Sirli KivisaarOlen põline tartlane, hetkel abielus ja kolme poja ema. Olen lektor Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis ja OÜ Via Naturales. Viimases olen ka tegevjuht ja ning võtan vastu toitumis- ja psühho(mängu)terapeudina (lapsed ja täiskasvanud). Olen aktiivselt tegev Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni aseesimehena (vt CV-d). 

Olen lõpetanud Tartus Miina Härma Gümnaasiumi ning Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö eriala. Eriala valikul sai määravaks töötamine inimestega ning soov nende heaks midagi ära teha. Ajavahemikus 2003 - 2005 olin tegev nii MTÜ Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni kui ka Tartu Ülikooli Sisekliiniku meeskonnas rahvusvahelises projektis CARMA (Care For The Aged At Risk Of Marginalisation), 2005 a viisin Eestis läbi teadusuuringu Berliini Sotsiaaluuringute Keskuse (WZB) tellimusel koduhoolduse juhtimist kirjeldava raamatu jaoks. Seega olen sotsiaaltöö vallas peamiselt tegelenud uurimistööga.

Alati on mind köitnud küsimus, kuidas inimese mõtlemine ja vaimsus tema tegevust mõjutavad ning kas ja kuidas teine inimene ühte indiviidi ja tema mõtlemist ning käitumist mõjutada saab? Seetõttu juba ülikooli sotsiaaltöö õpingute kõrvalt hakkasin õppima erinevaid terapeutilisi lähenemisi inimhingele ning läbisin erinevaid suhtlemiskooltusi. Esmalt läbisin kaheaastase koolituse hingamisõpetaja erialal, sellele lisandusid täiendkursused pereteraapiast ning alates 2002. aastast hakkasin süvenenumalt õppima Vägivallatut Suhtlemist intensiivkursustel Taanis, Rootsis, Saksamaal, lühematel täiendõppekursustel ja konverentsidel UK-s ja Soomes. Enda õpitut olen alates 2001 aastast ka Annely Sootsi Koolituse kursustel jaganud - peamiselt suhtlemistreeningute näol. 2004 aastal sündis minu esimene poeg Kristian, kellel 3-kuuselt diagnoositi pahaloomuline väga halva prognoosiga epilepsia vorm. Kuna olukord oli lootusetu ning põhjust tema seisundile ei leitud, jõudsime perega oma otsingutes välja toitumisravini, mis Kristiani seisundi puhul on väga palju aidanud. Tänu Kristianile ja temaga koos meie ellu tulnud toidumuutustele tekkis meie perekonnal järjest suurem huvi selle vastu ning järjest rohkem küsimusi.

Eesmärgiga ka teisi kaasmaalasi aidata, olime koos abikaasa Algeriga MTÜ Stelior Eesti asutajaliikmete hulgas ning aastatel 2005 - 2008 olin selle ühingu aseesimees ja toitumisnõustaja. Aastal 2008 lahkusin MTÜ Stelior Eestist, sest juhatuse liikmete soovid ja nägemus toitumisravi tulevikust Eestis ei ühtinud. Olen tänulik Elke Arodile tema juhenduse eest ja abi eest väga rasketel hetkedel minu elus ning pean oma kuulumise aega MTÜ Stelior Eesti juhatusse ning meeskonda väga väärtuslikuks.

Aastal 2008 olin üks MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (MTÜ ETTA) asutajaliige ning hetkel olen selle ühingu aseesimees. 2009 aastal lõpetasin Annely Sootsi Koolituse Tervisekooli Toitumisteraapia eriala, lisaks sellele olen läbinud erinevaid koolitusi toitumisterraskmetallide ja detoksifikatsiooni teemal (koolitajad Boyd Hailey, Chun Wong, Tiiu Vihalemm), Šveitsis bimoeditsiini arsti Timothy Ray koolituse "Advanced Training in Vital Terrain Management Seminar" ning mitmeid teisi toitumisalaseid seminare ja konverentse.

Toitumise kõrvalt ei jätnud ma unarusse ka oma huvi inimese vaimse tervise vastu ning aastal 2010 lõpetasin OÜ "Terviklik Mina"-s ja SACH International´is kolm aastat kestnud hüpnoterapeudi õpingud. 2009 aastal läbisin pikema (120 h) mänguteraapia kursuse. Lisaks sellele olen läbinud mitmeid täiendkursusi psühhoneuroimmunoloogia ja enesekehtestamise teemadel jne. Hetkel täiendan oma teadmisi psühhoteraapia vallas erinevatel mänguteraapiaga seotud täiendkoolitustel.

Kuna pean oluliseks holistilist lähenemist inimese tervisele, siis olen õppinud ka enesetäiendamise eesmärgil erinevaid massaažiliike (Yumeiho, refleksoloogia), kuid kõige südamelähedasemad on minu jaoks kaks eriala - toitumisteraapia ning psühhoteraapia.

