Mänguterapeudi väljaõppe jätkukoolitus

Mänguterapeudi õppe II aste


Kellele on kursus mõeldud?

Mänguterapeudi jätkuõppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on läbitud mänguteraapia I aasta väljaõpe. Koolitus annab võimaluse täiendada ja süvendada oma teadmisi ning oskusi mänguterapeudina, õppida uusi terapeutilisi lähenemisi erinevate probleemide puhul (vt. altpoolt koolituse kava). II aasta jätkukoolitus on praktilise suunitlusega, õppe ajal on nõue viia läbi mänguteraapia seansse reaalsete klientidega.

Mida on vaja kooli astumiseks?

Mänguterapeudi II aasta õppesse astumiseks on vaja esitada avaldus sooviga koolis õppima asuda. Kui mänguterapeudi I taseme õpe on läbitud mõnes teises koolis, palutakse esitada ka elulookirjeldus (CV), õppima asumise motivatsioonikiri ning koopia varsema õppe lõpetamist tõendavast tunnistusest. Vajadusel kutsutakse kooli astuja vestlusele. Kooli astujaga sõlmitakse leping.

Kursuse eest tasumine

Kursuse kogumaksumus on 1632 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt, ühe õppetsükli tasu on 136 EUR. Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 13 kuud (koosneb 12 õppetsüklist). Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda.

Õppevorm ja -maht

Mänguterapeudi õppevorm on täiendõpe. II õppeaasta õppemaht on 368 tundi (16 EAP), sellest teooriaõpet 192 tundi. Õpe koosneb nii auditoorsest kui iseseisvast tööst ning superviseeritud praktikast. Õppetöö kestel tuleb pidada päevikut iseenda kutsealase arengu kohta, esitada 5 juhtumi analüüsi ning õppe lõpus sooritada arvestus. Kursuse ajakava ja tsüklite teemad on toodud allpool.

Õppetöö toimub üks kord kuus ja kestab kaks päeva korraga.

Kursus on praktilise suunitlusega ning õppimine on kogemuslik, toimudes läbi isikliku kogemuse. Ingliskeelsed tsüklid on tõlkega eesti keelde.

Õppekava leiad siit.

Kus kursus toimub?

Augustikuus algav kursus toimub Tartus aadressil Kalevi 108.

Lisainfo

Lisainformatsiooni saab telefonil +372 744 1340 või saates e-kirja aadressil merike@tervisekool.ee.

Mänguterapeudi õppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb saata aadressil Tartu, Kalevi 108 või e-posti aadressil merike@tervisekool.ee.

Kui olete kursusele registreerunud ning õppetöö kuupäevades toimub muutusi, siis teavitame teid sellest aegsasti. 2019. aasta õppetöö täpsed kuupäevad selguvad 2018. aasta septembris.

Inglismaa lektorite kursusteajakavas võib toimuda jooksvalt muutusi sõltuvalt muutustest lennuplaanides, teavitame neist võimalikult operatiivselt.


KURSUSE AJAKAVA

I tsükkel
18.-19. august 2018
Sissejuhatus II aasta õppesse. Ülevaade koolitusel esitatavatest nõuetest. Lepingu sõlmimine, raporti kirjutamine. Jätkuõppe vajadus.
Maskid, käpiknukud ja rollimängud mänguteraapias.
Emma Moat 

II tsükkel
15.-16.september 2018
Nõustamistehnikate praktiline õpe. Terapeutilised suhtlemisoskused. Suhtlemine probleemsete klientidega, enesekehtestamine, läbipõlemise ennetamine. Mänguteraapia filmi vaatamine.
Sirli Kivisaar

III tsükkel 
27.-28. oktoober 2018
Enesevigastamine ja mänguteraapia.
Emma Moat
I supervisioon

IV tsükkel
24.-25. november 2018
Lapsendamine ja mänguteraapia. Kiindumushäire.
Emma Moat

V tsükkel 
8.-9. detsember 2018
Koolitustsükkel toimub Kastanimajas aadressil Kastani 38.
Tants ja liikumine mänguteraapias.
Svea Sööt

VI tsükkel
26.-27. jaanuar 2019
Sotsiaalsete oskuste õpetamine mänguteraapias.
Jana Saluoks

VII tsükkel
16.-17. veebruar 2019
Suhtlemine perekonnaga. Kliendi roll perekonnas. 
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

VIII tsükkel
16.-17. märts 2019
Lugude jutustamine, sümbolite ja mandalate kasutamine. 
Emma Moat
II supervisioon

IX tsükkel
27.-28. aprill 2019
Lapseea söömishäired. Sensoorne ja selektiivne jt söömishäired. Mänguterapeutiline lähenemine lapseea söömisprobleemidele.
Sirli Kivisaar

X tsükkel *
25.-26. mai 2019
Koolitus toimub Tartu Loodusmajas Lille tn 10.
Autism ja mänguteraapia
Emma ja David Moat
III supervisoon

XI tsükkel
15.-16. juuni 2019
Legode ja lauamängude kasutamine mänguteraapias.
Emma Moat ja Sirli Kivisaar

XII tsükkel
24.-25. august 2019
Lõpetamine. Arvestus.
Sirli Kivisaar ja Emma Moat

* Kursust on võimalik läbida ka iseseisva täiendkoolitusena.


LEKTORID

Emma Moat (Inglismaa)
Kursuse põhilektor Emma Moat on õpetaja haridusega mänguterapeut, kes on lastega töötanud koolides, kodudes ja mitmetel koolitusseminaridel. Emma koduleheküljega saab tutvuda siin.

Sirli Kivisaar (Eesti)
Koolituse teine põhilektor Sirli Kivisaar on suhtlemistreener ning psühhoterapeut. Ta on läbi viinud koolitusi nii lastele kui täiskasvanutele ning juhtinud riskirühma laste tugigruppe. Vaata täpsemat infot siit.

David Moat (Inglismaa)

David on kogenud psühhoterapeut, kes on töötanud vaimse arengu mahajäämuse, autismi ja Aspergeri Sündroomiga inimestega juba üle 25 aasta. Ta on pidanud loenguid nii Inglismaal kui Iirimaal ning on kirjutanud mitu autismialast raamatut.

Jana Saluoks (Eesti)
Jana töötab igapäevaselt Tartus Hariduse Tugiteenuste Keskuses psühholoogina. Viimased 7 aastat on ta tegelenud just väikelaste- ja koolieelikutega: viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Seitsmendat aastat tegutseb Jana juhendajana sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Ta on läbinud mänguterapeudi ja loomateraapia praktiku arenguprogrammi väljaõppe. Teraapiatöös lastega kasutab ta enamasti mängulisi ja loovaid tehnikaid. Viimased pool aastat on ta oma töösse kaasanud ka pere lemmiku koer Dollari.

Svea Sööt (Eesti)
Seva on olnud tantsuõpetaja 1986. aastast, lisaks tegelnud jooga, hingamistöö, sünnitoetuse ja maalimisega ning kirjutanud mitu raamatut. Loovtants on olnud tema südamearmastus juba 20 aastat. Ta on seda õpetanud ERR-i Laste Laulustuudios, samuti laste omaloominguliste tantsudega koorifestivalidel paljudes maailma eri paikades. Tantsijana on Svea olnud aja jooksul haaratud erinevatest tantsustiildest: tantsudest varvaskingades kuni modern- ja kaasaegse tantsuni, lisaks renessans- ja barokktants.