FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASÕPE IV moodulPakume seda õpet pakume alates 2016. 2018. aastast alates on see toitumisspetsialisti õppe IV moodul. Õppe saamiseks peab olema läbitud I-II moodul ja III Tervisenõustaja toitumise alal moodul.

Uus kursus alustab 8. septembril 2018. Sooviavaldus esitada Annely Sootsile: annely@tervisekool.ee, rohkem infot samuti Annelylt (tel 5082596)

Muutused õppekavas tulenevad toitumisterapeudi kutsestandardist.

FTN õpe hõlmab nii TOITUMISNÕUSTAJA JÄTKUÕPET (Funktsionaalse toitumise nõustaja) kui TOITUMISTERAPEUDI ÕPET ja õppe nimetus muutub FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA ALUSTEKS (baasõpe).

Toitumisterapeudi tunnistuse saamiseks on vaja omada kõrgharidust, kuid toitumisnõustaja jätkukoolituse tsüklite läbimisel seda nõuet ei ole.
Õpe on nii teoreetiline kui praktiline, suurt rõhku pööratakse just juhtumianalüüsidele. Oluline on õppimise ajal pidevalt praktiseerida funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas ning võtta vastu terviseprobleemidega kliente. Selle taseme lõpetanu võib töötada meditsiinisüsteemis toitumisterapeudina või funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena (ta ei ole funktsionaalse toitumise terapeut).
Olenevalt baasharidusest ja läbitud tsüklitest saadakse kas
- funktsionaalse toitumise nõustaja tunnistus või
- funktsionaalse toitumisteraapia aluste ja toitumisteraapiaõppe läbimise tunnistus.

Õpe toimub nädalavahetustel (kahel päevalö kuus) ning kestab 12 kuud (hind on 130 eurot kuus 12 kuud).
Kui sellesse õppesse tullakse pärast toitumisterapeudiõppe läbimist (alustame õppega 2018. aastal), siis on õpe 6 õppepäeva lühem (vt kavast, milliseid õppepäevi ei pea läbima (rohelisega märgistatud), aga eelnevalt tuleb läbida tervisenõustaja toitumise alal õppest detoksifikatsiooni ja toidutalumatuse ning psüühikahäirete 5 õppepäeva. Vaata Tervisenõustaja toitumise alal kava siit.

Soovi korral ja kõrghariduse olemasolul saab jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI täisõppes, mis kestab 1,3 aastat (haigustepuhuse toitumise moodulid, superviseeritud praktika ning lõputöö). 

Koolituse õpetajad on toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk, biokeemik Tiiu Vihalemm.

Koolitus toimub Tervisekooli ruumides Tallinnas, Pirita tee 26c-33 ja Tartus, Kalevi 108, võimalus on osaleda ka gruppidena teistes Eestimaa piirkondades (Skype teel).

1 tsükkel
8 - 9. september 2018
BIOKEEMIA ja RAKUBIOLOOGIA
Arvestus: Kontrolltöö
1 päev: VALKUDE BIOKEEMIA. AMINOHAPPED. ENERGIA TOOTMINE. SPORT JA VALK. 
Aminohapped ja valgud. Sportlase toitumine ja tervis. Valguvajadus. Energia tootmine sportimisel.
2. päev. SÜSIVESIKUTE ja RASVADE BIOKEEMIA. RAKUBIOLOOGIA.
Süsivesikute biokeemia. Kiudained. Sidekude, liigeskõhr, insuliini toimed. Rasvad ja lipiidid toidus ja inimkehas .

