Tartu 8

 Koolitused toimuvad Tervisekooli ruumides Kalevi 108 Tartus
Õppepäevad algavad kell 9.30 ja kestavad kella 16.00-16.30-ni.

Kursused toimuvad kahe- ja kolmepäevaste tsüklitena, toitumisnõustaja õpe kestab kokku 17 kuud. Kursuse hind okku 1900 eurot, tasutakse igakuiste maksetena 16 kuu jooksul 120€ kuus (viimane makse on 100 eurot).

Loe kindlasti lisaks rubriigist "Toitumisnõustaja õpe" - sealt leiad infot koolituse ja kooli astumise kohta. Samast leiad infot kooli ja koolituse sisu kohta, viited kooli õppekavale koos koolituse väljundite ning õppe sisuga, viited õpetajatele, kooli õppetöö korraldusele ja õpetamise kvaliteedi kindlustamise põhimõtetele. Õpe on tasuline (vt samast õppetasu maksmise korda). II moodulist alates sõlmime õpilase ja kooli vahel lepingu. Lingid kõikidele dokumentidele "Toitumisnõustaja tervisenõustaja toitumise alal õpe" all.

Toitumisnõustaja koolituse I osa
TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPE

224 t teooria- ja praktikaõpet ja 66 t superviseeritud praktikat), 60 t iseseisvat tööd.
Kokku 350 tundi. Õppepäeva pikkus on 8 tundi, millele lisandub iseseisev töö.
Toitumisnõustaja I osa on kutsestandardile vastav õpe. Teadmised ja oskused ning tegevusnäitajad vt kutsesatandardist.

30. november - 1. detsember 2015
1. tsükkel – Tasakaalustatud toitumine, menüü koostamine.

1. päev. Sirli Kivisaar. Tasakaalustatud toitumise alused. Tõenduspõhised toitumissoovitused tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Head rasvad ja õlid, salatiõlid ja küpsetusrasvad. Nn. „halvad rasvad“, transrasvhapped ja nendega seotud ohud. Tervislikud suhkrud, kunstlikud magustajad, kiudained. Kõrgekvaliteediline valk, valgud kui asendamatud toitained. Makro- ja mikrotoitained, D-vitamiin, vesi. Liikumise olulisus. Ööpäevane rütm ja unehügieen. Pingeseisundid ja lõõgastus.
2. päev. Triin Muiste. Menüüde tervislikkuse hindamine ning tasakaalustatud päevamenüü koostamine. Menüü olemus ja selle koostamise põhimõtted. Praktiline õpe: menüüde analüüs ja koostamine portsjoneid arvestades.

14. -15. Jaanuar 2016
2. tsükkel - Taimsed toiduained. Vitamiinid.

1. päev. Triin Muiste. Taimsed toiduained ja taimedes sisalduvad fütotoitained, taimetoidu tervislikkus. Köögi- ja puuvili ning supertoidud. Toidu valmistamise tervislikud meetodid.
2. päev.  Sirli Kivisaar. Vitamiinid ja toidulisandid.
Kodune töö: B-vitamiiniderikka kahe päeva menüü koostamine.

25. - 26. Veebruar 2016 NB! 24. veebruar on riigipüha! Õppepäev toimub 31. märtsil.
3. tsükkel - Loomsed toiduained, kaun- ja teravili. Mineraalained.  

Menüüde analüüsi õppepäev toimub 31. märtsil!  
1. päev. Sirli Kivisaar. Mineraalained toidus. Toidulisandid, nende kasutamise üldpõhimõtted (sh. mikrotoitainete päevased soovitatavad doosid, ohutud tasemed).
Kodune töö: Kaltsiumirikka kahe päeva menüü koostamine.
2. päev. Triin Muiste. Loomsed ja taimsed toiduained: piima- ja lihatooted, muna ja kala, kaun- ja teravili. Kasulikkus ja võimalikud ohud. Vähemtuntud toiduained. Piimavaba, lihavaba, laktoosivaba, gluteenivaba, munavaba jne toitumine.
Praktiline õpe: Koolis koostada 1-2 päeva menüü, hiljem viia ennast kurssi erinevate toiduainetega, mida kasutatakse laktoosivabal, gluteenivabal ja piimavabal dieedil. Uurida nende kättesaadavust, katsetada nende tarbimist ning tutvuda hindadega.
 

