Tln22 nädalavahetus

NB! Lõpetamine toimub 13. oktoobril algusega kell 15.00

Kursused toimuvad nädalavahetustel kahepäevaste tsüklitena Tallinnas . 2016. aasta sügissemestri koolitused toimuvad alates augsutist Pirita teel,Tervisekooli ruumides, Pirita tee26c-33.

Õppepäev algab kell 9.30 ja lõpeb orienteeruvalt 16.00- 16.30. Kõikide õppepäevade algus on 9.30. Õppepäeva orienteeruv lõpp on 16.00-16.30. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub praktiline nõustamine ja iseseisv töö.

Loe kindlasti lisaks rubriigist "Toitumisnõustaja õpe" - sealt leiad kooli astumiseks vajalikud dokumendid ja rohkem infot koolituse kohta. 
Samast leiad infot kooli ja koolituse sisu kohta, viited kooli õppekavale koos koolituse väljundite ning õppe sisuga, viited õpetajatele, kooli õppetöö korraldusele ja õpetamise kvaliteedi kindlustamise põhimõtetele. Õpe on tasuline (vt samast õppetasu maksmise korda). II moodulist alates sõlmime õpilase ja kooli vahel lepingu. Lingid kõikidele dokumentidele "Toitumisnõustaja tervisenõustaja toitumise alal õpe" all.

Toitumisnõustaja kursus kestab 19 kuud. Kursuse hind on 1900€, mida tasutakse igakuiste maksetena 19 kuu jooksul 100€ kuus.

Toitumisnõustaja koolituse I osa
TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPE

224 t teooria- ja praktikaõpet ja 66 tundi superviseeritud praktikat, 60 t iseseisvat tööd.
Kokku 350 tundi. 
 Õppetöö pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev töö.
Toitumisnõustaja koolituse I osa on kutsestandardile vastav õpe. Teadmised ja oskused ning tegevusnäitajad vt kutsestandardist.

05. -06. märts 2016
1. tsükkel – Tasakaalustatud toitumine. Menüü koostamine.

1. päev. Annely Soots/Külli Holsting. Tasakaalustatud toitumise alused. Tõenduspõhised toitumissoovitused tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Head rasvad ja õlid, salatiõlid ja küpsetusrasvad. Nn. „halvad rasvad“, transrasvhapped ja nendega seotud ohud. Tervislikud suhkrud, kunstlikud magustajad, kiudained. Kõrgekvaliteediline valk, valgud kui asendamatud toitained. Makro- ja mikrotoitained, D-vitamiin, vesi. Liikumise olulisus. Ööpäevane rütm ja unehügieen. Pingeseisundid ja lõõgastus.
2. päev. Eliisa Lukk. Menüüde tervislikkuse hindamine ning tasakaalustatud päevamenüü koostamine. Menüü olemus ja selle koostamise põhimõtted. Praktiline õpe: menüüde analüüs ja koostamine portsjoneid arvestades.

09. - 10. aprill 2016
2. tsükkel - Loomsed toiduained, kaun- ja teravili. Taimsed toiduained.

1. päev. Triin Muiste. Loomsed toiduained: piima- ja lihatooted, muna ja kala. Kaun- ja teravili. Kasulikkus ja võimalikud ohud. Vähemtuntud teraviljad ja nende kasulikkus. Piimavaba, lihavaba, laktoosivaba, gluteenivaba, munavaba jne toitumine.
Praktiline õpe: Koolis koostada 1-2 päeva menüü, hiljem viia ennast kurssi erinevate toiduainetega, mida kasutatakse laktoosivabal, gluteenivabal ja piimavabal dieedil. Uurida nende kättesaadavust, katsetada nende tarbimist ning tutvuda hindadega.
2. päev. Eliisa Lukk. Taimsed toiduained ja taimedes sisalduvad fütotoitained, taimetoidu tervislikkus. Köögi- ja puuvili ning supertoidud. Toidu valmistamise tervislikud meetodid.

14. - 15. mai 2016
3. tsükkel - Menüüde analüüs. Vitamiinid.

