Õppekavad ja õpetajad

MÄNGUTERAPEUDI ÕPPEKAVA
Loe rohkem rubriigist mänguteraapia. 

NB! Toitumisnõustaja ja -terapeudi õppekavadesse on viidud sisse muudatused seisuga 01. september 2019.
Toitumisnõustaja õpe liideti tervisenõustaja toitumise alal õppega II mooduliks (kokku 550 tundi).
III moodul toitumisterapeudi õppe aega pikendati 200 tunnini. 

NB! Tervisenõustaja ja toitumisterapeudi õppekavad pannakse üles lähipäevil, nendes tehakse muudatusi.  

TERVISENÕUSTAJA TOITUMISE ALAL õppekava (õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine) 550 tundi.
I moodul "Tervisliku toitumise alused ja toiduvalmistamine" (48 tundi)
II moodul "Tervisenõustaja toitumise alal (hõlmab toitumisnõustamise aluseid 302 tundi ja tervisenõustaja toitumise alal väljaõpet 200 tundi.

III moodul TOITUMISTERAPEUDI õppekava (õppe sisu ja õpiväljundid, õppematerjal ja hindamine) 200 tundi. Eelduseks on toitumisnõustajaõppe läbimine ja piisav nõustamise praktika (Tervisekoolis tervisnõustaja toitumise alal õppe läbimine).

IV ja V mooduli (160 tundi ja 600 tundi) FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI õppe sisu ja õpiväljundid. Eelduseks on tervisenõustaja toitumise alal ja toitumisterapeudiõppe läbimine.

Õppekavade koostamise ja uuendamise alused:
Toitumisnõustaja ja -terapeudi uued, 28.11.18 kinnitatud kutsestandardid (tase 5 ja tase 6). Kutsestandardite uuendamisel osalesid Tervisekooli õpetajad Annely Soots ja Triin Muiste. 
Tervisenõustaja toitumise alal tööle esitatavad nõuded, kompetentsuse tasemed ja juhendid (www.toitumisnoustajad.ee), näidustused ja sihtgrupid (www.toitumisterapeudid.ee).
Toitumisterapeutide tööle esitatavad nõuded, erinevate tasemete terapeutide kompetentside kirjeldused (www.toitumisterapeudid.ee),  arstide ravi- ja tegutsemisjuhiste toitumise osa.

Õpetajad toitumisnõustaja ja -terapeudi õppes


Õppetööd viivad läbi eriala spetsialistid/koolitajad. Koolis toimub pidev õpetajate koolitamine. 

Koolituste sisulise kvaliteedi kindlustamiseks viivad õppetööd läbi erineva tasemega õpetajad: 
Toitumisnõustaja tasemel viivad läbi keerulisemaid teooriaõppe tunde toitumisterapeudid ja funktsionaalse toitumise terapeudid, toitumisnõustaja praktilist töökogemust nõudvate oskuste/teadmiste alaseid õppetunde/päevi aga praktiseerivad toitumisnõustajad,  kes õpivad jätkuõppes ja funktsionaalse toitumise nõustajad. Kõikidel õpetajatel on nii töö- kui õpetamise kogemus. 
Toitumisteraapia, funktsionaalse toitumise nõustaja ja -teraapia kursusel õpetavad funktsionaalse toitumise terapeudid.
Mänguteraapia kursust viivad läbi mänguterapeudid ja psühhoterapeudid ning sotsiaaltöötajad.
Peaaegu pool õppest on praktiline harjutamine, mida juhendavad sama eriala praktikud. Kodune iseseisev praktika juhendamine toimub supervisiooni vormis.

Annely Soots CV - OÜ Annely Sootsi Koolitus (arst TÜ1982, psühholoog TÜ 1992, sotsiaaltöö magistrantuur 1997-1999, toitumisterapeut 2009, täiendkoolitused funktsionaalse/bioloogilise meditsiini teemadel 417h). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine, toitumisnõustamise alused, toitumisteraapia, haigused ja haigustepuhune toitumine, psühholoogia ja psühhoteraapia, suhtlemispsühholoogia, nõustamise alused, anatoomia ja füsioloogia, seedimise biokeemia, kutse-eetika, ettevõtluse alused.

Sirli Kivisaar CV - Via Naturale OÜ (TÜ 2007, toitumisterapeut 2009, erinevad psühhoteraapiad, üle 400 tunni täiendkoolitusi funktsionaalse/bioloogilise meditsiini teemadel). Õpetatavad ained Tervisekoolis: mänguteraapia, psühhoteraapia, suhtlemispsühholoogia, nõustamise alused, tervislik tasakaalustatud toitumine, toitumisnõustamise alused, toitumisteraapia.

Tiiu Vihalemm CV (biokeemik, toitumisteadlane, TÜ emeriitdotsent). Biokeemia funktsionaalse toitumisteraapia tasemel, õppematerjalide koostamine. 

Külli Holsting CV - Toitumisnõustaja Külli Holsting OÜ (2003 TÜ magistrikraad, funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017), toitumisterapeudi täiendõpe (Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2018), toitumisterapeudi kutse (2019)). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, raseda ja imetava ema toitumine, ettevõtluse alused.

Triin Muiste CV - Triinu Toidumaailm OÜ (TÜ magistrikraad 2010, toitumisterapeut 2018, toitumisnõustaja 2012 (984t Tervisekool). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, toidu valmistamine, ettevõtluse alused.

Reet Saia CV - Heng OÜ (kõrgharidusega õde, Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2006, funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017). Õpetatavad ained: esmaabi, toiduhügieen, tervislik liikumine, söömishäired, eaka toitumine.

Eliisa Lukk CV - Mabeliti OÜ (TÜ biomeditsiinitehnoloogia doktorant, funktsionaalse toitumise terapeut (1600t Tervisekool 2018). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, haiguspuhune toitumine ja toitumisteraapia, biokeemia.

Laivi Mesikäpp CV - Tervisekunstid OÜ (Visuaalkunstiteraapia alused (24 EAP Tallinna Ülikool 2018), Funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017), jurist (Tallinna Majandustehnikum 1990), toitlustusteenuste korraldus (2010 Eesti Hotelli- ja Turmismikõrgkool), pagar-kondiiter (222t). Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine ja toitumisnõustamise alused, toidu valmistamine ja toiduhügieen.  

Eva-Liisa Kaaristo CV - Tervise Maitsed OÜ (Tallinna Kergetööstustehnikum 2003, Funktsionaalse toitumise nõustaja (920t Tervisekool 2017) Õpetatavad ained: tervislik tasakaalustatud toitumine, toitumisnõustamise alused, toidu valmistamine.

Chun Wong CV. Integratiivse ja loodusmeditsiini arst, DAN´i arst. Funktsionaalse toitumisteraapia täiendkoolituste lektor. Õpetatav temaatika: Bioloogiline/funktsionaalne meditsiin.