Tln23

NB! Teise grupi lõpetamine toimub 13. oktoobril algusega 15.00

Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Pirita tee 26c-33.
Õppepäev algab kell 9.30 ja lõpeb orienteeruvalt 16.00- 16.30.

Kursused toimuvad kahe- ja kolmepäevaste tsüklitena, toitumisnõustaja õpe kestab kokku 17 kuud. Kursuse hind on 1900€, mida tasutakse 120Eur kuus, kokku 16 kuud (viimane makse 100 eurot).

Loe kindlasti lisaks rubriigist "Toitumisnõustaja õpe" - sealt leiad infot koolituse ja kooli astumise kohta.
Samast leiad infot kooli ja koolituse sisu kohta, viited kooli õppekavale koos koolituse väljundite ning õppe sisuga, viited õpetajatele, kooli õppetöö korraldusele ja õpetamise kvaliteedi kindlustamise põhimõtetele. Õpe on tasuline (vt samast õppetasu maksmise korda). II moodulist alates sõlmime õpilase ja kooli vahel lepingu. Lingid kõikidele dokumentidele "Toitumisnõustaja tervisenõustaja toitumise alal õpe" all.

Toitumisnõustaja koolituse I osa
TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPE

224 t teooria- ja praktikaõpet ja 66 t superviseeritud praktikat, 54 t iseseisvat tööd.
Kokku 350 tundi. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisev töö.
Toitumisnõustaja I osa on kutsestandardile vastav õpe. Teadmised ja oskused ning tegevusnäitajad vt kutsesatandardist.

23. -24. märts 2016
1. tsükkel – Tasakaalustatud toitumine. Menüü koostamine.

1. päev. Annely SootsTasakaalustatud toitumise alused. Tõenduspõhised toitumissoovitused tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Head rasvad ja õlid, salatiõlid ja küpsetusrasvad. Nn. „halvad rasvad“, transrasvhapped ja nendega seotud ohud. Tervislikud suhkrud, kunstlikud magustajad, kiudained. Kõrgekvaliteediline valk, valgud kui asendamatud toitained. Makro- ja mikrotoitained, D-vitamiin, vesi. Liikumise olulisus. Ööpäevane rütm ja unehügieen. Pingeseisundid ja lõõgastus.
2. päev. Triin Muiste. Menüüde tervislikkuse hindamine ning tasakaalustatud päevamenüü koostamine. Menüü olemus ja selle koostamise põhimõtted. Praktiline õpe: menüüde analüüs ja koostamine portsjoneid arvestades.

27. -29. aprill 2016 
2. tsükkel - Taimsed toiduained. Vitamiinid. Loomsed toiduained, kaun- ja teravili.

1. päev. Eliisa Lukk. Taimsed toiduained ja taimedes sisalduvad fütotoitained, taimetoidu tervislikkus. Köögi- ja puuvili ning supertoidud. Toidu valmistamise tervislikud meetodid.
2. päev. Külli Holsting. Vitamiinid ja toidulisandid. 
Kodune töö: B-vitamiiniderikka kahe päeva menüü koostamine.
3. päev. Triin Muiste. Loomsed ja taimsed toiduained: piima- ja lihatooted, muna ja kala, kaun- ja teravili. Kasulikkus ja võimalikud ohud. Vähemtuntud toiduained. Piimavaba, lihavaba, laktoosivaba, gluteenivaba, munavaba jne toitumine. Praktiline õpe: Koolis koostada 1-2 päeva menüü, hiljem viia ennast kurssi erinevate toiduainetega, mida kasutatakse laktoosivabal, gluteenivabal ja piimavabal dieedil. Uurida nende kättesaadavust, katsetada nende tarbimist ning tutvuda hindadega.

19. -20. mai 2016
3. tsükkel -  Mineraalained. Menüüde analüüs.