1. päev. Eliisa Lukk. Menüüde analüüs. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades. Peamised toiduainetetööstuses kasutatavad toidu lisaained, nende ohutus. Menüüde analüüsimise ja koostamise meetodid portsjoneid arvestades ja toitumisprogramme kasutades. Menüüde koostamine erinevatele eagruppidele, samuti erinevate terviseprobleemide korral - üldjuhised.
2. päev. Külli Holsting. Vitamiinid toidus ja toidulisandid. Päevased soovitatavad doosid ja ohutud tasemed.
Kodune töö: B-vitamiinirikka kahe päeva menüü koostamine. Toimub Pirita tee 26c-33.

04. - 05. juuni 2016
4. tsükkel - Mineraalained. Põhitoitained.

1. päev. Külli HolstingMineraalained toidus ja toidulisandid, nende kasutamise üldpõhimõtted (päevased soovitatavad doosid, ohutud tasemed).
Kodune töö: kahe päeva kaltsiumirikka taimetoidurohke menüü koostamine.
2. päev. Annely Soots. Põhitoitained ja vesi. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad rasvad ja rasvade ainevahetus kehas. Valkude osatähtsus ja biorollid.
Kodune töö: Kontrolltöö ja tasakaalustatud menüü koostamine.

02. - 03. juuli 2016
5. tsükkel - Tervislik kehakaal. Kaalulangetaja menüü.

1. päev. Külli Holsting. Kehakaalu mõjutavad faktorid; tervislikud ja põhjendatud kehakaalu langetamise viisid. Madala glükeemilise koormusega toitumine - dieet, mis garanteerib ja säilitab kehakaalu languse. Raskused kaalu langetamisel, kaal ja stress. Emotsionaalne söömine. Kaalugrupid ja individuaalne nõustamine. Toidulisandid kaalu langetamiseks.
2. päev. Triin Muiste. Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Toiduainete GI ja GK. Kaalulangetaja menüüde analüüs.
Kodune ülesanne: järgida 2 nädalat tasakaalustatud menüüd ning GK-dieeti.

03. - 04. september 2016
6. tsükkel - Toitumisnõustamise alused. Toitumisnõustamise tehnikad.

1. päev. Triin Muiste. Toitumisnõustamise protsess. Toitumisnõustaja koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Meeskonnatöö alused. Tervishoiusüsteemi võimalused kliendile täiendavate tervishoiuteenuste soovitamiseks esmatasandi tervishoiusüsteemis (nt varajase alkoholismi avastamise ja nõustamise teenus, tubaka tarvitamisest loobumise teenus jm). Toitumisnõustaja vastuvõtt.
2. päev. Annely Soots. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed intervjueerimistehanikad, meeskonnasuhtlus, koostöö olemus ja selle saavutamine. Praktiline harjutus.
Kodune ülesanne: nõustada ühte kaalu- või seedeprobleemiga klienti.

01. - 02. oktoober 2016
7. tsükkel – Seedeelundkond. Anatoomia-füsioloogia. 

1. päev. Annely Soots. Inimese anatoomia ja füsioloogia: meeleelundid, närvisüsteem, luud ja liigesed, südame-veresoonkond, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem. 
Praktiline õpe: Seedehäiretega isikule menüü koostamine.
2. päev. Annely Soots. Seedimise füsioloogia-biokeemia: valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. Seedeensüümid. Seedehäirete tekkimine.

29. - 30. oktoober 2016
8. tsükkel -Seedeprobleemid ja toitumine. Liikumissoovitused.

1. päev. Külli Holsting. Seedimise toetamine tervisliku toitumisega. Kõhukinnisus, reflukstõbi, puhitus jt seedimisega seotud tervisehäired ja toitumine.
2. päev. Reet Saia. Inimese anatoomia ja füsioloogia: lihaskond. Tõenduspõhised liikumissoovitused, harrastussportlase toitumine, rasvunu sportimine. Kliendi toitumuslikud vajadused spordialast ja individuaalsusest lähtudes, füüsilise koormuse hindamine, energiabilanss ja energiavajadus. Vajalikud toidulisandid treeningkoormusest lähtudes, spordis keelatud ained. Liigse füüsilise koormuse negatiivne mõju kehale (liikumisharrastaja ületreening). NB! toitumisnõustaja ei õpi baasõppe tasemel sportlase toitumist, see on jätkuõppe teema. Praktiline õpe: Ühe spordiala harrastussportlase menüü analüü

26. - 27. november 2016
9. tsükkel - Söömishäired. Toitumisnõustamise praktika.

