Mänguterapeudi väljaõppekoolitus 2018


2018 aasta sügisel algab uus mänguterapeutide väljaõppekoolitus! TÄPSEMA INFO LEIATE SIIT HILJEMALT SEPTEMBRIKUUS!

REGISTREERUMINE KURSUSELE ALGAB SEPTEMBRIS 2018

Mänguterapeut on lastega tegelev psühhoterapeut, kes kasutab oma töös mängulisi ja loovaid tehnikaid. Maikuus algav koolitus on mänguterapeudi väljaõppekursuse I taseme koolitus, mis annab laialdased teadmised ja põhitööriistad lastega tegelemiseks.

Kellele on kurus mõeldud?

Mänguterapeudi õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on vähemalt keskharidus ning omandatud mõne muu suuna psühhoterapeudi, sotsiaaltöötaja, lasteaiaõpetaja, õpetaja, psühholoogi, arsti vm. lastega töötava spetsialisti kutse.

Mida on vaja kooli astumiseks?

Mänguterapeudi õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus, elulookirjeldus (CV), kooli õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia kooli ja/või läbitud teraapiasuuna lõputunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping.

Kursuse eest tasumine

Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 1430 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt. Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 11 kuud.

Õppevorm ja -maht

Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. Õppe maht on 345 tundi (15 EAP), sellest teooriaõpet 176 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Superviseeritud praktikat on ette nähtud 160 tundi. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda arengu kohta, esitada kahe mänguteraapiat käsitleva allika põhjal koostatud referaat ning kaks juhtumi analüüsi. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde.

Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?                                                                     


Maikuus algav kursus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo


Lisainformatsiooni saab telefonil 7441340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee.

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti. 2019. aasta kursuse õppetöö täpsed kuupäevad selguvad 2018. aasta lõpus 

Kursuse ajakavas võib jooksvalt toimuda muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides!

KURSUSE AJAKAVA

13.-14. mai 2017
Sissejuhatus mänguteraapiasse. Mänguteraapia koht erinevate terapeutiliste lähenemiste hulgas, näidustused selle kasutamiseks. Erinevus terapeutilise mängu ja meelelahutusliku mängu vahel. Terapeutilised oskused. Mänguterapeudi tööriistad. Mänguterapeutiliste tööriistade kasutamine – sissejuhatus erinevatesse tehnikatesse (käpiknukud jt). Mänguteraapia ajalugu ja sobitumine Eesti teraapiamaastikule.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

3.-4. juuni 2017
Nõustamise alused. Terapeudi väärtushinnangud. Lapse motiveerimine, lapsega suhtlemine. Psüühhoteraapia ja selle eesmärk. Mina kui terapeut, minu isikuomadused (CMPI test) ning nende mõju teraapiaprotsessile. Kuulamine. Lapse areng. Lapse arengu eripärad ja nende seos mänguteraapiaga.
Lektorid: Sirli Kivisaar

5.-6. august 2017*
Liivakasti kasutamine teraapias. Savi ja voolimismassi kasutamine terapeutilisel eesmärgil.
Lektor: Emma Moat (UK)

16.-17. september 2017
Vihaga toimetuleku mänguterapeutilised tehnikad.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

7.-8. oktoober 2017* 
Mänguterapeutilised tehnikad kaotuse ja leinaga toimetulekul. Laps ja perekond. Lapsepõlve trauma.
Lektorid: Emma Moat(UK)

18.-19. november 2017
Muusikateraapia kui mänguterapeudi tööriist.
Lektor: Moonika Laanetu (Eesti)

16.-17. detsember 2017*
Seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine. Juhtumi näide.
Lektor: Emma Moat (UK)

27.-28. jaanuar 2018* 
Hüperaktiivsus ja mänguteraapia.
Lektor: Emma Moat (UK)

17.-18. veebruar 2018
Laps ja haigus. Haigusega toimetulek lapse puhul. Töö gruppidega – grupi arengufaasid, grupiga töötamise eripärad. Lastekaitse.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti) ja ja Dagmar Narusson (Eesti)

17.-18. märts 2018
Terapeutilised kaardid ja nende kasutamine mänguteraapias.
Loov kujutlus ja selle kasutamine mänguteraapias. Projektiivtestid.
Lektor: Sirli Kivisaar (Eesti)

5.-6 mai 2018
Lugude jutustamine. Draama kui mänguterapeutiline vahend. Juhtumite näited. Kokkuvõtted. Lõputööde esitlus.
Lektorid: Emma Moat (UK), Sirli Kivisaar(Eesti)
LÕPETAMINE

* Kursust on võimalik läbida ka iseseisva täiendkoolitusena.  


LEKTORID

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti)
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

Moonika Laanetu (Eesti)
Moonika Laanetu on muusika- ja mänguterapeut  Ta on Muusikateraapia Ühingu liige. Oma terapeuditöös on ta kokku puutunud väga erinevate vajadustega klientidega imikutest kuni vanuriteni olles toeks arenguliste, psüühiliste ja kliiniliste vajadustega inimestele. Ta on teinud mitmeid muusikateraapiat tutvustavaid ettekandeid ja olnud Muusikateraapia Ühingu liikmena aktiivselt kaasategev Euroopa Muusikateraapia Päeva 2015 ja 2016 läbiviimisel.

Dagmar Narusson (Eesti)
Dagmar Narusson on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lektor ja Eesti Tervishoiu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni liige. Ta on olnud seotud laste rehabilitatsiooniga praktikuna.

Täpsema info õppejõudude kohta leiad siit.