29. - 31. märts 2016
4. tsükkel –Tervislik kehakaal, kaalulangetaja menüü. Menüüde analüüs.
1. päev. Sirli Kivisaar. Kehakaalu mõjutavad faktorid; tervislikud ja põhjendatud kehakaalu langetamise viisid. Madala glükeemilise koormusega toitumine - dieet, mis garanteerib ja säilitab kehakaalu languse. Raskused kaalu langetamisel, kaal ja stress. Emotsionaalne söömine. Kaalugrupid ja individuaalne nõustamine. Toidulisandid kaalu langetamiseks.
2. päev. Triin Muiste. Kaalu langetava päevamenüü koostamine. Toiduainete GI ja GK. Kaalulangetaja menüüde analüüs.
Kodune ülesanne: järgida 2 nädalat tasakaalustatud menüüd ning GK-dieeti.
3. päev, (24. veebruari teema). Eliisa Lukk. Menüüde analüüs. Tasakaalustatud päevamenüü toiduainete kvaliteeti silmas pidades. Menüüde analüüsimise ja koostamise meetodid portsjoneid arvestades ja toitumisprogramme kasutades. Menüüde koostamine erinevatele eagruppidele, samuti erinevate terviseprobleemide korral - üldjuhised. Peamised toiduainetetööstuses kasutatavad toidu lisaained, nende ohutus. Praktiline õpe: Tasakaalustatud menüü koostamine
Söömishäired ja alakaal õppepäev (toimub 8. juunil).

20. - 22. aprill 2016
5. tsükkel - Toitumisnõustamise alused. Toitumisnõustamise tehnikad. Toitumisnõustamise praktika.
1. päev. Eliisa Lukk. Toitumisnõustamise protsess. Toitumisnõustaja koostöö teiste tervishoiu- ja toitumisala töötajatega. Toitumisnõustamise dokumenteerimine, andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Meeskonnatöö alused. Tervishoiusüsteemi võimalused kliendile täiendavate tervishoiuteenuste soovitamiseks esmatasandi tervishoiusüsteemis (nt varajase alkoholismi avastamise ja nõustamise teenus, tubaka tarvitamisest loobumise teenus jm). Toitumisnõustaja vastuvõtt.
2. päev. Sirli Kivisaar. Kliendi kuulamine ja intervjueerimine, efektiivsed ja ebaefektiivsed intervjueerimise tehnikad, meeskonnasuhtlus, koostöö olemus ja selle saavutamine. Praktiline harjutus. 
3. päev. Sirli Kivisaar. Toitumisnõustamise praktika. Toitumisalases teabes orienteerumine, teabeallikate kasutamine, kliendi juhendamine sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel. Internetis pakutava kriitiline hindamine. Toitumisnõustaja ettevõtjana, praksise loomine, teenuse reklaamimine ja tasu küsimine. Erinevad tegevusvaldkonnad. Töötubade läbiviimine ja töö kliendigruppidega. Kompetentsuse tõendamine ja kompetentsi säilitamine, elukestev õpe. Supervisioon. Andmekaitse ja nõustamise dokumenteerimine.
Kodune ülesanne: Teadusallikatele toetudes kirjutada 2-3 leheküljeline referaat toiduainete tervislikkusest või toitumisest.
Kodune ülesanne: nõustada nii kaalu- kui seedevaevustega klienti.

16. - 18. mai 2016
6. tsükkel - Seedeelundkond ja seedimise toetamine. Põhitoitained.

1. päev. Sirli Kivisaar. Seedimise füsioloogia-biokeemia: valkude, toidurasvade ja süsivesikute seedimine ja imendumine. Seedeensüümid. Seedehäirete tekkimine.
2. päev. Triin Muiste. Seedimise toetamine tervisliku toitumisega. Kõhukinnisus, reflukstõbi, puhitus jt seedimisega seotud tervisehäired ja toitumine. Praktiline õpe: Seedehäiretega isikule menüü koostamine.
3. päev. Annely Soots/Sirli Kivisaar. Põhitoitained ja vesi - füsioloogia ja biokeemia. Erinevad süsivesikud ning nende seosed tervisega. Erinevad rasvad ja rasvade ainevahetus kehas. Valkude osatähtsus ja biorollid. Toidulisandid.
Kodune töö: kontrolltöö ja tasakaalus päevamenüü koostamine.