1. päev. Reet Saia. Söömishäired, nende tekkepõhjused ja sümptomid. Kaalu tervislik tõstmine. Toitumispsühholoogia.
2. päev. Reet Saia. Toitumisnõustamise praktika. Toitumisalases teabes orienteerumine, teabeallikate kasutamine, kliendi juhendamine sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel. Internetis pakutava kriitiline hindamine. Toitumisnõustaja ettevõtjana, praksise loomine, teenuse reklaamimine ja tasu küsimine. Erinevad tegevusvaldkonnad. Töötubade läbiviimine ja töö kliendigruppidega. Kompetentsuse tõendamine ja kompetentsi säilitamine, elukestev õpe. Supervisioon. Andmekaitse ja nõustamise dokumenteerimine.
Kodune ülesanne: Teadusallikatele toetudes kirjutada 2-3 leheküljeline referaat toiduainete tervislikkusest või toitumisest.

10. - 11. detsember 2016
10. tsükkel - Kliendisuhtlus probleemide korral. Kliendijuhtumid.

1. päev. Annely Soots. Kliendisuhtluse alused. Suhtlemine probleemide korral, konfliktide lahendamine, kliendi ja nõustaja isiksused. Toitumisharjumuste muutmine, kliendi motiveerimine, erinevad meetodid inimeste abistamiseks.
2. päev. Laivi Mesikäpp. Praktilise kliendinõustamise kokkuvõtted, arvestus. Toitumisnõustamise protsess. Kliendijuhtumite arutelu ja vormistamine supervisiooniks. Nõustamise praktika. Referaatide allikate ja sisu ettekandmine.
Kliendijuhtumi esitamine.

21. - 22. jaanuar 2017
11. tsükkel – Lapse toitumine. Raseda toitumine.

1. päev. Triin Muiste. Lapse toitumine. Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseeas. Lapsele menüü koostamine lapse individuaalsust silmas pidades.
Praktiline õpe: lapse menüü koostamine (erinevates vanustes lastele, lasteaias jm).
2. päev. Külli Holsting. Raseda toitumine. Rasedus ja toitumine, tervisliku toidu soovitused rasedale. Erinevad rasedusaegsed probleemid ning nendega seonduvad toitumissoovitused. Toidulisandid ja rasedus. Taimetoitlus ja rasedus. Isu muutus raseduse ajal. Imetava ema toiduvajadus.
Kodune ülesanne: ühe raseda ja ühe lapse toitumisnõustamine.

25. - 26. veebruar 2017
12. tsükkel – Eaka toitumine. Es
maabi. Toiduhügieen. 
1. päev. Reet Saia. Eaka toitumine. Tervislik toitumine vanas eas. Eaka toitumisprobleemid, eakad ja alakaal. Sarkopeenia.
Praktiline õpe: Ühe eaka nõustamise läbiviimine.
2. päev. Reet Saia. Eluohtlikud seisundid, kliendi edasisuunamine. Esmaabi. Toiduhügieeni nõuded.

18. - 19. märts 2017
13. tsükkel. Südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi ennetamine. Vaimse tervise edendamine.

Diagnoositud haiguste puhul nõustab toitumisnõustaja haigeid tervisliku toitumise osas, kuid ei määra haiguspuhuseid dieete.
1. päev. Triin Muiste. Vaimse tervise toetamine tasakaalustatud toitumisega. Eridieedid, koostöö toitumisterapeutidega. Nõustamise praktika.
2. päev. Külli Holsting. Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. Toitumise seos enamlevinud haigustega (osteoporoosi ja vähi ennetamine), haigestumise riski vähendamine toitumise abil (südame-veresoonkonnahaigused – kõrge kolesteroolitase ja vererõhk)
Referaadi esitamise tähtaeg.