2. tsükkel
6. - 7. oktoober 2018
TOITUMISTERAAPIA ALUSED
Toitumisspetsialistide erinevad tasemed ja pädevuse piirid, koostöö- ning supervisiooni kohustuslikkus, toitumisterapeudi kutsega seotud teemad. Meeskonnatöö, toitumisterapeudi roll.
TOITUMISTERAPEUDI KUTSESTANDARD – vajalikud teadmised ja oskused. Toidulisandid, nende kasutamine meditsiinis. Toitumisterapeudi pädevus nende määramisel ja ohud ning keelud toidulisanditega seoses.
TÕENDUSPÕHISUS MEDITSIINIS. Kuidas leida tõenduspõhist kirjandust, kuidas uurimusi interpreteerida?
SEADUSANDLUS. Kliendi ja terapeudi õigused ja kohustused, teenuse reguleerimine kutsestandardi ja võlaõigusseaduse ning isikuandmete seadusega, kliendi väärkohtlemise korral tegutsemine, teiste meeskonnaliikmete ja kliendivõrgustiku liikmetega suhtlemine, teenuse kvaliteedi kindlustamine, sh dokumenteerimine (meditsiinidokumentatsioon), komplitseeritud kliendijuhtumite puhul käitumine, lapse, teovõimetu ja piiratud teovõimega kliendi nõustamine.

3. tsükkel
3. - 4. november 2018
(1 õppepäev) TOIDUTÕHUSTAMINE ja LISAAINED
(1 õppepäev) BARIAATRILINE KIRURGIA ja TOIDULISANDID

Tervislik kaalulangetamine. Bariaatriline kirurgia ja nõustamine enne ja pärast operatsiooni. Toidulisandid, toitumisterapeudi tasemel vajalik teadmine.

4. tsükkel:
1. - 2. detsember 2018 (Annely Soots, Sirli Kivisaar või Eliisa Lukk)
1. päev: FUNKTSIONAALNE TOITUMINE 
Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.
2. päev: TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale.
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale.
3. Opioidide test.
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
- Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine supervisioooni all.5. tsükkel
jaanuar 2019 (Eliisa Lukk ja Annely Soots)
1. päev: SEEDEVAEVUSED JA ERINEVAD DIEEDID
Soolestiku ehitus, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Seedevaevused – ärritunud soole sündroom ja toitumine. FODMAP dieedi olemus, nõustaja pädevus. Põhjalikumad teadmised dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni). Koostöö toitumisterapeutidega, supervisiooni vajalikkus ja olemus. Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded. Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetemts, koostöö.
2. päev: SOOLEMIKROOBIDE SEOS TERVISEGA, ERINEVAD ANALÜÜSID
Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas.
On leitud palju seoseid tervisega, aga mõistmaks, kuidas praktikas dieete määrata ja probiootikume kasutada, et mikrobioota kaudu haigusi ennetada või ravida, läheb veel mõned aastad.

Sellele järgneb superviseeritud praktika.
Testi edasimüüjale ja FODMAPI dieeti rakendajale esitatavad nõuded: pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga või teostama kolm testimist. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).

6. tsükkel
veebruar 2019 
Läbiviijad: Eliisa Lukk, Tiiu Vihalemm, Annely Soots
1. päev DIABEET JA SÜDAME-VERESOONKONNA jt HAIGUSED
Süsivesikute ainevahetus, erinevad diabeedi vormid ja toitumisnõustamise eripärad. Südame-veresoonkonnahaigustega haigete toitumine. Juhtumianalüüsid.
ARSTIDE RAVIJUHISTES LEIDUVAD TOITUMISSOOVITUSED – toitumisterapeudi töö aluseks olevad juhised, mis määravad ka toitumisterapeudi klientuuri. 
1. Rauapuudusaneemia jt aneemiad. Toitumine aneemia korral.
3. Podagra ja osteoporoos. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
4. Astma jt allergilised seisundid ning toitumine.
5. Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid neerupuudulikkuse korral. 
6. Vähihaige toitumine.

2. päev. RASVAD TOIDUS JA KEHAS. 
Erinevate rasvhapete olemus ja tervislikkus – skeemid ja selgitused, mis on mis ja kuidas kehas kasutuvad. Kolesterooli probleem, seotus ateroskleroosi ja südamehaigustega. Rasvade/õlide kuumataluvus, halvasti säilitamisel ja kuumutamisel tekkivad kahjulikud ühendid. Asendamatud rasvhapped ja nendest moodustuvad koehormoonid jm ühendid: prostanoidid, leukotrieenid, pro-lahendavad mediaatoriained, isoprostaanid jt. 
Nutrigenoomika - polüküllastumata rasvhapped ja geeniekspressioon.
Rasvhapete testid ja nende interpreteerimine, edasimüüjale esitatavad nõuded.

