Kohustuslikud tööd

Palun esitage kõik tööd wordi-failis ning kirjutage alati ka oma nimi ja kursuse number! 

Oluline on kogu õppe jooksul nõustada 20 klienti, nendest II moodulis vähemalt 5. Arvesse lähevad ka kordusnõustamised.
Koolis praktikumides ülesandeks antud menüüd saadetakse listi või esitatakse õpetajale - nii nagu tunnis on öeldud.

II moodulis

Kõik II mooduli kohustuslikud tööd peavad olema esitatud enne eksamit. 

Vitamiinide ja mineraalainete tsüklite järgselt tuleb saata oma kursuse listi 2-päevane B-vitamiiniderikas ja 2-päevane kaltsiumirikas menüü. Töö eesmärk on harjutada retseptide otsimist ning vitamiini- ja mineraalaineterikaste toitude kasutamist.

- B-vitamiiniderikka menüü ülesanne on leida kõige vitamiinirikkamad toiduained ja kasutada neid menüüs.
- kaltsiumirikka menüü ülesanne on leida peale piimatoodete teisi kaltsiumirikkaid toiduaineid - menüü peab olema kaltsiumirikas, kuid piimatoodetevaba. 

Kohustuslik kontrolltöö
- koostada II mooduli esimese nelja tsükli jooksul ning pärast õppepäeva "Põhitoitained: valgud, rasvad, süsivesikud", saata õpetaja Sirle Nukk´ile aadressile sirlenukk@gmail.com

Pärast kaalukursuse tsüklit järgida 2 nädalat GK-dieeti ning pidada päevikut.
Saata kokkuvõte ja oma kogemuse kirjeldus kursuse listi (ei pea saatma kogu päevikut) või annely@tervisekool.ee. GK kogemuse kirjutamise juhis - soovituslik

Üks kliendinõustamise juhtum
kantakse ette kliendijuhtumite kursusel ning esitatakse pärast seda tsüklit õpetajale sirlenukk@gmail.com (kaalunõustamine või seedevaevustega isiku nõustamine). Vaata altpoolt juhtumi kirjutamise näiteid. 

Referaadi kirjutamiseks antakse juhised ja aidatakse teemasid valida KLIENDIJUHTUMITE tsüklis. Kliendijuhtumite tsükliks on soovitav välja otsida endale meeldiv teema ning tutvuda olemasoleva materjaliga. Referaat vormistatakse hiljem ning saadetakse õpetajale annely@tervisekool.ee. Referaadi eesmärk on õppida kasutama ja leidma tõenduspõhist kirjandust ning teemat kitsendama. Referaadi esitamise tähtaeg on kuu aega enne vaheeksamit, kui kool lõpetatakse toitumisnõustaja baastasemel. Referaadi pikkus on 3 - 10 lk, olenevalt teemast ja olemasoleva materjali rohkusest. Referaatide teemadel arutelu toimub III moodulis.
Referaadi koostamise nõuded. Kasutatud gümnaasiumi õpilasele esitatud juhist
Referaadi allikate leidmise juhis. 

Tervisekooli toitumisnõustajaõpet lõpetava õpilase essee, soovitav lugemine õppega alustajatele.
Toitumisnõustaja õppe täismahus lõpetanud õpilase essee. Soovitav lugemine toitumisnõustaja õppes edasijõudnule. 

Juhtumi kirjutamise juhis. Juhtum ei ole selle kõige üleskirjutamine, mida nõustamiste ajal ja nõustamiste vahepeal teete ja see ei ole anamneesilehe jt dokumentide esitamine. See on kokkuvõte teie tegevusest ja saavutatud tulemustest, oma tegevuse kriitiline analüüs ja selle hindamine, mida toitumisnõustajana tegite, kuidas tegite, mis toimis, mis mitte. See on ka oma teadmiste ja oskuste demonstreerimine ning selle eest saadakse arvestus. Juhtum peab sisaldama korrektset menüü analüüsi. Nõustamistehnikate ja -oskuste kirjeldust võib teha vabas vormis. Ei pea vastama juhises näitena toodud küsimustele.

Kooli ajal peab õpilane esitama 2 juhtumit, ühe toitumisnõustaja osas enne eksamit ja teise, keerulise juhtumi jätkuõppe osas. 
Õpilane peab viima läbi õppe ajal vähemalt 20 nõustamist, nendest 5 enne eksamit ehk siis toitumisnõustaja baasõppe tsüklis. Kõik 20 juhtumit dokumenteeritakse ja dokumentatsioon esitatakse õpetajale üle vaatamiseks eksami ja lõputöö kaitsmise ajal või enne seda.
Juhtumid vaadatakse läbi kindlasti kahe nädala jooksul. Kui te saate juhtumi õppejõult tagasi soovituste või küsimustega, tuleb muudetud juhtum uuesti esitada.

Iseenda juhtumi kirjutamise juhis. 
Kaalulangetamise näidisjuhtum 1 (koostatud õpilase poolt esitatud juhtumi baasil) 
Kaalulangetamise näidisjuhtum 2 (koostatud õpilase poolt esitatud juhtumi baasil) 
Toitumisnõustaja-personaaltreeneri Monica Lauri kaalujuhtumi kajastamisest ajakirjanduses. 
 
2- päeva tasakaalus tervisliku toitumise või kaalulangetaja menüü.
- menüü koostamise juhis nõustajale
- näide menüü sissejuhatusest harrastussportlase näitel

Kohustuslikud tööd III moodulis

Ühe nädala menüü (sh II mooduli 2-päevane menüü): Menüü koostamise juhis. 
Menüü võib olla ühel teemal või mitmel teemal:
      nt 1 nd kaalulangetaja menüüd või
      nt 1 päev kolesteroolilangetaja menüü, 2 päeva väikelapse tervisliku toitumise ja 2 päeva piima- ja gluteenivaba menüü või muudel teemadel.
Näide menüü sissejuhatusest harrastussportlase menüü näitel. 

Üks keeruline juhtum
esitatakse meilile sirlenukk@gmail.com

2-nädalase gluteeni- ja piimavaba dieedi pidamise koemuse kirjeldus kas kursuse listi või annely@tervisekool.ee

Essee "Mina toitumisnõustajana" saadetakse annely@tervisekool.ee enne kooli lõpetamist, mille sisu peaks kajastama järgmist:
         -  Kirjelda enda arengut toitumisnõustajana alates kooli tulekust kuni praeguse hetkeni 
          - Kui tugeva toitumisnõustajana tunned end praegu, kooli lõpetades
          - Missugused on sinu ettepanekud koolile, mida kool saaks teha paremini, et õpetada toitumisnõustajat
          - Kas on midagi konkreetset, mida soovid enne koolist lahkumist koolile teada anda (õppetööga, õpetajatega vm seonduvat)


Lõpetamisel saadetakse Annelyle 20 nõustatud kliendi nimekiri koos nõustamise sisu lühikirjeldusega või näidatakse oma dokumentatsiooni. Kokku peab olema õppe jooksul nõustatud 20 klienti.