Õppekavad ja õpetajad

MÄNGUTERAPEUDI ÕPPEKAVA

MASSÖÖRI (KLASSIKALINE MASSAAZ) ÕPPEKAVA


TOITUMISNÕUSTAJA ja TOITUMISTERAPEUDI ÕPPEKAVA üldinfo ja I, II mooduli õppe sisu ning õpiväljundid.

I moodul "Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine" (48 tundi)
II moodul "Toitumisnõustaja baasõpe" (302 tundi)
III mooduli (250 tundi) TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL õppe sisu ja õpiväljundid. Eelduseks on Toitumisnõustaja baasõppe läbimine.
III mooduli (160 tundi) TOITUMISTERAPEUDI õppe sisu ja õpiväljundid. Eelduseks on toitumisnõustaja baasõppe läbimine.
IV ja V mooduli (160 tundi ja 600 tundi) FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppe sisu ja õpiväljundid. Eelduseks on toitumisnõustaja baasõppe, tervisnõustaja toitumise alal jai toitumisterapeudiõppe läbimine.

Õppekavade uuendamise alus: Toitumisnõustaja ja -terapeudi riiklike kutsestandardite uuendamine 2018. aastal. Kutsestandardite uuendamisel osalevad Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste. 


Õpetajad 


Õppetööd viivad läbi eriala spetsialistid/koolitajad. Koolis toimub pidev õpetajate koolitamine. 

Koolituste sisulise kvaliteedi kindlustamiseks viivad õppetööd läbi erineva tasemega õpetajad: 
Toitumisnõustaja tasemel viivad läbi keerulisemaid teooriaõppe tunde funktsionaalse toitumise terapeudid, toitumisnõustaja praktilist töökogemust nõudvate oskuste/teadmiste alaseid õppetunde/päevi aga praktiseerivad toitumisnõustajad ja funktsionaalse toitumise nõustajad, kes õpivad jätkuõppes ning kellel on õpetamise kogemus. 
Toitumisteraapia, funktsionaalse toitumise nõustaja ja -teraapia kursusel õpetavad funktsionaalse toitumise terapeudid ja biokeemik, toitumisterapeudid ja funktsionaalse toitumise nõustajad.
Klassikalise massaaži kursusel õpetavad masöörid, toitumisnõustaja, psühholoogid, meedik ja füsioterapeut.
Mänguteraapia kursust viivad läbi mänguterapeudid ja psühhoterapeudid ning sotsiaaltöötajad.
Peaaegu pool õppest on praktiline harjutamine, mida juhendavad sama eriala praktikud. Kodune iseseisev praktika juhendamine toimub supervisiooni vormis.

Annely Soots CV (arst TÜ1982, psühholoog TÜ 1992, sotsiaaltöö magistrantuur 1997-1999, toitumisterapeut 2009, täiendkoolitused funktsionaalse/bioloogilise meditsiini teemadel 417h). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine, toitumisnõustamise alused, toitumisteraapia, haigused ja haigustepuhune toitumine, psühholoogia ja psühhoteraapia, suhtlemispsühholoogia, nõustamise alused, anatoomia ja füsioloogia, seedimise biokeemia, kutse-eetika, ettevõtluse alused.

Sirli Kivisaar CV (TÜ 2007, toitumisterapeut 2009, erinevad psühhoteraapiad, üle 400 tunni täiendkoolitusi funktsionaalse/bioloogilise meditsiini teemadel). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine, toitumisnõustamise alused, toitumisteraapia, psühhoteraapia, suhtlemispsühholoogia, nõustamise alused, mänguteraapia.

Tiiu Vihalemm CV (biokeemik, toitumisteadlane, TÜ emeriitdotsent). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine, biokeemia, haigustepuhune toitumine.

Külli Holsting CV (2003 TÜ magistrikraad, funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, raseda ja imetava ema toitumine, ettevõtluse alused.

Triin Muiste CV (TÜ magistrikraad 2010, funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017), toitumisteraapiaõppe õpilane (Tervisekool). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, toidu valmistamine, ettevõtluse alused.