8. - 9. - 10. juuni  2016
7. tsükkel - Anatoomia-füsioloogia. Liikumissoovitused. Söömishäirete päev 
1. päev. Sirli Kivisaar. Söömishäired, nende tekkepõhjused ja sümptomid. Kaalu tervislik tõstmine. Toitumispsühholoogia.
2. päev. Annely Soots. Inimese anatoomia ja füsioloogia: südame-veresoonkond, kuse-suguelundkond, hingamiselundkond, hormonaalne-, immuun- ja lümfisüsteem.
3. päev. Reet Saia. Luu- ja lihaskond, sidemed ja liigesed. Tõenduspõhised liikumissoovitused, harrastussportlase toitumine, rasvunu sportimine. Kliendi toitumuslikud vajadused spordialast ja individuaalsusest lähtudes, füüsilise koormuse hindamine, energiabilanss ja energiavajadus. Vajalikud toidulisandid treeningkoormusest lähtudes, spordis keelatud ained. Liigse füüsilise koormuse negatiivne mõju kehale (liikumisharrastaja ületreening).  NB! toitumisnõustaja ei õpi baasõppe tasemel sportlase toitumist, see on jätkuõppe teema.  
Praktiline õpe: Ühe spordiala harrastussportlase menüü analüüs.

30. juuni - 01. juuli 2016
8. tsükkel - Kliendisuhtlus probleemide korral. Kliendijuhtumid.

1. päev. Annely Soots. Kliendisuhtluse alused. Suhtlemine probleemide korral, konfliktide lahendamine, kliendi ja nõustaja isiksused. Toitumisharjumuste muutmine, kliendi motiveerimine, erinevad meetodid inimeste abistamiseks.
2. päev. Eliisa Lukk. Praktilise kliendinõustamise kokkuvõtted: arvestus. Toitumisnõustamise protsess. Kliendijuhtumi aruetlu ja vormistamine supervisiooniks. Praktiline toitumisnõustamine. Referaatide arutelu.
Kodune töö: Toitumisnõustamise juhtumi vormistamine ja esitamine.

22. - 24. august 2016
9. tsükkel - Lapse toitumine. Raseda toitumine. Eaka toitumine.

1. päev. Külli Holsting. Raseda toitumine. Rasedus ja toitumine, tervisliku toidu soovitused rasedale. Erinevad rasedusaegsed probleemid ning nendega seonduvad toitumissoovitused. Toidulisandid ja rasedus. Taimetoitlus ja rasedus. Isu muutus raseduse ajal. Imetava ema toiduvajadus.
2. päev. Triin Muiste. Lapse toitumine. Imiku lisatoitmine. Toitainetevajadus lapseeas. Lapsele menüü koostamine lapse individuaalsust silmas pidades.
Praktiline õpe: lapse menüü koostamine (erinevates vanustes lastele, lasteaias jm).
3. päev. Sirli Kivisaar. Eaka toitumine. Tervislik toitumine vanas eas. Eaka toitumisprobleemid, eakad ja alakaal. Sarkopeenia.
Kodune ülesanne: Ühe lapse, ühe raseda ja ühe eaka nõustamise läbiviimine.

19. - 21. september 2016
10. tsükkel - Südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi ennetamine. Vaimse tervise toetamine, eridieedid. Esmaabi ja toiduhügieen.

Diagnoositud haiguste puhul nõustab toitumisnõustaja haigeid tervisliku toitumise osas, kuid ei määra haiguspuhuseid dieete.
1. Päev. Reet Saia. Eluohtlikud seisundid, kliendi edasisuunamine. Esmaabi. Toiduhügieeni nõuded.
2. päev. Triin Muiste. Vaimse tervise toetamine. Osteoporoosi ja vähi ennetamine. Toitumisterapeudi poolt antud erinevate dieedisoovituste järgimine – kliendile individuaalse menüü koostamine tasakaalustatud toitumise põhimõtteid arvestades.
3. päev. Sirli Kivisaar. Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. Toitumise seos enamlevinud haigustega (osteoporoosi ja vähi ennetamine), haigestumise riski vähendamine toitumise abil (südame-veresoonkonnahaigused – kõrge kolesteroolitase ja vererõhk, osteoporoosi ja vähi ennetamine). Vaimse tervise edendamine toitumise abil.
17. - 18. oktoober 2016
11. tsükkel. Toitumisnõustaja igapäevatöö aspektid. EKSAM

