Tln 24 nädalavahetus

Kursused toimuvad nädalavahetustel kahepäevaste tsüklitena Tallinnas.
Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Pirita tee 26c-33. 
Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisv töö.

Loe kindlasti lisaks rubriigist "Toitumisnõustaja õpe" - sealt leiad infot koolituse ja kooli astumise kohta.
Samast leiad infot kooli ja koolituse sisu kohta, viited kooli õppekavale koos koolituse väljundite ning õppe sisuga, viited õpetajatele, kooli õppetöö korraldusele ja õpetamise kvaliteedi kindlustamise põhimõtetele. Õpe on tasuline (vt samast õppetasu maksmise korda). II moodulist alates sõlmime õpilase ja kooli vahel lepingu. Lingid kõikidele dokumentidele "Toitumisnõustaja tervisenõustaja toitumise alal õpe" all.

TERVISEKOOLI toitumisnõustaja täisõpe koosneb kahest osast ja kolmest erinevast tasemest (Iga tase eeldab eelneva(te) taseme(te) läbimist).

1. Tervisliku tasakaalustatud toitumise alused ja toidu valmistamine 
2. Toitumisnõustaja baasõpe ja Tervisenõustaja toitumise alal Jätkuõpe.

Tervisekooli toitumise aluste ja toitumisnõustaja õpe erineb teistest selle poolest, et rõhutakse TERVISE EDENDAMISELE. Meie jaoks peaks tarbitav toit olema funktsionaalne, ehk siis vajalik kehaliste funktsioonide toimimiseks. Õppes keskendutakse sellele, kuidas toit ja toidus sisalduvad toitained mõjutavad meie kehalisi funktsioone. Õpe on praktiline, õpetame toitumisnõustajale vajalikke teadmisi ja oskusi, seda, kuidas kõike praktilises kliendinõustamises rakendada.

TERVISLIKU TOITUMISE ALUSTE JA TOIDU VALMISTAMISE moodul koosneb 6 õppepäevast ja sobib kõigile huvilistele, ka nendele, kes ei soovi edasi õppida toitumisnõustajaks.

Koolitusel käsitletakse nii tervisliku toitumise aluseid kui õpetatakse neid praktikas rakendama. Koolituse hind sisaldab lisaks koolituse ja õppematerjalide ning käibemaksule ka valmistatava toidu maksumust. Õpilane valmistab koos õpetajatega koolis nii tervislikke vahepalasid kui lõunasöögi.

Soovijad saavad edasi õppida TERVISENÕUSTAJAKS TOITUMISE ALAL

See hõlmab endas ka TOITUMISNÕUSTAJA õpet. Soovi korral võib õppe ka ainult toitumisnõustaja tasemel lõpetada. Toitumisnõustaja õpe vastab kutsestandardile, kuid kõikidele teemadele lähenetakse tervislikkuse seisukohast, toetudes tõenduspõhistele andmetele (vt meie häälekandjat, ajakirja „Toitumisteraapia“, mille 7 numbrit ja artiklid on tasuta saadaval www.toitumisteraapia.ee). Kooli konsultant ja õppematerjalide retsensent on biokeemik-toitumisteadlane Tiiu Vihalemm.

TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL õpe annab toitumisnõustajale lisateadmisi ja oskusi inimese terviseseisundi toetamiseks, see on osa toitumisterapeudi õppest. Teemad, mida õpitakse lisaks, on toiduallergia ja -talumatus, detoksifikatsioon ja veganlus, terviseprobleemidega isikute toitumisnõustamine. Õpilane saab kooli poolt supervisiooni praktilises kliendinõustamises. Soovi korral saab kooli ka lõpetada toitumisterapeudina - 2018. aasta kevadel saab tutvuda lisakoolitusega, mis annab õiguse töötada toitumisterapeudina.

Edasi on võimalik õppida veel süvendatult toitumise seost kehaliste protsessidega. FUNKTSIONAALSE TOITUMSIE NÕUSTAJA (FTN) õpe koosneb 12-st kahepäevasest tsüklist, kus keskendutakse sellele, kuidas toitumisega mõjutada kehalisi protsesse, kuidas interpreteerida erinevaid toitumislikku seisundit hinnata aitavaid analüüse. FTN õpe on osa funktsionaalse toitumisterapeudi õppest, soovi korral saab edasi õppida toitumisterapeudiks.