22. - 23. aprill 2017
14. tsükkel. Toitumisnõustaja igapäevatöö. EKSAM.

1. päev. Triin Muiste. Toitumisnõustaja tööga seotud aspektid. Erinevad tegevused: gruppide juhtimine, loengud, uurimused, töötoad. Läbipõlemise ennetamine ja eneseabi. Koostööpartnerid ja kliendi edasisuunamine, ko- ja supervisioonid. Funktsionaalse toitumise alused, toitumisnõustaja jätkuõppe olemus ja toitumisspetsialistide meeskond, meeskonnatöö alused, erinevate meeskonnaliikmete pädevus. Nõustamise praktika.
2. päev. Külli HolToitumisnõustaja tasemeeksam. Teooria ja praktika. Kasutada võib kõiki õppematerjale ja internetti. Eksamile saamiseks peavad kohustuslikud tööd olema esitatud.

Nendele, kes ei jätka jätkuõppes, väljastatakse TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPPE tunnistus (esimene osa toitumisnõustaja koolituse täisprogrammist). Jätkajatele väljastatakse tõend toitumisnõustaja baasosa läbimise kohta.

Toitumisnõustaja koolituse II osa
TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL
72 tundi teooriaõpet ja 60 TUNDI superviseeritud praktikaT, iseseisvat tööd 38 tundi. Lõputöö kirjutamine 80 tundi.
Kokku 250 tundi.

27. - 28. mai 2017
15. tsükkel. Taimetoitlus ja detoksifikatsioon
1. päev. Triin Muiste Taimetoitluse erinevad vormid, ohud ja kasulikkus. Puhastumine ja detoksifikatsioon, maks keha puhastajana, detoksifikatsiooni etapid ja detoksifikatsiooni soodustamine toiduga.
2. päev. Triin Muiste Ekstreemsetele puhastuskuuridele hinnangu andmine. Vegani menüü analüüs ja toidulisandite vajadus.
Taimetoidurohke tervisliku tasakaalus detoksimenüü koostamine.

10. - 11. juuni 2017

16. tsükkel. Toidutalumatus ja – allergia.
Kursuse läbimine ei anna luba pakkuda klientidele toidutalumatuse teste ning määrata eliminatsioonideete, see vajab praktikat ja lisakoolitust.
1. päev. Annely Soots. Immuunsüsteemi toimimine ja immuunsuse mõjutamine toitumisega. Toiduallergia ja -talumatuse olemus, vormid, väljendused, tuvastamine, viimaste aastakümnete teaduslikud tõendused. Toitumisnõustaja pädevus, jätkuõpe ja teiste spetsialistidega koostöö vajadus.
2. päev. Triin Musite. Kliendi nõustamine ja menüüde koostamine toidutalumatuse ja -allergia korral. Edasisuunamise ja koostöövajaduse leidmine.
Kodune ülesanne: esitada kahe nädala gluteeni- ja piimavab dieedi kogemuse kirjeldus.

8. - 9. juuli 2017
17. tsükkel. Toitumisnõustamine enamlevinud kehaliste haiguste ja psüühiliste probleemide korral.
1. päev. Annely Soots. Erinevad psüühikahäired ja toitumisnõustaja pädevus ning koostöö arstide, psühholoogide ja toitumisterapeutidega. Suhtlemise alused. Depressiooni, ärevuse jt testid. Psüühikahäiretega klientide toitumisnõustamine. 
2. päev. Külli Holsting. Üldised toitumissoovitused enamlevinud haiguste korral: vähk, liigesehaigused, kivitõbi, nahahaigused, astma, südamehaigused, metaboolne sündroom ja diabeet. Edasisuunamise vajadus ja koostöö aspektid, toitumisnõustamine.
Arvestus: haiguspuhuse toitumisnõustamise plaani koostamine toitumisnõustaja pädevuse piire arvestades ning ühe keerulise nõustamisjuhtumi esitamine.

19. august 2017
18. tsükkel. Lõputöö ja superviseeritud praktika. Tervisnõustaja toitumise alal igapäevatöö.
Annely Soots. Lõputööde kirjutamise juhendamine. Tervisenõustaja toitumise alal tööpraktika, koostöö teiste erialade spetsialistidega. Teenuse kvaliteedi kindlustamine, kovisioon ja supervisioon. Jätkukoolitused.
Toitumisnõustaja tööstress, läbipõlemise ennetamine. Pädevuse piirid.