2. päev. Sirli Kivisaar. Toitumisnõustaja tööga seotud aspektid. Erinevad tegevused: gruppide juhtimine, loengud, uurimused, töötoad. Läbipõlemise ennetamine ja eneseabi. Koostööpartnerid ja kliendi edasisuunamine, ko- ja supervisioonid. Funktsionaalse toitumise alused, toitumisnõustaja jätkuõppe olemus ja toitumisspetsialistide meeskond, meeskonnatöö alused, erinevate meeskonnaliikmete pädevus. Nõustamise praktika.
2. päev. Triin Muiste. Toitumisnõustaja eksam. Teooria ja praktika. Kasutada võib kõiki kooli materjale ja internetti. Eksamile saamiseks peavad olema kõik kohustuslikud tööd esitatud. 

Nendele, kes ei jätka jätkuõppes, väljastatakse TOITUMISNÕUSTAJA BAASÕPPE tunnistus (esimene osa toitumisnõustaja koolituse täisprogrammist). Jätkajatele väljastatakse tõend toitumisnõustaja baasosa läbimise kohta.

Toitumisnõustaja koolituse II osa
TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL
72 tundi teooriaõpet ja 60 tundi superviseeritud praktikat, iseseisvat tööd 38 tundi. Lõputöö 80 tundi.
Kokku 250 tundi.

21. - 22. november 2016
12. tsükkel. Taimetoitlus ja detoksifikatsioon.

1. päev. Annely Soots. Detoksifikatsioon. Maks keha puhastajana, detoksifikatsiooni kaks etappi. Keha puhastamise ja mürkide eemaldamise mehhanismid. Ekstreemsed puhastuskuurid ja nende kahjulikkus. Puhastumist/detoksifikatsiooni soodustav dieet.
2. päev. Triin Muiste. Taimetoitlus, toortoitlus ja puuviljatoitlus – nende ohud ja tervislikkus. Paastumised ja puhastumine taimede abil.
Praktiline õpe: Enamlevinud „puhastumisviisidele" või ühele tuntud dieedile hinnangu andmine.

12. - 13. detsember 2016
13. tsükkel. Toidutalumatus ja - allergia. 

1. päev.Annely Soots. Toidutalumatus ja allergia. Laktoositalumatus ja tsöliaakia ning teised talumatuse vormid ja nende väljendused. Toidutalumatuse põhjused ja terviseprobleemid, mis võivad seonduda talumatusega. Teaduslikud põhjendused ja testid: allergia, tsöliaakia ja laktoositalumatuse testid, IgG antikehade määramine, tsütotoksiline test, opioidsed peptiidid uriinis. Testide puudused ja nende valiku põhimõtted. Eliminatsiooni-provokatsiooni meetod. Toidutalumatuse- ja allergiapuhune toitumisnõustamine.
2. päev. Triin Muiste. Kliendi nõustamine toidutalumatuse korral ja menüü koostamine lähtudes individuaalsetest vajadustest. Praktiline nõustamine toiduallergia ja -talumatuse korral vastavalt analüüside tulemustele. Gluteenivabad, laktoosivabad, piimavabad, munavabad jt spetsiiflised menüüd.
Praktiline õpe: Toidualumatuste ja/või -allergiatega kliendi nõustamise analüüs.
Kodune ülesanne: Kahenädalase toidutalumatuse dieedi kogemuse esitamine. 

16. - 17. jaanuar 2017
14. tsükkel. Toitumisnõustamine enamlevinud kehaliste haiguste ja psüühiliste probleemide korral.

1. päev. Sirli Kivisaar. Üldised toitumissoovitused enamlevinud haiguste korral: vähk, diabeet, liigesehaigused, kivitõbi, nahahaigused, astma, südamehaigused, metaboolne sündroom ja diabeet. Edasisuunamise vajadus ja koostöö aspektid.
Arvestus: haiguspuhuse toitumisnõustamise plaani koostamine toitumisnõustaja pädevuse piire arvestades ning ühe keerulise nõustamisjuhtumi esitamine.
2. päev. Annely Soots. Erinevad psüühikahäired ja toitumisnõustaja pädevus ning koostöö arstide, psühholoogide ja toitumisterapeutidega. Suhtlemise alused. Depressiooni, ärevuse jt testid. Psüühikahäiretega klientide toitumisnõustamine.