Reet Saia CV (kõrgharidusega õde, Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2006, funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017). Õpetatavad ained: esmaabi, toiduhügieen, tervislik liikumine, söömishäired.

Eliisa Lukk CV (TÜ biomeditsiinitehnoloogia doktorant, funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2016), toitumisteraapiaõppe õpilane (Tervisekool). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, ettevõtluse alused.

Laivi Mesikäpp CV Funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017), jurist (Tallinna Majandustehnikum 1990), toitlustusteenuste korraldus (2010 Eesti Hotelli- ja Turmismikõrgkool), pagar-kondiiter (222t). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, toidu valmistamine ja toiduhügieen.  

Eva-Liisa Kaaristo CV (Tallinna Kergetööstustehnikum 2003, Tervisekool 2017 funktsionaalse toitumise nõustaja õpe 920t. Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine, toitumisnõustamise alused, toidu valmistamine.

Chun Wong CV. Integratiivse ja loodusmeditsiini arst, DAN´i arst. Täiendkoolituste ja toitumisteraapiaõppe lektor. Õpetatava temaatika: Bioloogiline meditsiin

Reet Linkberg CV
(TÜ1970, biol. tead. knd.1987, Füsioteraapia õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis). Õpetatavad ained: füsioteraapia klassikalise massaazi õppes.

Valentina Timpmann CV (TÜ Töötervishoiuaarsti residentuur, arst TÜ1972, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud). Õpetatavad ained: anatoomia-füsioloogia ja seisundi hindamine ning esmaabi klassikalise masaazi õppes. 

Angelika Maasikmäe CV (2005 aroomiterapeut, 2008 andragoogika kursus, 2008 klassikaline massaaz ja refeleksoloogia, hakkab lõpetama Yväskylas koolitatud massööri kursust). Õpetatavad ained klassikalise massaazi õppekava raames: Tervise- ja enesekaitse, Massaazi teooria ja praktika, Kutse-eetika, Nahahooldus, Seisundi hindamine, Ettevõtluse alused, Superviseeritud praktika.

Moonika Laanetu (Muusikaterapeut 2011, 2014, Mänguterapeut 2015, Muusikateraapia Ühingu liige). Õpetatav aine mänguteraapia õppekava raames: muusika kasutamine mänguteraapias.

Emma Katharyn Moat: Mänguteraapia õppekava raames õpetatavad ained: Mänguteraapia ajalugu, Mänguteraapia alused, Erinevate mänguterapeutiliste vahendite kasutamine; savi, liiv, muusika, loov kujutlus, lugude jutustamine, näitlemine, käpiknukkude, kaartide, liikumise, joonistamise ja kunsti kasutamine, Lapse areng, Nõustamistehnikad, Kliendi seisundi hindamine, Eneseanalüüs, Laps ja haigus
Haridus, k.a. pedagoogiline:
C&G Higher Professional Diploma in Counselling Level 4 (2009-2011)
C&G Certificate in Counselling Skills and Theory Level 3 (2008-2009)
2007 PTUK/University of Cantebury Christ Church Post Graduate Diploma in Play Therapy
1987-1991 BA (Hons) Drama and Education (QTS)
1985-1987 Hills Road Sixth Form College, Cambridge, A levels- Drama, English, French
1980-1985 Comberton Village College, Cambridgeshire, 0 Levels- English Lit, English Lang, French, German, Biology, History, Maths, Art
Töökogemus:
2006 The Vine School, Cambourne – mänguteraapia treener
2007 Abbey Meadows Primary School, Cambridge- märnguteraapia treener
2006- mänguteraapia ja mängualased täiendkoolitused ja töötoad Eesti ja Inglismaa lastele ning õpetajatele, kasvatajatele, psühholoogidele jt.
Sept-dets 2010 Monkfield Park Primary School- mänguterapeut
Märts 2011- Histon and Impington Infants School mänguteraput, kooli nõustaja
Pidev klientide nõustamine ja mänguteraapiaalased koolitused erapraksises
Tutor in Level 3 Creative therapy and counselling with Children and Young People- Huntingdon Regional College, Huntingdon- praegu
Üle 400 tunni praktikat ja tööd PTUK Ethical Framework´is.