Tõenduspõhine teadmine

Ravijuhendite koostamise käsiraamat. 


Probleemid topeltpimedate uuringutega meditsiinis
(eesti keeles).
Algallikas: Yngvar Reichelt, Karl L. Reichelt. Problems with Double Blind in Medicine. Open Journal of Psychiatry, 2015, 5, 204-206-
(Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway and Lab 1, No 1337, Sandvika, Norway and Kleve 4541 m, University of Oslo, Oslo, Norway)