3. veebruar 2017
Sirli Kivisaar. 1 teooriapäev. Lõputöö ja superviseeritud praktika. Tervisnõustaja toitumise alal igapäevatöö
Annely Soots. Lõputööde kirjutamise juhendamine. Tervisenõustaja toitumise alal tööpraktika, koostöö teiste spetsialistidega. Teenuse kvaliteedi kindlustamine, kovisioon ja supervisioon. Jätkukoolitused.
Toitumisnõustaja tööstress, läbipõlemise ennetamine.

Ühe õppepäeva ulatuses saab õpilane nõustatud klientide kohta õpetajatelt supervisiooni, tagasisidet ühele keerulise juhtumi nõustamisele (mille õpilane esitab juhtumina) ja lõputöö juhendamist.

Superviseeritud praktika - 15 erineva kliendi nõustamine ja kliendijuhtumite superviseerimine. Eeldab õpitud teemade osas praktilist kliendinõustamist.

Enne lõpetamist esitada essee "Mina tervisenõustajana toitumise alal".

Lõputöö kirjutamine ja koolipoolne juhendamine – (80 tundi ehk kaks täisnädalat on ette nähtud lõputöö kirjutamiseks).
Lõputöö on kas teooriatöö, kus õpilane demonstreerib oma oskust analüüsida teaduskirjandust ning kasutada seda nõustajale vajaliku toitumisalase info hankimiseks või spetsiifilise menüü koostamine või kliendijuhtum, milles antakse lisaks ka lühike probleemiga seonduv teooriaosa. Lõputööks võib koostada ka toitumisnõustaja töö jaoks olulise juhendmaterjali.i.

Lõputöö kaitsmine aprill- mai2017 III mooduli teadmiste ja oskuste alused: riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; mujal maailmas rakendatavad toitumissoovitused (nt Põhjamaade, Vahemeremaade); teaduspõhine kirjandus, tõenduspõhine kirjandus ja praktika toidutalumatuse ja detoksifikatsiooni ning erinevate taimetoitluste kohta. Tõenduspõhised juhised haiguspuhuste toitumissoovituste andmiseks teiste spetsialistide meeskonnas.

Tervisenõustaja toitumise teadmised ja oskused/õpiväljundid.
Tervisnõustaja toiutmise alal põhitööks on elanikkonna tervise edendamine läbi tervisliku toitumise nõuannete jagamise. Lisaks baastasemel loetletud teadmistele ja oskustele (ehk kutsestandardi nõuetele) omandab tervisenõustaja lisateadmised ja oskused, mis võimaldavad nõustada taimetoitlasi, erinevaid “puhastusi” kasutavaid kliente ning kliente, kelle menüüst on välistatud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained. Tervisenõustaja toitumise alal töötab diagnoositud juhtumitega vaid toitumiseterapeudi või arsti meeskonnas.

1. Tunneb detoksifikatsiooni teooriat ja erinevate „puhastuste“ plusse ning puudusi, oskab juhendada klienti, kes kasutab „puhastuse“, „paastu“ vm detoksifikatsiooni eesmärgil läbiviidavat dieeti tervislikku tasakaalustatud taimetoidurohket menüüd kasutama, kuid ei määra ise detoksifikatsiooni soodustavaid lisandeid ega -dieete;
2. Tunneb veganluse ohtusid ja tervisliku veganluse ja taimetoitluse põhimõtteid ning oskab nõustada veganit ja taimetoitlasi, sh veganist spordiharrastajat tervisliku ja tasakaalustatud toitumise osas, andes nõu toitainete ja toidulisandite kohta (et vegan saaks kätte kõik toitained), kuid ei määra ise vegandieeti.
3. Tunneb toidutalumatuse ja –allergia aluseid ja teatud toiduaineid välistava toitumise ning menüü koostamise põhimõtteid ning teab, millal klienti edasi suunata;
4. Oskab koostada tervislikku tasakaalus menüüd, kui kliendil on menüüst välja jäetud toiduallergia või -talumatuse tõttu teatud toiduained, kuid ise ei määra dieete (mida menüüst välja jätta, kui kauaks välja jätta jne.).
5. Haiguste puhul töötab toitumisterapeudi meeskonnas, koostades tasakaalus ja tervislikku menüüd haigetele, milles toitumisterapeut annab ette juhised kas toiduainete välistamiseks või põhitoitainete suhte muutmiseks, oskab juhendada ja jälgida toitumisterapeudi supervisiooni all kliente, kellele on toitumisterapeudi poolt soovitatud erimenüüd.