Mänguterapeudi väljaõppekoolitus 2018

2018 aasta sügisel algab uus mänguterapeutide väljaõppekoolitus! TÄPSEMA INFO LEIATE SIIT HILJEMALT SEPTEMBRIKUUS!

Mänguterapeut on lastega tegelev psühhoterapeut, kes kasutab oma töös mängulisi ja loovaid tehnikaid. Algav koolitus on mänguterapeudi väljaõppekoolitus, mis annab laialdased teadmised ja põhitööriistad lastega tegelemiseks.

Kellele on kurus mõeldud?

Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus ning omandatud mõne muu suuna psühhoterapeudi, sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi, arsti vm. lastega töötava spetsialisti kutse.

Mida on vaja kooli astumiseks?

Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping.

Kursuse eest tasumine

Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on ----€ (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt. Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud.

Õppevorm ja -maht

Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 713 tundi (31 EAP), sellest teooriaõpet 376 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada  mänguteraapiat käsitlevate allikate põhjal koostatud referaat/lõputöö ning seitse juhtumi analüüsi. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde.

Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     


Koolitus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo


Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee.

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti. 2019. aasta kursuse õppetöö täpsed kuupäevad selguvad 2018. aasta lõpus 

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides!

KURSUSE AJAKAVA
NB! Ajakava ja täpsem info leitav siit alates septembrikuust.

I tsükkel
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

II tsükkel
Nõustamise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psüühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga.
Lektorid: Sirli Kivisaar

III tsükkel*
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil.
Lektor: Emma Moat (UK)

IV tsükkel
Vihaga toimetuleku mänguterapeutilised tehnikad.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

V tsükkel* 
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Laps ja perekond. Lapsepõlve trauma.
Lektorid: Emma Moat(UK)

VI tsükkel
Muusikateraapia kui mänguterapeudi tööriist.
Lektor: Moonika Laanetu (Eesti)

VII tsükkel*
Seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine. Juhtumi näide.
Lektor: Emma Moat (UK)

VIII tsükkel* 
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)

IX tsükkel
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad. Lastekaitse.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti) ja ja Dagmar Narusson (Eesti)

X tsükkel
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias.
Loov kujutlus ja selle kasutamine mänguteraapias. Projektiivtestid.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

XI tsükkel
Lugude jutustamine. Draama kui mänguterapeutiline vahend. Juhtumite näited. Kokkuvõtted. Lõputööde/referaatide esitlus.
Lektorid: Emma Moat (UK), Sirli Kivisaar(Eesti)

XII tsükkel
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XIII tsükkel
Nõustamistehnikate praktiline õpe. Terapeutilised suhtlemisoskused. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Mänguteraapia filmi vaatamine.
Sirli Kivisaar

XIV tsükkel*
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Emma Moat
I supervisioon

XV tsükkel*
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire.
Emma Moat

XVI tsükkel *
Tants ja liikumine mänguteraapias.
Svea Sööt

XVII tsükkel
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias.
Jana Saluoks

XVIII tsükkel
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XIX tsükkel*
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine.
Emma Moat
II supervisioon

XX tsükkel
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Sirli Kivisaar

XXI tsükkel *
Autism ja mänguteraapia
Emma ja David Moat
III supervisoon

XXII tsükkel* 
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XXIII tsükkel
Lõpetamine. Arvestus.
Sirli Kivisaar ja Emma Moat

* Kursust on võimalik läbida ka iseseisva täiendkoolitusena.  


LEKTORID

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti)
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

Moonika Laanetu (Eesti)
Moonika Laanetu on muusika- ja mänguterapeut  Ta on Muusikateraapia Ühingu liige. Oma terapeuditöös on ta kokku puutunud väga erinevate vajadustega klientidega imikutest kuni vanuriteni olles toeks arenguliste, psüühiliste ja kliiniliste vajadustega inimestele. Ta on teinud mitmeid muusikateraapiat tutvustavaid ettekandeid ja olnud Muusikateraapia Ühingu liikmena aktiivselt kaasategev Euroopa Muusikateraapia Päeva 2015 ja 2016 läbiviimisel.

Dagmar Narusson (Eesti)
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

David Moat (Inglismaa)
David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.

Jana Saluoks (Eesti)
Jana töötab igapäevaselt Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina. Viimased 7 aastat on ta tegelenud just väikelaste- ja koolieelikutega: viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Seitsmendat aastat tegutseb Jana juhendajana sotsiaalsete- jma suhtleisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Ta on läbinud mänguterapeudi ja loomateraapia praktiku arenguprogrammi väljaõppe. Teraapiatöös lastega kasutab ta enamasti mängulisi ja loovaid tehnikaid. Viimased pool aastat on ta oma töösse kaasanud ka pere lemmiku koer Dollari.

Svea Sööt (Eesti)
Svea on olnud tantsuõpetaja 1986. aastast, lisaks tegelnud jooga, hingamistöö, sünnitoetuse ja maalimisega ning kirjutanud mitu raamatut. Loovtants on olnud tema südamearmastus juba 20 aastat. Ta on seda õpetanud ERR-i Laste Laulustuudios, samuti laste omaloominguliste tantsudega koorifestivalidel paljudes maailma eri paikades. Tantsijana on Svea olnud aja jooksul haaratud erinevatest tantsustiildest: tantsudest varvaskingades kuni modern- ja kaasaegse tantsuni, lisaks renessans- ja barokktants.


Täpsema info õppejõudude kohta leiad siit.