ÕPPEKAVA

I moodul (sobib kõigile, ei pea jätkama toitumisnõustaja õppega)
TERVISLIKU TASAKAALUSTATUD TOITUMISE ALUSED ja TOIDU VALMISTAMINE

Kokku 48 tundi teooria- ja praktikaõpet. Palju lisalugemist ja toiduretsepte.
Hind 360 eurot (kolmes osas, a´120 eurot). Igal õppepäeval valmistatakse koos tervislikke vahepalasid ning lõunasöök.

03. - 04. september 2016 (Annely Soots ja Laivi Mesikäpp)
teine grupp 10. -11. september 2016 (Annely Soots ja Triin Muiste)
1. tsükkel - Tervisliku tasakaalusatud toitumise alused.

1. päev. Toitumispüramiidid ja tervisliku tasakaalustatud toitumise alused. Erinevad toitumissoovitused. Toortoit ja küpsetatud toit. Erinevad toiduainegrupid ja nende tervislikkus. Põhitoitained, vitamiinid ning mineraalained, toidu lisaained. Erinevad süsivesikud ja nende mõju veresuhkrutasemele. Loomsed versus taimsed valgud ja rasvad.
2. päev. Köögivilja tarbimissoovitused ja taimetoidu hulga suurendamine menüüs – erinevad võimalused ja nipid läbi päevamenüü näidete. Fütotoitainete kasulikkus, taimetoitlus, veganluse ohud. Tervisliku toidu valmistamise meetodid ja toidunõud. Toiduhügieeni alused. Erinevad taimsed toiduained, toorsupid ning -salatid, salatiõlid. Praktika: Iseenda MENÜÜ ANALÜÜS toitumissoovituste järgi portsjonite alusel ning tasakaalus menüü koostamine.

08. - 09. oktoober 2016 (Annely Soots ja Kati Lüüs-Ploomipuu)
teine grupp 15. - 16. oktoober 2016
(Annely Soots ja Triin Muiste)
2. tsükkel - Tasakaalus menüüs rasvade ja valkude seisukohast.
1 päev. Tervisliku tasakaalustatud toitumise põhialuste kordamine. Valgurikkad toidud ja valgu vajadus. Rasvade vajadus ja menüü tasakaalustamine rasvade ja valkude seisukohast. Erinevad rasvhapped ja nenderohked toiduained. Seemnete ja pähklite tervistav toime, tarbimissoovitused. Erinevad õlid, rasvad ja võided /määrded. Õlide tootmine ja kvaliteet. Rasvade ja õlide kuumutamine, rafineerimine, suitsemispunktid. Hüdrogeenitud rasvad. Seemned-pähklid. Erinevad taimsete rasvadega määrded, salatiõlid ja kookosrasv, praadimisrasvad.
2. päev. Rasvade poolest tasakaalus menüü teooria kordamine. Kala ja mereannid, tarbimissoovitused. Liha ja piimatooted, muna, siseelundid, tarbimissoovitused. Praktika: Erinevate rasvhapete ja nenderohkete toidugruppide kordamine, rasvade tasakaalu hindamine menüüs.

12. - 13. november 2016  (Eva-Liisa Kaaristo)
teine grupp 5. - 6. november 2016 (Triin Muiste)
3. tsükkel -
Tasakaalus menüü süsivesikute seisukohast. Tervislik kehakaal.
1 päev. Tasakaalustatud toitumise alused rõhuasetusega süsivesikutele. Liht- ja liitsüsivesikud, nende tervislikkus, toitumissoovitused. Kiired ja aeglased süsivesikud, suhkrud ja kunstsuhkrud. Toiduainete GI ja GK, süsivesikurikaste toitude valimine, vajadus ja menüü planeerimine. Köögi- ja puuvili ning toortoit. Toiduainete GK leidmise harjutamine.
2. päev. Teravili ja kaunvili, nende tervislikkus. Pudrud, makaronid jt tooted. Suhkruliiast ja kõrgest kehakaalust tingitud terviseprobleemid. Kaalu langetamise üldpõhimõtted. GK-sõbralikud maiustused, vahepalad. Praktika: Tervisliku tasakaalustatud menüü koostamine, mis võtab arvesse ka toiduainete GK-d.


TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL koosneb kahest moodulist
õppe kestvus on 17 kahepäevast tsüklit, jaguneb kahte moodulisse (12 + 5 tsüklit III moodulis).
Hind on 1200 eurot II moodulis, (100 eurot kuus 12 kuud) (Hind ei muutunud, aga lisandus üks õppepäev viimasesse tsüklisse)

II moodul
TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE

192 t teooria- ja praktikaõpet, 62 tundi superviseeritud praktikat ja 48 t iseseisvat tööd.
Kokku koos esimese praktilise osaga 350 tundi.
Teadmised ja oskused ning tegevusnäitajad vtkutsestandardist.

17. - 18. detsember 2016
4. tsükkel - 
Toitumisnõustamise alused.  Mineraalained.
1. päev. Külli Holsting. Toitumisnõustamise olemus, koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisnõustajate erinevad tasemed, pädevuse piirid toitumisnõustajate meeskonnas jt spetsialistidega koostöös. Baas- ja jätkukoolitused. Toitumisnõustaja vastuvõtt jt tööülesanded. Nõustamise protsess. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Teiste teenuste vajadus, kliendi edasisuunamine. Meeskonnatöö alused. Laiendatud meeskonnaliikmed ja nende funktsioonid. Nõustamise dokumentatsiooni kasutamise praktika. Toitumisnõustamise demonstratsioon.
 2. päev. Külli Holsting. Makro- ja mikroelemendid, kehale vajalikud ja mittevajalikud. Tarbimise erinevad tasemed. Igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Toitumisnõustaja pädevus lisandite määramisel. Erinevate mineraalainete- bioelementide kirjeldus, mõju tervisele, sisaldus toidus, toidulisandina manustamine. Ohud ala- ja ületarbimisel. Erinevad mineraalide vormid toidulisandites ja lisandite üldtutvustus.
Kodune ülesanne: piimatoodetevaba kaltsiumirikka kahe päeva menüü koostamine.

28. - 29. jaanuar 2017
5. tsükkel –
 Vitamiinid. Menüü analüüs ja koostamine (arvutite vajadus).
1. päev. Annely Soots. Vitamiinide tarbimise erinevad tasemed. Igapäevane vajadus ja ohutud suurimad annused. Toitumisnõustaja pädevus ja eetika lisandite määramisel. Erinevad vitamiinid: vesi- ja rasvlahustuvad. Kõikide vitamiinide lühitutvustus, mõju tervisele, sisaldus toidus, toidulisandina manustamine. Ohud ala- ja ületarbimisel. Erinevad vitamiinide vormid toidulisandites ja lisandite üldtutvustus.
2. päev. Sirle Nukk. Menüüde analüüsimise ja koostamise meetodid portsjoneid arvestades ja toitumisprogramme kasutades. Tarbitava toidu kvantiteet ja kvaliteet. Peamised toiduainetetööstuses kasutatavad toidu lisaained, nende ohutus. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades. Praktika: tasakaalus menüü koostamine portsjonite süsteemis, menüü kontrollimine Nutridata programmiga ja selle tasakaalustamine.
Kodune ülesanne: : B-vitamiinirikka kahe päeva menüü koostamine.

10. - 11. veebruar 2017
6. tsükkel - 
Põhitoitained. Nõustamise alused
1. päev. Annely Soots. Põhitoitained ja vesi. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad rasvad ja rasvade ainevahetus kehas. Valkude osatähtsus ja biorollid. Biokeemia. 
2. päev. Annely Soots. Nõustamise teooria, selle erinevus tavasuhtlusest ja konsulteerimisest ning informeerimisest. Nõustamise efektiivsuse hindamine. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed suhtlemistehnikad. Kliendi õpetamine. Aktiivse kuulamise praktika, näidisnõustamine.
Kodune ülesanne: kontrolltöö põhitoitainetest

25. - 26. märts 2017
7. tsükkel – Tervislik kehakaal. Toitumisnõustamise praktika.