1. päev. Külli Holsting. Mineraalained toidus. Toidulisandid, nende kasutamise üldpõhimõtted (sh. mikrotoitainete päevased soovitatavad doosid, ohutud tasemed).
Kodune töö: Kaltsiumirikka taimetoidurohke kahe päeva menüü koostamine.
2. päev. Eliisa Lukk. Menüüde analüüs. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades. Menüüde analüüsimise ja koostamise meetodid portsjoneid arvestades ja toitumisprogramme kasutades. Menüüde koostamine erinevatele eagruppidele, samuti erinevate terviseprobleemide korral - üldjuhised. Peamised toiduainetetööstuses kasutatavad toidu lisaained, nende ohutus. Praktiline õpe: Tasakaalustatud menüü koostamine.

20. -22. juuni 2016
4. tsükkel - Tervislik kehakaal. Kaalulanegataja menüü. Toitumisnõustamise (TN) alused.

1. päev. Triin Muiste. Kehakaalu mõjutavad faktorid; tervislikud ja põhjendatud kehakaalu langetamise viisid. Madala glükeemilise koormusega toitumine - dieet, mis garanteerib ja säilitab kehakaalu languse. Raskused kaalu langetamisel, kaal ja stress. Emotsionaalne söömine. Kaalugrupid  ja individuaalne nõustamine. Toidulisandid kaalu langetamiseks.
2. päev. Eliisa Lukk. Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Toiduainete GI ja GK. Kaalulangetaja menüüde analüüs.
Kodune ülesanne: järgida 2 nädalat tasakaalustatud menüüd ning GK-dieeti.
3. päev. Külli Holsting. Toitumisnõustamise protsess. Toitumisnõustaja koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Meeskonnatöö alused. Tervishoiusüsteemi võimalused kliendile täiendavate tervishoiuteenuste soovitamiseks esmatasandi tervishoiusüsteemis (nt varajase alkoholismi avastamise ja nõustamise teenus, tubaka tarvitamisest loobumise teenus jm). Toitumisnõustaja vastuvõtt.

06. -08. juuli 2016
5. tsükkel -  Toitumisnõustamise tehnikad. Toitumisnõustamise praktika. Tervisesportlase toitumine.

1. päev. Annely Soots. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed suhtlemistehnikad, meeskonnasuhtlus, koostöö olemus ja selle saavutamine. Praktiline harjutus.
2. päev. Külli Holsting. Toitumisnõustamise praktika. Toitumisalases teabes orienteerumine, teabeallikate kasutamine, kliendi juhendamine sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel. Internetis pakutava kriitiline hindamine. Toitumisnõustaja ettevõtjana, praksise loomine, teenuse reklaamimine ja tasu küsimine. Erinevad tegevusvaldkonnad. Töötubade läbiviimine ja töö kliendigruppidega. Kompetentsuse tõendamine ja kompetentsi säilitamine, elukestev õpe. Supervisioon. Andmekaitse ja nõustamise dokumenteerimine.
Kodune ülesanne: nõustada ühte kaaluprobleemiga klienti.
Kodune ülesanne: Teadusallikatele toetudes kirjutada 2-3 leheküljeline referaat toiduainete tervislikkusest või toitumisest.
3. päev. Reet Saia. Luu- ja lihaskond, sidemed ja liigesed. Tõenduspõhised liikumissoovitused, harrastussportlase toitumine, rasvunu sportimine. Kliendi toitumuslikud vajadused spordialast ja individuaalsusest lähtudes, füüsilise koormuse hindamine, energiabilanss ja energiavajadus. Vajalikud toidulisandid treeningkoormusest lähtudes, spordis keelatud ained. Liigse füüsilise koormuse negatiivne mõju kehale (liikumisharrastaja ületreening). NB! toitumisnõustaja ei õpi baasõppe tasemel sportlase toitumist, see on jätkuõppe teema. Praktiline õpe: Ühe spordiala harrastussportlase menüü analüüs.

30 - 31. august 2016
6. tsükkel - Söömishäired ja alakaal
. Eaka toitumine.
1. päev. Reet Saia. Söömishäired, nende tekkepõhjused ja sümptomid. Kaalu tervislik tõstmine. Toitumispsühholoogia.
2. päev. Reet Saia. Eaka toitumine. Tervislik toitumine vanas eas. Eaka toitumisprobleemid, eakad ja alakaal. Sarkopeenia.
Kodune ülesanne: ühe lapse, ühe raseda ja ühe eaka nõustamise läbiviimine.

