Kool

Tervisekool asub Tartus, Annely Sootsi Koolituse ruumides aadressil Kalevi 108 ja Tallinnas, Pirita tee 26c-33.

OÜ Annely Sootsi Koolitus (TERVISEKOOL) on Töötukassa koostööpartner www.tootukassa.ee
 

Tervisekoolis saab õppida


Ainsa koolina Eestis MÄNGUTERAAPIAT
MÄNGUTERAAPIA ja MÄNGUTERAPEUDI väljaõppe kohta loe rohkem siit. Õppekava ja õpetajate kohta on info  siin.
Mänguteraapia täiendkoolituste kohta loe siit. Koolituse kuraator ja läbiviija on Sirli Kivisaar (sirli@tervisekool.ee)

TERVISLIKKU TASAKAALUS TOITUMIST (I moodul)
TOITUMISNÕUSTAJAKS erinevatel tasemetel (II-IV moodul) - baastasemel või kahel jätkukoolituse tasemel (Tervisenõustaja toitumise alal ja Funktsionaalse toitumise nõustaja)
TOITUMISTERAPEUDIKS JA FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDIKS

Loe rohkem vastava kursuse juurest, millega soovid liituda ja üldinfost toitumisspetsialisti koolituste kohta.
Täpsema info saamiseks vajuta kõrvalolevas kursuste loetelus enda poolt välja valitud kursusele, sealt avaneb tunniplaan koos koolituste toimumise aja ning muu olulise infoga. Lisaks loe kindlasti ka koolituse kohta käivat üldinfot.

NB! Tervisekooli toitumisnõustajaõppe saab läbida ka individuaalse kava alusel lühema ajaga. 

Miks tulla just Tervisekooli toitumisspetsialisti koolitusele?
Toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi õpet pakutakse Eestis ka teistes koolides. Kes on toitumisnõustaja, kes toitumisterapeut Eestis ja mujal maailmas? Missugusedes koolides saab õppida?

Ainult Tervisekoolis saab õppida TERVISENÕUSTAJAKS TOITUMISE ALAL ning jätakata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA või FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppega. Neid spetsialiste ei koolitata mitte üheski muus koolis. 

Loe erinevate toitumisspetsialistide õppe tasemete kohta Tervisekoolis siit. Loe siit erinevate toitumisala spetsialistide kohta Eestis ja mujal maailmas.

Tervisekooli õppekavad ja koolituse põhimõtted vastavad kõikidele täiskasvanukoolitusele seatud uutele nõuetele, mis kehtivad alates 2016. aasta algusest. Tutvu õpetajate, õppekavade ning õppetöö korralduse ja kvaliteedi kindlustamise põhimõtetega.

Pärast TOITUMISNÕUSTAJA baaskursuse lõpetamist on võimalik edasi õppida TERVISENÕUSTAJAKS TOITUMISE ALAL või TOITUMISTERAPEUDIKS
Selle järgselt ka FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDIKS (Baasõpe ja täisõpe). Vaata siit toitumisspetsialistide erinevate tasemete õppe lühikirjeldusi.

Õpe Tervisekoolis on praktiline, koolitame töötajat, kes tegeleb inimesega, õpetame lisaks erialalistele teadmistele nõustamise ja teraapia aluseid, klienditööd ning toimetulekut erinevate probleemidega. Toetame õpilase isiklikku arengut ning arengut toitumisnõustaja, toitumisterapeudi või mänguterapeudina.

Õppetöö ei toimu ainult loenguvormis, kasutame erinevaid õpetamise metoodikaid, k.a. õpetamine läbi praktilise  kogemuse, juhtumite analüüsid, grupitööd, seminarid, praktilised harjutused jne.

KUTSESTANDARDID
28. nov 2018 kinnitati Tervishoiu Kutsenõukogu poolt uuendatud Toitumisnõustaja, tase 5 ja Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardid. Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste olid kutsestandardite uuendamise meeskonna liikmed ETTA ja ETNÜ esindajatena. 
Kutsestandardid on leitavad siit:
Toitumisnõustaja, tase 5 https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10731012/pdf/t...
Toitumisterapeut, tase 6 https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10731523/pdf/t...

Peatse kohtumiseni!
Annely Soots ja Sirli Kivisaar