1 päev. Triin Muiste. Tervislik kehakaal, ülekaal ja rasvumine. Ülekaalu ja rasvumise hindamine: KMI jt näitajad, nende mõõtmine. Kehakaalu mõjutavad faktorid. Erinevad kehakaalu langetamise viisid, nende mõju tervisele. Liikumine ja kehakaal. Raskused kaalu langetamisel.
Kaalugrupid ja individuaalne nõustamine. Toidulisandid kaalu langetamiseks. Praktika: Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Kaalulangetaja menüüde analüüs ja kaalunõustamise alused.
2. päev. Laivi Mesikäpp. Toitumisalases teabes orienteerumine, teabeallikate kasutamine, kliendi juhendamine sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel. Internetis pakutava kriitiline hindamine. Toitumisnõustaja kompetents, selle säilitamine ja tõendamine, elukestev õpe. Supervisioon. Eetika. Toitumisnõustaja ettevõtjana, praksise loomine, teenuse reklaamimine ja tasu küsimine. Erinevad tegevusvaldkonnad, sh töötubade läbiviimine ja töö kliendigruppidega. Andmekaitse ja nõustamise dokumenteerimine – teenuse kvaliteet. Praktika: Kaalunõustamise praktiseerimine.
Kodune ülesanne: järgida 2 nädalat tasakaalustatud menüüd ning GK-dieeti.
Kodune ülesanne: viia läbi kaks nõustamist: rollimängus nõustada oma kursusekaaslast, andes vastastikku tagasisidet ning nõustada ühte tuttavat.

29. - 30. aprill 2017
8. tsükkel - Söömishäired. Kliendijuhtumid, tõenduspõhine nõustamine.

1. päev. Reet Saia. Söömishäired, nende tekkepõhjused ja sümptomid. Toitumispsühholoogia. Kaal ja stress. Perepsühholoogia. Emotsionaalne söömine. Alakaalu põhjused, hindamine, ohud. Kaalu tervislik tõstmine. Praktika: kaalu tõstva 2 päeva menüü koostamine, kasutades toitainetetihedaid toite.
2. päev. Reet Saia. Juhtumiteooria ja juhtumi vormistamine. Nõustamise protsessi etapid. Kliendijuhtumite arutelu. Tõenduspõhistest allikatest leitud materjalide tutvustus ja arutelud nendel teemadel.
Kodune ülesanne: ühe kliendijuhtumi vormistamine arvestuseks.

20. - 21. mai 2017
9. tsükkel – Lapse toitumine (arvuti vajadus). Eaka toitumine.

1. päev. Triin Muiste. Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseea erinevatel perioodidel. Lapsele menüü koostamine lapse iga ja individuaalsust ning perekonna võimalusi ja eripärasid silmas pidades. Laste toitumisnõustamise eripära. Praktika: Lapsele menüü koostamine (erinevates gruppides koostatakse menüü erinevates vanustes lastele), ühe lasteaia menüü analüüs. 
2. päev. Reet saia. Toitumissoovitused ja toitainete vajadus vanas eas. Eaka toitumist mõjutavad faktorid, toitumis- ja terviseprobleemid, sh ala- ja ülekaal, sarkopeenia. Ühe eaka toitumisnõustamise praktiseerimine. 

3. - 4. juuni 2017
10. tsükkel - Tervislik liikumine ja tervisesportlase toitumisnõustamine (arvuti vajadus) . Esmaabi.
1. päev. Reet Saia. Lihaskond. Tõenduspõhised liikumissoovitused. Mittevõistleva terviseportlase toitumine ja menüü koostamise alused. Energiabilanss ja energiavajadus. Rasvunu sportimine. Toitumisnõustaja pädevus sportiva inimese nõustamisel. Veevajadus, spordi- ja energiajoogid. Toidulisandid ja sportimine. Spordis keelatud ained. Liigse füüsilise koormuse negatiivne mõju kehale. Praktika: Ühe spordiala harrastussportlase nõustamise läbiviimine, sh menüü analüüs. NB! toitumisnõustaja ei õpi baasõppe tasemel sportlase toitumist, see on jätkuõppe teema.
 2. päev. Reet Saia. Kannatanu seisundi hindamine, eluohtliku seisundi äratundmine, esmaabi äkkhaigestumiste korral: infarkt, ohtlik kõhuvalu, allergilised seisundid, diabeet, lämbumine, minestamine, mürgistused, šokk. Stabiilse küliliasendi ja elustamise harjutamine.
Kodune ülesanne: nõustada ühte eakat või tervisesportlast.