26. - 28. september 2016
7. tsükkel – Seedeelundkond ja seedimise toetamine. Põhitoitained.

1. päev. Annely Soots. Seedimise füsioloogia-biokeemia: valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. Seedeensüümid. Seedehäirete tekkimine.
2. päev. Annely Soots., Põhitoitained ja vesi - füsioloogia ja biokeemia. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad rasvad ja rasvade ainevahetus kehas. Valkude osatähtsus ja biorollid. Toidulisandid.
3. päev. Triin Muiste. Seedimise toetamine tervisliku toitumisega. Kõhukinnisus, reflukstõbi, puhitus jt seedimisega seotud tervisehäired ja toitumine. Praktiline õpe: Seedehäiretega isikule menüü koostamine.

13. -14. oktoober 2016
8. tsükkel 
Kliendijuhtumid. Kliendisuhtlus probleemide korral. 
1. päev. Laivi Mesikäpp. Praktilise kliendinõustamise kokkuvõtted: arvestus. Toitumisnõustamise protsessi etapid. Kliendijuhtumi arutelu ja vormistamine supervisiooniks. Praktiline toitumisnõustamine. Referaatide allikate ja sisu arutelu.
Kodune ülesanne: Ühe toitumisnõustamise juhtumi esitamine.
2. päev. Annely Soots. Kliendisuhtluse alused. Suhtlemine probleemide korral, konfliktide lahendamine, kliendi ja nõustaja isiksused. Toitumisharjumuste muutmine, kliendi motiveerimine, erinevad meetodid inimeste abistamiseks.

16. -18. november 2016
9. tsükkel - Lapse toitumine. Raseda toitumine. Anatoomia- füsioloogia.

1. päev. Trioin Muiste. Lapse toitumine. Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseeas. Lapsele menüü koostamine lapse individuaalsust silmas pidades.
Praktiline õpe: lapse menüü koostamine (erinevates vanustes lastele, lasteaias jm).
2. päev. Külli Holsting. Raseda toitumine. Rasedus ja toitumine, tervisliku toidu soovitused rasedale. Erinevad rasedusaegsed probleemid ning nendega seonduvad toitumissoovitused. Toidulisandid ja rasedus. Taimetoitlus ja rasedus. Isu muutus raseduse ajal. Imetava ema toiduvajadus.
3. päev. Annely Soots. Inimese anatoomia ja füsioloogia: südame-veresoonkond, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem.

15. -16. detsember 2016
10. tsükkel - Südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi ennetamine. Esmaabi ja toiduhügieen.

Diagnoositud haiguste puhul nõustab toitumisnõustaja haigeid tervisliku toitumise osas, kuid ei määra haiguspuhuseid dieete.
1. päev. Triin Muiste. Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. Toitumise seos enamlevinud haigustega (osteoporoosi ja vähi ennetamine), haigestumise riski vähendamine toitumise abil (südame-veresoonkonnahaigused – kõrge kolesteroolitase ja vererõhk, osteoporoosi ja vähi ennetamine).
2. Päev. Reet Saia. Eluohtlikud seisundid, kliendi edasisuunamine. Esmaabi. Toiduhügieeni nõuded.

19. - 20. jaanuar 2017
11. tsükkel - Vaimse tervise edendamine, eridieedid. Toitumisnõustaja tööga seotud aspektid.

1. päev. Sirli Kivisaar. Vaimse tervise toetamine tasakaalustatud toitumisega.  Eridieedid, koostöö toitumisterapeutidega. Toitumisterapeudi poolt antud erinevate dieedisoovituste järgimine – kliendile individuaalse menüü koostamine tasakaalustatud toitumise põhimõtteid arvestades. Toitumisnõustamise praktika.
2. päev. Triin Muiste. Toitumisnõustaja tööga seotud aspektid. Erinevad tegevused: gruppide juhtimine, loengud, uurimused, töötoad. Läbipõlemise ennetamine ja eneseabi. Koostööpartnerid ja kliendi edasisuunamine, ko- ja supervisioonid. Funktsionaalse toitumise alused, toitumisnõustaja jätkuõppe olemus ja toitumisspetsialistide meeskond, meeskonnatöö alused, erinevate meeskonnaliikmete pädevus. Nõustamise praktika.