Superviseeritud praktika - 15 erineva kliendi nõustamine ja kliendijuhtumite superviseerimine. Eeldab õpitud teemade osas praktilist kliendinõustamist.
Õpilane saab nõustatud klientide kohta õpetajatelt supervisiooni, tagasisidet ühele keerulise juhtumi nõustamisele (mille õpilane esitab juhtumina) ning lõputöö juhendamist. 
Enne lõpetamist esitada essee "Mina tervisenõustajana toitumise alal".

Lõputöö kirjutamine ja koolipoolne juhendamine – (80 tundi ehk kaks täisnädalat on ette nähtud lõputöö kirjutamiseks).
Lõputöö on kas teooriatöö, kus õpilane demonstreerib oma oskust analüüsida teaduskirjandust ning kasutada seda nõustajale vajaliku toitumisalase info hankimiseks või spetsiifilise menüü koostamine või kliendijuhtum, milles antakse lisaks ka lühike probleemiga seonduv teooriaosa. Lõputööks võib koostada ka toitumisnõustaja töö jaoks olulise juhendmaterjali.i.

Lõputöö kaitsmine oktoober või november 2017


III mooduli teadmiste ja oskuste alused:
riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused (nt Põhjamaade, Vahemeremaade); teaduspõhine kirjandus, tõenduspõhine kirjandus ja praktika toidutalumatuse ja detoksifikatsiooni ning erinevate taimetoitluste kohta. Tõenduspõhised juhised haiguspuhuste toitumissoovituste andmiseks teiste spetsialistide meeskonnas.

Tervisenõustaja toitumise teadmised ja oskused/õpiväljundid.
Tervisnõustaja toiutmise alal põhitööks on elanikkonna tervise edendamine läbi tervisliku toitumise nõuannete jagamise. Lisaks baastasemel loetletud teadmistele ja oskustele (ehk kutsestandardi nõuetele) omandab tervisenõustaja lisateadmised ja oskused, mis võimaldavad nõustada taimetoitlasi, erinevaid “puhastusi” kasutavaid kliente ning kliente, kelle menüüst on välistatud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained. Tervisenõustaja toitumise alal töötab diagnoositud juhtumitega vaid toitumiseterapeudi või arsti meeskonnas.

1. Tunneb detoksifikatsiooni teooriat ja erinevate „puhastuste“ plusse ning puudusi, oskab juhendada klienti, kes kasutab „puhastuse“, „paastu“ vm detoksifikatsiooni eesmärgil läbiviidavat dieeti tervislikku tasakaalustatud taimetoidurohket menüüd kasutama, kuid ei määra ise detoksifikatsiooni soodustavaid lisandeid ega -dieete;
2. Tunneb veganluse ohtusid ja tervisliku veganluse ja taimetoitluse põhimõtteid ning oskab nõustada veganit ja taimetoitlasi, sh veganist spordiharrastajat tervisliku ja tasakaalustatud toitumise osas, andes nõu toitainete ja toidulisandite kohta (et vegan saaks kätte kõik toitained), kuid ei määra ise vegandieeti.
3. Tunneb toidutalumatuse ja –allergia aluseid ja teatud toiduaineid välistava toitumise ning menüü koostamise põhimõtteid ning teab, millal klienti edasi suunata;
4. Oskab koostada tervislikku tasakaalus menüüd, kui kliendil on menüüst välja jäetud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained, kuid ise ei määra dieete (mida menüüst välja jätta, kui kauaks välja jätta jne.).
5. Haiguste puhul töötab toitumisterapeudi meeskonnas, koostades tasakaalus ja tervislikku menüüd haigetele, milles toitumisterapeut annab ette juhised kas toiduainete välistamiseks või põhitoitainete suhte muutmiseks, oskab juhendada ja jälgida toitumisterapeudi supervisiooni all kliente, kellele on toitumisterapeudi poolt soovitatud erimenüüd.