01. - 02. juuli 2017 KOOLITUST Ei TOIMU!

26. -27. august 2017  Metropoli hotellis südalinnas, Roseni 13 (Rottermanni kvartalis).
11. tsükkel – Seedeelundkond. Raseda ja imetava ema toitumisnõustamine.
1. päev. Külli Holsting. Toidu- ja toitumissoovitused rasedale. Erinevad rasedusaegsed terviseprobleemid ning nendepuhused toitumissoovitused. Toidulisandid ja rasedus. Taimetoitlus ja rasedus. Isu muutused raseduse ajal. Imetava ema toitumine.1. päev. 2. päev. Annely Soots. Seedekulga anatoomia ja füsioloogia; Valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. 
Seedeensüümid. Seedehäirete tekkimine ja toitumissoovitused, lähtudes füsioloogiast.
Kodune ülesanne: nõustada ühte last või rasedat.

16. - 17. september 2017
12. tsükkel –  Toiduhügieen ja toitumisnõustaja pädevus. Südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi ennetamine. 
1. päev. Laivi Mesikäpp. Toiduhügieeni alused. Toidu- ja toidu valmistamise ohutus. Toiduhügieen töötubade läbiviimisel. Seadusest tulenevad nõuded. Koolitus toimub 16. detsembril. Õppepäev jäi ära õpetaja haigestumise tõttu. 
2. päev. Külli Holsting. Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. Toitumise seos enamlevinud haigustega (osteoporoosi ja vähi ennetamine), haigestumise riski vähendamine toitumise abil (südame-veresoonkonnahaigused – kõrge kolesteroolitase ja vererõhk). Toitumisnõustaja kompetentsuse piirid ja koostööpunktid. Praktiseeritakse erinevate terviseprobleemide puhul nõustamist nõustamisplaane koostades. 

14. -15. oktoober 2017
13. tsükkel -  Anatoomia - füsioloogia. Seedevaevused ja toitumisnõustmine.
1. päev. Annely Soots. Erinevate elundkondade anatoomia-füsioloogia: meeleelundid, närvisüsteem, luud ja liigesed, südame-veresoonkond ja veri, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem. Toitumisnõustajale vajalikud teadmised, seosed kliendi terviseprobleemidega.
2. päev algusega 8.30. Annely Soots. Toitumisnõustamine kergemate seedevaevuste puhul, nõustaja pädevus diagnoositud haigustega isikutega töötamisel. Soolestiku seotus teiste organsüsteemidega. Seedimise toetamine tervisliku toitumisega. Kõhukinnisus, reflukstõbi, puhitus jt seedimisega seotud tervisehäired ja toitumine. Seedehäiretega isikule menüü koostamine ja nende toitumisnõustamine.
Kodune ülesanne: nõustada ühte seedevaevustega isikut.

18. - 19. november 2017
14. tsükkel - Klienditeeninduse alused. Toitumisnõustaja igapäevatöö.
Juhtumi ja referaadi esitamise tähtaeg.
1. päev. Annely Soots. Klienditeeninduse alused. Probleemsed kliendid, nendega toimetulek. Inimeste toitumiskäitumise kujunemine, selle mõjutajad. Kliendi motiveerimine ja jõustamine. Enesega toimetulek, kui kliendid ei edene. Läbipõlemise ilmingud, selle ärahoidmine. Enesekehtestamise teooria. Agressiivne, allaheitlik ja kehtestav suhtlemisstiil. Kliendi ja toitumisnõustaja õigused. Enesekehtestamise praktika.
2. päev. Annely Soots. Toitumisnõustaja reaalne tööpäev ja tööülesanded. Oma firma loomine ja meeskonna moodustamine. Toitumisnõustaja kutsesobivus. Jätkukoolitused. Toitumisnõustamise praktiseerimine.