7. tsükkel
 
märts 2019
IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA. NUTRIGENOOMIKA (Sirli Kivisaar, Annely Soots või Eliisa Lukk)
Arvestus: Kontrolltöö
Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.
Geneetika ja nutrigeneoomika alused.
LAPSE TERVISEPROBLEEMID JA TOITUMINE
Annely Soots. Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutel.

8. tsükkel
aprill 2019
Esitada valkude, süsivesikute ja rasvade kontrolltööd, immuunsuse kontrolltöö, laste ja sportiva isiku toitumisnõustamise ja südame-veresoonkonna töö. Esitada FTN taseme seedeprobleemidega kliendijuhtum.
PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, PSÜHHOSOMAATIKA.
Läbiviijad: Sirli Kivisaar
1. päev: PSÜHHOTERAAPIA OLEMUS JA NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega.
PSÜHHOSOMAATIKA – KEHA JA VAIMU SEOSED
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust. HAIGUSTE TEKKIMISE MEHHANISMID, KEHA JA VAIMU SEOSED.

9. tsükkel
mai 2019
TOIDUTALUMATUS JA TERVISEPROBLEEMID. DETOKSIFIKATSIOON PRAKTIKAS. LAPSE- JA PERENÕUSTAMINE.
Praktika läbi erinevate juhtumite.
8 tundi Sirli Kivisaar. Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
Praktika: ühe väikese lapsega perekonna nõustamine.

10. tsükkel
juuni 2019
MEESKONNATÖÖ ALUSED.
ERINEVAD ANALÜÜSID TASAKAALUTUSTE HINDAMISEKS KEHAS, SOOLESTIKU TERVISE HINDAMINE. PRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.

Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumisteraapia baastaseme koolitusega) ja toitumisterapeudi pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid.

11. tsükkel
juuli 2019
NÕUSTAMISE PLAANI KOOSTAMINE ja KOOSTÖÖ TEISTE SPETSIALISTIDEGA ERINEVATE JUHTUMITE KORRAL.
EAKATE INIMESTE TOITUMISNÕUSTAMISE JÄTKUKOOLITUS.
MENÜÜDE KOOSTAMINE ERINEVATE TERVISEPROBLEEMIDEGA ISIKUTELE (histamiinitalumatus, detoks, neerupuudulikkus, podagra, FODMAP, SCD jt)

Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kliendijuhtumid ja meeskonnatöö.
Eakas multiprobleemne klient.


Aasta lõpuks on õpilasel nõustatud 15 klienti, nendest 5 funktsionaalse toitumisterapeudiga koostöös nõustatud klienti.
Esitatud on kõik kontrolltööd ja 1 seedimise juhtum ja need on ka arvestatud.

Lõpetamiseks esitatakse 15 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega ja 5 kliendinõustamise kirjeldused koos meeskonnatöö kirjeldamisega. Esitatakse 1 referaat ja kahe päeva menüü haiguspuhuse toitumise kohta.


12. tsükkel: ARVESTUS (lepitakse kokku individuaalne arvestuse sooritamise aeg). Kõik kontrolltööd peavad olema arvestatud. Arvestusel demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas või tavalise toitumiseterapeudina töötada.


NB! FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI ÕPE

koosneb kahest osast:

IV moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASTASE

Kestvus 1 aasta (24 päeva) 192 tundi auditoorset tööd, 68 tundi iseseisvat tööd ja 60 tundi superviseeritud praktikat.

V moodul FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI TASE
Kestvus 1,3 aastat. 192 tundi auditoorset tööd (24 õppepäeva), 148 tundi iseseisvat tööd ja 140 tundi superviseeritud praktikat, 120 tundi lõputöö kirjutamist