FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI ÕPE

Uus kursus alustab novembris 2019
Toitumisterapeudi õppekava (sh funktsionaalse toiutmise terapeut) on siin (momendil uuendamisel).

Sellesse õppesse saamiseks peab olema läbitud
- Toitumisnõustamise alused ja tervisenõustaja toitumise alal õpe (I ja II moodul)
- Toitumisterapeudiõpe (III moodul)
- Funktsionaalse toitumise nõustaja õpe (IV moodul). NB! 2019-l aastal alustajad, kes läbivad paralleelselt FTN ja FTT õpet, on oluline läbida lisaks ka 2 õppepäeva FTN varasemast õppekavast (vt FTN lisaõppepäevad)

NB! Kellel on läbitud vere keemia I osa, ei pea kolme õppepäeva uuesti läbima, nendel lahutatakse õppe maksumusest tasutud summa maha.

Funktsionaalse toitumise terapeudi jätkuõppe kursusel on 12 (+2/-3) auditoorse töö tsüklit (sh vere keemia I osa koolitus)
ÕPPE KESTVUS on 1-1,5 (12 (+2/-3 õppepäeva) teooria/praktikaõpet haiguspuhuses toitumisteraapias ja 6 kuud superviseeritud praktikat ja juhendite koostamist (iga õpilane koostab 6 tõenduspõhist juhist lõputööna).

Kursuse hind on 1680 eurot (140 eurot kuus 12 kuud või 93,33 eurot kuus 18 kuud), hind sisaldab käibemaksu, õppematerjali, superviseeritud praktika ja juhendite koostamise juhendamist ning arvestuste vastuvõtmise tasu.
NB! 2 õppepäeva auditoorset õpet lisandub nendele õpilastele, kes samal ajal läbivad funktsionaalse toitumise nõustaja õpet ja verekeemia koolituse eest tasutud summa lahutatakse üldsumamst maha, kui see õppe osa on õpilasel juba tasutud.

 

FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA õppe maht

Funktsionaalse toitumise terapeudi õppe maht on IV ja V moodulis kokku 760 tundi (sh 228 t teooria- ja 92t praktikaõpet koolikeskkonnas, 172 tundi superviseeritud praktikat ja 268 tundi iseseisvat tööd (sh 140 tundi lõputöö kirjutamist).
- IV moodul kokku 160 tundi. S.h 86 tundi auditoorset tööd (sh 76 tundi teooria- ja 20 tundi praktikaõpet), 32 tundi superviseeritud praktikat ja 32 tundi iseseisvat tööd).
- V moodul 600 tundi. S.h 224 tundi auditoorset tööd (sh 152 tundi teooria- ja 72 tundi prakitkaõpet), 140 tundi superviseeritud praktikat, 96 tundi iseseisvat tööd ja 140 tundi funktsionaalse toitumise teraapia tõenduspõhiste juhiste koostamist.

V moodul. AUDITOORSE TÖÖ AJAKAVA JA ÕPPEPÄEVADE SISUKIRJELDUSED

2 - 4. november (3 õppepäeva)
1. PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA

Annely Soots (arst, psühhoterapeut, funktsionaalse toitumise terapeut)
4 tundi Aju ja soolestiku seos
4 tundi Autism, käitumis- ja tähelepanuhäired ning toitumine
2. PSÜÜHIKAHÄIRETE TOITUMISTERAAPIA, meeskonnatöö
Depressioon ja toitumine.
Ärevus ja toitumine.
Skisofreenia ja toidutalumatus. Sundmõtted ja -teod, agressiivsus ja vägivallareaktsioonid ja nende seos toitumisega.
Psüühikahäiretega töötav meeskond.
3. Toidutalumatus ja psüühikahäired. Soolestik-aju seosed ja häirete tekkemehhanismid. OPIOIDSETE PEPTIIDIDE JT TOIDUTALUMATUSE TESTID PSÜÜHIKAHÄIRTE KORRAL.

LISAÕPPEPÄEV: Annely Soots
IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA. PSÜHHOSOMAATIKA JA PSÜHHOTERAAPIAD.

4. detsember (1 õppepäev)
4. LIIGESEHAIGUSED JA TOITUMISTERAAPIA.
Annely Soots
Liigesed ja luud – anatoomia-füsioloogia. Liigesehaigused, mille puhul on abi toitumisteraapiast: podagra, osteoartroos, luude hõrenemine, autoimmuunsed liigeseprobleemid täiskasvanutel ja lastel. Tõenduspõhine teooria ja toitumisteraapia praktiline kogemus.

jaanuar 2020
5. AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA

Autoimmuunsuse käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Erinevad autoimuunhaigused, nende olemus ja toitumisteraapia üldpõhimõtted.
6. SEEDEHÄIRETE JA -HAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA, ERIDIEEDID
Seedeelundkonna haigused ja toitumine, eridieedid. Nende määramine ja juhendamine.

