FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI JÄTKUÕPE V moodul

FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUS

on toitumisspetsialisti õppe V moodul. Eelnevalt peavad olema täielikult läbitud I - IV moodul Tervisekoolis ning õpilasel peab olema kõrgharidus.

Jätkuõppe kursusel on 12 auditoorse töö tsüklit, KESTVUS 1,5 AASTAT (1 aasta teooria/praktikaõpe haiguspuhuse teraapia süvendatud õpet ja kolm kuud lõputöö kirjutamist). Auditoosele tööle järgneb iseseisev töö juhiste koostamisel (iga õpilane koostab 6 tõenduspõhist juhist lõputööna). 

Uue kursusega alustame piisava arvu sooviavalduste olemasolul.

AUDITOORSE TÖÖ AINEKAVA 


8t FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA (FTT) ALUSED, ERIALA EDENDAMINE JA KOOSTÖÖ
Projektitöö jm eriala edendav tegevus. Koostöö/meeskonnatöö. Juhtimise alused. Funktsionaalse toitumise terapeut ettevõtjana. Seadusandlus.

8t/8t FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA SKEEM JA PROTSESS, JUHTUMITÖÖ.
Nõuded teraapiajuhtumile. Toitumisteraapia skeem. Toitumisteraapia protsess. Autismi toitumisteraapia kui toitumisteraapia kõiki tahke haarav näide.

16t/16t PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA
Levinumad psüühikahäired, nende olemus, ravi ja psühhoteraapia. Aju ja soolestiku seos. Ärevus, käitumis- ja tähelepanuhäired ning toitumine. Depressioon ja toitumine. Skisofreenia ja toidutalumatus. Sundmõtted ja -teod, agressiivsus ja vägivallareaktsioonid ja nende seos toitumisega 16/16 Tõenduspõhise TT juhise koostamine

8t/8t KLIENDINÕUSTAMISE ALUSED
Raske kliendi nõustamine, koostöö psühhiaatrite ja psühhoterapeutidega, raskused, läbipõlemine. Enesekehtestamine 

8t/16t SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA, ERIDIEEDID, PARASIIDID, SOOLE MIKROBIOOM
Seedeelundkonna haigused ja toitumine, eridieedid. Nende juhendamine. Seedimist hindavad analüüsid. Parasitoloogia. 

8t/16t AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA, tõenduspõhisus funktsionaalses toitumisteraapias/meditsiinis.
Autoimmuunsuse käsitlus funktsionaalses meditsiinis.
Tõenduspõhise TT juhise koostamine.

4t LIIGESEHAIGUSED ja toitumisteraapia.

8t LUUDE TERVIS ja toitumine. 

8t NAHAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA

4t PEAVALU TOITUMISTERAAPIA.
 Erinevad mehhanismid ja toitumuslik toetus nende puhul. Histamiinitalumatus.

16t HORMONAALSED PROBLEEMID JA TOITUMISTERAAPIA
Hormonaalse süsteemi funktsioneerimine, omavaheline koosmõju. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid. 16 Tõenduspõhise TT juhise koostamine

8t ERIJUHTUMID: HAIGE EAKAS
Füsioloogilised ja patoloogilised terviseprobleemid: südame-veresoonkonnaprobleemid, osteoartroos, prostata suurenemine, andro- ja menopaus, osteoporoos jt. Psüühilised probleemid ja eakas: mäluprobleemid (k.a Alzheimer), depressioon, ärevus, nende kujunemise mehhanismid (kaotusepsühoologia jt). Piirid ja erinevate spetsialistide pädevus, edasisuunamine. 8 Tõenduspõhise TT juhise koostamine

8t ERIJUHTUMID: HAIGE LAPS
Lapse eripära erinevate haiguste korral. Toitumisteraapia erinevate kehaliste haiguste puhul, koostöö arstiga. Toiduainete turvalisus ja keskkonnamürgid ning lapse tervis. 

-/16t KLIENDIJUHTUMITE ANALÜÜSID. Praktika. 

Kokku AUDITOORSET TÖÖD 120t /72t 
SUPERVISEERITUD PRAKTIKAt 140t
ISESEISVAT TÖÖd 148 t
lõputööna KOOSTAB ÕPILANE 6 FUNKTSIONAALSE TOIUTMISTERAAPIA JUHIST (120 t)