EKSAM ja Toitumisnõustaja koolituse II osa
TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL

72 tundi teooriaõpet ja 60 tundi superviseeritud praktikat, iseseisvat tööd 38 tundi. Lõputöö kirjutamine 80 tundi.
Kokku 250 tundi.
Nendele, kes ei jätka jätkuõppes, väljastatakse pärast eksami sooritamist TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPPE tunnistus (esimene osa toitumisnõustaja koolituse täisprogrammist). Jätkajatele väljastatakse tõend toitumisnõustaja baasosa läbimise kohta.

13. - 15. veebruar 2017
12. tsükkel. Taimetoitlus ja detoksifikatsioon. Eksam.
1. päev. Annely Soots. Detoksif.teooria. Taimetoitluse erinevad vormid, ohud ja kasulikkus. Puhastumine ja detoksifikatsioon, maks keha puhastajana, detoksifikatsiooni etapid ja detoksifikatsiooni soodustamine toiduga.
2. päeva Külli Holsting. Toitumisnõustamise teooriaeksam - kasutada võib kõiki õppematerjale ja internetti. Eesmärk on leida kiiresti õiget tõenduspõhist teavet. Menüü analüüs ja menüü analüüsi hindamine. Toitumisnõustamise läbiviimine ning tagasiside andmine nõustamise kohta.
2. päev. Triin Muiste. Detoksif. praktika.Ekstreemsetele puhastuskuuridele hinnangu andmine. Vegani menüü analüüs ja toidulisandite vajadus.
Taimetoidurohke tervisliku tasakaalus detoksimenüü koostamine.

27. - 28. märts 2017
13. tsükkel. 
Toiduallergia ja -talumatuse praktika. Toidutalumatus ja – allergia, teooria.  NB! Päevad vahetuses
Kursuse läbimine ei anna luba pakkuda klientidele toidutalumatuse teste ning määrata eliminatsioonideete. see vajab lisakoolitust.
1. päev. Triin Muiste. Kliendi nõustamine ja menüüde koostamine toidutalumatuse ja -allergia korral. Edasisuunamise ja koostöövajaduse leidmine.
2. päev. Annely Soots. Immuunsüsteemi toimimine ja immuunsuse mõjutamine toitumisega. Toiduallergia ja -talumatuse olemus, vormid, väljendused, tuvastamine, viimaste aastakümnete teaduslikud tõendused. Toitumisnõustaja pädevus, jätkuõpe ja teiste spetsialistidega koostöö vajadus.
Kodune ülesanne: esitada kahe nädala gluteeni- ja piimavaba dieedi kogemuse kirjeldus.

24. - 25. aprill 2017
14. tsükkel. Toitumisnõustamine enamlevinud  psüühiliste probleemide korral. 
Toitumisnõustamine enamlevinud kehaliste haiguste korral.
1. päev. Annely Soots. Erinevad psüühikahäired ja toitumisnõustaja pädevus ning koostöö arstide, psühholoogide ja toitumisterapeutidega. Suhtlemise alused. Depressiooni, ärevuse jt testid. Psüühikahäiretega klientide toitumisnõustamine. 
2. päev. Külli Holsting. Üldised toitumissoovitused enamlevinud haiguste korral: vähk, liigesehaigused, kivitõbi, nahahaigused, astma, südamehaigused, metaboolne sündroom ja diabeet. Edasisuunamise vajadus ja koostöö aspektid, toitumisnõustamine.
Arvestus: haiguspuhuse toitumisnõustamise plaani koostamine toitumisnõustaja pädevuse piire arvestades ning ühe keerulise nõustamisjuhtumi esitamine. 

24. mai 2017
15. tsükkel
1 teooriapäev.
Annely Soots. Lõputöö ja superviseeritud praktika. Tervisnõustaja toitumise alal igapäevatöö.
Lõputööde kirjutamise juhendamine. Tervisenõustaja toitumise alal tööpraktika, koostöö teiste spetsialistidega. Teenuse kvaliteedi kindlustamine, kovisioon ja supervisioon. Jätkukoolitused.
Toitumisnõustaja tööstress, läbipõlemise ennetamine.