16.- 17. detsember 2017

15. tsükkel - Toiduhügieen ja toitumisnõustaja kompetents. Vaimse tervise toetamine toitumisega, erideedid, koostöö (arvuti vajadus)
Kõik kohustuslikud tööd peavad olema esitatud ja arvestatud. Ollakse nõustanud vähemalt 5 klienti. 
1. päev. Laivi Mesikäpp. Toiduhügieeni alused. Toidu- ja toidu valmistamise ohutus. Toiduhügieen töötubade läbiviimisel. Seadusest tulenevad nõuded. Toitumisnõustaja kompetents baastasemel erinevate klientide nõustamisel.
2. päev. Annely Soots. Vaimse tervise toetamine tasakaalustatud toitumisega. Stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele).
Eridieedid, koostöö toitumisterapeutide ja meedikutega. Toitumisnõustajale vajalikud teadmised ja oskused, pädevuse piirid. Harjutatakse menüüde koostamist toitumisterapeudi poolt saadud juhiste alusel.


Nendele, kes ei jätka jätkuõppes, väljastatakse TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPPE tunnistus (esimene osa toitumisnõustaja koolituse täisprogrammist). Jätkajatele väljastatakse tõend toitumisnõustaja baasosa läbimise kohta.

Kursus jätkub piisava arvu õpilaste jätkamise korral. Kui jätkajaid on vähe, liidetakse kaks õppegruppi.

21. jaanuar 2018
16. tsükkel - 
Toitumisnõustaja baasõppe eksam. Toitumisnõustamise praktika, tervisnõustaja toitumise alal.
1. päev. Annely Soots. Toitumisnõustamise teooriaeksam - kasutada võib kõiki õppematerjale ja internetti. Eesmärk on leida kiiresti õiget tõenduspõhist teavet. Menüü analüüs ja menüü analüüsi hindamine. Toitumisnõustamise läbiviimine ning tagasiside andmine nõustamise kohta. 

Toitumisnõustaja koolituse II osa
III moodul TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL

500 eurot III moodulis (tasuda 125 eurot kuus 4 kuud), 4 tsüklit
64 tundi teooria- ja praktikaõpet, iseseisvat tööd koos superviseeritud praktikaga 98 tundi. Lõputöö 88 tundi. Kokku 250 tundi. 
Selle mooduli ajal tuleb nõustada supervisiooni all 15 erinevat klienti.

21. jaanuar 2018
2. päev Annely Soots. Lõputöö ja superviseeritud praktika. Tervisnõustaja toitumise alal igapäevatöö.
Lõputööde kirjutamise juhendamine. Tervisenõustaja toitumise alal tööpraktika, koostöö teiste erialade spetsialistidega. Teenuse kvaliteedi kindlustamine, kovisioon ja supervisioon. Jätkukoolitused. Toitumisnõustaja tööstress, läbipõlemise ennetamine.

3. - 4. veebruar 2018
17. tsükkel - Toidutalumatus ja – allergia
Kursuse läbimine ei anna luba määrata eliminatsioonideete. Õpilane peab saama enne superviseeritud praktikat testide nõustamisel (3-5 kliendi nõustamine on vajalik).
1. päev. Immuunsüsteemi toimimine. Toiduallergia ja -talumatuse olemus, vormid, väljendused, tuvastamine, viimaste aastakümnete teaduslikud tõendused. Toitumisnõustaja pädevus, jätkuõpe ja teiste spetsialistidega koostöö vajadus.
Lisalugemine: www.tervisekool.ee/lugemist/toidutalumatus ja autismi ja toitumine
2. päev. Kliendi nõustamine ja menüüde koostamine toidutalumatuse ja -allergia korral. Edasisuunamise ja koostöövajaduse leidmine.
Kodune ülesanne: esitada kahe nädala gluteeni- ja piimavaba dieedi kogemuse kirjeldus.


03. - 04. märts 2018
18. tsükkel - Taimetoitlus ja detoksifikatsioon
1. päev. Triin Muiste. Taimetoitluse erinevad vormid, ohud ja kasulikkus. Puhastumine ja detoksifikatsioon, maks keha puhastajana, detoksifikatsiooni etapid ja detoksifikatsiooni soodustamine toiduga. 
2. päev. Annely Soots. Ekstreemsetele puhastuskuuridele hinnangu andmine. Vegani menüü analüüs ja toidulisandite vajadus.
Taimetoidurohke tervisliku tasakaalus detoksimenüü koostamine. 