Avaldatud artiklid ja publikatsioonid

Artikkel „Pähklid ei tee paksuks“, Sirli Kivisaar, Mari, veebruar 2014

• Artikkel „Unetuse vastu ravimiteta“, Sirli Kivisaar, Toitumisteraapia nr 8, september 2013

• Artikkel „Epilepsia ja toitumisravi“, Sirli Kivisaar, Toitumisteraapia nr 7, juuni 2013

• Artikkel „Kiitmise pahupool“, Sirli Kivisaar, Psühholoogia Sinule, juuni 2013

• Artikkel „Ensüümid, elu võti“, Sirli Kivisaar,Annely Soots; Toitumisteraapia nr 6, märts 2013

• Artikkel „“Kirge kütvad toiduained“, Sirli Kivisaar, Psühholoogia Sinule, veebruar 2013

• Artikkel „Toiduga depressiooni vastu“, Sirli Kivisaar, Toitumistreaapia Nr 5 detsember 2012

• Raamat „Epilepsia ja toitumisravi“, Sirli Kivisaar, OÜ Via Naturale, Tartu 2012

• Artikkel „Õige toit teeb tuju heaks“, Sirli Kivisaar, Psühholoogia Sinule, november 2012

• Artikkel „Tervislikud rasvad“ Sirli Kivisaar, Eesti Naine, november 2012

• Artikkel „Lõõgastusega kõrge vererõu vastu“, Toitumisteraapia nr 4 september 2012

• Artikkel „Hoia toit ja tunded lahus“, Sirli kivisaar, Toitumisteraapia nr 3 juuni 2012

• Artiklid „Piim – jumalate poolt loodud täiuslik vedelik“ ja „Piimatoodete tarbimise varjupool“, Sirli Kivisaar, Toitumisteraapia Nr 2 Märts 2012

• Artikkel „Mänguga viha vastu“, Sirli Kivisaar, Märka Last, kevad 2012

• Artikkel: „Söö oma liigesed terveks“, Sirli Kivisaar, Maalehe lisa Targu Talita Nr 6, 9.02.2012

• Artikkel: „Kuidas muuta luud võimalikult tugevaks?", Sirli Kivisaar, Maalehe lisa Targu Talita, 19.11.2011

• Artikkel „Õige toit teeb tuju heaks“, Sirli Kivisaar, Psühholoogia Sinule, 11/2012

• Artikkel: „Toiduga depressiooni vastu“, Sirli Kivisaar, Toitumistreaapia Nr5 Detsember 2012

• Artikkel: „Kuidas muuta luud võimalikult tugevaks?", Sirli Kivisaar, Maalehe lisa Targu Talita, 19.11.2011

• Artikkel: „Tervistav toit vanemas eas“, Sirli Kivisaar, Tervisetohter 09/2011 lk 72-75

• Artikkel: „Kaal tuleb emotsioonidest“, Sirli Kivisaar; Psühholoogia Sinule 09/2011 lk 47-49

• Trükis: „Tervisliku toitumise juhised“. Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon 2010, Annely Soots, Sirli Kivisaar, Tiiu Vihalemm, Sille Poola, Helle Müller, Anne Räim, Urmas Soots, 1. Aprill 2010.

• Artikkel: “Söö ennast haigustest vabaks“, Sirli Kivisaar; Naistelehe Dieedilisa, 19. Veebruar 2010

• Artikkel: „Peolauas kõike natuke“, Sirli Kivisaar; Nasitelehe Jõululisa,4 detsember 2009

• Peatükk: „Sügava ja raske puudega laste ja noorte mitteformaalsete hooldajate marginaliseerumine.“, Sirli Kivisaar ; „Sotsiaaltöö-teemalsite üliõpilasuurimuste kogumik IV“, Tartu 2007.

• Artikkel: „Soovitused eakate tõrjutuse vähendamiseks Euroopas.”, Annely Soots, Sirli Kivisaar, Maarika Tisler, Kai Saks, Helgi Kolk, Kristina Oja; Ajakiri Sotsiaaltöö 1/2006

• Artikkel: “Tervishoiu- ja hoolekandesüsteemi koostöö vajalikkus.”, Kristina Oja, Kai Saks, Sirli Kivisaar, Eesti Õde, Juuni 2004

• Artikkel: “Eakate marginaliseerumine”, Kai Saks, Sirli Kivisaar; ajaleht “Elukaar” 5/2004

• Kogumik: “Marginaliseerumise riski vähendamine eakatel: pensionisüsteem, tervishoiuteenused, sotsiaalteenused. Olukorra kirjeldus Eestis 2003 a.” Kai Saks, Krsitan Oja, Sirli Kivisaar; Tartu Ülikooli Sisekliinik, Tartu 2004

• Artikkel “Eakatele pakutavad sotsiaalteenused ja nende kättesaadavus Eestis”, Sirli Kivisaar, Kai Saks, Kristina Oja; Ajakiri Sotsiaaltöö 1/2004

• Artikkel “Eakate marginaliseerumine ja selle põhjused”, Sirli Kivisaar, Kai Saks, Kristina Oja; Ajakiri Sotsiaaltöö 6/2003