FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASÕPE IV moodul

Pakume funktsionaalse toitumise nõustaja õpet alates 2016, alates 2018. aastast on see toitumisspetsialisti õppe IV moodul ehk funktsionaalse toitumise terapeudi baasõpe. Muutused õppekavas tulenevad toitumisterapeudi kutsestandardist. 
Õppesse saamiseks peab olema läbitud toitumisnõustajaõppe I-II moodul ja III Tervisenõustaja toitumise alal moodul (NB! Varasemalt Tervisekooli täies mahus lõpetanud võrdsustatakse Tervisenõustajatega toitumise alal).

III moodulis on võimalik paralleelselt õppida nii Tervisenõustaja toitumise alal kui Toitumisterapeudiõppe kursusel.
IV Funktsionaalse toitumisteraapia baasõppe alustamiseks peab aga III Tervisenõustaja toitumise alal kursus (või teatud ained) olema läbitud. Paralleelselt võib õppida toitumisteraapia kursusel.

Uus kursus alustab 2019. aasta märtsis
Sooviavaldus esitada Annely Sootsile: annely@tervisekool.ee, rohkem infot samuti Annelylt (tel 5082596)


Funktsionaalse toitumise terapeudi (FTT) baasõpe

Kursuse läbimiseks ei ole kõrghariduse nõuet. 
Kursust läbides saadakse FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA tunnistus 

Toitumisterapeudi tunnistuse saamiseks on vaja omada kõrgharidust, kuid funktsionaalse toitumise nõustaja ei pea olema kõrgharidusega.  Selle taseme lõpetanu töötab funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena (ta ei ole funktsionaalse toitumise terapeut).
Olenevalt baasharidusest ja läbitud tsüklitest saadakse kas
- funktsionaalse toitumise nõustaja tunnistus või
- funktsionaalse toitumisteraapia aluste ja toitumisteraapiaõppe läbimise tunnistus
Soovi korral saab jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI jätkuõppes, mis kestab 1,5 aastat (haigustepuhuse toitumise moodulid, superviseeritud praktika ning lõputöö). 

Koolituse õpetajad on toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk.

Koolitus toimub Tervisekooli ruumides Tallinnas, Pirita tee 26c-33, või Tartus, Kalevi 108, võimalus on osaleda ka gruppidena teistes Eestimaa piirkondades (Skype teel).

FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA BAASKURSUS (FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA ÕPE)

Sellele kursusele võib tulla ka ilma toitumisteraapia osa läbimata ning õppida pärats tervisenõustaja toitumise alal tsüklit funktsionaalse toitumise nõustajaks.
Õppe maht on 160 tundi (sh 112 tundi teooria- ja praktikaõpet koolikeskkonnas ning 48 tundi iseseisvat teoreetilist ja praktilist tööd). Õppekava ja õppe väljundid leiab rubriigist kool/õppekavad ja õpetajad. 

Kursuse kestvus on 14 õppepäeva (2 õppepäeva kuus), hind 910 eurot (130 eurot kuus).
Kui õpilane õpib edasi funktsionaalse toitumise terapeudiks, on tasu 107,92 eurot kuus kaha aasta jooksul. Sel juhul kestab koolitus kokku 2 aastat koos superviseeritud praktika ning lõputöö kirjutamisega (vt lisaks ka FTT jätkuõpet)

Õpe on nii teoreetiline kui praktiline, suurt rõhku pööratakse just juhtumianalüüsidele. Oluline on õppimise ajal pidevalt praktiseerida funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas ning võtta vastu terviseprobleemidega kliente.
1. FUNKTSIONAALNE TOITUMINE Annely Soots, Sirli Kivisaar või Eliisa Lukk
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.
2. TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE Annely Soots, Sirli Kivisaar
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale.
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale.
3. Opioidide test.
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
ARVESTUS: Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine supervisioooni all.
3. IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA. Annely Soots
Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.
Arvestus: kontrolltöö
4. DETOKSIFIKATSIOON PRAKTIKAS. Annely Soots, Eliisa Lukk
Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kliendijuhtumid ja meeskonnatöö.
Arvestus: detoksifikatsiooni menüü ja juhtumianalüüs.
5. SOOLESTIKU IMMUUNSÜSTEEM, MIKROBIOOTA. Annely Soots, Eliisa Lukk
Seosed üleüldise tervisega ja mõjutamine toidu – ning toidulisanditega.
Soolestiku ehitus, sügavam teadmine anatoomiast-füsioloogiast, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel.
6. 4 tundi SEEDEVAEVUSED, SEEDEFUNKTSIOOONI TESTIMINE Annely Soots, Eliisa Lukk 
Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded. Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetents, koostöö. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas
4 tundi juhised FODMAP dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga - siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).
7. 4 tundi juhised SCD dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti SCD dieediga. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).
4 tundi NUTRIGENOOMIKA Ellisa Lukk
Geneetika ja nutrigeneoomika alused.
         Soolestiku arvestus: koostöö funktsionaalse toitumisteraepudiga, kompetensi piirid.
8. MEESKONNATÖÖ ALUSED  Annely Soots
FTN ja FTT baasteadmistega TT TÖÖPRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.
Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumisteraapia baastaseme koolitusega) ja toitumisterapeudi (FTT baastasemel) pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid 
9. Meeskonnatöö praktika (funktsionaalse toitumisteraapia kliendi praktiline nõustamine (arvestus)) Annely Soots
10. ARENGUPSÜHHOLOOGIA, HAIGE LAPS PERES
Annely Soots või Sirli Kivisaar
Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutel.
11. LAPSE- JA PERENÕUSTAMINE Annely Soots või Sirli Kivisaar
Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
Arvestus (kontrolltöö)
12. PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID. KEHA JA VAIMU SEOSES. PSÜHHOSOMAATIKA. Annely Soots ja/või Sirli Kivisaar
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega.
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust.
13. EAKA TERVISEPROBLEEMID JA TOITUMISNÕUSTAMINE Annely Soots või Sirli Kivisaar
14. ARVESTUSEL 
demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas või tavalise toitumiseterapeudina töötada.
            ÕPPE LÕPETAMISE KRITEERIUMID
- FTT meeskonnas on juhendatud vähemalt 3 erinevat dieeti ning nõustatud toidutalumatuse teste (hõlmab erimenüü koostamist).
- Esitatud on kõik kontrolltööd (immuunsuse, lapse ja eaka toitumisnõustamise töö).
- Esitatud on 15 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega, nende hulgas 5 FTT tasemel kliendinõustamise kirjeldust (sh meeskonnatöö kirjeldus), 1 väikese lapsega perekonna nõustamine ja 1 eaka ja 1 seedevaevustega kliendi nõustamine).
- FTT baasõppe lõpetanud toitumisterapeudil peab olema toimiv meeskond, kuhu kuulub ka funktsionaalse toitumise terapeut.
Kokkuvõttes: Lõpetamiseks esitatakse 15 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega ja 5 kliendinõustamise kirjeldused koos meeskonnatöö kirjeldamisega. Sellele järgneb õpetajaga/oma FTT (terapeudiga) kokkulepitud ajal vestlus.

NB! Teil on võimalik jätkata õpinguid FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI JÄTKUÕPPES

Edasi on võimalik õppida 1,5 a FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAAPIA VÄLJAÕPPE KURSUSEL funktsionaalse toitumise terapeudiks