Ühe õppepäeva ulatuses saab õpilane nõustatud klientide kohta õpetajatelt supervisiooni, tagasisidet ühele keerulise juhtumi nõustamisele (mille õpilane esitab juhtumina) ja lõputöö juhendamist.

Superviseeritud praktika - 15 erineva kliendi nõustamine ja kliendijuhtumite superviseerimine. Eeldab õpitud teemade osas praktilist kliendinõustamist.

Enne lõpetamist esitada essee "Mina tervisenõustajana toitumise alal".

Lõputöö kirjutamine ja koolipoolne juhendamine – (80 tundi ehk kaks täisnädalat on ette nähtud lõputöö kirjutamiseks).
Lõputöö on kas teooriatöö, kus õpilane demonstreerib oma oskust analüüsida teaduskirjandust ning kasutada seda nõustajale vajaliku toitumisalase info hankimiseks või spetsiifilise menüü koostamine või kliendijuhtum, milles antakse lisaks ka lühike probleemiga seonduv teooriaosa. Lõputööks võib koostada ka toitumisnõustaja töö jaoks olulise juhendmaterjali.i.

Lõputöö kaitsmine juuli algus või august 2017

III mooduli teadmiste ja oskuste alused: riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused (nt Põhjamaade, Vahemeremaade); teaduspõhine kirjandus, tõenduspõhine kirjandus ja praktika toidutalumatuse ja detoksifikatsiooni ning erinevate taimetoitluste kohta. Tõenduspõhised juhised haiguspuhuste toitumissoovituste andmiseks teiste spetsialistide meeskonnas.

Tervisenõustaja toitumise teadmised ja oskused/õpiväljundid.
Tervisnõustaja toiutmise alal põhitööks on elanikkonna tervise edendamine läbi tervisliku toitumise nõuannete jagamise. Lisaks baastasemel loetletud teadmistele ja oskustele (ehk kutsestandardi nõuetele) omandab tervisenõustaja lisateadmised ja oskused, mis võimaldavad nõustada taimetoitlasi, erinevaid “puhastusi” kasutavaid kliente ning kliente, kelle menüüst on välistatud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained. Tervisenõustaja toitumise alal töötab diagnoositud juhtumitega vaid toitumiseterapeudi või arsti meeskonnas.

1. Tunneb detoksifikatsiooni teooriat ja erinevate „puhastuste“ plusse ning puudusi, oskab juhendada klienti, kes kasutab „puhastuse“, „paastu“ vm detoksifikatsiooni eesmärgil läbiviidavat dieeti tervislikku tasakaalustatud taimetoidurohket menüüd kasutama, kuid ei määra ise detoksifikatsiooni soodustavaid lisandeid ega -dieete;
2. Tunneb veganluse ohtusid ja tervisliku veganluse ja taimetoitluse põhimõtteid ning oskab nõustada veganit ja taimetoitlasi, sh veganist spordiharrastajat tervisliku ja tasakaalustatud toitumise osas, andes nõu toitainete ja toidulisandite kohta (et vegan saaks kätte kõik toitained), kuid ei määra ise vegandieeti.
3. Tunneb toidutalumatuse ja –allergia aluseid ja teatud toiduaineid välistava toitumise ning menüü koostamise põhimõtteid ning teab, millal klienti edasi suunata;
4. Oskab koostada tervislikku tasakaalus menüüd, kui kliendil on menüüst välja jäetud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained, kuid ise ei määra dieete (mida menüüst välja jätta, kui kauaks välja jätta jne.).
5. Haiguste puhul töötab toitumisterapeudi meeskonnas, koostades tasakaalus ja tervislikku menüüd haigetele, milles toitumisterapeut annab ette juhised kas toiduainete välistamiseks või põhitoitainete suhte muutmiseks, oskab juhendada ja jälgida toitumisterapeudi supervisiooni all kliente, kellele on toitumisterapeudi poolt soovitatud erimenüüd.