Klassikalise massaaži õpe


23. - 25. mail 2018.a. algab Tervisekoolis uus KLASSIKALISE MASSAAŽI kursus


Vt massööri õppekava (klassikaline massaaž) ja õpetajate infot. Kooli õppima asumisel on nõutav keskharidus.

Õppetöö toimub kolmepäevaste tsüklitena (üks tsükkel kuus), kokku 10 õppetsüklit. Kolmepäevase õppetsükli hind on 180 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Kursuse koguhind on 1800 eurot, mida saab tasuda igakuiste osamaksetena.

Õppetöö kestvus on 10 kuud, kokku 400 tundi. Sellest auditoorne õppetöö 265 tundi, sh teooriaõpet 129 tundi, praktiakõpet 136 tundi. Iseseisev töö ja superviseeritud praktika 135 tundi. Auditoorse töö vaheajal toimub iseseisev massaaži praktiseerimine. Kursus lõpeb praktilise eksamiga. Klassikalisele massaažile lisaks tutvustatakse Ayurveda massaaži, aroomimassaaži, spordimassaaži ja refleksoloogia aluseid jms.

Kooli lõpetanuks loetakse õpilased, kes sooritavad kõik õppekavas ettenähtud arvestused ja praktilised tööd ning praktilise lõpueksami. Kooli lõpetanud saavad tunnistuse massööri koolituse programmi läbimise kohta.

Õppetöö algus on 9.30 ja lõpp 16.30.
Info: tel. 7 441 340 tööpäevadel, merike@tervisekool.ee

Õppejõududeks on massöör Angelika Maasikmäe, psühho- ja toitumisterapeudid Annely Soots ja Sirli Kivisaar ning Reet Linkberg (füsioteraapia). Koolitus on väga praktiline.


Kursuse toimumise igakuised kuupäevad kooskõlastatakse õpilastega. Need toimuvad nädala sees päevadel, õpilastele sobivatel aegadel.

Kursus koosneb kolmest moodulist.

I MOODUL
ÜLDMASSAAŽI ALUSED
Auditoorne töö: kolm kolmepäevast tsüklit

I tsükkel (
23. - 25. mai 2018)
Üldmassaaži võtted: selg ja kael.
Anatoomia-füsioloogia: luu- ja liigeselundkond, lihassüsteem.
Füsioteraapia ja massaaž: aktiivne ja passiivne liikumisravi.
Massööri roll ja koht tervishoius, vajalikud teadmised.
Klienditeeninduse alused, teeninduspsühholoogia.
Füüsilise seisundi hindamine.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

II tsükkel (juuni 2018)
Üldmassaaži võtted: selg ja kael - kordamine. Nimmepiirkond, tuhar, jalad, labajalg. Anatoomia-füsioloogia: lihassüsteem ja närvisüsteem.
Füsioteraapia harjutused.
Tervise- ja enesekaitse, ergonoomika, hügieen.
Seadusandlus.
Kliendi ja töötaja õigused, enesekehtestamine.
Seisundi hindamine ja esmaabi.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

III tsükkel (juuli 2018)
Üldmassaaži võtted: I ja II tsüklis õpitu kordamine. Käed, õlavööde, dekoltee, rind, kõht. Füsioteraapia harjutused.
Kutse-eetika.
Seisundi hindamine ja esmaabi. Psühholoogilise seisundi hindamine.
Kliendi kaebuste käsitlemine, suhtlemine erinevat tüüpi klientidega, kriisiseisundis kliendi toetamine, nõustamise alused.
Massaaži vastunäidustused.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.


II MOODUL
KLASSIKALINE MASSAAŽ JA MASSAAŽIVÕTTED ERINEVATE SEISUNDITE JA HAIGUSTE KORRAL
Auditoorne töö: kolm kolmepäevast tsüklit

IV tsükkel 
(august 2018)
Üldmassaaž: nägu ja pea. Üldmassaaž.
Kutse-eetika: käitumise ja suhtlemise standardid.
Massaaž erinevate haiguste korral.
Nahahooldus:
- nahahoolduse põhimõtted;
- naha kahjustused, nende ravi põhimõtted;
- massööri pädevus nahahoolduse juhendamisel.
Tervisliku toitumise alused
Anatoomia-füsioloogia: endokriinsüsteem, erituselundkond.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika

V tsükkel (september 2018)
Kogu keha üldmassaaži arvestus.
Üldmassaaž: täiendavad võtted, nende kasutamine erinevate probleemide korral.
Massaaž erinevate haiguste korral.
Klienditeeninduse alused, teeninduspsühholoogia: praktiline õppus.
Füsioteraapia alused: võimlemisharjutused.
Anatoomia-füsioloogia: seedesüsteem, südame/veresoonkond.
Toitumine haiguste korral.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

VI tsükkel (oktoober 2018)
Üldmassaaž: täiendavad võtted, nende kasutamine erinevate probleemide korral.
Massaaž erinevate haiguste korral.
Anatoomia-füsioloogia: lümfisüsteem ja hingamine.
Tervise- ja enesekaitse: nakkuste vältimine.
Enesekehtestamine.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

III MOODUL
ERINEVAD MASSAAŽITÜÜBID, ERIALA ARENDAMINE JA ENESEKAITSE
Auditoorne töö: neli kolmepäevast tsüklit

VII tsükkel 
(november 2018)
Täiendvõtete kordamine.
Massaaž: erimassaažid. Nõuded. Massaaž eriasendites.
Klienditeeninduse alused, teeninduspsühholoogia: kliendikvaliteet ja rahulolu, töö kvaliteet, kvaliteedistandardid.
Kutse-eetika.

Iseseisev superviseeritud praktika füsioteraapias.

VIII tsükkel (detsember 2018)
Aroomiteraapia alused.
Jaapani jm. massaažiliikide tutvustus. Klassikalise massööri kompetents.
Massööri tööd reguleeriv tervisekaitseseadustik, dokumenteerimine.
Tervisekaitse, enesekaitse, läbipõlemise ennetamine.
Tõenduspõhine praktika.
Nahahooldus, nahahooldusvahendid.

Iseseisev superviseeritud erimassaažipraktika.

IX tsükkel  (jaanuar 2019) 
Erimassaaži arvestus.
Punktmassaaž.
Ettevõtluse alused, vormid, ettevõtte loomine, registreerimine.
Raamatupidamise alused.

Iseseisev superviseeritud punktmassaažipraktika.

X tsükkel (veebruar 2019)
Supervisioon, psüühiline ja füüsiline enesehoid.
Praktiline eksam klassikalises masaažis ja klienditeeniduse alustes.