TOITUMISSPETSIALISTI ÕPPE TASEMED

NB! 2019. aasta lõpust alates on liidetud tervisenõustaja toitumise alal moodul toitumisnõustaja baasõppega, mis pikeneb 6 õppepäeva võrra. Sellele järgneb toitumisteraapia õpe. Toitumisteraapia õpe ehk III moodul pikeneb 2 õppepäeva võrra.  
 
I ja II moodul
III moodul
IV moodul
(FTT baasõpe)
Toitumisnõustaja jätkuõpe V moodul
(FTT väljaõpe)


TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL ÕPE
 • I moodul: 
 • Tasakaalustatud toitumise alused ja toiduvalmistamine
 • II moodul: Toitumisnõustamise alused ja tervisenõustaja toitumise alal väljaõpe
 • Kokku I-II moodul

18 (2-päevast) tsüklit auditoorset õppetööd ja 2 kuud praktikat ning iseseisvat tööd.

 •  


 


TOITUMISTERAPEUT
(nõutav kõrgharidus)
 • Järgneb Tervisenõustaja toitumise alal või toitumisnõustaja õppele (teiste koolide õppekavade alusel) 
8 (2-päevast) tsüklit, 200 tundi

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE (FTT) TERAPEUDI BAASÕPE

j
ärgneb TOITUMISTERAPEUDI VÄLJAÕPPELE
 


NB! Keskharidusega TN
võib läbida täiendkoolitusena FTT baasõppe kursuseid pärast tervisenõustaja toitumise alal
õpet ning saada
FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA (FTN) tunnistuse.
 • FTN  töötab FTT meeskonnas ja tema juhendamisel
 • FTN õpe kestab 7 kuud (14 õppepäeva)  
 •  FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI VÄLJAÕPE
(nõutav Toitumisterapeudi ning FTT baasõppe täielik läbimine)

 • sisaldab 12
  (2-päevast) tsüklit haiguspuhuse toitumise süvaõpet ja 3-6 kuud lõputöö kirjutamist

 •