FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI JÄTKUÕPE V moodul

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUS

on toitumisspetsialisti õppe V moodul. Eelnevalt peavad olema täielikult läbitud I - IV moodul Tervisekoolis. Eelnevalt peavad olema läbitud:
- Toitumisnõustaja baasõpe (II moodul)
- Tervisenõustaja toitumise alal õpe (III moodul)
- Toitumisterapeudiõpe (III moodul)
- Funktsionaalse toitumise teraapia baasõpe (IV moodul)

Funktsionaalse toitumise terapeudi jätkuõppe kursusel on 12 auditoorse töö tsüklit, KESTVUS 1,5 AASTAT (12 kuud teooria/praktikaõpe haiguspuhuses toitumisteraapias ja 3-6 kuud lõputöö kirjutamist). Auditoosele tööle järgneb iseseisev töö juhiste koostamisel (iga õpilane koostab 6 tõenduspõhist juhist lõputööna). 

Uue kursusega alustame piisava arvu sooviavalduste olemasolul.

AUDITOORSE TÖÖ AINEKAVA 

Õpe kestab 1,5 aastat, sellest auditoorne töö 1 aasta, 12 kuud (16 teoreetilist õppepäeva, 8 praktilist), millele lisandub superviseeritud praktika.
Kursuse hind on 1680 eurot (140 eurot kuus 12 kuud või 93,33 eurot kuus 18 kuud), hind sisaldab käibemaksu, õppematerjali, superviseeritud praktika juhendamist ning arvestuste vastuvõtmise tasu.


FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA teoreetilised ÕPPEPÄEVAD

2 - 4. november (3 õppepäeva)
1. PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA
4 tundi Aju ja soolestiku seos.
4 tundi Autism, käitumis- ja tähelepanuhäired ning toitumine.
2. PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA, meeskonnatöö
Depressioon ja toitumine.
Ärevus ja toitumine.
Skisofreenia ja toidutalumatus. Sundmõtted ja -teod, agressiivsus ja vägivallareaktsioonid ja nende seos toitumisega.
Psüühikahäiretega töötav meeskond.
3. OPIOIDSETE PEPTIIDIDE JT TOIDUTALUMATUSE TESTID PSÜÜHIKAHÄIRTE KORRAL

3. - 4. detsember
7. LIIGESEHAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA
6. AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA
Autoimmuunsuse käsitlus funktsionaalses meditsiinis.

4. SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED, PARASIIDID, SOOLE MIKROBIOOM
Seedimist hindavad analüüsid, mikrobioomi ja toidutalumatuse testid. Parasitoloogia.
5. SEEDEHÄIRETE JA -HAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA, ERIDIEEDID
Seedeelundkonna haigused ja toitumine, eridieedid. Nende määramine ja juhendamine.

8. NAHAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA
9. PEAVALU TOITUMISTERAAPIA
Erinevad peavalude põhjuseks olevad füsioloogilised mehhanismid ja toitumuslik toetus nende puhul.

10. HISTAMIINITALUMATUS

11. HORMONAALNE SÜSTEEM
Hormonaalse süsteemi funktsioneerimine
12. HORMONAALSED PROBLEEMID JA TOITUMISTERAAPIA
Hormoonide omavaheline koosmõju. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid.

13. HAIGE EAKAS
Füsioloogilised ja patoloogilised terviseprobleemid: südame-veresoonkonnaprobleemid, osteoartroos, prostata suurenemine, andro- ja menopaus, osteoporoos jt. Psüühilised probleemid ja eakas: mäluprobleemid (k.a Alzheimer), depressioon, ärevus, nende kujunemise mehhanismid (kaotusepsühoologia jt). Piirid ja erinevate spetsialistide pädevus, edasisuunamine.
14. HAIGE LAPS
Lapse eripära erinevate haiguste korral. Toitumisteraapia erinevate kehaliste haiguste puhul, koostöö arstiga. Toiduainete turvalisus ja keskkonnamürgid ning lapse tervis.

15. FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA (FTT) ALUSED, ERIALA EDENDAMINE JA KOOSTÖÖ
Projektitöö jm eriala edendav tegevus. Koostöö/meeskonnatöö. Juhtimise alused. Funktsionaalse toitumise terapeut ettevõtjana. Seadusandlus.

16. Erinevad analüüsid tasakaalutuste hindamiseks kehas.
VERE ANALÜÜSIDE INTERPRETEERIMINE toitumisterapeudi pädevusest lähtuvalt.
• Hemogramm (sh vere vormelemendid, leukogramm ja hemoglobiin) ja põletikunäitajad
• Veresuhkur ja glkosüülitud hemoglobiin
• Verelipiidid: triglütseriidid, üldkolesterool, LDL ja HDL lipoproteiinid
• Maksa funktsiooni näitajad (bilirubiinid, ALAT, ASAT, GGT)
• Rauapuudusaneemiale viitavad näitajad
• D vitamiin
• Foolhape ja B12-vitamiin
• Homotsüsteiin
Praktika: viie kliendi nõustamine õpitud analüüse kasutades.

FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA ÕPPEPÄEVAD

1. FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA SKEEM JA PROTSESS, JUHTUMITÖÖ. Nõuded teraapiajuhtumile. Toitumisteraapia skeem. Toitumisteraapia protsess. Autismi toitumisteraapia kui toitumisteraapia kõiki tahke haarav näide. Toidutalumatus.
2. Vere analüüside interpreteerimise praktika 
3. Vere analüüside interpreteerimise praktika
4. Vere analüüside interpreteerimise praktika
5. KLIENDINÕUSTAMISE ALUSED, RASKE KLIENDI NÕUSTAMINE. Koostöö psühhiaatrite ja psühhoterapeutidega, raskused, läbipõlemine. Enesekehtestamine
6. SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA, ERIDIEEDID. PARASIIDID, SOOLE MIKROBIOOM jt analüüsid.
7. AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA praktika.
8. ARVESTUS: praktiline klienditöö õppepäev
Lõputööna KOOSTAB ÕPILANE 6 FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA JUHIST (120 t)