TOITUMISSPETSIALISTI ÕPE Tervisekoolis

Tervisekool pakub ainukese koolina Eestis süvendatud õpet toitumisnõustajatele ja -terapeutidele, TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL õpet, FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA JA – TERAPEUDI õpet.

Toitumisspetsialisti õppe vorm on täiendõpe.

Toitumisteraapiat on koolis õpetatud alates aastast 2007 EV HM kinnitatud õppekavade alusel. 2018. aastast alates on toitumisteraapia õpe jagatud kolme moodulisse vastavalt riiklikele nõuetele, teine ja kolmas osa nimetati funktsionaalse toitumise teraapiaks. Toitumisteraapia hõlmab väga väheste haigusseisundite korral toitumist, aga funktsionaalne toitumisteraapia õpetab rohkem süvakuti kehafunktsioone mõistma ning nende alusel erinevate haigusseisundite puhul kliente abistama. Loe rohkem nende erinevusest siit.

Ka toitumisnõustajaõppes õpetatakse õpilast sügavamalt tundma kehafunktsioone ning antakse rohkem teadmisi toitumise seostest tervisega. Toitumisnõustaja õpe on jagatud kolme moodulisse: toitumisnõustaja õpe, tervisnõustaja toitumise alal õpe ja funktsionaalse toitumise nõustaja õpe. 

Toitumisnõustaja baasõppes saab õpilane kutsestandardiga seatud miinimumnõuetest rohkem teadmisi seedimise toetamisest toitumisega, kehakaalu korrigeerimisest, erinevatest toiduainetest ja nende tervislikkusest, vaimse tervise toetamisest ning toidulisanditest. Ainukese koolina Eestis oleme lisanud I mooduli ehk tervisliku tasakaalustatud toidu valmistamise 6-päevase koolituse. Seda tsüklit võib ka läbida ilma toitumisspetsialisti õppes jätkamata.

Tervisekooli toitumisspetsialisti täisõpe koosneb kokku kuuest moodulist/erinevast tasemest. Iga tase eeldab eelneva(te) taseme(te) läbimist. Vaata erinevaid õppe tasemeid.

Tervisliku toitumise alused ja toidu valmistamine kursus on toitumisnõustaja ja tervisenõustaja toitumise alal õppe I osa.
Et edasi õppida toitumisteraapiat, peab olema läbitud toitumisnõustaja baasõpe, aga funktsionaalse toitumise terapeudiks õppimisel peab olema läbitud ka mitmeid tsükleid tervisnõustaja toitumise alal moodulist.


I moodul TERVISLIKU TOITUMISE ALUSED JA TOIDU VALMISTAMINE
II moodul TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPE
III moodul TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL VÕI TOITUMISTERAPEUDIÕPE
IV moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASÕPE (sh toitumisterapeudi ja funktsionaalse toitumise nõustaja õpe)
V moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI väljaõpe
VI moodul Funktsionaalse toitumise terapeudi jätkuõpe. 

TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE jaguneb kolme moodulisse 
- Toitumisnõustaja baasõpe (I ja II moodul)
- Tervisenõustaja toitumise alal jätkuõpe (III moodul)
- Funktsionaalse toitumise nõustaja õpe (IV moodul)

TOITUMISTERAPEUDI ÕPE jaguneb kolme moodulisse 
- Toitumisterapeudi tase (haiguspuhune toitumine seisundite osas, mis kajastuvad arstide ravijuhistes) (III moodul)
- Funktsionaalse toitumise terapeudi baasõppe tase (lõpetanu töötab haigusjuhtumitega nagu toitumisterapeut või funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena tema supervisiooni all funktsionaalse toitumise nõustajana) (IV moodul)
- Funktsionaalse toitumise terapeudi väljaõpe (V moodul)

Õpilane saab koolis igal astmel pidevalt konsulteerida kogenud spetsialistidega (õpetajatega, kes on toitumisterapeudid või funktsionaalse toitumise nõustajad ja -terapeudid) nii enda kui oma klientide toitumise osas.

Kool pakub õpilastele suures mahus kirjandust lugemiseks ning on koostanud esimesed õpikud Eestis:
"Tervis toidust" Põhjalik ülevaade tervisliku tasakaalustatud toitumise alusetest
"Toiduainete tervistav toime" Erinevate toiduainete kirjeldused

Kaks kooli õpetajat, Annely Soots ja Triin Muiste, osalesid 2018. aastal kutsestandardite uuendamise meeskonnas, Triin Muiste oli ka kutsekomisjoni liige.

Tervisekool panustab ka töötavate toitumisnõustajate töö kvaliteedi tõstmisesse läbi töötajate ühingute ETNÜ ja ETTA (Eesti Toitumisnõustajate Ühendus ja Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon).

Õpe Tervisekoolis keskendub inimese tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele. Toit peaks mõjutama positiivselt meie kehalisi protsesse.
Loe siit funktsionaalse toitumise kohta.