000 tundi
. Toitumisterapeudiks saab õppida kõrgharidusega toitumisnõustajaõppe täies mahus lõpetanud ning kliendivastuvõtte omav isik.
Toitumisterapeudiõppe esimene osa on "Funktsionaalse toitumise nõustaja" õpe.

TOITUMISTERAPEUDIÕPPE HAIGUSTEPUHUSE TOITUMISE MOODUL
Toitumisterapeudi õppe haigustepuhuse toitumise moodul kestab 1,5 aastat ja eeldab toitumisnõustaja õppe täies mahus ning funktsionaalse toitumise nõustaja õppe läbimist.
1 aasta jooksul toimuvad kahepäevased seminarid ning igakuiselt on kohustuslik nõustada ühte haiget, saades supervisiooni vanemalt praktikult.
Pool aastat on aega kirjutada terapeuditasemel lõputöö.

Õpetajad on toitumisterapeudid, arstid-toitumisterapeudid ja biokeemik Tiiu Vihalemm.

Hind 2017. aastal teooriaosas 1220 eurot koos käibemaksuga (tasutakse 12 kuu jooksul). Sellele lisandub superviseeritud praktika ja lõputöö juhendamise tasu 100 Eur.

Kodune lugemine veebruar-märts
: www.tervisekool.ee lugemist rubriigist lugeda läbi autism ja toidutalumatus (kõik artiklid ja raamat) ja FTN koolituse osa materjalid, mis puudutavad funktsionaalset toitumist, soolestiku ja aju seoseid, detoksifikatsiooni, soolestiku tervist, toidutalumatust ning põhitoitaineid. Vitamiinde ja mineraalainete teema õppematerjale uuendatakse, need saab lugemiseks märtsi keskpaigas.

1. tsükkel. Toitumisteraapia alused, eriala edendamine ja koostöö. 20. märts ja 31. märts 2017
20. märts 2017. Annely Soots Projektitöö jm eriala edendav tegevus.
a. Toitumisteraapia õpilane viib õppeaja jooksul läbi ühe projekti algusest lõpuni
b. Toitumisteraapia õpilane organiseerib ja viib läbi ühe töötoa või koolituse toiduainete tervistava mõju, toidu turvalisuse, toidu valmistamise teemal
31. märts 2017. Annely Soots. Toitumisteraapia olemus, standardid, nõuded, spetsialistid erinevates riikides. Toitumisterapeudi kutsestandard, erinevused nõustajast ja funktsionaalse toitumise nõustajast. Toitumisterapeudi jätkukoolituse tasemed, funktsionaalse toitumise terapeudi pädevus.
Toitumisteraapia õpilane kirjutab aasta jooksul ühe terapeudi tasemel artikli ajakirja või õppematerjali kooli õpilasele või kliendile. Koostab vähemalt kaks juhist.

Kodune lisalugemine:
 Psüühikahäired ja psüühikahäierete toitumisteraapia. Materjal peab olema mai õppetsükliks läbi töötatud. 

2. tsükkel.  
03. - 04. aprill 2017, kell 15.00-21.00, tõlkega eesti keelde
Chun Wong: Ajuga seotud tervisehäired.
Chun Wongi CV
Seminaril räägime aju peamistest funktsioonidest ja anatoomiast, funktsionaalse hindamise vahenditest (testidest), mida toitumisspetsialist saab kergesti kasutada. Räägime ka stressi, keskkondlike toksiinide ja põletiku toimest ajule. Keskendume tavalisematele ajuga seotud terviseprobleemidele nagu dementsus ehk Alzheimer ja Parkinsoni tõbi.

3. tsükkel.  25-26 mai 2017 kell 15.00-21.00
Chun Wong: Peensoole bakteriaalne/seente ülekasv (Small Intestinal Bacterial/Fungal Overgrowth (SIBO/SIFO)

SIBO/SIFO on peamised valestidiagnoositud mao-sooletrakti probleemid. Seisund, mil bakterid või pärmseened paigutuvad ümber jämesoolest peensoolde. Seminaril räägime täpsetest mehhanismidest, mis antud seisundit põhjustavad ja sellest, missuguseid erinevaid teraapiad saab selle seisundi lahendamiseks kasutada, sh dieet- , toitaineline- ja farmatseutiline lähenemine. Räägime ka patofüsioloogiast, põhjustest ja raviprotokollidest.

Kodune lugemine juunis: Korrata kogu seedimise ja immuunsusealane materjal FTN õppest. Lugeda läbi lisamaterjal.

4. tsükkel. 
19-20 juuni 2017
Toitumisteraapia alused ja olemus.
Seedeelundkonna haigused ja toitumisteraapia, eridieedid, autoimmuunsus, parasiidid.  
Psüühikahäirete toitumisteraapia.
I teema
1. Nõuded teraapiajuhtumile ja toitumisteraapia skeem. Kahe juhtumi analüüs.
2. Autismi toitumisteraapia kui toitumisteraapia kõiki tahke haarav näide. 
a. Toidutalumatus autismi näitel
b. Seedeprobleemid autismi näitel
c. Psüühika- ja neuroloogilised häired autismi näitel
d. Detoksifikatsioon ja kelatsioon autismi näitel
Praktika: Ühe autismi diagnoosiga lapse toitumisteraapia.
II teema
1. Seminar seedeelundkonna haigustest (kordamine). Seedeelundkonna haigused ja toitumisteraapia. Autoimmuunsuse olemus.
2. Seedimist hindavad analüüsid. Parasitoloogia ja nende ravi.
3. Eridieedid, nende määramise vajadus.
Praktika: ühe seedeprobleemidega kliendi toitumisteraapia praktiseerimine.
III teema
1. Levinumad psüühikahäired, nende olemus, ravi ja psühhoteraapia. Aju ja soolestiku seose kordamine. Ärevus, käitumis- ja tähelepanuhäired ning toitumine. Depressioon ja toitumine. Skisofreenia ja toidutalumatus. Sundmõtted ja -teod, agressiivsus ja vägivallareaktsioonid ja nende seos toitumisega.
2. Raske kliendi nõustamine, koostöö psühhiaatrite ja psühhoterapeutidega, raskused, läbipõlemine. Enesekehtestamine. 
Praktika: Kooli poolt antud juhtum järgmise tsükli seminariks.