Lisaõppepäev: SOOLESTIKU IMMUUNSUS ja MIKROBIOOTA, SEOSED ÜLEÜLDISE TERVISEGA. SEEDEFUNKTSIOOONI TESTIMINE. NUTRIGENOOMIKA. Eliisa Lukk

Veebruar 2020
7. SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED, PARASIIDID, SOOLE MIKROBIOOM

Seedimist hindavad analüüsid, mikrobioomi ja toidutalumatuse testid. Parasitoloogia.
8. FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA SKEEM JA PROTSESS, JUHTUMITÖÖ. Nõuded teraapiajuhtumile. Toitumisteraapia skeem. Toitumisteraapia protsess. Autismi toitumisteraapia kui toitumisteraapia kõiki tahke haarav näide. Toidutalumatus.

Märs ja aprill 2020 õpitu praktiseerimine koolikeskkonnas, arvestused.
Märts 2020
9. KLIENDINÕUSTAMISE ALUSED, RASKE KLIENDI NÕUSTAMINE.
Koostöö psühhiaatrite ja psühhoterapeutidega, raskused, läbipõlemine. Enesekehtestamine
10. SEEDEELUNDKONNA HAIGUSTE PRAKTIKA KOOLIKESKKONNAS. Juhtumid, testid.

Aprill 202
11. TOIDUALLERGIAD JA -TALUMATUS. HISTAMIINITALUMATUS.
Teooria ja praktika
12. AUTOIMMUUNSUSE TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA: toitumisteraapilise lähenemise vajaduse diagnostika erinevate autoimmuunsete haiguste puhul.

Mai 2020.
13. NAHAHAIGUSTE TOITUMISTERAAPIA.

Naha anatoomia-füsioloogia. Naha tervist toetavad toitained. Biokeemia. Erinevad nahahaigused ja toitumisteraapia.
14. PEAVALU TOITUMISTERAAPIA
Erinevad peavalude põhjuseks olevad füsioloogilised mehhanismid ja toitumuslik toetus nende puhul. Kliendijuhtumite näited.

Juuni 20120
HORMONAALNE SÜSTEEM

15. ENDOKRIINSÜSTEEMI ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA. Hormonaalse süsteemi organid, nende koostöö ja funktsioneerimine.
16. HORMONAALSED TERVISEPROBLEEMID JA TOITUMISTERAAPIA
Erinevad haigused. Endokriinsüsteemi mõjutamine toitumisega. Hormoonide omavaheline koosmõju. Hormoonsüsteemi häirivad kemikaalid.

Juuli 2020
17. HAIGE EAKAS

Füsioloogilised ja patoloogilised terviseprobleemid: südame-veresoonkonnaprobleemid, osteoartroos, prostata suurenemine, andro- ja menopaus, osteoporoos jt. Psüühilised probleemid ja eakas: mäluprobleemid (k.a Alzheimer), depressioon, ärevus, nende kujunemise mehhanismid (kaotusepsühoologia jt). Piirid ja erinevate spetsialistide pädevus, edasisuunamine.
18. HAIGE LAPS
Lapse eripära erinevate haiguste korral. Toitumisteraapia erinevate kehaliste haiguste puhul, koostöö arstiga. Toiduainete turvalisus ja keskkonnamürgid ning lapse tervis.

august 2020
19. HORMONAALSÜSTEEMI praktika
20. FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA (FTT) ALUSED, ERIALA EDENDAMINE JA KOOSTÖÖ

Projektitöö jm eriala edendav tegevus. Koostöö/meeskonnatöö. Meeskonna juhtimine. Funktsionaalse toitumise terapeut ettevõtjana. Seadusandlus.

september- oktoober
21. ERINEVAD ANALÜÜSID TASAKAALUTUSTE HINDAMISEKS KEHAS
(pakutakse täiendkoolitusena ka TN- tele)
22. ja 23. Vere keemia praktika ja arvestus/eksam
1 õppepäev: Vere analüüside interpreteerimine ja toitumise/toidulisandite sioovitused nõustaja/terapeudi pädevusest lähtuvalt
• Hemogramm (sh vere vormelemendid, leukogramm ja hemoglobiin) ja põletikunäitajad
• Veresuhkur ja glkosüülitud hemoglobiin
• Verelipiidid: triglütseriidid, üldkolesterool, LDL ja HDL lipoproteiinid
• Maksa funktsiooni näitajad (bilirubiinid, ALAT, ASAT, GGT)
• Rauapuudusaneemiale viitavad näitajad
• D vitamiin
• Foolhape ja B12-vitamiin
• Homotsüsteiin
Arvestus: viie kliendi nõustamine õpitud analüüse kasutades.

24. VERE KEEMIA teooriaosa jätkukoolitusena TT tasemel õpilasele
• Vitamiinid ja mineraalained
• Hormoonid
• Valguainevahetuse näitajad
• Kordamine: üldise pildi vaatlemine
Praktika: viie kliendi nõustamine õpitud analüüse kasutades.
25. VERE KEEMIA JÄTKUKOOLITUSE PRAKTIKA.
26. ARVESTUS:
praktiline klienditöö õppepäev

Lõputööna KOOSTAB ÕPILANE 6 FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA JUHIST (120