28 - 29. aprill 2018
19. tsükkel -
Toitumisnõustamine enamlevinud kehaliste haiguste korral.Toitumisnõustamine enamlevinud psüühiliste haiguste korral.
1. päev. Külli Holsting. Üldised toitumissoovitused enamlevinud haiguste korral: vähk, diabeet, liigesehaigused, kivitõbi, nahahaigused, astma, neerupuudulikkus, südamehaigused, metaboolne sündroom ja diabeet. Edasisuunamise vajadus ja koostöö aspektid, toitumisnõustamine.
2. päev. Annely Soots. Erinevad psüühikahäired ja toitumisnõustaja pädevus ning koostöö arstide, psühholoogide ja toitumisterapeutidega. Suhtlemise alused. Depressiooni, ärevuse jt testid. Psüühikahäiretega klientide toitumisnõustamine. 

09. juuni 2018 Viimane tsükkel ja lõpetamine
1. päev: Annely Soots. Toiduallergiaga ja -talumatustega, taimetoitlaste ja terviseprobleemidega klientide nõustamine, toitumisnõustamise plaanide koostamine - juhtumite analüüsid ja arvestus.
Referaatide teemal arutelu ja menüüde esitamine (1 nd menüü)

Kõik kohustuslikud tööd peavad olema esitatud ning Kokku õppe jooksul nõustatud 20 klienti. 
Enne lõpetamist esitada essee "Mina tervisenõustajana toitumise alal".


III mooduli teadmiste ja oskuste alused
Toitumisterapeudi kutsestandard, riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused (nt Põhjamaade, Vahemeremaade); teaduspõhine kirjandus, tõenduspõhine kirjandus ja praktika toidutalumatuse ja detoksifikatsiooni ning erinevate taimetoitluste kohta. Tõenduspõhised juhised haiguspuhuste toitumissoovituste andmiseks teiste spetsialistide meeskonnas.

Tervisenõustaja toitumise teadmised ja oskused/õpiväljundid

Tervisnõustaja toitumise alal põhitööks on elanikkonna tervise edendamine läbi tervisliku toitumise nõuannete jagamise. Lisaks baastasemel loetletud teadmistele ja oskustele (ehk kutsestandardi nõuetele) omandab tervisenõustaja lisateadmised ja oskused, mis võimaldavad nõustada taimetoitlasi, erinevaid “puhastusi” kasutavaid kliente ning kliente, kelle menüüst on välistatud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained. Tervisenõustaja toitumise alal töötab diagnoositud juhtumitega vaid toitumiseterapeudi või arsti meeskonnas, kuid oskab anda tervisliku toitumise soovitusi enamlevinud haiguste korral.

1. Tunneb detoksifikatsiooni teooriat ja erinevate „puhastuste“ plusse ning puudusi, oskab juhendada klienti, kes kasutab „puhastuse“, „paastu“ vm detoksifikatsiooni eesmärgil läbiviidavat dieeti tervislikku tasakaalustatud taimetoidurohket menüüd kasutama, kuid ei määra ise detoksifikatsiooni soodustavaid lisandeid ega -dieete;
2. Tunneb veganluse ohtusid ja tervisliku veganluse ja taimetoitluse põhimõtteid ning oskab nõustada veganit ja taimetoitlasi, sh veganist spordiharrastajat tervisliku ja tasakaalustatud toitumise osas, andes nõu toitainete ja toidulisandite kohta (et vegan saaks kätte kõik toitained), kuid ei määra ise vegandieeti.
3. Tunneb toidutalumatuse ja –allergia aluseid ja teatud toiduaineid välistava toitumise ning menüü koostamise põhimõtteid ning teab, millal klienti edasi suunata;
4. Oskab koostada tervislikku tasakaalus menüüd, kui kliendil on menüüst välja jäetud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained, kuid ise ei määra dieete (mida menüüst välja jätta, kui kauaks välja jätta jne.).
5. Haiguste puhul töötab toitumisterapeudi meeskonnas, koostades tasakaalus ja tervislikku menüüd haigetele, milles toitumisterapeut annab ette juhised kas toiduainete välistamiseks või põhitoitainete suhte muutmiseks, oskab juhendada ja jälgida toitumisterapeudi supervisiooni all kliente, kellele on toitumisterapeudi poolt soovitatud erimenüüd.