5. tsükkel. 14-15 august 2017 kell 15.00-21.00 
Chun Wong. Geneetiline toitumine
Meie DNA sisaldab elu-, pikaealisuse ja hea tervise koodi, kuid see kood on epigeneetiliselt mõjutatud, epigeene reguleeritakse omakorda keskkonnafaktorite poolt. Seminaril vaatleme seda, kuidas epigeneetika mõjutab meie DNA-d, lähtuvalt kogemustest, pärandatust, keskkonnast, toitumisest ja diedist. Epigeeenid mängivad olulist rolli meie olevikus ja tuleviku heaolus läbi spetsiaalse protsessi, mida kutsutakse metüülimiseks, mis toimib meie kehas kui vananemisvastane kell. See seminar näitab sulle epigeenide kahjustavat mõju tervisele - nagu vähi, ajuga seotud tervisehäirete ja vananemisega seoses. Sa võid õppida kasutama kasulikke strateegiaid ja geeniteste, et analüüsida erinevaid geenivariatsioone.


6. tsükkel. Peavalud. Aneemia.  Nahahaiguste toitumisteraapia. 7. - 8. september 2017 (toimub aprillis 2018)
1. Peavalu toitumisteraapia. Erinevad mehhanismid ja toitumuslik toetus nende puhul.
2. Erinevad aneemiavormid, toitumisteraapia.
Erinevad nahahaigused ja toitumisteraapia, autoimmuunsuse toitumisteraapia.
Praktika: ühe migreeni või ühe aneemiajuhtumi nõustamine.
Praktika: Kooli poolt antud nahaprobleemidega kliendi juhtum, kellele tuleb koostada toitumisnõustamise plaan ning anda toidu- ja toidulisandite soovitused.

7. tsükkel. Toitumisteraapia praktika. Luu- ja liigesehaigused, autoimmuunsus. 18. - 19. oktoober 2017
1. Kliendijuhtumite arutelud.
2. Toitumisteraapia luu- ja liigesehaiguste korral. Autoimmuunsuse toitumisteraapia.
Praktika: ühe liigeseprobleemidega kliendi toitumisteraapia juhtum.

8. tsükkel. Toitumisteraapia praktika. Diabeet. 6. - 7. november 2017
1. Luu- ja liigeseprobleemidega haigete toitumisteraapia juhtumite arutelu.
2. Toitumisteraapia I ja II tüübi diabeedi korral (autoimmuunsus).
Praktika: ühe diabeedijuhtumi toitumisteraapia.

9. tsükkel. Hormonaalsed probleemid ja toitumisteraapia. 5. - 6. 
detsember 2017
Hormonaalsed probleemid, hormonaalse süsteemi funktsioneerimine, hormoonide omavaheline koosmõju. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid.
Praktika: ühe hormonaalsete probleemidega kliendi toitumisteraapia.

10. tsükkel Toitumisteraaia praktika. Vähi toitumisteraapia. jaanuar 2018
1. Toitumisteraapia hormonaalsete probleemide puhul – juhtumite analüüsid.
2. Vähi toitumisteraapia. Toitumisterapeudi pädevus.
Praktika: töötada läbi ühe spordiala sportlase toitumine (soovi koral).

11. tsükkel. Erijuhtumid: eakas ja multiprobleemne klient.  veebruar 2018
1. Haige eakas. Füsioloogilised ja patoloogilised terviseprobleemid: südame-veresoonkonnaprobleemid, osteoartroos, prostata suurenemine, andro- ja menopaus, osteoporoos jt. Psüühilised probleemid ja eakas: mäluprobleemid (k.a Alzheimer), depressioon, ärevus, nende kujunemise mehhanismid (kaotusepsühoologia jt). Piirid ja erinevate spetsialistide pädevus, edasisuunamine.

12. tsükkel. 1 päev Toitumisteraapia teooria ja praktika. märts 2018 (ärajäänud kursuse asemel)

aprilli koolitus toimub 4-5 aprill 2018 (ärajäänud kursuse asemel)

8 t FTT skeemi koostamine, autismi näide (sh laste ja perede TT)
tõenduspõhisus, arstide ravijuhistes TT osa. TT, FTT ja FTN pädevus. Juhiste koostamise juhendamine.
4t vere keemia analüüsid
2t rasvhapete kordamine ja testid
2 t mikrobioomi ja SIBO testimine


28. mail toimub 1 päev koolitust (ärajäänud koolituse asemel)
TT skeem, vere keemia jt testide arvestus.

LÕPUTÖÖ kirjutamise aeg 6 kuud. Lõpetamine oktoobris-novembris 2018